Müşteri SMS/E-mail Bilgilendirme Talep/İptal Formu
(KOBİ Bankacılığı)
Şube Adı/Şube Kodu
:
Tarih
:
Müşteri Adı
:
Müşteri Numarası
:
Tanımlanan/ İptal Edilen
Hesap Numarası/Numaraları :
Talep Edilen İşlem
Tanımlama [
Tüm hesaplar için isteniyorsa lütfen işaretleyiniz. [
]
İptal Etme [
]
]
*Uygun olan yerlere (X) işareti koyunuz. Bildirim Saatleri: Sabah: 10:00 Öğle: 12:30 Akşam: 17:00
Ürün
Grup Adı
Ürün Adı
Periyot/Limit
Lütfen alt limit giriniz [
Dış Ticaret
Kredi
Bilgilendirmeleri Bilgilendirmeleri Ödeme ve Tahsilat Bilgilendirmeleri
Hesap Bilgilendirmeleri
Bakiye Belirlenen Bir Tutarın Altına Düştüğünde Bildirim
SMS E-mail İstemiyorum
]
Günlük Hesap Bakiyesi Bildirimi (Sabah)
Sabah [ ]
Hesap Ekstresi Gönderimi
Haftalık [ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
Aylık [ ]
Vadeli Hesap Bakiye Bildirimi (temdit olduğunda/temdit olup hesap
kapandığında/temdit olup vadesiz hesaba faiz aktarımında)
Hesaba Para Girişi Olduğunda Bildirim (EFT, Havale, YP Havale)
Lütfen alt limit giriniz [
]
[ ]
[ ]
[ ]
Hesaptan Para Çıkışı Olduğunda Bildirim (EFT, Havale, YP Havale)
Lütfen alt limit giriniz [
]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
Nakit Akış Bildirimi (Sadece bir periyot seçilebilir.)
Günlük [ ]
Haftalık [ ]
Aylık [ ]
Takastaki Finansbank Çeklerine İlişkin Borçluya Bildirim (Sabah ve Öğleden Sonra)
[ ]
[ ]
[ ]
Takastaki Çeklere İlişkin Alacaklıya Bildirim (Sabah)
[ ]
[ ]
[ ]
Senet Durumu Bildirimi (Sabah ve Öğleden Sonra)
[ ]
[ ]
[ ]
2 gün önce [ ] 1 gün önce [ ] Vadesinde [ ] [ ]
[ ]
[ ]
SGK Ödeme Durum Bildirimi (Talimatlı)
[ ]
[ ]
[ ]
EFT/Havale Yetersiz Bakiye Bildirimi (Şubeden yapılan anlık EFT/Havale ve
şube veya internet şubeden yapılan talimatlı EFT/Havale)
[ ]
[ ]
[ ]
Bireysel ve Taksitli Ticari Kredi Taksit Hatırlatması (Sadece bir periyot seçilebilir.) 2 gün önce [ ] 1 gün önce [ ] Vadesinde [ ] [ ]
[ ]
[ ]
Spot Kredi Vade Hatırlatması (1 Hafta Önce ve Vadesinde)
[ ]
[ ]
[ ]
Teminat Mektubu Komisyon Vade Hatırlatması
(1 Hafta Önce ve Vadesinde)
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
SGK Ödeme Hatırlatması (Talimatı) (Sadece bir periyot seçilebilir.)
İthalat Akreditif Açılış ve Değişiklik Bilgilendirmeleri
İthalat Transfer Bilgilendirmeleri
[ ]
[ ]
[ ]
Gelen İhracat Bedel Bilgilendirmeleri
[ ]
[ ]
[ ]
Yukarıda Tanımlama ya da İptal Etme seçenekleriyle talep ettiğim SMS ve E-mail bildirimlerin aşağıda belirttiğim
Kişi/Kişilerin, Cep Telefonu/Telefonları, E-mail Adresi/Adreslerine tanımlanması için gereğinin yapılmasını rica ederim.
Bilgilendirme Yapılacak Kişinin Adı ve Soyadı
Cep Tel.
E-mail Adres
Firma Yetkilisi Adı ve Soyadı
Finansbank, en az 1 ay önceden müşterilerine bilgi vermek koşulu ile Bilgilendirme Hizmetini
ücretlendirme hakkına sahiptir.
SMS ile bilgilendirmeyi tercih edecek müşterilerimiz, kendilerini temsile ve ilzama yetkili kişileri
Bankaya bildirecektir. Müşterilere yapılacak bilgilendirmeler yetkili kişilerin kayıtlı cep telefonlarına
yapılacaktır. Bankamıza bildirilen kişinin ve/veya cep telefonunun değişmesi durumunda Müşteri
tarafından Bankamız bilgileri güncellenmemesi halinde sorumluluk münhasıran Müşteri’de olacaktır.
Firma Yetkilisinin
İmzası
Form No: FRM.3339
Revizyon No: 5
Yayın Tarihi: 07.04.2014
Sayfa: 1/1
Download

musteri bilgilendirme Talep Formu_Aralık 2013 V7