ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
DÜZENLEME KURULU
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Meral ÜNAL, Marmara Üniversitesi
Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı
Arş. Gör. Buğrahan EMSEN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sekreterler
Arş. Gör. Buğrahan EMSEN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Işıl İSMAİLOĞLU, Marmara Üniversitesi
Fatih ERENLER, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi
Deniz CAN, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
BİLİM KURULU
Prof. Dr. Ahmet AKSOY
Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ali ASLAN
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU
Prof. Dr. Ali ÇELİK
Prof. Dr. Ali ÇIRPICI
Prof. Dr. Asım KADIOĞLU
Prof. Dr. Atabay DÜZENLİ
Prof. Dr. Ayşe EVEREST
Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU
Prof. Dr. Bedri SERDAR
Prof. Dr. Çimen ATAK
Prof. Dr. Fatih SATIL
Prof. Dr. Feruzan DANE
Prof. Dr. Gönül KAYNAK
Prof. Dr. Gül CEVAHİR ÖZ
Prof. Dr. Gülcan ŞENEL
Prof. Dr. Gülendam TÜMEN
Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK
Prof. Dr. İlkay ORHAN
Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN
Prof. Dr. Leyla AÇIK
Prof. Dr. M. Bahattin TANYOLAÇ
Prof. Dr. Mecit VURAL
Prof. Dr. Metin SARIBAŞ
Prof. Dr. Muammer ÜNAL
Prof. Dr. Murat TUNÇTÜRK
Prof. Dr. Mustafa YILDIZ
Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Marmara Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nurten EZER
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nezaket ADIGÜZEL
Prof. Dr. Özcan SEÇMEN
Prof. Dr. Özgür EMİNAĞAOĞLU
Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU
Prof. Dr. Selçuk ERTEKİN
Prof. Dr. Serpil UNYAYAR
Prof. Dr. Şinasi YILDIRIMLI
Prof. Dr. Ünal AKKEMİK
Prof. Dr. Yasin ALTAN
Doç. Dr. Ayten ÇELEBİ KESKİN
Doç. Dr. Canan KARAALP
Doç. Dr. E. Selcen DARÇIN
Doç. Dr. Emine ARSLAN
Doç. Dr. Fatma GÜNEŞ KOÇYİĞİT
Doç. Dr. Fatmagül GEVEN
Doç. Dr. Filiz VARDAR
Doç. Dr. Gülşah ÇOBANOĞLU
Doç. Dr. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL
Doç. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN
Doç. Dr. Kemal YILDIZ
Doç. Dr. Mustafa YILMAZ
Doç. Dr. Şener AKINCI
Doç. Dr. Tamer ÖZCAN
Doç. Dr. Yıldız AYDIN
Gazi Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
25 Ekim 2014 - Cumartesi
08.30 – 10.30
Kayıt
10.30 – 10.50
Prof. Dr. Meral ÜNAL, Marmara Üniversitesi
11.00 – 11.30
Açılış Kokteyli
10.50 – 11.00
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
Kongrenin Resmi Açılışı
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Çağrılı Sunumlar
Türkiyenin Doğal Bitki Zenginliği ve Korumada Öncelikli Alanları
Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY, İstanbul Üniversitesi
Bitki Biliminde İleri Teknolojiler ve Çok Disiplinli Proje Yaklaşımları
Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU, Marmara Üniversitesi
Öğle Yemeği
25 Ekim 2014 - Cumartesi
OTURUM 1
1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK, Süleyman Demirel Üniversitesi
1.1
1.2
13.30
13.40
13.40
13.50
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. E. Selcen DARÇIN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Antalya’nın Tarihi Yapılar Üzerinde Bulunan Bitkiler ve Ekolojik Etkileri
Ahmet Aksoy1, Jale Çelik1
1Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Antalya
Crithmum maritimum L. herbasında UPLC yöntemi ile fenolik asitlerin analizi ve
in vitro antioksidan etki çalışmaları
Ayşegül Köroğlu (Güvenç)1, Erdal Dinç2, M. Mesud Hürkul1, Sevinç Kahraman3
1Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan, Ankara
2Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan, Ankara
3Kaneka Pharma Europe N.V. German Branch, Frankfurter Straße 80-82, 65760 Eschborn/Germany
1
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
1.3
1.4
13.50
14.00
14.00
14.10
14.10
14.25
Sideritis trojana ve Sideritis athoa (Lamiaceae)’nın Biyolojik Aktivitelerinin
Karşılaştırılması
Betül Aydın1, Ebru Yılmaz1, Erdi Can Aytar1, Tuncay Dirmenci2, Leyla Açık1
1Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06500, Ankara
2Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Bölümü, 10100, Balıkesir
Tanacetum cilicicum (Boiss.) Grierson bitkisinin Antioksidan Özelliğinin
Belirlenmesi
Emel Dıraz, Şengül Karaman
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş
Serbest Kürsü (Sunum, Tartışma ve Analiz)
OTURUM 2
2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet AKSOY, Akdeniz Üniversitesi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Filiz VARDAR, Marmara Üniversitesi
Gıda Lezzet Arttırıcılarından Monosodyum Glutamat’ın Bezelye (Pisum sativum
L.) Üzerine Genotoksik Etkisi
2.1
14.25
14.35
2.2
14.35
14.45
2.3
2.4
14.45
14.55
14.55
15.05
Didem KÖMÜR1, S. Tülay HEKİMBAŞI2, E. Selcen DARÇIN3
1Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 54187, Serdivan, Sakarya Türkiye
2Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 41400,Gebze,
Kocaeli, Türkiye
3Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü,
11100, Merkez, Bilecik, Türkiye
Bitkilerde Kök Hücre
Esin OLUK
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik AD, İzmir
Madra Dağının (Balıkesir/İzmir) Floristik Zenginliği Ve Sürdürülebilir
Kullanımı
Fatih Satıl1, Ekrem Akçiçek2
1Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balıkesir
2Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, OFMA, Biyoloji Eğitimi Bölümü, Balıkesir
Kombinatoryal Biyosentez: Bitkisel Sekonder Metabolitlerin Biyoteknolojik
Üretimi
Oğuz ÖZTÜRK1, Esin Akçam OLUK2,
1Morlab Biyoteknolojik Ar-ge Danışmanlık Sanayi ve Ticaret. Antalya Teknokenti Ar-Ge 1 No 109, Antalya
2Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Botanik A.B.D, İzmir
2
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
15.05
15.20
15.20
15.40
Serbest Kürsü (Sunum, Tartışma ve Analiz)
Çay & Kahve Arası
OTURUM 3
3
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşegül KÖROĞLU, Ankara Üniversitesi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Vesile DÜZGÜNER, Ardahan Üniversitesi
Doğu Ladini Picea orientalis (L.) Link., Ormanlarında Kabuk Böceklerinin
Popülasyon Dinamikleri ve Tehdit Boyutları
3.1
3.2
15.40
15.50
15.50
16.00
Gonca Ece Özcan1, Hazan Alkan Akıncı2, Mahmut Eroğlu3
1Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Kastamonu
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon
3Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Artvin
Farklı Buğday Bitkilerinde Kuraklık Stresi, Sinyal İletim Molekülleri ve
Antioksidan Sistem Arasında İlişkinin Araştırılması
Oğuz Ayhan Kireçci1, Füsun YÜREKLİ2
1Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksekokulu, Bitlis
2İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Malatya
Globularia trichosantha ssp. trichosantha’ da Kallus Üretimi ve Sekonder
Metabolitlerin Analizi
3.3
3.4
16.00
16.10
16.10
16.20
16.20
16.35
Havva Atar1, Hatice Çölgeçen1, Gülnur Toker2, Gencay Akgül3
1Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Zonguldak
2Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı,Ankara
3Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,Nevşehir
Farklı Ekim Sisteminde Yetiştirilen Yonca (Medicago sativa L.) Bitkisinin Bor
Alımı Yönünden Değerlendirilmesi
Mahmut Yıldıztekin1, A. Levent Tuna2
1 MSKÜ Köyceğiz Meslek Yüksekokulu, Köyceğiz/Muğla
2 MSKÜ Fen Fak. Biyoloji Bölümü, Muğla
Serbest Kürsü (Sunum, Tartışma ve Analiz)
3
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
OTURUM 4
4
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feruzan DANE, Trakya Üniversitesi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Tamer ÖZCAN, İstanbul Üniversitesi
4.1
16.35
16.45
Carpinus betulus L. Yapraklarının Bazı Ekofizyolojik Özellikleri ile Meşcere Işık
Geçirgenliği ve Kanopi Boşluğu Arasındaki İlişkiler
Melih Öztürk1, İlyas Bolat2, Davut Özer2
1Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Bartın
2Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Bartın
Acı Kavun (Ecballium elaterium (L.) A. Rich.) Meyve Özsuyunun Kolzada
(Brassica napus L.) Tohum Çimlenmesi ve Fide Gelişimi Üzerine Etkisi
4.2
16.45
16.55
4.3
16.55
17.05
4.4
17.05
17.15
17.15
17.30
17.30
17.50
Selcen DARÇIN1, Murat AYCAN2, Mustafa KAYAN2, Mehdi TAHER2, Mustafa YILDIZ3
1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
11100 BİLECİK
2Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 06110 Dışkapı / ANKARA
3Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı / ANKARA
Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Amelanchier Taksonlarının Odun Anatomileri
Bedri Serdar, Salih Terzioğlu, Mustafa Karaköse, Reha Mazlum, Murat Öztürk, Çağdaş Göl
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon
Türkiye'de Yayılış Gösteren Sterigmostemum M. Bieb. (Hırıksüsün)
(Brassicaceae) Türlerinin Morfolojik ve Taksonomik Yönden İncelenmesi
Kenan Yıldızhan, Murat Ünal
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı , Van
Serbest Kürsü (Sunum, Tartışma ve Analiz)
Çay & Kahve Arası
4
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
OTURUM 5
5
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gül CEVAHİR ÖZ, İstanbul Üniversitesi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Ankara Üniversitesi
Ketende (Linum usitatissimum L.) Yüzey Sterilizasyonu Süresinin In Vitro
Fide Gelişimi, Sürgün Rejenerasyonu ve Bitkicik Gelişimi Üzerine Etkisi
5.1
17.50
18.00
Mohsen MIRZAPOUR1, Ebru DERELLİ2, Parizad ALLAHVERDİKHAN VAZİRİ1, Mustafa KAYAN1,
Murat AYCAN1, Mustafa YILDIZ3
1Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 06110 Dışkapı / ANKARA
2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kızılırmak Meslek Yüksekokulu ÇANKIRI
3Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı / ANKARA
Bitkilerin Doku Kültürü Tepkisininin Bir Göstergesi: Klorofil Kapsamı
5.2
5.3
5.4
18.00
18.10
18.10
18.20
18.20
18.30
Mustafa KAYAN1, Murat AYCAN1, Mehdi TAHER1, Mustafa YILDIZ2
1Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 06110 Dışkapı / ANKARA
2Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı / ANKARA
Hava Kirliliğine Bağlı Olarak Sarı Çamlarda (Pinus sylvestris) Bazı Ağır
Metallerin Birikimi ve Fizyolojik Etkileri
Müjgen Elveren1, Etem Osma1, Güven Karakoyun1
1Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Erzincan
Çiçek Organ Meristemi Kimlik Genlerinin Thermopsis turcica'dan Kısmi
Klonlanması ve Karakterizasyonu
Süleyman Cenkci1, Ezgi Melis Kolukısa1, Yaşar Karakurt2, Alperen Dedeoğlu3
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Afyonkarahisar
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Biyolteknoloji Bölümü, Isparta
3Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Artvin İlinin (Türkiye) Endemik ve Endemik Olmayan Nadir Bitkileri
5.5
5.6
18.30
18.40
18.40
18.50
18.50
19.00
19.00
Özgür Eminağaoğlu
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Anabilim Dalı,
Seyitler Yerleşkesi, 08000 Artvin
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve Kampüsü’nün (Van / B9) Bir Kısım Bitkilerinin
Çiçek Açma Fenolijileri
Avni ÖZTÜRK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 65080, Van
Serbest Kürsü (Sunum, Tartışma ve Analiz)
Akşam Yemeği
5
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
26 Ekim 2014 - Pazar
OTURUM 6
6
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa YILDIZ, Ankara Üniversitesi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Fatmagül GEVEN, Ankara Üniversitesi
6.1
6.2
6.3
6.4
09.00
09.10
09.10
09.20
09.20
09.30
09.30
09.40
09.40
09.55
Türkiye’de Yetişen Oleaceae Familyası Taksonlarının Kalitatif Odun Anatomisi
Özelliklerinin Tanıtımı, Ekolojik ve Evolütif Açıdan İrdelenmesi
Funda Erşen Bak¹, Nesime Merev²
¹Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin
²Karadeniz Teknik Universitesi, Trabzon
Doğu Ladini Ormanlarında Meydana Gelen Dendroctonus micans (Coleoptera,
Curculionidae) Salgınlarının Bazı Meşcere ve Ağaç Özellikleri Bakımından
İrdelenmesi
Hazan Alkan Akıncı1, Gonca Ece Özcan2, Mahmut Eroğlu3
1 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Artvin
2 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Kastamonu
3 Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon
İstanbul (Yenikapı) Kazılarında Açığa Çıkan Neolitik Döneme Ait Odun
Örnekleri
Reha Mazlum1, Bedri Serdar
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon
Yok Olma Eğilimi Bulunan Türkiye Endemik Bitkilerinin Korunmasında in vitro
Yöntemlerin Kullanımı
Sergun Dayan, Süleyman Cenkci, Hayati Arda
1Trakya Üniversitesi, Havsa Meslek Yüksekokulu, Havsa, Edirne
2Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Afyonkarahisar
3Trakya Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Edirne
Serbest Kürsü (Sunum, Tartışma ve Analiz)
6
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
OTURUM 7
7
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatih SATIL, Balıkesir Üniversitesi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Hatice ÇÖLGEÇEN, Bülent Ecevit Üniversitesi
7.1
09.55
10.05
Rastgele Çoğalmış Polimorfik DNA Tekniği ile Bakır Genotoksisitesine
Toleranslı ve Hassas Arpa Çeşitlerinin Taranması
Suleyman Cenkci, Nevra Doğan
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Afyonkarahisar
Tefenni (Burdur) İlçesinde Gıda Olarak Kullanılan Bitkiler
7.2
7.3
10.05
10.15
10.15
10.25
Zekiye Ceren Arıtuluk1, Galip Akaydın2, Nurten Ezer1
1 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Ankara
1 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara
Demir Mineralinin Mısır (Zea mays L.) Bitkisi Üzerinde Genotoksik Etkisi
İpek İSMAİL1, Hilal ŞANLI2, Yusuf KOÇ1, E. Selcen DARÇIN3
1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, 54187, Serdivan, Sakarya Türkiye
2 Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 54187, Serdivan, Sakarya, Türkiye
3Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü,
11100, Merkez, Bilecik, Türkiye
Buğdayda (Triticum sp.) In Vitro Tohum Çimlenmesi, Fide Gelişimi ve Kallusun
Doku Kültürü Tepkisi Üzerine Tohum Büyüklüğünün Etkisi
7.4
10.25
10.35
10.35
10.50
10.50
11.10
8
Murat AYCAN1, Mustafa KAYAN1, Mehdi TAHER1, Behrouz ALİZADEH1, Selcen DARÇIN2, Mustafa
YILDIZ3
1Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 06110 Dışkapı / ANKARA
2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü
11100 BİLECİK
3Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,Tarla Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı / ANKARA
Serbest Kürsü (Sunum, Tartışma ve Analiz)
Çay & Kahve Arası
OTURUM 8
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat TUNÇTÜRK, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Süleyman CENKCİ, Afyon Kocatepe Üniversitesi
7
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
Yaprak Eksiltmenin Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Verim ve Verim Ögeleri
Üzerine Etkisi
8.1
11.10
11.20
8.2
11.20
11.30
8.3
8.4
11.30
11.40
11.40
11.50
8.5
11.50
12.00
8.6
12.00
12.10
8.7
12.10
12.20
12.20
12.35
12.35
13.30
13.30
Mehdi TAHER1, Şebnem KUŞVURAN2, Marieh JAVANİ1, Yüksel KAN3, Mustafa YILDIZ4
1Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 06110 Dışkapı / ANKARA
2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kızılırmak Meslek Yüksek Okulu ÇANKIRI
3Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü KONYA
4Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 06110 Dışkapı / ANKARA
Bitki Biyolojisinde Yeni Bir Yaklaşım: Hücre Tipine Özgü Analiz
Nihal Gören Sağlam1
1İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Botanik Anabilim Dalı, İstanbul
Şavşat İlçesindeki (Artvin, Turkey) Bazı Önemli Halk İlaçları
Özgür Eminağaoğlu1, Temel Göktürk2, Güven Aksu1, Hayal Akyıldırım Beğen1, Emrah Yüksel1
Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Botaniği Anabilim Dalı,
Seyitler Yerleşkesi, 08000 Artvin
2Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Entomolojisi ve Koruma
Anabilim Dalı, Seyitler Yerleşkesi, Artvin
1Artvin
Ficus carica L.’de Gal Çiçeklerin Gelişimi ve Tozlaştırıcı Arıları (Blastophaga
psenes L.) ile Simbiyotik İlişkileri
Özlem AYTÜRK, Meral ÜNAL
Marmara üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü İstanbul
Isparta’nın Faydalı Bitkileri ve Yerel Adları
Hasan Özçelik1, Özlem Bebekli2, Belkıs Muca2
1Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D, Isparta
Van ve Çanakkale'de Yetişen Bir Kısım Bitkilerin Mukayesesi
Avni ÖZTÜRK
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 65080, Van
Farklı LED Işıklarda Bacopa monnieri bitkisinin in vitro sürgün rejenerasyon
çalışmaları
Mehmet Karataş, Muhammad Aasim
Biyoloji Bölümü, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman, Türkiye
Serbest Kürsü (Sunum, Tartışma ve Analiz)
Öğle Yemeği
Kongre Değerlendirme Toplantısı
8
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
27 Ekim 2014 - Pazartesi
POSTER GÜNÜ
Kongrede poster olarak sunulan bildiriler arasından oylama ile yapılan
“Poster Birincisi” seçimi bir kurul tarafından yapılacak ve sonuçlar gün
içerisinde duyurulacaktır.
9
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
POSTER SUNUMLAR
Poster bildiriler kongre süresince poster sunum odasındaki panolarda asılı kalacaktır.
Sözlü sunum aralarında poster bildiri sahipleri bildirilerinin başında bulunacaklardır.
Kongremizde -En İyi Poster- yarışması yapılacaktır.
1
Türkiye Endemiği Olan Crataegus tanacetifolia (Lam.) Pers. (Alıç)’ in Anter
Ontogenisi
1Aslıhan
Çetinbaş, 1Meral Ünal
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul
1Marmara
Thalictrum sultanabadense ve T. isopyroides (Ranunculaceae)’in Gövde Anatomisi
2
Ayla Kaya
Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik A.B.D. 26470, Eskişehir
Anamur ve Çevresine Etnobotanik Açıdan Genel Bir Bakış
3
Ayşe Nur Şen
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya
Dışsal Uygulanan Myo-Inositoler Kuraklık Stresinin Etkisini Hafifletebilir
4
5
Aytunç YILDIZLI1, Sertan ÇEVİK1, Rıza BİNZET1, Serpil ÜNYAYAR1
1Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çiftlikköy kampüsü, 33342, Mersin
Suillus luteus Yenilebilen Mantarın Antimikrobiyal, Antioksidan ve Antikanser
Etkilerinin Belirlenmesi
Erdi Can Aytar1, Betül Aydın1, Leyla Açık1
1 Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 06500Teknikokullar/ANKARA
Dionysia odora ve Dionysia bornmuelleri (Primulaceae) Türlerinin Polen ve
Tohum Morfolojileri
6
Birol Başer1, Mehmet Fırat2
1 Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bitlis
2 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Van
Physocardamum davisii ve Bornmuellera cappadocica türlerinin Polen ve Tohum
Morfolojilerinin Karşılaştırılması
7
Birol Başer1, Mehmet Fırat2
1
Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bitlis
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Van
2 Van
Samsun Kumul Vejetasyonunda Nadir Türlerin Tespiti
8
Şenay Ulu Ağır1, Hamdi Güray Kutbay1, Burak Sürmen2
1
2
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi,Biyoloji Bölümü, Karaman
10
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
Etnobotanik Bir Çalışma: Erzincan Tulum Peyniri Mayasında Kullanılan Bitkiler
9
Canan Dülgeroğlu1, Orhan Ünal1
1Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya
Acanthus dioscoridis L. var. dioscoridis’ in total yağ asidi, fosfolipit ve triaçilgliserol
kompozisyonlarının belirlenmesi
10
Cumali Keskin1, Murat Yavuz2 , Semra Kaçar1
1 Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Mardin
2 Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Diyarbakır
Gilaburu Meyve Suyunun Fibroblast ve MCF-7 (Meme Kanser Hücresi) Hücre Hattı
Üzerine Etkisi: Glutatyon S- Transferazın Rolü
11
12
Dilek Ceylan1, Ahmet Aksoy2
1Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü, Kayseri
2Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Antalya
Farklı Borik Asit (H 3 BO 3 ) Konsantrasyonlarının İki Farklı Buğday Çeşidinin
Köklerinde Proline Birikiminden Sorumlu p5cS Geninin İfadesi ve Prolin Birikimi
Üzerine Etkileri
Dilek Ünal Özakça1, Sema Leblebici2
1Bilecik
2Bilecik
13
14
15
Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bilecik
Lokal endemik Centaurea arifolia Boiss’in Antimikrobiyal ve Antioksidan
Aktiviteleri
Ebru Yılmaz1, Leyla Açık1
1Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06500, Ankara, Türkiye
Beyaz, Sarı ve Kırmızı Kuru Soğanın Antioksidan Özellikleri Bakımından
Karşılaştırılması
Fadime Eryılmaz Pehlivan
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı, İstanbul
Bakır (Cu) Uygulanmış Mısır (Zea mays L.) Bitkisinde Fenolik Bileşiklerin
Morfolojik ve Anatomik Yönden İncelenmesi
Fadime Eryılmaz Pehlivan
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı, İstanbul
Kurşun İçerikli Sulama Suyu ile Sulanan Kıvırcık Salata (Lactuca sativa var. crispa)
Bitkisinin Bazı Özelliklerinde Meydana Gelen Değişimler
16
Sevinç KIRAN1, Fatma ÖZKAY1, Şebnem ELLİALTIOĞLU2, Şebnem KUŞVURAN3
Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara
2Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Ankara
3Çankırı Karatekin Üniversitesi Kızılırmak Meslek Yüksek Okulu, Çankırı
1Toprak
11
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
Yabani Pancar Bitkisinin (Beta maritima L. var. pilosa Del) Ekstraktlarının
Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi
17
Hacer
Gürsul1,
Berna
Özbek
Çelik2
F.Tülay
Tuğcu3,
Üniversitesi , Fen Fakültesi, Botanik Bölümü , İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İstanbul
3Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul
Gül
Cevahir
Öz1
1İstanbul
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü herbaryumu'ndaki (ANK)
Saxifragaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması
18
19
20
Fatmagül Geven1, Ebru Özdeniz1, Ümit Bingöl1, Kerim Güney2
1Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tandoğan-ANKARA
2Kastamonu Üniversitesi,Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, KASTAMONU
Lactuca virosa, Lactuca viminea subsp. viminea ve Lactuca viminea subsp.
ramosissima (Asteraceae); Türkiye için yeni 3 kayıt
Feruzan Dane, Bediha Köse
Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 22030 Edirne
Obezite ve Diyabet ile ilgili olarak Bitki Biyoteknolojisi ve Translasyonel
Araştırmalar Çerçevesinde Elde Edilen Verilere Dayalı Proteomik ve
Biyoinformatik Uygulamalar
Filiz Altan1, Reşat Ünal1
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Muğla
Al 2 O 3 (Aluminyum Oksit) Nanopartiküllerinin Buğday (Triticum aestivum L.)
Kökleri Tarafından Alınımı
21
Fatma Yanık, Filiz Vardar
Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Göztepe Yerleşkesi, 34722, Kadıköy,
İstanbul
Symphytum orientale L.’de Embriyolojik Analizler
22
Ertuğrul Ali Yavuz, Filiz Vardar, Meral Ünal
Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Göztepe Yerleşkesi, 34722, Kadıköy,
İstanbul
Yeni Bir Öjenol Kaynağı: Orthurus heterocarpus Juz.
23
Fulya Yüceol
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya
Kadmiyum Uygulamasına Bağlı Olarak Buğday (Triticum aestivum L.) Bitkisinde
Nitrik Oksit ve Poliamin Düzeylerinin Araştırılması
24
Füsun Yürekli1, Fatma Mutlu2
1 İnönü Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Malatya
2 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı, Malatya
12
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
Hakkari İlinden Toplanan Propolisin Botanik Orijini
25
Nesrin Ecem Bayram1, Kadriye Sorkun2,3, Gül Cevahir Öz4
1Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu, Hakkari
2Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beytepe, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Beytepe, Ankara
4İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Vezneciler, İstanbul
Senecio viscosus L. (Asteraceae : Senecio)’ de aken yapısı ve polen morfolojisi
26
1H.
Nurhan BÜYÜKKARTAL1, Hatice ÇÖLGEÇEN2, Münevver PINAR3, Ümit BUDAK4, Barış AŞÇI5
Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara
2Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zonguldak
4Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Yozgat
5Ardahan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu
1,3Ankara
Lathyrus cicera L.’ de tohum kabuğu yapısı
27
H. Nurhan BÜYÜKKARTAL¹ , A. Selçuk ERTEKİN2
¹Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara
2Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Diyarbakır
Katyonik Gemini Surfaktant (10-2-10), (12-2-12) ve Ticari Surfaktant CTAB nın
Allium cepa L. Üzerindeki Fitotoksik Etkisi
28
Halide Akbaş1, Sinem Leventer2, Feruzan Dane2, Müge Türkoğlu2 , Bediha Köse2
1Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 22030 Edirne
2Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü 22030 Edirne
Farklı Bitkilere Ait Su Ekstrakları ve İmidakloprid İnsektisiti Arasındaki
Antagonistik Etkileşim ile AChE Arasındaki İlişki
29
Sedat ÜNVER,1 Handan UYSAL2
1Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum
Kuşburnu (Rosa canina L.) Bitkisine Ait Su ve Etanol Ekstreleri ile Fenvalerat
İnsektisitine Ait Genotoksisitenin Giderilmesi
30
Handan Uysal1, Caner Kasımoğlu2
1Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
Globularia trichosantha ssp. trichosantha’ da Organogenez
31
Hatice Çölgeçen1, Havva Atar1, Gençay Akgül2, Yasemin Aydeniz1
1 Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Zonguldak
2Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat FakültesiBiyoloji Bölümü,Nevşehir
Ayvacık (Çanakkale) ve İvrindi (Balıkesir)’de Yayılış Gösteren Bazı Liken Türleri
Üzerinde Doğal Boyama Çalışmaları
32
1Hazin
ŞEN, 2Aslı AKSOY, 3Gülşah ÇOBANOĞLU, 1Selami SELVİ
1Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, Edremit, Balıkesir
2Ayvacık Meslek Yüksekokulu, Geleneksel El Sanatları Programı, Ayvacık, Çanakkale
3Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kadıköy, İstanbul
13
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
33
Hypericum retusum Aucher’in Proliferasyonu ve Hiperisin İçerikleri Üzerine
Farklı BAP Konsantrasyonlarının Etkisi
Hilal Surmuş Asan1, Hasan Çetin Özen1, Ahmet Onay1, Nurettin Asan1
2 Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Diyarbakır
Phlomis kurdica (Lamiaceae)’nın Biyolojik Aktivitesi
34
Leyla Arslan1, Sedef İnceoğlu1, Nazmiye Erkoç1, Betül Aydın1, Osman Karabacak2, Leyla Açık1
1Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06500, Ankara
2Gazi Üniversitesi, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06900, Ankara
Türkiye’de Yayılış Gösteren Chorispora DC. (Brassicaceae) Türleri Üzerinde
Karşılaştırmalı Anatomik Çalışmalar
35
36
37
Mehmet Aytar1, Fatih Dayı1 , Fatih Satıl2
, Murat Ünal3
1 Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji A.B.D. Çağış Yerleşkesi, Balıkesir
2 Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çağış Yerleşkesi, Balıkesir
3 Yüzüncüyıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Van
Endemik Aubrieta canescens subsp canescens (Brassicaceae) üzerine Taksonomik,
Morfolojik, Anatomik ve Sitolojik Notlar
Mehmet Cengiz Karaismailoğlu
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı, 034116, İstanbul
Bazı Crepis (Asteraceae) Taksonlarında Aken Morfolojik
Özelliklerinin Araştırılması ve Onların Taksonomik Uygulamaları
ve
Anatomik
Mehmet Cengiz Karaismailoğlu
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı, 034116 İstanbul
Marrubium eriocephalum (Lamiaceae); Türkiye Florası için Yeni Bir Kayıt
38
Mehmet Fırat
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Van
Satureja avromanica (Lamiaceae); Türkiye Florası için Yeni Bir Kayıt
39
Mehmet Fırat
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Van
Endemik ve Kritik Tehlikedeki (CR) Tür: Campanula troegerae’nın Morfolojik,
Anatomik ve Sitolojik Özellikleri
40
Melahat Özcan1, Özgür Eminağaoğlu2
1Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Artvin
2Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Artvin
Cirsium Seksiyonunda Bazı Taksonlarının Yaprak Anatomileri
41
Melahat Özcan, Mehmet Demiralay
Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Artvin
14
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
Marrubium trachyticum (Lamiaceae)’da yaprak ve gövde anatomisi
42
Meltem TUYLU 1, Hatice Nurhan BÜYÜKKARTAL2, Gençay AKGÜL3, Hatice ÇÖLGEÇEN4
1Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü
2Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 06100, Tandoğan, Ankara
3Nevşehir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 50100 Nevşehir
4Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zonguldak
Armutlu Yarımadası (Bursa - Yalova) Briyofit Florası
43
Merve Can Gözcü1, Recep Kara2, Güray Uyar1
Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ankara
2 Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Niğde
1Gazi
Stachys L. Cinsinin Olisia Dumort.
Mikromorfolojik Bir Önçalışma
44
Seksiyonu
Üzerinde
Anatomik
ve
Mikail Açar1, Fatih Satıl2, Ekrem Akçiçek3
1 Tunceli Üniversitesi, Tunceli Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Tunceli-Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balıkesir-Türkiye
3Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi, Balıkesir-Türkiye
Bazı Salvia L. Taksonlarına Ait Fenolik Asit İçeriklerinin HPLC ile Araştırılması
45
Mustafa Yunus EMRE1, Murat KURŞAT2, Ökkeş YILMAZ3, İrfan EMRE4, Sevda KIRBAĞ3, Şemsettin
CİVELEK3
1Artuklu Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Mardin
2Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bitlis
3Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ
4Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Elazığ
Bazı Salvia L. Taksonlarına Ait Flavonoid ve Reseveratrol İçeriklerinin
Belirlenmesi
46
47
Mustafa Yunus EMRE1, Murat KURŞAT2, Ökkeş YILMAZ3, İrfan EMRE4, Sevda KIRBAĞ3, Şemsettin
CİVELEK3
1Artuklu Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Mardin
2Bitlis Eren Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bitlis
3Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ
4Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Elazığ
Farklı Bölgelerden Toplanan Sarı Çamlarda (Pinus sylvestris) Bazı Mineral
Elementlerin Birikiminin Tespiti
Güven Karakoyun1, Müjgen Elveren1, Etem Osma1
1 Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Erzincan
Bazı Isatis Köklerinin Eter
Kompozisyonunun Belirlenmesi
48
ve
Metanol
Ekstraktlarındaki
Yağ
Asidi
Nazan ÇÖMLEKCİOĞLU1, Şengül KARAMAN1, Yusuf Ziya KOCABAŞ2, Emel DIRAZ1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkoğlu Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Bitkiler Programı,
Kahramanmaraş
15
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
Bazı Bitki Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
49
Nazan Çömlekcioğlu1, Mehtap Kutlu1, Ashabil Aygan1, Yusuf Ziya Kocabaş2, Sedat Köstekçi1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkoğlu Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Bitkiler Programı,
Kahramanmaraş
In Vitro Koşullarda Farklı Humik Madde Konsantrasyonları İlavesinin Bitki Besin
Maddesi Noksanlığının Giderilmesinin Kolza Bitkisinin Fizyolojik Özellikleri
Üzerine Etkisi
50
Yusuf KOÇ 1, Mustafa YILDIZ2, Nurgül ERGİN3, E. Selcen DARÇIN3
1 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara, Türkiye
3Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 11100,
Merkez, Bilecik, Türkiye
Bor humatın Arpa (hordeum vulgare L.) c.v. Tarm-92 çeşidi için bitki büyüme
parametreleri üzerinde ki etkisi
51
E. Selcen DARÇIN3 , Yusuf KOÇ 1, Mustafa YILDIZ2, Nurgül ERGİN3
1 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
2 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Ankara, Türkiye
3Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, 11100,
Merkez, Bilecik, Türkiye
Kuraklık Stresi Altındaki Farklı Buğday Bitkilerinde Antioksidan Savunma ve
Sinyal İletimi Arasındaki İlişki
52
Füsun YÜREKLİ1, Oğuz Ayhan KİREÇCİ2
1İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Malatya
2Bitlis Eren Üniversitesi Hizan Meslek Yüksekoklu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bitlis
Türkiye’de Yetişen Stachys (Lamiaceae) Cinsi Fragilicaulis Seksiyonuna ait
Fragiles Alt Seksiyonun Karyotip Analizleri
53
Özal Güner1, Fahim Altınordu2, Esra Martin2, Ekrem Akçiçek1
1Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Konya
Türkiye’de Yetişen Stachys L. (Lamiaceae) Cinsi Fragilicaulis Seksiyonuna ait
Fragiles Alt Seksiyonun Tohum Mikromorfolojisi
54
55
Özal Güner1, Fatih Satıl2, Ekrem Akçiçek1
1Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir
1Balıkesir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balıkesir
Türkiye endemiği Lathyrus czeczottianus (Fabaceae)’un antioksidan kapasitesinin
incelenmesi
Ramazan Ceylan, Gökhan Zengin, Abdurrahman Aktümsek
Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Konya
16
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
Bucak Sığla Ormanı Tabiat Parkı ve Karacaören Barajları Çevresinin Epifitik
Bryofit Florası ve Vejetasyonu (Burdur, Türkiye)
56
Recep Kara¹, Mevlüt Alataş², Tülay Ezer¹, Nevzat Batan³, Turan Özdemir³
1 Nigde Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Niğde
2 Zonguldak Bilim ve Sanat Merkezi, Biyoloji Bölümü, Zonguldak
3 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Trabzon
Chlorella vulgaris’de Yüksek Sıcaklığın Askorbat Peroksidaz Gen İfadesi Üzerine
Etkisi
57
Sedef Akcaalan, Dilek Unal-Ozakca
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bilecik,
Türkiye
Bazı Endemik Stacyhs Türlerine
Mikroskobuyla İncelenmesi
58
Ait
Tohum
Morfolojilerinin
Elektron
Sema Leblebici1, Sabri Özyurt2
1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Bilecik
2 Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kütahya
Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L.) Anter Kültürü Üzerine Araştırmalar
59
Sergun Dayan1, Hayati Arda2
Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu, Havsa, Edirne
2 Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Edirne
1
60
Bayat (Afyonkarahisar) Kilimlerinde Kök Boyası için Kullanılan Bitkiler ve Elde
Edilişi
Süleyman Arı1, Mustafa Kargıoğlu1, Mehmet Temel1
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü, Afyonkarahisar
Türkiye’den bazı Ribes L. örneklerinde SSR polimorfizmi
61
Ayşe Gül Çelenk1, Tamer Özcan1
1İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı, Süleymaniye, Fatih, İstanbul,
Türkiye
Anadolu’nun Capparis L. gen havuzundaki varyasyona retrotranspozonlar arası
polimorfizm (IRAP) ve tohum protein profilleri açısından bir bakış
62
Mehmet Çelik1, Tamer Özcan1
1İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı, Süleymaniye, Fatih, İstanbul,
Türkiye
Teucrium (Lamiaceae) Cinsine Ait Bazı Taksonların Karyotip Analizleri
63
Taner Özcan1, Fahim Altınordu2, Esra Martin2, Tuncay Dirmenci1
1 Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi, Balıkesir
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü, Konya
17
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
Teucrium (Lamiaceae) Cinsi Stachyobotrys Seksiyonu Üyelerinin Mikromorfolojik
Olarak Karşılaştırılması
64
Taner Özcan1, Gülay Ecevit Genç2, Tuncay Dirmenci1
Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi, Balıkesir
2 İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik A.B.D., İstanbul
1 Balıkesir
65
Zea mays L. ve Amaranthus retroflexus L. üzerinde 2-[(5-Kloropiridin-2-il)imino]3-fenil-5-(tiyofen-2-il metiliden)-1,3-tiyazolidin-4-on Bileşiğinin Herbisidal
Etkilerinin Araştırılması
Tuğçe Erürker1, Tülay Tuğcu2, Gül Cevahir Öz1
1İstanbul
Üniversitesi,
Fen
Fakültesi,
Botanik
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul
Aladağlar Milli Parkının (Türkiye) Briyofit Florası
66
Bölümü,
İstanbul
Tülay EZER, Recep KARA, Turgay SEYLİ & Şadiye Gül BOZDOĞAN
Nigde University, Faculty of Science, Biology Department, 51100 Nigde, Turkey
Origanum (Lamiaceae) Cinsi Üyelerinin Moleküler Filogenetik İlişkilerine Bir
Bakış
67
Tuncay Dirmenci1, Türker Yazıcı1, Taner Özcan1, Ekrem Dündar2
Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi, Balıkesir
2 Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Balıkesir
1 Balıkesir
Bazı Origanum (Lamiaceae) Türlerinin Nutlet Yüzey Mikromorfolojisinin
Karşılaştırılması
68
Gülay Ecevit Genç1, Tuncay Dirmenci2, Türker Yazıcı2, Taner Özcan2
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik A.B.D., İstanbul
2 Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi, Balıkesir
1
Ardahan Yöresinde Vicia villosa, Trifolium ochroleucum ve
altissima’nın Antimikrobiyal ve Antioksidatif Etkisinin Araştırılması
69
Onobyrchis
Nurcan Erbil1, Vesile Düzgüner1, Cenk Durmuşkahya2, Yusuf Alan3
1 Ardahan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ardahan
2 Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Manisa
3Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Muş
Türkiye’de Halk Arasında Böbrek Taşı için Kullanılan Bitkiler
70
Neziha Yağmur Kumser, Nurten Ezer
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, Ankara
Bryum capillare, Sphagnum palustre, Thamnobryum alopecurum türlerinde bazı
sekonder metabolitlerin belirlenmesi
71
Yasin Hazer1, Hatice Çölegeçen1, Güray Uyar2, Ufuk Koca Çalışkan3
1 Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İncivez, Zonguldak
2 Gazi Üniversitesi, Polatlı Fen- Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara
3 Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilimdalı, Ankara
18
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
Amsonia orientalis Decne
bileşiklerinin belirlenmesi
72
bitkisinin
GC/MS
analiz
yöntemiyle
kimyasal
Yiğit Sabri Ünlü1, Hande Morgil1, Kadir Boztaş1,Tülay Tuğcu2, Gül Cevahir Öz1
Üniversitesi , Fen Fakültesi, Botanik Bölümü , İstanbul
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, İstanbul
1İstanbul
Ticari Mısır Örneklerinde Genetiği Değiştirilmiş Ürünlerin Belirlenmesi
73
74
Yiğit Sabri Ünlü1 , Hande Morgil1, İbrahim Barış2, Mahmut Çalışkan1, Gül Cevahir Öz1
Üniversitesi , Fen Fakültesi, Botanik Bölümü , İstanbul
2Koç Üniversitesi, Kimya Biyoloji Mühendisliği, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, İstanbul
1İstanbul
Coprinus comatus (Agaricaceae)'un Antioksidan Aktiviteleri ve Antioksidan
İçerikleri Üzerine In Vitro Çalışmalar
Buğrahan Emsen, Gökhan Sadi, Abdullah Kaya, Seval Çınar Belyurt
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 70200, Karaman
Yenilebilir Volvopluteus gloiocephalus (Pluteaceae)'un HepG2 Hücre Hatları
Üzerindeki Toksik Etkilerinin Tespiti
75
Buğrahan Emsen1, Gökhan Sadi1, Abdullah Kaya1, Seval Çınar Belyurt1, Deniz İrtem Kartal2
1Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kamil Özdağ Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Karaman
2Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara
Farklı Hasat Dönemlerinde Toplanan Çay Yaprakları Üzerine Oksidatif Stres
Çalışması
76
Işıl İsmailoğlu1, Zeynep Mine Coşkun2, Melike Ersöz2, Murat Ali Turan3
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul,Türkiye
3Uludağ Universitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Bursa, Türkiye
1Fen-Edebiyat
Bazı Odunsu Bitki Türlerinin Kahramanmaraş İl Merkezi Ölçeğinde Etnobotanik
Yönleri
77
Yusuf Ziya Kocabaş1, Nazan Çömlekcioğlu2, Ahmet İlçim3
Sütçü İmam Üniversitesi, Türkoğlu MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü,
Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş
3Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Hatay
1Kahramanmaraş
Türkiye’nin Ekzotik Bitkileri
78
Zafer Karayaşi, Nezaket Adıgüzel
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara
Ozonlamanın Citrus aurantium Bitkisinin Uçucu Yağlarının Kimyasal İçeriklerine
Etkisi
79
Yusuf Can Gerçek1, İlkin Aydın2, F. Tülay Tuğcu3, Kadir Turhan3, Gül Cevahir Öz1
1 İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Botanik Anabilim Dalı, 34134 Istanbul, TÜRKİYE
2 Istanbul Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 34381 Istanbul, TÜRKİYE
3 Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Davutpasa Kampüsü, 34220 Istanbul,
TÜRKİYE
19
ULUSAL BOTANİK KONGRESİ
25-28 Ekim 2014
www.botanik.web.tr
Kahramanmaraş’ta Yayılış Gösteren Fabaceae Familyası Taksonları Üzerine
Gözlemler
80
Yusuf Ziya Kocabaş1, Nazan Çömlekcioğlu2, Murat Aydemir3
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkoğlu MYO Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Bölümü,
Kahramanmaraş
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkoğlu MYO Bitki Koruma Bölümü, Kahramanmaraş
Hakkari’ de Doğal Olarak Yetişen ve Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Yabani Bitkiler
81
İdris Uce1, Murat Tunçtürk2
1Hakkari Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tarla Bitkileri Bölümü
Dioik Ficus carica L. (Moraceae)’de Sikonyumun Gelişim döngüsü
82
Özlem AYTÜRK, Meral ÜNAL
Marmara üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü İstanbul
Türkiye’ de Yayılış Gösteren Cistus L. (Cistaceae) Cinsi Üzerinde Taksonomik ve
Morfolojik Araştırmalar
83
Seyid Ahmet Sargın1, Selami Selvi2, Mikail Açar3
Üniversitesi, Alanya Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi, Alanya, AntalyaTürkiye
2Balıkesir Üniversitesi, Altınoluk Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı, BalıkesirTürkiye
3Tunceli Üniversitesi, Tunceli Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Tunceli-Türkiye
1Akdeniz
20
Download

düzenleme kurulu - ulusal botanik kongresi