İNŞAATLARDA GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ
Çalışma ofisleri ve işçi barınaklarının (yemekhane,
kovuş, banyo, wc ) gibi yerlerin ve alt yapı
çalışmalarının hazırlanması
Çalışanların Tespiti
• Çalışanlara şantiye giriş kartı düzenlenmesi
• Şantiye girişinde turnike sisteminin bulunması
• Araç giriş ve çıkışlarında güvenlik kontrolünün
yapılması
• Misafir olarak gelenlere ziyaretçi kartı
düzenlenmesi ve refakat edilmesi
Çalışma sahasının etrafının en az 2m yüksekliğinde sac
veya ahşapla kapatılması
Çalışacak Personelin Özlük
Dosyalarının
Hazırlanması
• İşe Giriş / Periyodik muayene formu
• Mesleki Eğitim Belgelerinin Temin Edilmesi
• İşe Giriş / İSG Eğitimlerinin Verilmesi
Acil Eylem Planının Hazırlanması (Acil
Toplanma Alanlarının Belirlenmesi)
Elektrikli Makineler
•
•
•
•
Elektrikli makinelerin topraklanması
Kaçak akım rölelerinin bulunması
Aylık periyodik muayenelerin yapılması
Kullanılan seyyar kablolarının günlük
kontrollerinin yapılması
Elektrik Dağıtım Panoları ve Kabloları
• Panoların topraklaması ve topraklama
ölçümlerinin yapılması
• Kaçak akım rölelerinin bulunması
• Seyyar olan varsa sabitlenmiş olması
• Yağmur ve rüzgara karşı korumalı olması
• Bağlantı ve uzatma kablolarının korumalı
olması mümkünse yer altından iletilmesi
Kazı çalışmalarında iksa ve şev
çalışmalarının yapılması
Bina Bloklarının Giriş
Sundurmalarının Yapılması
Bina içerisinde şaft, kat, asansör ve
merdiven boşluklarının kapatılması
Yüksekte Çalışmalarda Toplu
Koruma Önlemlerinin Alınması
Yatay ve Dikey Yaşam Hattının
Oluşturulması
İSKELE
• İskele kurulumu ve sökümü yetkili firma
tarafından yapılmalıdır
• İskelenin yük düzeyleri ve statik raporları
istenmelidir
• İskelenin taşıyabileceği Max yük değeri iskele
üzerinde belirtilmelidir
Kule Vinç
• Kule vinç kurulumunda topraklamasının
yapılması
• Kurulum yapılan alanda vincin taradığı bölgede
imalat veya çalışma yapılmaması
• Vinç operatörünün belgesinin olması
• Periyodik muayenelerinin 3 ay da bir yapılması
• Vinç operatörüyle çalışacak (0) sıfır kotunda
en az bir işaretçi bulunması
Bina İçerisinde Karanlık
Bölgelerin Aydınlatılması
Yüksekte Çalışmalarda 45 km/h dan
Fazla Rüzgarlarda Çalışma
Yapılmamalıdır
Çatı İmalatı ve Kaplamalarında
Toplu Koruma Önlemlerinin
Alınması ve Yatay Yaşam
Hattının Bulunması
Gerekmektedir
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK
LİSANS İ.Ö
Seyfullah BEYHAN
135148053
Download

Çalışma ofisleri ve işçi barınaklarının (yemekhane,kovuş,banyo,wc