AİLE ve EVLİLİK
EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI
Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi;
Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda
danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili farkındalığı artırmak, bu konuda
bireylere yardımcı olmak, eğitim süreçlerini desteklemek, böylece çözüm süreçlerine
bireyin aktif katılımını sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Kendini tanımanın ve yol arkadaşını bilmenin ortak algısı için odaklayıcı
çözümlere ve beraberce paylaşmaya ihtiyaç vardır. Çünkü iki göz bir bakışı tamamlar.
Biliyoruz ki hepimizin bir yürüyüşü var, ortak yaklaşımlar geliştireceğimiz yeni
öğrenme ve buluşmalarla ortak amaç ve hedefimize birlikte yürüyebiliriz. Hayat Boyu
Aile Danışma Merkezi, insan gelişiminin ve erişiminin birlikte inşa edeceği beyin ve
sevgi dilinin etkileyici gücüne inanır.
Merkezimiz, toplumun ve ailenin gelişmesi için; bireyin katılımcı, üretken ve
kendine yeterli hale gelmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik
ve rehabilite edici işlevlerini, gerekirse diğer kuruluşlar ve gönüllülerle işbirliği
içerisinde sunmakla görevlidir.
Danışmanlık süreçlerimizde şu temel değerleri benimsiyoruz:
 Aile hayatına saygı
 İçtenlik ve empati
 Pozitif düşünce ve bakış açısı
 Topluma hizmet
 Sürekli bilişim ve öğretişim
Sancak Mahallesi Cidde Caddesi No: 33/7 Çankaya – ANKARA
Tel: (0312) 446 26 07 Fax: (0312) 446 21 04
Seğmenler V.D. 293 010 7638 – Tic. Sic. No: 141649
[email protected] – www.hayatboyuaile.com
Amaç:
Kurum personelinin iş motivasyonu, çalışma disiplini ve zihni konforunu
sağlayabilmesi için eşleriyle birlikte katılacakları bir eğitim gerçekleştirmek,
böylece; kendilerini yeni öğrenme ve keşif sürecinde aileleri ile birlikte fark
edecekleri öğrenme iklimini sağlamaktır.
Hedef:
Bireylere “Aile” kavramı hakkında farkındalık oluşturmak ve geleceklerine
ışık tutmaktır.
Hedef Kitle:
Eğitim programına evlenmeye hazırlananlar; evli, ancak birlikteliği yeni
öğrenen ve bunu daha iyi nasıl yürütebilirim diye düşünenler; birlikteliklerinde
çözümsüzlükler yaşayanlar; ayrılmayı düşünenler; ayrılmış ya da eşini
kaybedenler katılabilirler.
Sancak Mahallesi Cidde Caddesi No: 33/7 Çankaya – ANKARA
Tel: (0312) 446 26 07 Fax: (0312) 446 21 04
Seğmenler V.D. 293 010 7638 – Tic. Sic. No: 141649
[email protected] – www.hayatboyuaile.com
EĞİTİM İÇERİĞİ:

Aile Olmak ve Ailenin Kurulması,

Şiddetli Geçimsizlik / Çatışmalı Evlilikler-Birliktelikler,

Üvey Anneli ve Üvey Babalı Aileler,

İkinci Evlilikler ve Yaşanan Problemler,

Cinsellik,

Gelin Kaynana Sorunları,

Boşanma ve Çocuk Üzerindeki Etkileri,

Öfke Problemleri / Dürtü Kontrolü Güçlükleri,

Çocuk Psikolojisi / Çocuklarla İletişim,

Ergen Psikolojisi / Ergenlerle İletişim,

Yaşlılık ve Yaşlanma Psikolojisi
EĞİTİM PROGRAMI:
Eğitim 8 seans (8 hafta) olarak planlanmaktadır. Her seans 60 dakikadır. Eğitim dokümanları
ve eğitim belgesi verilecektir. 1 seans ücreti kişi başı 100 TL’dir. Grup halinde (4) katılım
durumunda kişi başı 75 TL’dir.
Sancak Mahallesi Cidde Caddesi No: 33/7 Çankaya – ANKARA
Tel: (0312) 446 26 07 Fax: (0312) 446 21 04
Seğmenler V.D. 293 010 7638 – Tic. Sic. No: 141649
[email protected] – www.hayatboyuaile.com
Prof. Dr. Aliye MAVİLİ
1961 yılında Ankara’da doğdu. 1981 yılında Sosyal Hizmet Akademisi’ni bitirdi. 1986 yılında
Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü’nde asistan olarak çalışmaya başladı.
1991 yılında “Sosyal Hizmet İl Müdürlükleri’nin
Etkinliğinin Değerlendirilmesi” çalışmasıyla
doktor oldu. 1993 – 1994 yıllarında Kanada’da
kadına yönelik şiddet üzerine çalışmalar yaptı.
1996 yılında doçent oldu. 1996 – 1998 yılları
arasında Aileden Sorumlu Devlet
Bakanlığında danışmanlık yaptı. 1994 – 2001
yılları arasında çeşitli kamu kurumlarında;
Halkla İlişkiler, İnsan Hakları, Müzakere Teknikleri, İletişim ve Sosyoloji dersleri verdi.
2002 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu adına “Korunmaya Muhtaç
Çocuklar” raporunu hazırladı. Bununla bağlantılı olarak devlet üniversitelerinde yeni
sosyal hizmet açılması çalışmalarını yürüttü. 2006 yılında Adnan Menderes
Üniversitesi’nde açılan Sosyal Hizmet Bölümü’nde eğitim ve öğretim çalışmalarına başladı
ve profesör oldu. 2008 yılından itibaren 3 yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Müdürlüğü görevini yaptı. 2010 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Dekanlığını aynı zamanda Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.
Ulusal ve Uluslararası dergilerde yayınlanan birçok bildirisi bulunmaktadır. Evli ve bir çocuk
annesidir.
Sancak Mahallesi Cidde Caddesi No: 33/7 Çankaya – ANKARA
Tel: (0312) 446 26 07 Fax: (0312) 446 21 04
Seğmenler V.D. 293 010 7638 – Tic. Sic. No: 141649
[email protected] – www.hayatboyuaile.com
EĞİTİMLERİMİZDEN BAZILARI
Sancak Mahallesi Cidde Caddesi No: 33/7 Çankaya – ANKARA
Tel: (0312) 446 26 07 Fax: (0312) 446 21 04
Seğmenler V.D. 293 010 7638 – Tic. Sic. No: 141649
[email protected] – www.hayatboyuaile.com
PROF. DR. ALİYE MAVİLİ AKTAŞ’LA GELİŞİM EĞİTİMİ
KİMLER KATILABİLİR:
Çalışanlar ve Profesyoneller
EĞİTİMİN AMACI:
Bireylerin farkındalıklarının arttırmak ve bireyin iç dünyasını keşfetmesini sağlamaktır
EĞİTİM İÇERİĞİ:

Kendini Tanıma,

Bireysellik Yolculuğu

Eşitlikten Farklılıkların Birliğine

Kişilik Özelliklerimizle İlgili Farkındalık

Bireyde Özgüven Gelişimi

Çatışma ve Kızgınlık Alanlarımız,

İletişim Biçimimiz,

İçimize Sinen İletişim Tarzları

Kendimizi Grup Ortamında Aynalamak
NEDEN ‘GELİŞİM EĞİTİMİ’?
Kendimiz ve ilişkilerimizle ilgili pek çok sorgulama yapıyoruz. Hepimiz doğduğumuz andan
itibaren gelişen bir yapının içerisindeyiz. Yaşadığımız duyguların tamamı insana özgü ve çok
değerlidir. İnsanın öfkesi sınırlarını öğretir. Çatışması, benliğini ve sorunlarını tanımasını öğretir.
Mesele, bu duyguların nasıl yaşandığıdır. Bazı durumlarda kendimizi başarılı hissederiz, bazen
başarısız; bazen güçlü, bazen güçsüz… İster kadın, ister erkek olalım; hepimizin ortak sıkıntı ve
sorunları olabilir. İşte bu yolculukta; kendinize, ilişkilerinize, güçlerinize, güçsüzlüklerinize sizin gibi
özel bir grup içinde, bir lider ve grup aracılığıyla farklı pencerelerden bakabilirsiniz
EĞİTİM SÜRESİ:
Eğitim 8 seans (8 hafta) olarak planlanmaktadır. Her seans 60 dakikadır. Eğitim dokümanları ve
eğitim belgesi verilecektir.
Sancak Mahallesi Cidde Caddesi No: 33/7 Çankaya – ANKARA
Tel: (0312) 446 26 07 Fax: (0312) 446 21 04
Seğmenler V.D. 293 010 7638 – Tic. Sic. No: 141649
[email protected] – www.hayatboyuaile.com
-PROF. DR. ALİYE MAVİLİ İLE AİLE VE EVLİLİK EĞİTİMİEĞİTİM BAŞVURU FORMU
Eğitim Tarihleri :
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı:
........................................................................................................
Doğum Tarihi:
........................ ................................................................................
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres :
.....................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Telefon:
Sabit:........................................... Gsm :......................................
E-Posta:
........................................................................................................
Eğitim Durumu:
....................................................................
Çalıştığı kurum ve Görevi ?
....................................................................
Eğitimden Beklentileriniz Nelerdir?
..
..................................................................
.................................................................. ..................................................................
Bu eğitim başvuru formu tarafımdan doldurulmuş olup………………. tarihleri arasındaki
“………………….”ne katılmayı kabul ediyorum.
.............................................
Adı Soyadı/Tarih
......................................
İmza
Bu formu doldurarak 0 (312) 446 21 04 nolu faksa ya da [email protected] adresine
gönderiniz. Bilgi için 0 (312) 446 26 07 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.
Sancak Mahallesi Cidde Caddesi No: 33/7 Çankaya – ANKARA
Tel: (0312) 446 26 07 Fax: (0312) 446 21 04
Seğmenler V.D. 293 010 7638 – Tic. Sic. No: 141649
[email protected] – www.hayatboyuaile.com
Download

Duyurusu