Yeni Yasa Tüketicilere Nefes Aldıracak,
Müşteriyle İletişimde Tarih Yeniden Yazılacak!
Yeni Yasayla “İnsanı Odağına Alan” Firmalar
Kazanacak!
60’a varan markaya CRM ve veri yönetimi hizmeti veren Koç Topluluğu’na bağlı
faaliyet gösteren Tanı’nın Genel Müdürü Engin Oytaç, 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe
girecek Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un birçok perakende
firmasının pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi anlayışını tamamen değiştireceğini
vurguladı. Günümüzde CRM yani müşteri ilişkileri yönetimi adı altında gerek kısa
mesaj (SMS) ve telefon gerekse e-posta yoluyla tüketicilerin arzuları dışında iletişim
kurulduğuna dikkat çeken Oytaç, “Aşağı yukarı her tüketicinin bir şekilde maruz
kaldığı bu duruma yönelik, 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe girecek yasa ile tüketicilerin
lehine düzenlemeler getiriliyor. Artık izni olmayan hiç kimseye SMS, e-posta
gönderilemeyecek ve dış arama yapılamayacak. Bunu yapan firmalara ise ağır ceza
yaptırımları uygulanacak” açıklamasını yaptı.
Tanı Genel Müdürü Engin Oytaç, yaklaşık 13 yıldır faaliyet gösteren Tanı’nın
yasanın getirdiği koşullara uzun zamandır odaklandığını ve firmalara da bu alanda
veri yönetimi hizmetleri sunduklarını vurguladı. Oytaç, “14 milyona yakın izinli
müşteri kaydıyla Tanı, Türkiye’nin ana iş alanı veri yönetimi olan bir firma
tarafından gerçek anlamda kurulmuş ilk ve en büyük izinli veri tabanını
yönetmektedir.. Hali hazırda Tanı, çok farklı sektörlerden birçok önemli firmaya
başta CRM hizmeti olmak üzere kapsamlı ve yetkin hizmet vererek onların
müşterileriyle olan ilişkilerini yönetmektedir. Bu yasayla özellikle perakende alanında
firmaların CRM yönetimini ağırlıkla başta Tanı olmak üzere profesyonel hizmet
sağlayıcı firmalara kaydıracaklarını öngörüyoruz. Bu anlamda özellikle perakende
alanında CRM anlayışını 2015 yılında ciddi yönde etkileyecek ve bu anlamda nihayet
profesyonel bir sektörün oluşmasını bekliyoruz” dedi.
Türkiye’den doğan global vizyon: Tanı
Farklı sektörlerden markaları bir araya getirerek koalisyon sadakat programı oluşturmak için
Türkiye’de kurulan ilk şirket olan Tanı, sektöründe öne çıkan markaların müşteri veri
tabanlarını yöneten ve halen toplam 44 milyonu aşkın müşteri kaydıyla Türkiye’nin en
zengin veri tabanlarını yöneten şirketi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Tanı Genel
Müdürü Engin Oytaç, “Koç Topluluğu altında vizyoner bir yaklaşımla yaklaşık 13 yıl önce
kurulan veri şirketi Tanı, birlikte çalıştığı şirketlerin pazar hâkimiyetini arttıracak geniş veri
tabanını yönetmesi ve sahip olduğu CRM deneyimi ile ön plana çıkmaktadır. Müşterinin
verisini anlamaya ve veriden anlamlı deneyimler yaratmaya odaklıdır. Bu misyon ile web,
mağaza ve mobil platformlarda entegre pazarlama çözümleri sunarak, danışmanlık veren
Tanı olarak öncelikli hedefimiz, markaları insanlara, insanları markalara yakınlaştırarak
daha verimli bir dünya yaratmaktır. 10 farklı sektörden 60’a varan markaya “Sadakat
Programları”, “Dijital Pazarlama Uygulamaları”, “Veri Yönetimi ve Analizi Hizmetleri”,
“Doğrudan Pazarlama ve Saha Aktiviteleri”, “Satış Teşvik Programları” ve “Veri Tabanı
Pazarlama Hizmetleri” sunmaktayız. Tanı, 2013’te hayata geçirdiği kampanyalarla,
müşterilerine 1 milyar TL’nin üzerinde ilave ciro sağlamış ve aynı zamanda 2 uluslararası
ve 3 yerel ödüle layık görülmüştür.” dedi.
Özellikle son 3 yıldır değişen global trendlere paralel tamamen “insanı odağına alan
teknoloji” anlayışıyla yeni yatırımlar yaparak yeni ürünler geliştiren Tanı’nın Genel Müdürü
Engin Oytaç, 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe girecek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun’un Türkiye’de özellikle CRM ve pazarlama iletişimi alanında önemli
değişiklikleri de beraberinde getireceğini vurguladı.
Yeni yasayla tüketiciler koruma altına alınıyor, kişinin izni olmadan SMS dahi
gönderilemeyecek!
Günümüzde CRM yani müşteri ilişkileri yönetimi adı altında gerek SMS ve telefon, gerekse
e-posta yoluyla tüketicilerin arzuları dışında iletişim kurulduğuna dikkat çeken Oytaç,
“Aşağı yukarı her tüketicinin bir şekilde maruz kaldığı bu duruma yönelik, 1 Mayıs 2015’te
yürürlüğe girecek yasa ile tüketicilerin lehine düzenlemeler getiriliyor. İzni olmayan hiç
kimseye SMS, e-posta gönderilemeyecek ve dış arama yapılamayacak. Bunu yapan
firmalara ise ağır ceza yaptırımları uygulanacak” açıklamasını yaptı.
Kanun’un getirdiği yükümlülüklere uymayan firmalara, 1.000 TL ile 50 bin TL arasında
değişen idari para cezaları uygulanabileceğini dile getiren Tanı Genel Müdürü Engin Oytaç,
“Artık opt-in yöntemi geçerli olacak. Yani gönderiden önce geçerli izin alınmış olması
gerekiyor. Gönderide bulunması zorunlu olan birtakım bilgiler var. Göndericinin kimliği,
iletişim adresi, tüketicinin ileti almayı reddedebileceği bilgilendirmesi gibi. Tüm bu
gereklilikler CRM alanında iş yapım biçim ve süreçlerini tamamen değiştirecek.” dedi.
Önemli Konular ve Cezalar:
YÜKÜMLÜLÜK
Her ticari iletide iletişim kim adına yapılıyorsa ona ilişkin bilgiler yer almalı.
UYULMAMASI HALİNDE CEZA
1.000-10.000 TL arası idari para
cezası
İndirim ve hediye gibi promosyonların, promosyon amaçlı yarışma veya
oyunların bu niteliği, katılım& faydalanma şartları açık ve anlaşılır olmalı ve
bu bilgilere kolay ulaşılmalı
2.000-15.000 TL arası idari para
cezası
Ticari elektronik ileti gönderebilmek için tüketici mutlaka opt-in ile onay
vermiş olmalı. Yazılı/ elektronik iletişim araçlarıyla onay mümkün. Temin
edilen mal/ hizmete ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik iletiler
için ayrıca onay aranmaz.
Esnaf ve tacirlere onay alınmaksızın ileti gönderilebilir.
İçerik nasıl olmalı?
- Alıcıdan alınan onaya uygun içerik
- Hizmet sağlayıcının tanınmasını sağlayan bilgiler ile haberleşmeye
göre telefon no, faks no, kısa mesaj no veya e-posta adresi gibi
iletişim bilgileri.
- İleti konusu, amacı, başkası adına yapılması halinde kimin adına
yapıldığına ilişkin bilgiler.
Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticarî elektronik
iletileri almayı reddedebilir. Hizmet sağlayıcı ret bildiriminin, elektronik
iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamakla ve
gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlüdür.
Talebin ulaşmasını müteakip hizmet sağlayıcı üç iş günü içinde alıcıya
elektronik ileti göndermeyi durdurur.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticarî elektronik ileti
gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları
hakkında ayrıca onay aranmaz.
1.000-5.000 TL arası idari para
cezası. (Birden fazla kişiye
gönderilmesi halinde 10 katı.)
1.000-5.000 TL arası
1.000- 10.000 TL arası
1.000-10.000 TL arası
2.000-15.000 TL arası
Yeni yasayla CRM’e yaklaşımları değişecek, firmalar insanı odağına alacak!
Koç Topluluğu çatısı altında yer alan Arçelik’ten Opet’e, Ford’dan Setur’a, Beko’dan
Avis’e, Koçtaş’tan Brooks Brothers’a, Aygaz’dan Divan’a kadar birçok önemli müşteri
kapasitesine sahip şirketle çalıştıklarını vurgulayan Oytaç, Sarar, Beta, Forever New, D&R,
Yurtiçi Kargo gibi birçok farklı ve değerli markayla da sürekli işbirliği içinde olduklarını
açıkladı. 1 Mayıs 2015’te devreye girecek yeni yasa ile CRM anlayışının nihayet SMS
göndermenin ötesine de geçeceğini belirten Oytaç, birçok firmanın müşteri ilişkileri
yönetiminde elinde izinli veri tabanı bulunan “kaynak firmalarla” işbirliği yapmak ve
profesyonel destek almak durumunda olacaklarının gerekliliğine dikkat çekti.
Tanı’nın markalarla insanlar arasındaki ilişkinin katma değerini arttıran yenilikçi servisler
geliştirdiğini hatırlatan Oytaç,“14 milyona yakın izinli müşteri kaydıyla da Türkiye’nin en
nitelikli izinli veri tabanlarından birisine sahip olan Tanı, hali hazırda farklı sektörlerden
birçok önemli firmaya başta CRM hizmeti olmak üzere kapsamlı ve yetkin hizmet veriyor.
Bu yasayla özellikle perakende alanında firmaların CRM yönetimini ağırlıkla profesyonel
hizmet sağlayıcı firmalara kaydırmalarını öngörüyoruz. Bu anlamda özellikle perakende
alanında CRM anlayışı, 2015 yılında yeniden yazılacak” açıklamasında bulundu.
Tanı Genel Müdürü Oytaç, “Bizim 13 yıl önce attığımız adımların önemi bu yasanın
yürürlüğe girmesiyle çok daha iyi anlaşılacak. Zira birçok firmanın 21. yüzyılın petrolü
olarak tanımlanan veriyi yönetme konusunda girişimlerde bulunmasını da bekliyoruz.
Özellikle veri yönetimi konusunda artık profesyonel bir sektör oluşmaya başlayacak. Bu
anlamda Tanı’nın yarattığı değer ve sağladığı faydanın önemi kat be kat daha iyi
anlaşılacak” diyerek sözlerini tamamladı.
www.tani.com.tr
Download

Yeni Yasayla Tüketici Nefes Alacak, Müşteriyle İletişimde