T.C. Mevlana Üniversitesine aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine Öğretim Üyeleri alınacaktır.
FAKÜLTE/Yüksek Okul
BÖLÜM
Mühendislik
Elektrik-Elektronik
Mühendislik
Bilgisayar
Mühendislik
Mekatronik
Mühendislik
Makine
Eğitim
İngilizce Öğretmenliği
Eğitim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sağlık Hizmetleri Y.O.
Fizyoterapi
Sağlık Hizmetleri Y.O.
Beslenme ve Diyetetik
Sağlık Hizmetleri Y.O.
Hemşirelik
İşletme
Uluslararası Ticaret
Hukuk
Anayasa Hukuku
Hukuk
Milletlerarası Hukuk (Devletler Umumi)
Hukuk
Milletlerarası Özel Hukuk(Devlet. Hususi)
Hukuk
Genel Kamu Hukuku
Hukuk
Türk Hukuk Tarihi
Hukuk
Ticaret Hukuku
Üniversitemiz web adresi www.mevlana.edu.tr.
CV’lerinizi üst yazı ile [email protected] ye gönderebilirsiniz.
ÖĞRETİM ELEMANI
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
Yrd. Doç. / Doçent/ Prof
SAYI
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri
belirtilen kadrolara Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır. İlgililerin,
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. Ve 26. maddelerinde belirtilen şartları taşımaları,
gerekmektedir.
PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,
2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,
3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere, gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini,
kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam
eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerine
katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 (altı) takım dosya ile birlikte Mevlana
Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.
DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliğinde belirtilmiş olan Doçent olarak atanma şartlarını sağlamaları,
2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,
3. Bilimsel yayınlarını, doçentlik belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan
atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden yada tamamlanan doktora ve yüksek lisans
tezlerini,
4 (dört) takım dosya ile birlikte Mevlana Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları
gerekmektedir.
Download

TC Mevlana Üniversitesine aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine