Analiz
FT-IR çekim
FT-IR inceleme ve değerlendirme
TGA (tek çekim)
KDV Hariç
Tutarı (TL)
100
120
250
Polimerik malzemelerde erime noktası ve kristalizasyon
sıcaklığının belirlenmesi (DSC tek çekim)
180
Polimerik maddelerde camsı geçiş sıcaklığının (Tg) belirlenmesi
(Çift çekim oda sıcaklığının üstü)
250
Polimerik malzemelerde camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi
yöntemi (çift çekim, oda sıcaklığı altı -40ºC den başlayarak
10ºC/dak. )
500
Termogram inceleme ve değerlendirme
TGA ile Karbon siyahı tayini (kantitatif)
GPC
100
500
250
Download

TGA Analiz Ücretleri