Akıllı Şehirler ve İnsanlar
4 Şubat 2014
Akbank Sanat
9:30-10:00 Etkinlik Kayıt
10:00-10:15 Hoşgeldiniz Konuşması: Berrin Benli, Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü; TBV YK Üyesi
10:15-10:45 Açılış Konuşması: Faruk Eczacıbaşı, TBV Yönetim Kurulu Başkanı
“Akıllı Şehir” Konseptine Genel Bakış
10:45-11:15 Geçmişten Günümüze “Akıllı Şehirler”e Genel Bakış: Dr. Hakan Gürsu, CEO Designnobis, Öğretim Üyesi, ODTÜ
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü.
11:15-11:35 Türkiye’de ve Avrupa’da Enerji Politikaları ve Çözümleri: Necdet Pamir, Öğretim Üyesi, Bilkent Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Fakültesi; Enerji Komisyonu Başkanı.
11:35-11:50 Ara
“Akıllı Şehir”lere Servis Odaklı Bakış
11:50-12:10 “Akıllı Şehirler”de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulamaları - “City Next”: Anıl Çekiç, Eğitim Sektörü Müdürü
Microsoft Türkiye Berk Tüfekçi, Kamu Sektörü Satış Müdürü, Microsoft Türkiye.
12:10-12:30 “Akıllı Şehirler”de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uygulamaları: Server Tanfer, Teknoloji ve Endüstri Çözümleri
Müdürü, IBM.
12:30-13:30 Ara
13:30-13:50 Video Gösterimi
13:50-14:10 “Akıllı Şehirler”de Ulaşım Çözümleri: Hediye Tüydeş Yaman, Yrd. Doç. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü; ODTÜ
BİLTİR Merkezi Başkanı.
14:10-14:30 “Akıllı Şehirler”de “Mobil Sağlık ve e-Sağlık: Dr. Cenk Tezcan, Kurucu BeWell Mobil Sağlık Hizmetleri.
“Şehirlerin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Gelişimi için Stratejiler”
14:30-14:50 “Akıllı Şehirler”de “Büyük Veri”: Güven Fidan, Kurucu Argedor Bilişim Teknolojileri.
14:50-15:10 Yeni Müşterekler: “Açık Veri Açık Şehir”: Ekmel Ertan, Kurucu Amber Platform.
15:10-15:30 Ara
15:30-15:50 Geleceğin Akıllı Şehirleri - Türkiye Fütüristler Derneği: Murat Şahin, Fütüristler Derneği Başkanı.
15:50-16:10 Sürdürülebilirlik ve Çevre: Dr. Hakan Gürsu, CEO Designnobis, Öğretim Üyesi, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü.
16:10-16:30 Akıllı Şehirler için Kolektif Akılın İnşaası: “Ciddi Oyunlar”: Ulaş Akın, Yüksek Şehir Plancı, Dış Projeler Şefi İBB
BİMTAŞ.
16:30-16:40 Yaratıcı Kentleşme (Creative Urbanization) Video: Carol Becker, Dean of Art at Columbia University.
16:40-17:00 “Çağdaş Sanatlar ve Yaratıcı Kentler”: Derya Bigalı, Akbank Sanat Müdürü
17:00-17:20 Kapanış Konuşması: Berrin Benli Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü; TBV YK Üyesi.
Download

Panel programı için lütfen tıklayınız.