Egebilgi Yazılım San.Tic.Ltd.Şti.
MARTI TOWER K:7 D:701 İslam Kerimov Cad. Bayraklı – İzmir
Tel:+90 232 369 92 20 (pbx) Fax:+90 232 368 00 92
MTHS Hizmet Sözleşmesi
Bölüm 1 : Müşteri Bilgileri
Tarih:
/
/
Şirket Ünvanı:
Yetkili Adı-Soyadı:
Telefon / Faks / E-Posta:
Vergi Dairesi ve Numarası: Vd:
Adres:
Bölüm 2: Yapılacak İş
31 Mayıs 2013 gün ve 28663 sayılı Resmi Gazete de yer alan sermaye şirketlerinin açacakları internet
sitelerine dair yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130531-15.htm
21 Eylül 2013 gün ve 28772 sayılı Resmi Gazete de yer alan sermaye şirketlerinin açacakları internet
sitelerine dair yönetmelik http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130921-7.htm
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, bu konu ile çıkaracağı tüm yönetmeliklere göre MTHS Faaliyet izni
22 Ekim 2013 gün ve 50035491/449-7702 nolu ve 01 Ekim 2014 50035491/449 nolu yazılar ile Bakanlık
tarafından uygun görülen, Egebilgi Yaz.San.Tic.Ltd.Şti. eksiksiz yapmayı kabul ve beyan eder.
Müşteri, yönetmelikler kapsamında MTHS yükümlüklerine konu olan bu işlerin sorumluluğunu Egebilgi
Yaz.San.Tic.Ltd.Şti.’ ye devretmiştir.
MTHS hizmet bedeli;
İstiyorum
1 YIL - 500 TL+Kdv
3 YIL - 1000 TL+Kdv
MTHS hizmet sözleşmesi, sözleşme imza tarihinden itibaren başlar. Egebilgi sözleşme bitimine 30 gün kala
(mail ve/veya fax ile) yetkili kişi ve/veya kişilere sözleşme yenilenmesi hususunda bilgi verir.
Sözleşme yenileme onayı alınmayan (mail ve/veya fax ile) hizmet ve alt yapı hizmeti durdurulur ve Gümrük
ve Ticaret Bakanlığına konu bilgilendirilir.
Yenilenen MTHS hizmet sözleşme bedelleri Bakanlığını belirlediği en üst sınırın yüzde %20 aşağısına göre
fiyatlandırılır. Bakanlık MTHS hizmet bedeli fiyatı belirlememiş ise verilen tüm hizmetler için sözleşme artışı
en fazla %12 dir.
Sözleşme yapılması ve hizmet faturası firmaya kesilmesinden itibaren 5 iş günü içinde Hizmet bedeli
ödemesi banka havalesi ve peşin yapılır. Ödenmeyen faturanın gecikme faizi %3 dür.
İşbu Sözleşme’ den kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar ile Sözleşme’ den dönme ve tazminata ilişkin talepler
hususunda İZMİR Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
Bölüm 3:Banka Hesap Numaraları
Akbank Çiğli Şubesi
Egebilgi Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.
TÜRK LİRASI IBAN NO:
TR760004600409888000081724
Şube Kodu: 0409 Hesap No: 0081724
HİZMETİ VEREN Kaşe ve İmza:
Yapı Kredi Alsancak Şubesi
Egebilgi Yazılım San. Tic. Ltd. Şti.
TÜRK LİRASI IBAN NO:
TR330006701000000062166804
Şube Kodu: 772 Hesap No: 62166804
HİZMETİ ALAN Kaşe ve İmza
Download

Şirket Ünvanı: Yetkili Adı-Soyadı: Telefon / Faks / E