HİD355-HİDROJEOLOJİ
UYGULAMA-3 ÖDEV
1. Aşağıdaki tabloda Kocaeli Yağış Gözlem İstasyonunda (YGİ) 1970 – 1999 yılları arasında gözlenen yıllık yağış
değerleri verilmektedir.
a.
b.
c.
d.
Yıllık yağış dağılım grafiğini çiziniz,
Ortalamadan sapma ve eklenik sapma değerlerini hesaplayınız,
Eklenik sapma grafiğini çiziniz,
Kurak ve yağışlı dönemleri belirleyiniz ve yorumlayınız
Yıllık Yağış
Ortalamadan Sapma
Eklenik Sapma
(mm)
(mm)
(mm)
1970
940.3
………………………..
………………………..
1971
760.7
………………………..
………………………..
1972
760.4
………………………..
………………………..
1973
835.5
………………………..
………………………..
1974
784.3
………………………..
………………………..
1975
1005.6
………………………..
………………………..
1976
589.7
………………………..
………………………..
1977
583.2
………………………..
………………………..
1978
722.3
………………………..
………………………..
1979
861.4
………………………..
………………………..
1980
857.6
………………………..
………………………..
1981
999.8
………………………..
………………………..
1982
746.7
………………………..
………………………..
1983
988.1
………………………..
………………………..
1984
732.4
………………………..
………………………..
1985
686.5
………………………..
………………………..
1986
642.8
………………………..
………………………..
1987
1007.0
………………………..
………………………..
1988
802.2
………………………..
………………………..
1989
633.9
………………………..
………………………..
1990
734.3
………………………..
………………………..
1991
902.7
………………………..
………………………..
1992
953.1
………………………..
………………………..
1993
615.7
………………………..
………………………..
1994
791.9
………………………..
………………………..
1995
786.1
………………………..
………………………..
1996
746.5
………………………..
………………………..
1997
1180.8
………………………..
………………………..
1998
1002.2
………………………..
………………………..
1999
713.9
………………………..
………………………..
Port
………………………..
Yıl
1
2. 1120 mm ve 468 mm ’lik yıllık yağışlar için gerçek evapotranspirasyon değerlerini Turc metodu kullanarak
0
0
hesaplayınız. (Sıcaklık değerleri sırasıyla 12 C ve 5 C’dır.)
2
3. 12 km ’lik bir toprakta yonca (%20), domates (%25) ve tahıl (%55) yetiştirilmektedir.. Bu verilere göre
Blaney-Criddle formülünü kullanarak, sulama mevsimi (şubat-kasım) boyunca havzaya ne kadar sulama suyu
gerektiğini hesaplayınız.
k değerleri
Aylar
Ş
M
N
M
H
T
A
E
E
K
Aylar
T (°C)
p
Yonca (%20)
0.70
0.70
0.70
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.70
0.70
Aylık ort. k
Domates (%25)
0.70
0.70
0.70
-
Aylık ort. yağış
(mm)
Ş
10.3
0.0672
139.7
M
12.4
0.0833
34.7
N
16.0
0.0895
34.2
M
20.7
0.1002
32.8
H
25.3
0.1008
28.0
T
28.5
0.1022
0
A
28.3
0.0954
0
E
24.4
0.0839
0
E
19.3
0.0775
35.0
K
14.5
0.0672
91.1
Tahıl (%55)
0.75
0.75
0.75
-
U (mm)
Aylık sulama suyu
ihtiyacı (mm)
Toplam Sulama Suyu İhtiyacı (mm)
4. Geçirgenliği düşük bir alanda (15 hektar) şekerpancarı yetiştirilmektedir. Yıllık ortalama yağış 763 mm
olduğuna göre gerçekleşek yüzeysel akış miktarını
hidrolojik durumları göz önünde bulundurarak
hesaplayınız. (Bitki işlem türü: C kabul edilecektir) (Toprak sınıfı ve eğri numarasını belirlemek için ders
notlarına bakınız.)
2
Download

1. Aşağıdaki tabloda Kocaeli Yağış Gözlem stasyonunda (YG ) 1970