ŞAP ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2015 YILI BİRİM FİYATLARI
Sıra
TEST
TEST GRUBU
TEST TANIMI
TEST MATERYALİ
TEST METODU
No
SÜRESİ
Şap antijeni
SDG (Sucrose
1
146 S antijeninin ölçümü
Virus/ antijen numunesi
~ 1 hafta
aranması
dansity gradient)
Şap antijeni
CFT (Komplement
2
Antijenik titre ölçümü
Virus numunesi
~ 1 hafta
aranması
Fikzasyon Testi)
Şap antijeni
3
Antijenik titre ölçümü
Virus numunesi
ELISA
2 gün
aranması
Şap antijeni
Hayvansal maddelerde şap
4
Epitel/vezikül sıvısı/probang
ELISA
1 hafta
aranması
virusu tespiti
Şap genomu
Hayvansal maddelerde şap
5
Epitel/vezikül sıvısı/probang Real Time RT-PCR
1 hafta
aranması
virusu tespiti
Klinik olmayan
Şap genomu
6
materyallerde şap virusu
Et/kemik/yağ/deri/yün/barsak Real Time RT-PCR ~ 1 hafta
aranması
tespiti
Şap genomu
Şap aşı suşunun serotipik
7
Aşı suşu
Real Time RT-PCR ~ 1 hafta
aranması
saflığının belirlenmesi
Şap antijeni
8
İnfektif titre belirlenmesi
Virus numunesi
Plak test
~ 1 hafta
aranması
Şap antijeni
Şap virusunun genetik dizi
Nukleotid
9
Virus numunesi
~ 1 hafta
aranması
analizi
seqeuncing
Şap aşı suşunun
Şap aşı suşunun genetik dizi
Nukleotid
10 genetik
Aşı suşu
~ 1 hafta
analizi
seqeuncing
karekterizasyonu
Sürüde şap
Şap virüsü yapısal olmayan
enfeksiyonundan
11
proteinlerine karşı antikor
Kan serumu
NSP-ELISA
3-5 gün
ariliğin belirlenmesi
tayini
KOYUN
Sürüde şap
Şap virüsü yapısal olmayan
12 enfeksiyonundan
proteinlerine karşı antikor
Kan serumu
NSP-ELISA
3-5 gün
ariliğin belirlenmesi tayini
1
2015 Fiyatı
(TL)
105,00
13,00
37,00
248,00
200,00
500,00
500,00
62,00
163,00
530,00
15,00
33,00
13
SIĞIR
Su kontrolü
14
Su kontrolü
15
Aşı sonrası
Bağışıklık kontrolü
16
Şap antikoru
aranması
Suda pirojen kontrolü
Toplam organik karbon
ölçümü
Şap virüsü yapısal
proteinlerine karşı antikor
titresi tayini
Virus Nötralizasyon Testi
(tek tipe karşı)
17
Hücre kontrol testi
Viral kontaminant aranması
Hücre kültürü
18
Hücre kontrol testi
Viral kontaminant aranması
Hücre kültürü
19
Hücre Kontrol Testi
20
Kimyasal madde
kontrolü
21
Kimyasal madde
kontrolü
22
23
24
Kimyasal madde
kontrolü
Sığır kan serumu
kontrolü
Sığır kan serumu
kontrolü
BHK Hücre kültürlerinde
viral ve mikoplazma
kontaminantlarının tespiti
(MVM, Mikoplazma ve
BPV-3')
Kimyasal maddenin sterilite
testleri ve üretme
özelliklerinin tesbiti
Kimyasal maddenin üretme
özelliğinin 30 lt. lik biyo
reaktörde tesbiti
Kimyasal maddenin ve
suyun sitotoksisite testi
Serumun sterilite testleri ve
üretme özelliklerinin tesbiti
Sığır kan serumunun üretme
özelliğinin 30 lt lik
biyoreaktörde tespiti
Su
Su
Kan serumu
Kan serumu
LAL
UV-persulfat
oksidaz
1-2 gün
88,00
1-2 gün
116,00
ELISA
2-3 gün
33,00
~ 1 hafta
62,00
~ 2 hafta
210,00
~ 2 hafta
224,00
VNT Serum
Neutralizasyon Test
Acridin orange
boyama
Hemadsorbsiyon
testi
Hücre Kültürü, Virüs Kültürü
PCR
2-3 gün
200,00
Kimyasal madde
Hücre kültürü
~ 4-6 hafta
748,00
Kimyasal madde
Hücre kültürü
~ 4-6 hafta
3.256,00
Kimyasal madde ve su
Hücre kültürü
~ 4-6 hafta
446,00
Sığır kan serumu
Hücre kültürü
~ 4-6 hafta
952,00
Sığır kan serumu
Hücre kültürü
~ 4-6 hafta
3.256,00
2
25
Hücre Üreme Özell.
İkilenme zamanının tesbiti
Hücre kültürü
26
Hücre Üreme Özell.
Transformasyon indeksi
Hücre kültürü
27
Hücre Üreme Özell.
28
Hücre kontrol testi
Hücrenin koloni oluşturma
yeteneği
Hücre kültürlerinde
mikoplazma ajanlarının
kontrolü
Üreme eğrisi
yöntemi
Yumuşak agar
tekniği
~ 2-3 hafta
193,00
~ 2-3 hafta
193,00
Hücre kültürü
Plak etkinliği
~ 3 hafta
178,00
Hücre kültürü
DAPI ile DNA
boyama
~ 2 hafta
264,00
KONTROL HİZMETLERİ FİYAT LİSTESİ
Sıra
No:
KONTROL HİZMETLERİ
Uygulayıcı Enstitü
Birim
2015 Yılı Fiyatı
28
Soğuk Oda Kontrolleri
Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.
TL/S.Oda
370,00
29
Aşı Protokolü İnceleme, İlk Başvuru (İthal)
Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.
Adet
1000,00
30
Aşı Protokol İnceleme, İlk Başvuru (Yerli)
Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.
Adet
500,00
31
Aşı Protokol İnceleme, Değişiklik Talebi (İthal)
Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.
Adet
500,00
32
Aşı Protokol İnceleme, Değişiklik Talebi (Yerli)
Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.
Adet
250,00
33
Teşhis Kiti Protokolü İnceleme, İlk Başvuru
Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.
Adet
1000,00
34
Teşhis Kiti Protokolü İnceleme, Değişiklik Talebi
Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.
Adet
500,00
34
Veteriner Tıbbi Ürün için Tip I A değişiklik
Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.
Adet
250,00
3
**(Ruhsatlı/Ruhsat başvurusu yapılmış her değişiklik için)
35
Veteriner Tıbbi Ürün için Tip I B değişiklik
**(Ruhsatlı/Ruhsat başvurusu yapılmış her değişiklik için)
Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.
Adet
630,00
37
Veteriner Tıbbi Ürün için Tip II değişiklik **(Ruhsatlı/Ruhsat
başvurusu yapılmış her değişiklik için)
Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.
Adet
1.150,00
Veteriner Tıbbi Ürün için pazarlama izni genişletme
**(Pazarlama izinli/ Pazarlama izin başvurusu yapılmış her
değişiklik için)
Tüm VKE, VKMAE ve Şap Enst.
Adet
3.370,00
Şap Enstitüsü
TL/Yıl
440,00
38
39
Likit Nitrojende Hücre ve Virus Saklama
VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜN KONTROLLERİ FİYAT LİSTESİ
Sıra
No:
TESTLER
Uygulayıcı Ens.
Müdürlüğü
Test Süresi
2015 Yılı Fiyatı
40
Şap aşılarının Sterilite Testi
ŞAP Enstitüsü
~ 2-4 hafta
365,00
41
Şap aşılarının doku kültüründe zararsızlık testi
ŞAP Enstitüsü
~ 2-4 hafta
1.425,00
42
Danalarda zararsızlık testi (Danalar hariç)
ŞAP Enstitüsü
2 hafta
43
Şap aşısı potens testi (17 dana hariç)
ŞAP Enstitüsü
~ 4-6 hafta
2.300,00
20.000,00
4
VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜN SATIŞ FİYAT LİSTESİ
2015 Yılı Birim Fiyatları
Yurtiçi TL
Yurt Dışı €
0,47
0,21
Sıra
No:
Üretici Kuruluş
44
ŞAP Enstitüsü
TURVAC-OİL Monovalan Şap Aşısı
Sığır Dozu
45
ŞAP Enstitüsü
TURVAC-OİL Bivalan Şap Aşısı)
Sığır Dozu
0,94
0,42
46
ŞAP Enstitüsü
TURVAC-OİL Trivalan Şap Aşısı
Sığır Dozu
1,45
0,64
47
ŞAP Enstitüsü
TURVAC-OİL Tetravalan Şap Aşısı
Sığır Dozu
1,80
0,72
48
ŞAP Enstitüsü
TURVAC Monovalan Şap Aşısı (JELLİ)
Sığır Dozu
0,30
0,11
49
ŞAP Enstitüsü
TURVAC Bivalan Şap Aşısı (JELLİ)
Sığır Dozu
0,60
0,22
50
ŞAP Enstitüsü
TURVAC Trivalan Şap Aşısı (JELLİ)
Sığır Dozu
0,90
0,33
51
ŞAP Enstitüsü
TURVAC Tetravalan Şap Aşısı (JELLİ)
Sığır Dozu
1,20
0,44
52
ŞAP Enstitüsü
Prufiye Şap aşısı Antijeni (O,A,Asia1)
Sığır Dozu
0,25
0,10
53
ŞAP Enstitüsü
Kobay Hyperimmun Serumu
ml.
400,00
54
ŞAP Enstitüsü
Amboseptör
ml.
400,00
55
ŞAP Enstitüsü
Dondurulmuş Hücre Kültürü (1 ampul)(Kargo ücreti alıcıya
ait)
400,00
56
ŞAP Enstitüsü
Üremiş Hücre Kültürü (25 cm2 flask)(kargo ücreti alıcıya ait)
675,00
Veteriner Biyolojik Ürün
5
Birim
57
ŞAP Enstitüsü
İnaktif kontrol antijeni (AR-GE ve teşhis için)
ml
220,00
83,20
58
ŞAP Enstitüsü
Danaya adapte tohum virus (Sertifikasız epitel)
1 gr
4.000,00
1.560,00
59
ŞAP Enstitüsü
Danaya adapte tohum virus (Sertifikalı epitel süspansiyonu)
5 ml
41.000,00
15.600,00
60
ŞAP Enstitüsü
BHK21 hücre kültürüne adapte tohum virus (sertifikalı)
5 ml
135.000,00
52.000,00
61
Tüm Enstitüler
Deiyonize su
Lt.
11,50
5,20
62
Tüm Enstitüler
Bidistile su
Lt
6,00
3,00
6
Download

Şap Enstitüsü 2015 yılı fiyat listesi için lütfen tıklayınız.