RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (TL)*
FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/MYO/
ENSTİTÜ
31.08.2013/28751
R.G 2013/5172
Bakanlar Kurulu
Kararı ile Belirlenen
(TL)
PROGRAM SÜRESİ
SONUNDA MEZUN
OLAMAYAN
ÖĞRENCİLERDEN
ALINACAK ÜCRET
1.
2.
TAKSİT
TAKSİT
FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/MYO/
ENSTİTÜ
İKİNCİ ÖĞRETİM
ÖĞRENİM
ÜCRETLERİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
31.08.2013/28751 R.G
2013/5172 Bakanlar
Kurulu Kararı ile
Belirlenen (TL)
1.
TAKSİT
2.
TAKSİT
TIP FAKÜLTESİ
591,00
295,50
295,50
1.281,00
640,50
640,50
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
316,00
158,00
158,00
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
1.155,00
577,50
577,50
EĞİTİM FAKÜLTESİ
284,00
142,00
142,00
EĞİTİM FAKÜLTESİ
1.027,00
513,50
513,50
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
284,00
142,00
142,00
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
1.027,00
513,50
513,50
313,00
156,50
156,50
MESLEK YÜKSEK OKULLARI
770,00
385,00
385,00
284,00
142,00
142,00
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
387,00
193,50
193,50
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
494,00
247,00
247,00
ZİRAAT VE DOĞA BİL. FAKÜLTESİ
387,00
193,50
193,50
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE
MİMARLIK FAKÜLTESİ
387,00
193,50
193,50
SAĞLIK YÜKSEK OKULU
190,00
95,00
95,00
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK Y.O.
190,00
95,00
95,00
FINDIKLI UYGULAMALI BİL. Y.O.
190,00
95,00
95,00
MESLEK YÜKSEK OKULLARI
190,00
95,00
95,00
LİSANSÜSTÜ
258,00
129,00
129,00
BİRİNCİ ÖĞRETİM İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
KATKI PAYLARI
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
AÇIKLAMALAR
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında;
> a) Öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencilerinden katkı payı ücreti alınmaz.
b) Öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak ikinci öğretim öğrencilerinden yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar kadar öğrenim ücreti alınır.
c) Hazırlık sınıfı veya yabancı dil geliştirme programı hariç olmak üzere, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarından program süreleri sonunda mezun olamayan birinci öğretim öğrencilerinden
yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar kadar katkı payı ücreti alınır.
> Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti iki eşit taksitte ödenir.
> Katkı payını/öğrenim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.
> Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri ders sayısı ve sömestr süresine göre değil yıllık olarak alınır.
> 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı
Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malullerin kendileri ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve
1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların kendileri ile eş ve çocuklarından öğrenim ücreti alınmaz.
Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve
engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca engelli olduğuna dair raporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim
yapılır. Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı red ve iadeler
kaleminden iade edilir.
> Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmaz.(İkinci öğretimde lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.)
> BBK; Bakanlar Kurulu Kararını ifade eder.
*Yukarıda belirtilen katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları 2013-2014 Öğretim Yılına Ait Olup Bakanlar Kurulu Tarafından Herhangi bir artış yapılacaksa bu fark ikinci döneme yansıtılacaktır.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLAR ARASI ÖĞRENCİ KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (TL)*
FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/MYO/ ENSTİTÜ
TIP FAKÜLTESİ
2014-2015 NORMAL
ÖĞRENİM SÜRESİNİ
OKUYAN ÖĞRENCİLER
1.
TAKSİT
2.
TAKSİT
650,00
500,00
500,00
EĞİTİM FAKÜLTESİ
550,00
550,00
150,00
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
550,00
550,00
150,00
150,00
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
600,00
600,00
175,00
175,00
MESLEK YÜKSEK OKULLARI
400,00
400,00
150,00
150,00
EĞİTİM FAKÜLTESİ
150,00
150,00
150,00
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2.
TAKSİT
650,00
175,00
BİRİNCİ ÖĞRETİM
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Edebiyat Programları)
KATKI PAYLARI
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.
1.
TAKSİT
(Edebiyat Programları)
2.000,00
175,00
(Fen Programları)
İKİNCİ ÖĞRETİM
ÖĞRENİM
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÜCRETLERİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ENSTİTÜ
(Fen Programları)
2.000,00
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FAKÜLTE/ YÜKSEKOKUL/MYO/
2014-2015 NORMAL
ÖĞRENİM SÜRESİNİ
OKUYAN ÖĞRENCİLER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
200,00
200,00
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
1.500,00
1.500,00
ZİRAAT VE DOĞA BİL. FAKÜLTESİ
200,00
200,00
SAĞLIK YÜKSEK OKULU
150,00
150,00
TURGUT KIRAN DENİZCİLİK Y.O.
150,00
150,00
FINDIKLI UYGULAMALI BİL. Y.O.
150,00
150,00
MESLEK YÜKSEK OKULLARI
150,00
150,00
LİSANSÜSTÜ
150,00
150,00
*Yukarıda belirtilen katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları 2013-2014 Öğretim Yılına Ait Olup Bakanlar Kurulu Tarafından Herhangi bir artış yapılacaksa bu fark
ikinci döneme yansıtılacaktır.
Download

Yukarıda belirtilen katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları 2013-2014