Eylül 2014 Sağlayıcı Bülteni
Doktordan Doktora
ICD-10 Teşhis Kodları:
Önemli Hatırlatma
TRICARE Denizaşırı Programı (TOP) Sağlayıcı Bülteninin Eylül 2014 tarihli
sayısına hoş geldiniz.
Bu sayıda TRICARE denizaşırı faydalanıcılarına sağlık bakımı ulaştırma ile ilgili
aşağıdaki önemli güncellemeler bulunmaktadır:






Laboratuar Gelişmiş Testleri (LDT'ler): Yönergeler ve Tavsiyeler
Sağlıklı Çocuk Bakımı ve Rutin İmmünizasyonlar
Güvenli Sağlayıcı Talepleri Portalı: Bunu Biliyor muydunuz?
CMS-1500 (02/12 sürümü): Bireysel Sağlayıcılar için Önemli Hatırlatma
Hastaneler ve Klinikler için Hatırlatma: Tıbbi Bilgi Formları Yayını
Faydalanıcıların Kullanabildiği TOP'un Ülkeye Özel Cüzdan Kartlarını
Artık Bulabilirsiniz
Yardım için International SOS'a günün 24 saati, yılın 365 günü ulaşabilirsiniz.
Yetkilendirilmiş bakım, onay ve sevkler veya TRICARE kapsamındaki faydalar,
sınırlamalar ve kapsam dışındakilere ilişkin sorunuz olursa lütfen bizimle
iletişime geçin.
TOP Bölgesel Çağrı Merkezinizi aradığınızda aşağıdaki seçeneklerle karşılaşırsınız.
Bu seçenekleri önceden bilmeniz, talebinizin hızlandırılmasını sağlar.
Seçenek #1
Seçenek #2
Seçenek #3
Seçenek #4
Seçenek #5
Acil Bakım
Talep Desteği
Yetkiler
Faydalanıcı Desteği (GTSC)
Sağlayıcı Destek Hizmetleri
Seçenek #6
TOP Prime Uzaktan Sağlık
Halihazırda, yapılan teşhisleri
ya da TRICARE Denizaşırı
Programı faydalanıcılarına
verilen tıbbi hizmetleri
tanımlamak için TOP Talep
Formlarında ICD-9 veya ICD10 kodları kullanılabilir.
ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler
Bakanlığı ICD-10 kodlarının
uygulanmasını 1 Ekim 2015
tarihine kadar ertelemiş olmakla
birlikte, International SOS her
iki kodlama formatını da
kullanan TOP Taleplerini kabul
edebilmektedir.
TOP Sağlayıcılarının, esas
teşhis kodunu TOP Talep formu
üzerine yazmaları teşvik
edilmektedir.
Doğru kodlama, TOP talep
gönderimlerinin sağlıklı ve
zamanında işleme alınmasına
yardımcı olur.
International SOS ile Karşılıklı İşbirliği Protokolü (MCP) imzalamanın
sağlayacağı birçok ayrıcalığı ve faydaları lütfen unutmayın.
Tüm International SOS organizasyonu ve dünya genelindeki TOP Bölgesel
Medikal Yönetim ekibimiz adına, TRICARE denizaşırı faydalanıcılarına
gösterdiğiniz bu önemli ilgiden dolayı teşekkür ederim.
Daha fazla bilgi ve evrensel
olarak kabul edilen Uluslararası
Hastalık Sınıflandırması (ICD)10 teşhis kodlarını aramak için
şu adrese bakabilirsiniz:
http://apps.who.int/classifications/
icd10/browse/2010/en
Ken McDonnell, MD
Medikal Direktör,
TRICARE Küresel İşlemler
Avrasya-Afrika
+44-20-8762-8384
Latin Amerika ve
Kanada
+1-215-942-8393
Porto Riko
Asya-Pasifik
Avustralasya
+1-877-867-1091
+65-6339-2676
+61-2-9273-2710
1
Laboratuar Gelişmiş Testleri: Yönergeler ve Tavsiyeler
Laboratuar Gelişmiş Testleri (LDT) in vitro teşhislerinin
(IVD'ler) bazı sınıflarını adlandırmak için kullanılan bir
terimdir. IVD'ler hastalıkları, mevcut durumu veya
enfeksiyonları tespit edebilen testlerdir.
LDT'ler riski değerlendirir veya bazı tıbbi durumları veya
nadir görülen hastalıkların tedavi rehberliğine yardım
eder. LDT'ler daima klinik laboratuarlar tarafından
geliştirilir ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından
onaylanana kadar hiçbir zaman TRICARE tarafından
karşılanmaz.
TRICARE yeni bir tanıtım programıyla LDT kapsamını
genişletmektedir. LDT Tanıtım Projesi, Savunma
Bakanlığının (DoD) FDA izni veya pazar öncesi onayı
almamış LDT'leri incelemesinin uygulanabilir olup
olmadığını değerlendirmeyi amaçlayan bir programdır.
TRICARE bu LDT'lerin güvenlik veya etkililik için
gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını tespit edecektir.
LDT Tanıtım Projesi TOP faydalanıcılara şu imkanları
sunar:
 Her zaman TRICARE tarafından karşılanmayan
laboratuar geliştirilmiş testlerine erişim ve
 En güncel Amerika Kadın Hastalıkları ve
Jinekologlar Kongresi yönergeleriyle uyum
sağlandığında prenatal ve gebelik öncesi kistik
fibröz taşıyıcı tarama kapsamını genişletme.
LDT Tanıtım Projesi 1 Ocak 2013 - 18 Temmuz 2017
tarihleri arasında gerçekleşecek üç yıllık bir programdır.
Ön Onay Yönergeleri:
 Sağlayıcıların, Ön Onay Sevk Formunu (Bkz.
Şekil 1.1) doldurarak kapsama giren tüm testler
için International SOS'tan ön yetki almaları
gerekir. Formda destekleyici tıbbi bilgiler (örn.
Tıbbi rapor) sağlanarak testin neden talep
edildiğine dair bir klinik gerekçe yer almalıdır.
 Ön Onay Sevk Formu faks veya e-posta ile
gönderilebilir; ayrıntılar forumun son sayfasında
yer almaktadır.
 Kistik fibröz tarama için ön yetki gerekli
DEĞİLDİR.
 LDT'leri sadece akredite edilmiş laboratuarlar
gerçekleştirebilir. Laboratuarlar, 1988 tarihli
Klinik Laboratuar Gelişim Değişikliklerini
(CLIA) karşılamalıdır; bu listeler aşağıdaki
bağlantıda bulunabilir:
http://www.cms.gov/Regulations-andGuidance/Legislation/CLIA/CLIA_Laboratory_
Demographic_Information.html
 Reddedilen onaylar LDT Tanıtım kapsamında
kabul EDİLMEZ.
TRICARE onaylı LDT'lerin listesi
http://www.tricare.mil/ldt adresinde mevcuttur. TRICARE
onaylı LDT'lerin listesi Ön Onay Sevk Formunda da yer
almaktadır. Formun bir kopyasını talep etmek için TOP
Bölgesel Çağrı Merkezinizi arayın ve destek için Seçenek
#3'e basın.
TRICARE kapsamında olan LDT'lere ilişkin sorularınız varsa, lütfen TOP Bölgesel Çağrı Merkezinizi arayın
ve İzinler ve Sevkler için Seçenek #3'e basın.
Avrasya-Afrika
+44-20-8762-8384
Latin Amerika ve
Kanada
+1-215-942-8393
Porto Riko
Asya-Pasifik
Avustralasya
+1-877-867-1091
+65-6339-2676
+61-2-9273-2710
2
Sağlıklı Çocuk Bakımı (Doğumdan 6 yaşına kadar) ve Rutin İmmünizasyonlar
TRICARE doğumdan altı yaşına kadar sağlıklı çocuk bakımını
karşılar. Sağlıklı çocuk bakımı rutin yeni doğan bakımı,
kapsamlı sağlık desteği ve hastalık önleyici tetkikler, görme ve
işitme taramaları, boy ve baş çevresi ölçümü, rutin
immünizasyon ve gelişimsel ve davranışsal değerlendirmeleri
kapsar.
Sağlıklı çocuk bakımı hizmetleri bir ön yetki olmadan
TRICARE faydalanıcılara (doğumdan 6 yaşına kadar)
sağlanabilir.
TRICARE, Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ve CDC
yönergelerine uygun şekilde sağlıklı çocuk bakımını karşılar.
Faydalanıcılara (doğumdan 6 yaşına kadar), iki yıl içinde
dokuzdan fazla olmamak kaydıyla, AAP'nin önerdiği sıklıkta
önleyici bakıma yönelik sağlıklı çocuk muayenesi sağlanabilir.
Hastalığın veya yaralanmanın teşhis veya tedavisine yönelik
muayeneler ayakta hasta bakımı altında ayrı olarak karşılanır.
Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) yönergelerine ilişkin daha
fazla bilgi almak için http://www.aap.org/enus/Pages/Default.aspx adresini ziyaret edin.
Göz Tetkikleri:
 Bebekler (3 yaşına kadar): Doğumda ve 6. ayda birer adet
göz ve görme taraması karşılanır.
 Çocuklar (3 yaşından 6 yaşına kadar): Her iki yılda bir
rutin göz tetkiki karşılanır. Aktif görevlilerinin aile üyesi
(ADFM) olan çocukların yılda bir rutin göz tetkiki
karşılanır.
İşitme Tetkikleri:
Önleyici işitme tetkikleri sadece sağlıklı çocuk bakımından
faydalanan kullanıcılar için karşılanır. Yeni doğan bir bebeğin
odyoloji taraması hastaneden ayrılmadan önce veya doğumdan
sonraki ilk ay içerisinde yeni doğduğu dönemde
gerçekleştirilmelidir. Değerlendirme amaçlı işitme testleri rutin
tetkikler sırasında diğer yaşlardaki çocuklar için yapılabilir.
TRICARE tarafından karşılanan immünizasyonlar hakkında
daha fazla bilgi almak için www.TRICARE.mil/immunizations
adresine gidin.
Bilgi ve Destek:
TRICARE tarafından karşılanan sağlıklı çocuk bakımı
hizmetleri ve rutin immünizasyonlara ilişkin sorularınız varsa,
lütfen TOP Bölgesel Çağrı Merkezinizi arayın ve izinler ve sevk
desteği için Seçenek #3'e basın.
Güvenli Sağlayıcı Talepleri Portalı: Bunu Biliyor muydunuz?

TOP talepleri, bir mobil telefonla/cihazla çekilmiş ve
taranmış fotoğraf kullanılarak güvenli sağlayıcı talepler
portalındaki Güvenli Mesaj İletimiyle gönderilebilir!
Fotoğraflar aşağıdaki belge türlerinden biri olduğu sürece
kabul edilebilirdir:
 .tif - (tif resmi)
 .tiff - (tiff resmi)
 .doc - (Microsoft Word Belgesi)
 .docx (Microsoft Word Belgesi 2010)
 .pdf - (Adobe Belgesi)
 .xls - (Microsoft Excel Belgesi)
 .xlsx (Microsoft Excel Belgesi 2010)
 .jpg - (jpeg resmi)
 .jpeg - (jpeg resmi)
Avrasya-Afrika
+44-20-8762-8384
Latin Amerika ve
Kanada
+1-215-942-8393



Faydaların Açıklaması (EOB'ler) yerel para birimleri ve
Almanca, İtalyanca ve İspanyolca olarak güvenli talepler
portalında mevcuttur!
Güvenli talepler portalı artık Almanca olarak da
kullanılabilir. Dil tercihini sayfanın üstünden Almanca
olarak değiştirebilirsiniz.
Güvenli talep portalı aracılığıyla bir TOP talebi
gönderirken seçilebilecek çok sayıda para birimi seçeneği
vardır.
Güvenli sağlayıcı talepleri portalınının kullanımı hızlı ve
kolaydır! Daha fazla bilgi almak ve/veya kayıt olmak için TOP
Bölgesel Çağrı Merkezinizi arayın ve Seçenek #5'e basın!
Porto Riko
Asya-Pasifik
Avustralasya
+1-877-867-1091
+65-6339-2676
+61-2-9273-2710
3
30 Eylül 2014’ten Sonra Yeni CMS 1500 (02/12 sürümü) Gereklidir
Bireysel Sağlayıcılar için Önemli Hatırlatma
*** Not: Aşağıdaki bilgiler YALNIZCA Bireysel
Sağlayıcılar için geçerlidir. ***
Yönetim ve Bütçe Dairesi (OMB) gözden geçirilmiş bir
CMS-1500 Sağlık Sigortası Talep Formunu (sürüm 02/12)
onayladı.
Yeni CMS-1500 Talep Formu (02/12 sürümü) 1 Ekim
2014 tarihinden itibaren 08/05 sürümünün YERİNİ
ALACAKTIR. En önemli değişiklik 21 Numaralı
Maddede yapılan sekiz teşhis kodu ekidir.
30 Eylül 2014 tarihinden sonra CMS-1500 Talep
Formunun 08/05 sürümü için alınan talepler geri
çevrilecektir. Bu taleplerin YENİ talep formuyla (02/12
sürümü) tekrar gönderilmesi gerekecektir.
Yeni bir talep formu ve CMS 1500 Talep Formunu (02/12
sürümü) Doldurmak için kapsamlı bir Rehber
www.tricare-overseas.com/Provider.htm adresinde
mevcuttur
CMS-1500 Talep Formu Doldurma Yönergeleri aşağıdaki
dillerde mevcuttur: İngilizce, Fransızca, Almanca,
İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, İspanyolca ve
Türkçe.
Gözden geçirilmiş CMS-1500 Talep Formunun (02/12
sürümü) doldurulmasıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa
veya yardıma ihtiyacınız olursa, lütfen TOP Bölgesel
Çağrı Merkezinizi arayın ve TOP Sağlayıcı Destek
Hizmetleri ekibinin bir üyesiyle konuşmak için Seçenek
#5'e basın.
*** 30 Eylül 2014 tarihinden sonra CMS-1500 Talep Formunun 08/05 sürümü için alınan talepler geri
çevrilecektir! Bugün destek almak için International SOS ile iletişime geçin. ***
Hastaneler ve Klinikler için Önemli Hatırlatma: Tıbbi Bilgi Formları
Yayını
Kurumsal Sağlayıcılar TRICARE faydalanıcılarından
çoğunlukla sadece tıbbi bakım sağlandıktan sonra veya
tıbbi sigorta şirketleri gibi ödeme yapan kuruluşlarla tıbbi
bilgi alışverişi yapmak için tıbbi raporları ve önceki
dönemlere ilişkin diğer bilgileri elde etme girişiminde
bulunduklarında imzalanmış bir Tıbbi Bilgi Formu Yayını
talep ederler.
Faydalanıcıların Kurumsal (UB-04) bir Talep Formunu
imzalaması GEREKMEDİĞİ için yatılı bakım için kabul
edildiklerinde her zaman bir Tıbbi Bilgi Formu Yayınını
imzalamaları istenmez. Bu durum işlemi karmaşık hale
getirmektedir.
Avrasya-Afrika
+44-20-8762-8384
Latin Amerika ve
Kanada
+1-215-942-8393
Ülkenizde alışılmış bile olsa, TRICARE Sağlayıcılardan
(Kurumlar) tedavi veya bakımın hangi aşamasında olursa
olsun TRICARE faydalanıcılarından, imzalanmış bir
Tıbbi Bilgi Formu Yayını talep etmeleri istenir.
Faydalanıcının imzasının eksik olmasından dolayı ek tıbbi
bilgiler sağlanamıyorsa, bu durum TOP faturanızın veya
talebinizin geri ödemesini etkileyebilir.
Tıbbi Bilgi Formlarının Yayınına ilişkin sorunuz varsa
lütfen TOP Bölgesel Çağrı Merkezinizi arayın ve TOP
Sağlayıcı Destek Hizmetleriyle konuşmak için Seçenek
#5'e basın.
Porto Riko
Asya-Pasifik
Avustralasya
+1-877-867-1091
+65-6339-2676
+61-2-9273-2710
4
Faydalanıcıların Kullanabildiği TOP'un Ülkeye Özel Cüzdan Kartlarını Artık
Bulabilirsiniz
International SOS www.tricare-overseas.com/contactus adresinde
kısa süre önce yeni bir özellik başlattı
TOP faydalanıcılar bulundukları ülke için özelleştirilmiş bilgilerin
bulunduğu ve yazdırabilecekleri veya her zaman yanlarında
taşıyabilecekleri her ülkeye özel bir TOP Cüzdan Kartını artık
oluşturabilirler.
TOP Cüzdan Kartında, her ülkeye özel telefon numaraları listesi ve
TOP Bölgesel Çağrı Merkezi ve International SOS Tıbbi Destek
için arama talimatlarının yanı sıra faydalanıcıların kendi yerel Acil
Servis iletişim bilgilerini, Temel Bakım Doktorunun telefon
numarasını ve adresini yazabilecekleri boş satırlar bulunmaktadır
www.tricare.mil adresinde Hastane İdari iletişim noktası, ABD
Büyükelçiliği Sağlık Ünitesi ve diğer yararlı web sitesi kaynakları
yer almaktadır
Sağlayıcıların bu yeni özelliğe göz atmaları için www.tricareoverseas.com/contactus adresini ziyaret etmeleri teşvik
edilmektedir!
Ayrıca International SOS Ağı ve TRICARE Katılımcı Sağlayıcılar
faydalanıcılara TOP Cüzdan Kartının mevcut ve kullanıma hazır
olduğunu bildirmeleri için teşvik edilmektedir!
TOP Cüzdan Kart Düzenlemesini ve TRICARE Denizaşırı
Programı (TOP) faydalanıcıların kolayca yazdırabilecekleri ve
yanlarında taşıyabilecekleri yararlı bilgileri gösteren Şekil 1.2'ye
(aşağıda) bakın.
Şekil 1.2:
TOP Her Ülkeye Özel Cüzdan Kartı www.tricare-overseas.com/contactus adresinde mevcuttur
INTERNATIONAL SOS HAKKINDA:
International SOS (www.internationalsos.com) dünyanın öncü tıbbi ve seyahat güvenlik hizmetleri şirketidir. Dünya çapında 89 ülkede,
700'den fazla bölgede müşterilerimize bakım hizmeti sağlıyoruz. Uzmanlığımız benzersizdir: 1200 doktor ve 200 güvenlik uzmanı
tarafından yönetilen 11.000 çalışanımız bulunuyor. Ekiplerimiz üyelerimizi korumak için gece gündüz çalışmaktadır. Önleyici sağlık
hizmetleri programı öncüsüyüz ve acil durumlarda benzersiz hizmetler sunmaktayız. Müşterilerimizin çalışanları için "Bakım Görevi"ni
uygulamaya geçirmesine yardımcı olma konusunda tutkulu şekilde çalışmaktayız. International SOS, ABD çok uluslu kurumsal
müşterileri, hükumetler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte, bu şirketlerin uzakta veya denizaşırı çalışanlarının çalışma risklerini
önlemektedir. International SOS 1998'den beri, işleri veya seyahatleri onları nereye götürürse götürsün, Aktif Görevdeki Hizmet
Üyelerinin ve ailelerinin en üst düzeyde hizmet almalarını sağlamak için TRICARE'i desteklemektedir.
Avrasya-Afrika
+44-20-8762-8384
Latin Amerika ve
Kanada
+1-215-942-8393
Porto Riko
Asya-Pasifik
Avustralasya
+1-877-867-1091
+65-6339-2676
+61-2-9273-2710
5
Download

Doktordan Doktora Eylül 2014 Sağlayıcı Bülteni