GÖRSEL SANATLAR
Mehmet KURTBOĞAN
Sanat nedir?
İnsanlar duygu ve düşüncelerini nasıl
anlatırlar?
Zanaat Nedir?
Zanaatı bir cümlede kullanabilir miyiz?
Marangozluk
Demircilik
Fırıncılık
Tamircilik
SANAT: İnsanların duygu ve düşüncelerini
estetik olarak çeşitli şekilde ifade
etmeleridir.
Estetik Nedir?
Estetik:Güzel,hoşa giden,sanatsal.
Zanaat: Mesleklerdir. Mesela:
Marangozluk,demircilik,fırıncılık gibi.
SANATIN GELENEKSEL SINIFLANDIRILMASI
SANAT
GÜZEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR (PLASTİK SANATLAR)
RESİM
HEYKEL
MİMARİ
İŞİTSEL SANATLAR(FONETİK SANATLAR)
MÜZİK
EDEBİYAT
KARMA SANATLAR
TİYATRO
SİNEMA
OPERA
BALE
DANS
PRATİK SANATLAR (ZANAAT)
GÜZEL SANATLAR
SANATIN ÇAĞDAŞ SINIFLANDIRILMASI
SANAT
PRATİK SANATLAR (ZANAAT)
BAKIRCILIK, MARANGOZLUKDEMİRCİLİK, TERZİLİK vd
YÜZEY SANATLARI
Resim ve türleri (yağlı boya,
sulu boya, baskı sanatları, afiş,
grafik çizimler), duvar resmi,
minyatür, karikatür, fotoğraf,
batik, süsleme vd.
HACİM SANATLARI
Heykel, seramik
MEKÂN SANATLARI
Mimari, peyzaj mimarisi
DİL SANATLARI
Edebiyat (roman, hikâye, şiir,
deneme, tiyatro metni, film
senaryosu vd.)
SES SANATLARI
Müzik ve türleri
HAREKET SANATLARI
Dans türleri, bale, pandomim
DRAMATİK SANATLAR
Tiyatro, opera, kukla, sinema,
gölge oyunu
Download

GÖRSEL SANATLAR