YAT ve GEZİNTİ TEKNESİ DİZAYNI (GIM4822)
Gr. No: 2, T-304
Gr. No: 4, T-202
DERSİN KONULARI

Yat ve Gezinti Teknesi Dizaynına Giriş, Dizayn Spirali (Tasarım Sarmalı) ve
Bilgisayar Destekli Dizayn (CAD)

Ön Dizayn Aşaması, Tekne Tipinin Seçimi, Kullanım Amacı (Görev Tanımı), Ana
Boyutların Belirlenmesi

Yat ve Gezinti Teknesi Tipleri

Tekne Geometrisi, Tanımlar, En Kesitleri, Su Hatları, Batoklar ve Profil Çizimleri

Hidrostatik ve Stabilite, Küçük Açılarda Enine ve Boyuna Stabilite, Büyük Açılarda
Enine Stabilite

Tekne Tasarımı, Yelkenli Bir Yata Etkiyen Kuvvet ve Momentler, Yatlarda Direnç
Konusu

Salma ve Dümen Dizaynı

Yelkenli Tekne Dizaynı, Yelken ve Donanımı (Yelkenler, Direkler, Çarmıhlar,
İstralyalar, Gurcatalar vd.), Salma Dizaynı, Su Altı Yanal Alan Merkezi, Yelken Etki
Merkezi

Pervane ve Makine

Tekne Yapısı

Tekne Yapımında Kullanılan Malzemeler, Ahşap Malzemeler, Çelik Malzeme,
Alüminyum Malzeme, Elyaf Takviyeli Plastik Malzemeler (Cam Elyaf Takviyeli,
Karbon Elyaf Takviyeli), Kompozit Malzemeler vd.

Boyutlandırma Hesabı

YTÜ Yuvarlak Kıçlı Gulet Serisi, YTÜ Ayna Kıçlı Gulet Serisi

Tekne Yapım Yöntemleri
1

Yat Dizaynında Özel Konular (CE ve STIX Hesapları, Detaylı Ağırlık Hesabı, TLGezi Tekneleri Yönetmeliği)
KAYNAKLAR
1. T. YILMAZ, YAT TASARIMI Genel İlkeler, Birsen Yayınevi, 2006.
2. L. LARSSON and R. E. ELIASSON, Principles of Yacht Design, Adlard Coles Ltd.
London, 2000.
3. M. AYDIN, Yat ve Gezinti Teknesi Dizaynı Ders Notları, 2014.
4. M. AYDIN, Ülkemizde Yat ve Gezinti Teknesi Dizaynı, Üretimi ve Kullanımı, 2014.
5. M. AYDIN, Development of a Systematic Series of Gulet Hull Forms with Cruiser
Stern, Ocean Engineering, Volume: 58 2013.
6. M. AYDIN, YTÜ Yuvarlak Kıçlı Gulet Serisinin Anatomisi ve Form Türetme
Yöntemi, 2014.
7. H. YILMAZ ve U. B. ÇELEBİ, Gezi Teknelerinde CE Markası ve STIX, Gemi ve
Deniz Teknolojisi Dergisi, Sayı 161, 2004.
8. T. YILMAZ ve İ. YILMAZ, Maxsurf ile Bilgisayar Destekli Gemi Tasarımı, GMO
Yayını.
DEVAM KOŞULU
YTÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Göre Derse Devam Şartı,
Minimum % 70’tir.
ARA SINAVLAR
Dersin iki adet ara sınavı yapılacaktır. 1. Ara Sınav, Bölümün Ara Sınav Haftası içinde
yapılacaktır. 2. Ara Sınav dönemin son haftası yapılacaktır.
2
BAŞARI NOTUNUN HESABI
BAŞARI NOTU = 1. ARA SINAV NOTUNUN % 30’U + 2. ARA SINAV NOTUNUN
% 30’U + FİNAL NOTUNUN % 40’I
Sınıfın Ortalama Notu, En Yüksek Not ve En Düşük Not Göz Önüne Alınıp, Bağıl
Değerlendirme Yapılarak, Sayısal Nottan Harf Notuna Geçiş Yapılacaktır.
3
Download

YveGTD Dersi Hakkında