Firmamız, Vizyon ve Misyonusu doğrultusunda aşağıdaki sektörleri “Hedef Kitle” saymıştır.
-
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmeti
TRAFOLU Sanayi kuruluşları (Özellikle; fabrikalar, büyük depolar, antrepolar, limanlar, konteyner
terminalleri, beton santralleri, kimya tesisleri, kimyasal tank sahaları, AVM ler, hastaneler gibi)
-
-
hedef kitledir. 400kVA ve üzeri elektrik gücüne sahip bütün tesisler, YG İşletme Sorumlusu
sertifikasına sahip SMM belgeli Elektrik Mühendisi ile yıllık sözleşme zorunluluğu vardır.
Sakarya ve Kocaeli il sınırlarında yapabilmekteyiz.
Sanayi Enerji Yöneticiliği Hizmeti
250 TEP üzerindeki tüm endüstriyel tesislerde, çevreye salınan CO2 değerlerini azaltmak,
yasal mevzuatlara uygun seviyelere düşürmek amacıyla kanun ve yönetmelikle zorunlu hale
getirilmiş bir hizmettir. Türkiye’nin her yerinde yapabilmekteyiz.
YG / AG Elektrik Proje Danışmanlık ve Taahhüt İşleri
Ağırlıklı olarak yeni yatırımlarda Danışmanlık ve Müteahhitlik Hizmetlerinin verilmesi
amaçlanmıştır. (Trafo, YG Hücreleri, Elektrik Panoları, Kuvvet ve Kumanda Kablolama, Motorlar,
Aydınlatma, UPS hatları, Jeneratör vs...)
-
-
-
-
Periyodik Ölçümler
• Topraklama Ölçümü (EMO Yetki Belgesi dahilinde)
• Aydınlatma Ölçümleri (TS 12464 e göre)
• Elektriksel Yalıtım (Fluke)
• Güç ve Enerji Kalitesi (Fluke)
Reaktif Güç Kompanzasyonu & Enerji İzleme Sistemi
Kontrol edilmeyen büyük işletmelerde Elektrik Faturalarında cezaî durumla karşılaşılabilir.
Özellikle büyük şantiyelerde, metal işleme tesislerinde, vinçlerin bulunduğu fabrika ve
limanlarda, tahıl depolama tesislerinde, çimento fabrikalarında, tekstil sanayiinde sıkça
karşılaşılır. Bu tesislerde yapılacak Enerji İzleme Sistemleri ile tüm sistem kontrol atında
olacaktır.
ATEX Direktiflerine Uygun Ex-Proof Elektromekanik Tesisatlar
Patlayıcı-Parlayacı ortamı olan tüm tesislerde (Örneğin; kimyasal tank ihtiva eden petro-kimya
sektöründe, boya fabrikalarında, akü ünitelerinde, akaryakıt depolama tesislerinde vs) Ehil /
yetkilendirilmiş personellerce yapılan elektriksel ve mekanik uygulamalardır.
Enerji Verimliliği Proje ve Uygulamaları
• Aydınlatmada Enerji Verimliliği (%80 e varan elektrik tüketiminde tasarruf, kaliteli ve son
teknolojik ürünler –LED ve FCD teknolojileri-, enerji ile işletme-bakım maliyetlerinde
düşüş, hızlı amortisman süreleri, çevreye hassas yaklaşım, Devlet teşvik ve desteklerinden
yararlanma...)
• Motor Kontrol Sistemlerinde Enerji Verimliliği (Akıllı Motor Kontrolörü kullanma, Pano
ebat ve bakımlarında ciddi düşüş, Tambur Motor uygulamaları, vs)
• Isıda Enerji Verimliliği (Termal Isıtma, Hat İzolasyonları, Supertherm nanoteknolojik ürün
uygulamaları...)
Download

Özellikle hedef pazarımız, orta ve büyük ölçekli sanayi sektörümüz