Telif hakkı sahibi:
©Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 2014
Tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel
Müdürlüğüne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında
kaynak gösterimi: dokümanın ismi, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık
Bakanlığı, http:// adresi, erişim tarihi” belirtilmesi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı
yasa gereği Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün onayı olmaksızın tamamen
veya kısmen çoğaltılamaz.
ISBN: 978-975-590-482-5
T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 932
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Yayın No : SB-SAG-2014/04
SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE EKİBİ
PROJE YÖNETİCİSİ
Prof. Dr. Uğur DİLMEN
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü
PROJE KOORDİNATÖRÜ
Uz. Dr. Banu AYAR
Araştırma ve Sağlık Sistemleri Daire Başkanı
PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ ve
YAZARLAR
Dr. Derya ATEŞOĞLU
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Sağlık Sistemleri Daire
Başkanlığı
Esra ÇİFTÇİ
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Sağlık Sistemleri Daire
Başkanlığı
PROJE DANIŞMANI ve YAZAR
Prof. Dr. Zekeriya AKTÜRK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR ....................................................................................................... IV
ŞEKİLLER ......................................................................................................... IX
ÖN SÖZ .............................................................................................................. XI
TEŞEKKÜR ...................................................................................................... XII
YÖNETİCİ ÖZETİ .......................................................................................... XIII
GİRİŞ .................................................................................................................. 1
Hasta Memnuniyeti ............................................................................................................................................ 1
Amaç....................................................................................................................................................................... 1
YÖNTEM ............................................................................................................ 1
EUROPEP Ölçeği............................................................................................................................................... 2
Örneklem Hesabı ve Örnekleme Yöntemi .................................................................................................. 3
Veri Toplama ....................................................................................................................................................... 3
İstatistik Analiz ................................................................................................................................................... 3
BULGULAR ........................................................................................................ 5
Tanımlayıcı İstatistikler .................................................................................................................................... 5
Anketle İlgili Bulgular ........................................................................................................................................ 5
Demografik Bilgiler ............................................................................................................................................. 5
Hasta Memnuniyeti .............................................................................................................................................. 6
Karşılaştırmalı Analizler ............................................................................................................................... 11
Cinsiyete Göre Karşılaştırmalar ..................................................................................................................11
Eğitim Durumlarına Göre Memnuniyet Durumları .............................................................................13
İllerin Genel Memnuniyet Sonuçları ...................................................................................................... 14
İl Bazında Ayrıntılı Analizler ...................................................................................................................... 25
İllere Göre Memnuniyetsizlik Sebepleri (Pareto Analizi) ............................................................... 106
Önceki Yıllarla Karşılaştırmalar............................................................................................................... 189
NUTS Bölgeleri Açısından Karşılaştırmalar ....................................................................................... 191
Uluslararası Karşılaştırmalar .................................................................................................................... 205
Korelasyon Analizleri .................................................................................................................................... 208
Ziyaret Sayısına Etki Eden Faktörler ...................................................................................................... 210
SONUÇLAR .....................................................................................................211
KAYNAKLAR .................................................................................................214
TABLOLAR
Tablo 1. Türkiye genelinde yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri ........................... XV
Tablo 2. 2012 yılı 81 il memnuniyet ve memnuniyetsizlik oranları ...............................XVI
Tablo 3: Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması........................................................ 4
Tablo 4: Memnuniyet ölçeğinin iç güvenilirlik katsayıları ................................................... 5
Tablo 5: Çeşitli boyutlarıyla hasta memnuniyet ortalamaları ............................................... 7
Tablo 6: Hasta memnuniyeti sorularının yüzde dağılımı ....................................................... 8
Tablo 7: Cinsiyete göre eğitim durumları ................................................................................ 11
Tablo 8: Cinsiyete göre memnuniyet ortalamaları ................................................................ 12
Tablo 9: Eğitim durumlarına göre memnuniyet dağılımları .............................................. 13
Tablo 10: İllere göre çeşitli boyutlardaki memnuniyet ortalamaları................................ 14
Tablo 11.İllerin genel memnuniyet ve memnuniyetsizlik oranları .................................. 18
Tablo 12. Yıllara göre il bazında memnuniyet oranları (%) .............................................. 21
Tablo 13. Yıllara göre genel memnuniyet ve memnuniyetsizlik oranları ...................... 23
Tablo 14: NUTS Bölge sınıflamasına göre çeşitli boyutların memnuniyet ortalamaları
.................................................................................................................................................... 24
Tablo 15: Adana ili için ayrıntılı analizler .............................................................................. 25
Tablo 16: Adıyaman ili için ayrıntılı analizler ....................................................................... 26
Tablo 17: Afyon ili için ayrıntılı analizler ............................................................................... 27
Tablo 18: Ağrı ili için ayrıntılı analizler .................................................................................. 28
Tablo 19: Amasya ili için ayrıntılı analizler ........................................................................... 29
Tablo 20: Ankara ili için ayrıntılı analizler ............................................................................. 30
Tablo 21: Antalya ili için ayrıntılı analizler ............................................................................ 31
Tablo 22: Artvin ili için ayrıntılı analizler .............................................................................. 32
Tablo 23: Aydın ili için ayrıntılı analizler ............................................................................... 33
Tablo 24: Balıkesir ili için ayrıntılı analizler .......................................................................... 34
Tablo 25: Bilecik ili için ayrıntılı analizler ............................................................................. 35
Tablo 26: Bingöl ili için ayrıntılı analizler .............................................................................. 36
Tablo 27: Bitlis ili için ayrıntılı analizler................................................................................. 37
Tablo 28: Bolu ili için ayrıntılı analizler.................................................................................. 38
Tablo 29: Burdur ili için ayrıntılı analizler ............................................................................. 39
Tablo 30: Bursa ili için ayrıntılı analizler ................................................................................ 40
Tablo 31: Çanakkale ili için ayrıntılı analizler ....................................................................... 41
Tablo 32: Çankırı ili ayrıntılı analizleri.................................................................................... 42
Tablo 33: Çorum ili ayrıntılı analizleri ..................................................................................... 43
Tablo 34: Denizli ili ayrıntılı analizleri .................................................................................... 44
Tablo 35: Diyarbakır ili ayrıntılı analizleri ............................................................................. 45
Tablo 36: Edirne ili ayrıntılı analizleri ..................................................................................... 46
Tablo 37: Elazığ ili ayrıntılı analizleri ...................................................................................... 47
Tablo 38: Erzincan ili ayrıntılı analizleri ................................................................................. 48
Tablo 39: Erzurum ili ayrıntılı analizleri ................................................................................. 49
Tablo 40: Eskişehir ili ayrıntılı analizleri ................................................................................ 50
Tablo 41: Gaziantep ili ayrıntılı analizleri ............................................................................... 51
Tablo 42: Giresun ili ayrıntılı analizleri ................................................................................... 52
Tablo 43: Gümüşhane ili ayrıtnılı analizleri ........................................................................... 53
Tablo 44: Hakkari ili ayrıntılı analizleri................................................................................... 54
Tablo 45: Hatay ili ayrıntılı analizleri....................................................................................... 55
Tablo 46: Isparta ili ayrıntılı analizleri ..................................................................................... 56
IV
Tablo 47: İçel ili ayrıntılı analizleri ........................................................................................... 57
Tablo 48: İstanbul ili ayrıntılı analizleri................................................................................... 58
Tablo 49: İzmir ili ayrıntılı analizleri........................................................................................ 59
Tablo 50: Kars ili ayrıntılı analizleri ......................................................................................... 60
Tablo 51: Kastamonu ili ayrıntılı analizleri ............................................................................ 61
Tablo 52: Kayseri ili ayrıntılı analizleri ................................................................................... 62
Tablo 53: Kırklareli ili ayrıntılı analizleri ............................................................................... 63
Tablo 54: Kırşehir ili ayrıntılı analizleri .................................................................................. 64
Tablo 55: Kocaeli ili ayrıntılı analizleri ................................................................................... 65
Tablo 56: Konya ili ayrıntılı analizleri ..................................................................................... 66
Tablo 57: Kütahya ili ayrıntılı analizleri .................................................................................. 67
Tablo 58: Malatya ili için ayrıntılı analizler ........................................................................... 68
Tablo 59: Manisa ili ayrıntılı analizleri .................................................................................... 69
Tablo 60: Kahramanmaraş ili ayrıntılı analizleri ................................................................... 70
Tablo 61: Mardin ili ayrıntılı analizleri .................................................................................... 71
Tablo 62: Muğla ili ayrıntılı analizleri ..................................................................................... 72
Tablo 63: Muş ili ayrıntılı analizleri ......................................................................................... 73
Tablo 64: Nevşehir ili ayrıntılı analizleri ................................................................................. 74
Tablo 65: Niğde ili ayrıntılı analizleri ...................................................................................... 75
Tablo 66: Ordu ili ayrıntılı analizleri ........................................................................................ 76
Tablo 67: Rize ili ayrıntılı analizleri ......................................................................................... 77
Tablo 68: Sakarya ili ayrıntılı analizleri................................................................................... 78
Tablo 69: Samsun ili ayrıntılı analizleri ................................................................................... 79
Tablo 70: Siirt ili ayrıntılı analizleri .......................................................................................... 80
Tablo 71: Sinop ili ayrıntılı analizleri ....................................................................................... 81
Tablo 72: Sivas ili ayrıntılı analizleri........................................................................................ 82
Tablo 73: Tekirdağ ili ayrıntılı analizleri ................................................................................. 83
Tablo 74: Tokat ili ayrıntılı analizleri ....................................................................................... 84
Tablo 75: Trabzon ili ayrıntılı analizleri .................................................................................. 85
Tablo 76: Tunceli ili ayrıntılı analizleri ................................................................................... 86
Tablo 77: Şanlıurfa ili ayrıntılı analizleri ................................................................................ 87
Tablo 78: Uşak ili ayrıntılı analizleri ........................................................................................ 88
Tablo 79: Van ili ayrıntılı analizleri .......................................................................................... 89
Tablo 80: Yozgat ili ayrıntılı analizleri .................................................................................... 90
Tablo 81: Zonguldak ili ayrıntılı analizleri ............................................................................. 91
Tablo 82: Aksaray ili ayrıntılı analizleri .................................................................................. 92
Tablo 83: Bayburt ili ayrıntılı analizleri................................................................................... 93
Tablo 84: Karaman ili ayrıntılı analizleri ................................................................................ 94
Tablo 85: Kırıkkale ili ayrıntılı analizleri ................................................................................ 95
Tablo 86: Batman ili ayrıntılı analizleri ................................................................................... 96
Tablo 87: Şırnak ili ayrıntılı analizleri ..................................................................................... 97
Tablo 88: Bartın ili ayrıntılı analizleri ...................................................................................... 98
Tablo 89: Ardahan ili ayrıntılı analizleri.................................................................................. 99
Tablo 90: Iğdır ili ayrıntılı analizleri ....................................................................................... 100
Tablo 91: Yalova ili ayrıntılı analizleri .................................................................................. 101
Tablo 92: Karabük ili ayrıntılı analizleri................................................................................ 102
Tablo 93: Kilis ili ayrıntılı analizleri ....................................................................................... 103
Tablo 94: Osmaniye ili ayrıntılı analizleri ............................................................................. 104
Tablo 95: Düzce ili ayrıntılı analizleri .................................................................................... 105
V
Tablo 96: Türkiye genelinde öncelikli memnuniyetsizlik sebeplerinin dağılımı ....... 106
Tablo 97: Adana ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 108
Tablo 98: Adıyaman ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................. 109
Tablo 99: Afyonkarahisar ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................ 110
Tablo 100: Ağrı ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 111
Tablo 101: Aksaray ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................... 112
Tablo 102: Amasya ili için birikimli memnuniyetsizlik.................................................... 113
Tablo 103: Ankara ili için birikimli memnuniyetsizlik ..................................................... 114
Tablo 104: Antalya ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................... 115
Tablo 105: Ardahan ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................... 116
Tablo 106: Artvin ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 117
Tablo 107: Aydın ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 118
Tablo 108: Balıkesir ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................. 119
Tablo 109: Bartın ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 120
Tablo 110: Batman ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................... 121
Tablo 111: Bayburt ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................... 122
Tablo 112: Bilecik ili için birikimli memnuniyetsizlik ..................................................... 123
Tablo 113: Bingöl ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 124
Tablo 114: Bitlis ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 125
Tablo 115: Bolu ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 126
Tablo 116: Burdur ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 127
Tablo 117: Bursa ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................ 128
Tablo 118: Çanakkale ili için birikimli memnuniyetsizlik ............................................... 129
Tablo 119: Çankırı ili için birikimli memnuniyetsizlik ..................................................... 130
Tablo 120: Çorum ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 131
Tablo 121: Denizli ili için birikimli memnuniyetsizlik ..................................................... 132
Tablo 122: Diyarbakır ili için birikimli memnuniyetsizlik............................................... 133
Tablo 123: Düzce ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 134
Tablo 124: Edirne ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 135
Tablo 125: Elazığ ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 136
Tablo 126: Erzincan ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................. 137
Tablo 127: Erzurum ili için birikimli memnuniyetsizlik................................................... 138
Tablo 128: Eskişehir ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................. 139
Tablo 129: Gaziantep ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................ 140
Tablo 130: Giresun ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................... 141
Tablo 131: Gümüşhane ili için birikimli memnuniyetsizlik ............................................ 142
Tablo 132: Hakkari ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................... 143
Tablo 133: Hatay ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................ 144
Tablo 134: Iğdır ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 145
Tablo 135: Isparta ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 146
Tablo 136: İstanbul ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................... 147
Tablo 137: İzmir ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 148
Tablo 138: Kahramanmaraş ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................... 149
Tablo 139: Karabük ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................... 150
Tablo 140: Karaman ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................. 151
Tablo 141: Kars ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 152
Tablo 142: Kastamonu ili için birikimli memnuniyetsizlik ............................................. 153
Tablo 143: Kayseri ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................... 154
Tablo 144: Kırıkkale ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................. 155
VI
Tablo 145: Kırklareli ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................. 156
Tablo 146: Kırşehir ili için birikimli memnuniyetsizlik.................................................... 157
Tablo 147: Kilis ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 158
Tablo 148: Kocaeli ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................... 159
Tablo 149: Konya ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 160
Tablo 150: Kütahya ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................... 161
Tablo 151: Malatya ili için birikimli memnuniyetsizlik.................................................... 162
Tablo 152: Manisa ili için birikimli memnuniyetsizlik ..................................................... 163
Tablo 153: Mardin ili için birikimli memnuniyetsizlik ..................................................... 164
Tablo 154: Mersin ili için birikimli memnuniyetsizlik...................................................... 165
Tablo 155: Muğla ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 166
Tablo 156: Muş ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................... 167
Tablo 157: Nevşehir ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................. 168
Tablo 158: Niğde ili için birikimli memnuniyetsizlik........................................................ 169
Tablo 159: Ordu ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 170
Tablo 160: Osmaniye ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................ 171
Tablo 161: Rize ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 172
Tablo 162: Sakarya ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................... 173
Tablo 163: Samsun ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................... 174
Tablo 164: Şanlıurfa ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................. 175
Tablo 165: Siirt ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................... 176
Tablo 166: Sinop ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................ 177
Tablo 167: Şırnak ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 178
Tablo 168: Sivas ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 179
Tablo 169: Tekirdağ ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................. 180
Tablo 170: Tokat ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................ 181
Tablo 171: Trabzon ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................... 182
Tablo 172: Tunceli ili için birikimli memnuniyetsizlik..................................................... 183
Tablo 173: Uşak ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 184
Tablo 174: Van ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................... 185
Tablo 175: Yalova ili için birikimli memnuniyetsizlik ..................................................... 186
Tablo 176: Yozgat ili için birikimli memnuniyetsizlik ..................................................... 187
Tablo 177: Zonguldak ili için birikimli memnuniyetsizlik............................................... 188
Tablo 178: Türkiye genelinde yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri..................... 189
Tablo 179: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 1 – TR1
İstanbul ................................................................................................................................... 191
Tablo 180: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 2 – TR2
Batı Marmara ........................................................................................................................ 192
Tablo 181: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 3 – TR3
Ege ........................................................................................................................................... 193
Tablo 182: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 4 – TR4
Doğu Marmara ..................................................................................................................... 194
Tablo 183: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 5 – TR5
Batı Anadolu ......................................................................................................................... 195
Tablo 184: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 6 – TR6
Akdeniz .................................................................................................................................. 196
Tablo 185: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 7 – TR7
Orta Anadolu ........................................................................................................................ 197
VII
Tablo 186: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 8 – TR8
Batı Karadeniz ...................................................................................................................... 198
Tablo 187: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 9 Doğu
Karadeniz ............................................................................................................................... 199
Tablo 188: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 10 – TRA
Kuzeydoğu Anadolu ........................................................................................................... 200
Tablo 189: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 11 – TRB
Ortadoğu Anadolu ............................................................................................................... 201
Tablo 190: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 12 – TRC
Güneydoğu Anadolu .......................................................................................................... 202
Tablo 191: NUTS bölgeleri arasında yıllar içerisindeki memnuniyet farkları ........... 204
Tablo 192: Ortalama EUROPEP memnuniyet puanlarının Avrupa ülkeleri arasında
karşılaştırması....................................................................................................................... 206
Tablo 193: Numerik değişkenler arasındaki korelasyonlar .............................................. 209
Tablo 194: Lineer regresyon modeli bilgisayar çıktısı ...................................................... 210
VIII
ŞEKİLLER
Şekil 1. Çeşitli boyutlardaki hasta memnuniyet puan ortalamaları .................................XIV
Şekil 2: EUROPEP puan ortalamalarının bazı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılması
............................................................................................................................................... XVIII
Şekil 3: Anket sorularının cevaplanma oranları........................................................................ 5
Şekil 4: Katılımcıların eğitim durumlarının dağılımı .............................................................. 6
Şekil 5: Çeşitli boyutlarda hasta memnuniyet düzeyleri ........................................................ 6
Şekil 6: Memnuniyet soru ortalamalarının dağılımı ................................................................ 9
Şekil 7: Memnuniyet/memnuniyetsizlik oranlarının genel dağılımı................................ 10
Şekil 8: Cinsiyete göre sağlık birimine son bir yılda yapılan başvuru sayıları ............. 11
Şekil 9: Cinsiyete göre eğitim durumları ................................................................................. 12
Şekil 10: Türkiye genelinde öncelikli memnuniyetsizlik sebeplerinin dağılımı ........ 107
Şekil 11: Adana ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 108
Şekil 12: Adıyaman ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................... 109
Şekil 13: Afyonkarahisar ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................... 110
Şekil 14: Ağrı ili için birikimli memnuniyetsizlik .............................................................. 111
Şekil 15: Aksaray ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 112
Şekil 16: Amasya ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 113
Şekil 17: Ankara ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 114
Şekil 18: Antalya ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................ 115
Şekil 19: Ardahan ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 116
Şekil 20: Artvin ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 117
Şekil 21: Aydın ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................... 118
Şekil 22: Balıkesir ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 119
Şekil 23: Bartın ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................... 120
Şekil 24: Batman ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................ 121
Şekil 25: Bayburt ili için birikimli memnuniyetsizlik........................................................ 122
Şekil 26: Bilecik ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 123
Şekil 27: Bingöl ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 124
Şekil 28: Bitlis ili için birikimli memnuniyetsizlik............................................................. 125
Şekil 29: Bolu ili için birikimli memnuniyetsizlik .............................................................. 126
Şekil 30: Burdur ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 127
Şekil 31: Bursa ili için birikimli memnuniyetsizlik ............................................................ 128
Şekil 32: Çanakkale ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................... 129
Şekil 33: Çankırı ili için birikimli memnuniyetsizlik......................................................... 130
Şekil 34: Çorum ili için birikimli memnuniyetsizlik.......................................................... 131
Şekil 35: Denizli ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 132
Şekil 36: Diyarbakır ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................. 133
Şekil 37: Düzce ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................... 134
Şekil 38: Edirne ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 135
Şekil 39: Elazığ ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................... 136
Şekil 40: Erzincan ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 137
Şekil 41: Erzurum ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 138
Şekil 42: Eskişehir ili için birikimli memnuniyetsizlik ..................................................... 139
Şekil 43: Gaziantep ili için birikimli memnuniyetsizlik.................................................... 140
Şekil 44: Giresun ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................ 141
Şekil 45: Gümüşhane ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................ 142
Şekil 46: Hakkari ili için birikimli memnuniyetsizlik........................................................ 143
IX
Şekil 47: Hatay ili için birikimli memnuniyetsizlik............................................................ 144
Şekil 48: Iğdır ili için birikimli memnuniyetsizlik .............................................................. 145
Şekil 49: Isparta ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 146
Şekil 50: İstanbul ili için birikimli memnuniyetsizlik........................................................ 147
Şekil 51: İzmir ili için birikimli memnuniyetsizlik............................................................. 148
Şekil 52: Kahramanmaraş ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................ 149
Şekil 53: Karabük ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 150
Şekil 54: Karaman ili için birikimli memnuniyetsizlik ..................................................... 151
Şekil 55: Kars ili için birikimli memnuniyetsizlik .............................................................. 152
Şekil 56: Kastamonu ili için birikimli memnuniyetsizlik ................................................. 153
Şekil 57: Kayseri ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................ 154
Şekil 58: Kırıkkale ili için birikimli memnuniyetsizlik ..................................................... 155
Şekil 59: Kırklareli ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................... 156
Şekil 60: Kırşehir ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 157
Şekil 61: Kilis ili için birikimli memnuniyetsizlik .............................................................. 158
Şekil 62: Kocaeli ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................ 159
Şekil 63: Konya ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 160
Şekil 64: Kütahya ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 161
Şekil 65: Malatya ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 162
Şekil 66: Manisa ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 163
Şekil 67: Mardin ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 164
Şekil 68: Mersin ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 165
Şekil 69: Muğla ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 166
Şekil 70: Muş ili için birikimli memnuniyetsizlik .............................................................. 167
Şekil 71: Nevşehir ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 168
Şekil 72: Niğde ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................... 169
Şekil 73: Ordu ili için birikimli memnuniyetsizlik ............................................................. 170
Şekil 74: Osmaniye ili için birikimli memnuniyetsizlik.................................................... 171
Şekil 75: Rize ili için birikimli memnuniyetsizlik .............................................................. 172
Şekil 76: Sakarya ili için birikimli memnuniyetsizlik........................................................ 173
Şekil 77: Samsun ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................ 174
Şekil 78: Şanlıurfa ili için birikimli memnuniyetsizlik ..................................................... 175
Şekil 79: Siirt ili için birikimli memnuniyetsizlik ............................................................... 176
Şekil 80: Sinop ili için birikimli memnuniyetsizlik ............................................................ 177
Şekil 81: Şırnak ili için birikimli memnuniyetsizlik .......................................................... 178
Şekil 82: Sivas ili için birikimli memnuniyetsizlik............................................................. 179
Şekil 83: Tekirdağ ili için birikimli memnuniyetsizlik ...................................................... 180
Şekil 84: Tokat ili için birikimli memnuniyetsizlik ............................................................ 181
Şekil 85: Trabzon ili için birikimli memnuniyetsizlik ....................................................... 182
Şekil 86: Tunceli ili için birikimli memnuniyetsizlik ........................................................ 183
Şekil 87: Uşak ili için birikimli memnuniyetsizlik ............................................................. 184
Şekil 88: Van ili için birikimli memnuniyetsizlik ............................................................... 185
Şekil 89: Yalova ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 186
Şekil 90: Yozgat ili için birikimli memnuniyetsizlik ......................................................... 187
Şekil 91: Zonguldak ili için birikimli memnuniyetsizlik .................................................. 188
Şekil 92: Yıllar içerisindeki memnuniyet ortalamaları ...................................................... 190
Şekil 93: NUTS bölgelerine göre yıllar içerisindeki memnuniyet puan ortalamaları
.................................................................................................................................................. 203
Şekil 94: EUROPEP puan ortalamalarının bazı Avrupa ülkeleri ile karşılaştırması 205
X
ÖN SÖZ
Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi, insan odaklı bir
yaklaşımla sağlık hizmetlerine hakkaniyetli erişimi amaçlayan kaliteli, verimli ve
sürdürülebilir bir model olarak tasarlanmıştır. 2003 yılından beri yürütülen bu
programın amacı, birey ve topluma erişilebilir, uygun ve etkin sağlık hizmeti
sunmaktır. Bu kapsamda birinci basamak sağlık hizmetlerinin organizasyonuyla ilgili
yeni düzenleme yapılmış ve aile hekimliği uygulamasına geçilmiştir. Bu uygulama ile
aile hekimliği sisteminde kalitenin artırılması; koruyucu ve temel sağlık hizmetlerinin
etkili kullanılması amaçlanmıştır.
Ülkemizde ilk olarak Eylül 2005 Düzce ilinde pilot uygulama olarak başlayan
aile hekimliğine geçiş süreci, 2010 yılı sonuna kadar bütün illerde tamamlanmıştır. Bu
süre içinde aile hekimliği uygulaması ile gerçekleşen birinci basamak hizmet
sunumunun hastalar tarafından nasıl algılandığını tespit edebilmek amacı ile 2008
yılında Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti çalışmaları
başlatılmıştır. 2010 yılından itibaren tüm Türkiye genelinde yapılmaya başlanan bu
çalışmalar, hastaların ASM’lerden aldıkları hizmet sunumuna ilişkin düşüncelerinin
belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Hasta memnuniyet araştırmaları, sağlık hizmet sunumunun etkinliğinin ve
kalitesinin belirlenmesinde önemli bir kriterdir. Özellikle, ASM’ler, hizmet alınan ilk
basamak olduğundan buradaki hizmetin kalitesi hem bireysel açıdan tedavi edici ve
koruyucu hizmetlerin etkin yürütülmesini hem de kurumsal açıdan ikinci ve üçüncü
basamak sağlık kurumlarının iş yükünü önemli ölçüde etkilemektedir.
Bu çalışmada; birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların
memnuniyet ve memnuniyetsizlikleri ölçülerek il, coğrafi bölgeler ve NUTS1
bölgeleri bazında sonuçlar ortaya konmuştur. Ayrıca 2010 ve 2011 yıllarında yapılan
çalışmalardan elde edilen bulgular ile 2012 yılı çalışması arasında karşılaştırmalar
yapılmış ve bu süreç içindeki gelişmeler değerlendirilmiştir.
İnsan merkezli ve bütüncül yaklaşımla bireylerin sağlık ihtiyaçlarını ve
beklentilerini karşılama anlayışı ile hizmet veren aile hekimliği uygulamasına ilişkin
son üç yılın bulgularını içeren bu çalışmanın sağlık sektörüyle ilgili tüm kurum,
kuruluş ve kişilere faydalı olmasını temenni ederim.
Prof. Dr. Uğur DİLMEN
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürü
XI
TEŞEKKÜR
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti 2012
Araştırması’nın gerçekleştirilmesi ve yayın haline getirilme sürecine değerli
katkılarından dolayı;
Sağlık Bakanı Sayın Uz. Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Sağlık Bakanlığı
Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Nihat Tosun, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın
Dr. Yasin Erkoç, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Zafer Çukurova’ya,
Araştırmanın sahada gerçekleştirmesi ile ilgili koordinasyonu sağlayan İl
Sağlık Müdürlükleri’ne ve İl Halk Sağlığı Müdürlükleri’ne,
Araştırma verilerinin analiz ve yorumlama sürecine katkı sağlayan Prof. Dr.
Zekeriya Aktürk’e, araştırmanın veri tabanını hazırlayan Sağlık Araştırmaları Genel
Müdürlüğü Yönetim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Zeki Kadı’ya,
Araştırma sırasında yardım ve desteklerini esirgemeyen Aile Sağlığı
Merkezlerine teşekkür ederiz.
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
XII
YÖNETİCİ ÖZETİ
Sağlık hizmeti sunumunun önemli çıktılarından biri olan hasta memnuniyeti,
sağlık sektöründe kalitenin artırılması için önemli bir yol göstericidir. Bu amaçla
yapılan hasta memnuniyet araştırmaları da hastaların beklentilerinin ne düzeyde
karşılandığının belirlenip sağlık hizmet sunumu değerlendirilmesi açısından önem
taşımaktadır. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetleri bu açıdan bakıldığında
sağlık hizmetlerinin temel taşını oluşturmaktadır.
Ülkemizde aile hekimliği uygulaması ilk olarak Düzce ilinde Eylül 2005’te pilot
uygulama olarak başlatılmıştır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin
yaygınlaştırılması, etkin ve eşit bir şekilde verilebilmesi amacıyla uygulamaya
konulan bu sistem 2010 yılı sonuna kadar bütün illerde hayata geçirilmiştir.
Aile hekimliği uygulaması ile sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin
hastalar tarafından nasıl algılandığını tespit edebilmek amacı ile 2008 yılında Birinci
Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti çalışmaları yapılmaya
başlanmıştır. Bu çalışmalarda EQuiP (European Patients Evaluate General/Family
Practice) tarafından geliştirilen ve halen yaklaşık 20 Avrupa ülkesinde uygulanan
Europep ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaların amacı, hastaların ASM’lerde hizmet
sunumuna ilişkin memnuniyet ve memnuniyetsizlik düzeylerinin ölçülmesi ve bunları
etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
Araştırma, Türkiye genelinde 81 ilde yer alan aile sağlığı merkezlerine (ASM)
başvuran hastalara anket uygulaması şeklinde yapılmıştır. Uygulanması gereken anket
sayıları, il bazında, kır/kent ve kadın/erkek nüfus yoğunluğuna bağlı olarak karekök
örnekleme yöntemiyle hesaplanmıştır. Saha uygulaması bir araştırma firması
tarafından yapılmış olup toplamda 1501 ASM’de 32667 kişiye ulaşılmıştır.
Bu çalışmada uluslararası geçerliliğe sahip 23 sorudan oluşan EUROPEP
Hasta Memnuniyet Ölçeği” kullanılmıştır. EUROPEP Hasta Memnuniyet ölçeği,
Dünya Aile Hekimleri Birliği (WONCA) Avrupa örgütünün bir alt birimi olan
European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP) tarafından 1999
yılında geliştirilmiş ve hâlen yaklaşık 20 Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır.
Araştırmada kullanılan anket formu, 2010 ve 2011 yıllarında kullanılan anketle
aynıdır. Bu çalışmalarda 23 soruluk EUROPEP ölçeğine genel memnuniyet
düzeylerini ölçmek üzere 3 soru daha eklenmiş ve sahada 26 soruluk anket formu
uygulanmıştır. Araştırmada hasta memnuniyeti, Doktor-hasta ilişkisi”, Sağlık
hizmeti”, Enformasyon ve destek”, Sağlık hizmetlerinin organizasyonu”,
Ulaşılabilirlik” ve Genel Değerlendirme” boyutlarıyla incelenmiştir
Saha uygulaması Kasım 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Anket
formları, illerde görevli anketörlerce günün değişik saatlerinde her bir aile sağlığı
merkezinden en az 10 kişi olacak şekilde tamamen rastgele seçilen kişilere ASM
çıkışında uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 32667 kişiye ait veriler analiz
edilmiştir (Cevaplanma oranı % 83.1).
Yapılan analizlerde hastaların birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili
memnuniyet düzeyleri tanımlayıcı istatistiklerle sunulduktan sonra demografik
özellikler açısından karşılaştırmalar yapılmıştır. Ayrıca önceki yıllarla ve uluslararası
bulgularla da bu çalışmanın karşılaştırılması yapılmıştır. (Memnuniyet oranının
hesaplanmasında anket sorularına verilen iyi ve çok iyi (4 ve 5) seçenekleri
kullanılmıştır. Memnuniyetsizlik oranı ise anket sorularına verilen kötü ve çok kötü (1
ve 2) seçeneklerini kapsamaktadır. Ne iyi ne kötü” seçeneği Orta” olarak
değerlendirilmiştir). Raporun illerdeki memnuniyetsizlik kaynaklarının ortaya
konmasına yönelik yapılan Pareto analizi bölümünde illerin memnuniyetsizliklerini
XIII
açıklayan sorular öncelik sırasına konulmuştur. Uluslararası karşılaştırmaların
yapıldığı bolümde ise 2012 yılında Avrupa’da 8 ülkeyi kapsayan ve aynı yöntemin
uygulandığı bir araştırmanın sonuçları karşılaştırılmıştır.
Analizler sonucunda Türkiye genelinde uygulanan ölçeğin Bu kurumda
verilen sağlık hizmetlerini genel olarak nasıl buluyorsunuz?” sorusu esas alınarak elde
edilen hasta memnuniyetinin %91,5 olduğu saptanmıştır.
Hasta memnuniyetini belirten boyutların puan ortalamalarının tüm alanlarda 5
puan üzerinden 4 ve üzerinde olduğu dikkati çekmektedir (Şekil 1).
4,55
Memnuniyet Düzeyi
4,5
4,45
4,4
4,35
4,3
4,25
4,2
4,15
Ort.
Doktor-hasta
ilişkisi
Sağlık hizmeti
sunumu
Enformasyon ve
destek
Sağlık
hizmetinin
organizasyonu
Ulaşılabilirlik
Genel
Değerlendirme
EUROPEP
ortalaması
4,49
4,46
4,41
4,38
4,29
4,36
4,43
Şekil 1. Çeşitli boyutlardaki hasta memnuniyet puan ortalamaları
Soru bazındaki incelemelerde Türkiye genelinde en yüksek memnuniyet
düzeyine sahip durumlar;



Sizi dinlemesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
şeklinde saptanmıştır (Tablo 1).
XIV
Tablo 1. Türkiye genelinde yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri
NO SORULAR
2010 2011
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu 79.9 93.6
1
hissettirmesi
2
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
78.3 91.9
3
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
81.3 93.9
4
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
77.1 90.8
5
Sizi dinlemesi
85.6 94.8
6
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
85.8 91.2
7
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
77.1 89.7
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize 77.2 90.4
8
yardım etmesi
9
İşini tam yapması
84.2 93.7
10 Sizi muayene etmesi
84.8 93.8
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler 82.0 88.6
11 (sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
12 Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
79.0 89.0
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz 80.5 91.9
13 bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa 77.7 85.7
14 çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza yardımcı 78.4 90.8
15 olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini 73.4 86.8
16 hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz 76.6 87.9
17 gerekenler konusunda sizi hazırlaması
18 Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı olması
83.9 87.2
19 Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
74.1 84.6
20 Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
68.4 74.0
21 Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
61.9 69.8
22 Bekleme odasında harcadığınız zaman
69.1 78.5
23 Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
78.1 87.1
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin 81.8 92.4
24 davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak nasıl 81.2 89.8
25 buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını (bekleme 69.9 81.0
odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma vs.) genel
26 olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2013
94.2
93.6
94.6
92.8
95.3
94.4
91.8
92.3
93.8
94.1
91.1
91.3
93.0
88.9
92.3
89.3
90.0
90.8
89.3
82.4
77.8
84.2
90.2
93.2
91.5
84.5
Türkiye genelinde en yüksek memnuniyetsizliğe sahip durumların ise;



Doktora telefonla ulaşabilme,
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilme
Bekleme odasında harcadığınız zaman
olarak saptanmıştır.
XV
İllere göre memnuniyet ve memnuniyetsizlik oranları Tablo 2’de verilmiştir.
Buna göre il bazında memnuniyet oranları karşılaştırıldığında en yüksek
memnuniyetin Osmaniye, Kilis ve Yalova; en düşük memnuniyetin ise Bayburt,
Tunceli ve Ankara illerinde olduğu saptanmıştır
Tablo 2. 2012 yılı 81 il memnuniyet ve memnuniyetsizlik oranları
İL
ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
ISPARTA
MERSİN
İSTANBUL
İZMİR
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
Memnuniyet (%)
82.78
90.46
90.91
93.71
96.05
77.93
91.79
91.46
92.14
94.06
95.96
84.75
89.66
89.71
98.06
89.50
92.09
91.16
93.39
93.75
81.41
96.08
91.58
94.14
89.47
94.10
92.29
92.86
87.50
84.41
91.52
98.02
90.06
91.15
90.80
93.07
93.20
88.12
Memnuniyetsizlik (%)
3.28
2.84
0.72
0.52
0.28
1.80
3.43
2.22
0.69
0.82
0.34
5.18
1.22
1.61
1.61
3.27
1.20
1.41
1.78
0.00
4.96
1.04
3.16
1.03
2.63
1.23
1.62
1.37
3.26
1.94
1.18
0.50
2.44
2.49
2.30
4.05
1.26
3.76
XVI
Tablo 2. 2012 yılı 81 il memnuniyet ve memnuniyetsizlik oranları (devam)
İL
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
KAHRAMANMARAŞ
MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
ŞANLI URFA
UŞAK
VAN
YOZGAT
ZONGULDAK
AKSARAY
BAYBURT
KARAMAN
KIRIKKALE
BATMAN
ŞIRNAK
BARTIN
ARDAHAN
IĞDIR
YALOVA
KARABÜK
KİLİS
OSMANİYE
DÜZCE
GENEL
Memnuniyet (%)
91.67
85.66
93.42
93.62
96.42
97.78
95.73
94.37
90.36
89.05
94.37
90.20
95.68
95.85
96.04
93.29
96.97
83.99
93.73
91.33
97.40
94.28
89.57
76.79
92.75
92.71
88.89
93.25
97.51
92.86
67.78
85.98
95.16
91.21
79.28
92.45
88.38
95.41
99.05
95.55
99.23
99.49
87.19
91.50
Memnuniyetsizlik (%)
2.78
1.33
1.91
1.42
1.43
0.49
0.00
1.52
1.68
2.10
0.00
1.96
0.29
0.38
0.91
1.39
0.87
6.34
0.70
1.28
0.60
1.04
1.70
6.70
2.59
0.87
1.97
1.2
0.75
0.77
9.21
2.23
1.21
1.43
6.51
1.21
2.49
2.30
0.00
0.68
0.00
0.00
5.66
1.90
XVII
EUROPEP ölçeği kullanılarak Avrupa’da 8 ülkeyi kapsayan ve benzer bir
yöntemin uygulandığı bir araştırma ile yapılan karşılaştırmada Türkiye’de hasta
memnuniyetinin Avrupa ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir (Şekil 2).
100
90
93,0
92,0
90,8
88,4
87,9
87,8
87,5
84,7
83,6
82,1
80
70
%
60
50
40
30
20
10
0
Şekil 2: EUROPEP puan ortalamalarının bazı Avrupa
ülkeleri ile karşılaştırılması
XVIII
GİRİŞ
Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak devletin temel
görevleri arasındadır (1). Devlet, bu görevini ihtiyaç duyulan yerlerde bizzat hizmet
sunarak veya kurallar koyup takip ederek gerçekleştirebilir.
Sağlık hizmeti sunumunda toplam kalite uygulaması uzun zamandır yönetici
ve hizmet sunucuların gündemindedir (2). Bu yaklaşım; hizmet alanlar, hizmet
sunucular ve yöneticiler gibi sürece dahil olan tüm tarafların görüş ve katkılarının
alınmasını öngörmektedir (3). Bu çerçevede birçok ülkede sağlık hizmeti kalitesini
artırmak için hizmet alıcıların görüşlerine başvurulmakta ve hastalarla ilişkileri
geliştirmeye yönelik girişimlerde bulunulmaktadır.
Hasta Memnuniyeti
Sağlık hizmeti sunumunda hastaların gerek karar verme gerekse bakım
aşamalarında katılımlarını sağlayan modeller öncelik kazanmaktadır (4). Bu amaçla
hastaların beklentilerini, ihtiyaçlarını ve önceliklerini dikkate almak önemlidir (5).
Ancak, sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırmak için bunların yanında hastaların
kendilerine sunulan bakımla ilgili tecrübelerini sorgulamak ve geri bildirim almak da
bir o kadar kaçınılmazdır (6). Çoğu hasta, hem hekim hem de aile sağlığı merkezi
hakkında fikir belirtebilecek durumdadır. Hastaların bu düşünceleri çok eğitici
olabilir. Bu yolla hizmetin iyileştirilmeye ihtiyaç duyulan yönleri saptanabilir ve
gerekli girişimler başlatılabilir. Diğer taraftan hasta memnuniyeti; tedavinin başarısı,
hastalıkla ilgili şikayetlerin azaltılması gibi sunulan sağlık bakımının sonuçlarını
değerlendirme kriterlerinden birisi olarak da algılanabilir (7).
Amaç
Bu araştırmada Türkiye genelinde aile sağlığı merkezlerinde hasta
memnuniyetinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda memnuniyet ve
memnuniyetsizlik düzeyleri ölçülmüş; coğrafi bölge ve hizmet alanların demografik
özellikleri açısından karşılaştırmalar yapılmıştır. Ayrıca 2010 ve 2011 yılındaki
araştırmalarla da karşılaştırma yapılarak bir trend analizi oluşturulmuştur.
Aile sağlığı merkezlerinden hizmet alanların bir kısmı da sağlıklı olduğu halde
danışmanlık, periyodik muayeneler, bağışıklama gibi hizmetlerden yararlanmaktadır.
Bu nedenle bu raporda Hasta Memnuniyeti” ifadesinin Başvuran Memnuniyeti”
olarak da algılanması doğru olacaktır.
YÖNTEM
Türkiye Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti
Araştırması, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2012 ve Ocak
2013 ayları arasında yapılmıştır.
Sağlık hizmetlerinin kalitesini ölçmek için hasta memnuniyet anketleri sıkça
kullanılmaktadır (8, 9). 1999 yılında geliştirilmiş olan EUROPEP ölçeğinin (5)
Avrupa’da 8 ülkeyi kapsayan bir uygulaması 2011 yılında yapılmıştır (10).
Türkiye’de de aynı ölçekle ülke genelini kapsayan hasta memnuniyeti araştırmaları
daha önce yapılmış ve raporlanmıştır (11, 12).
1
EUROPEP Ölçeği
European Patients Evaluate General/Family Practice (EUROPEP) ölçeği
Dünya Aile Hekimleri Birliği (WONCA) Avrupa örgütünün bir alt birimi olan
European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP) tarafından 1999
yılında geliştirilmiştir ve halen birçok Avrupa ülkesinde kullanılmaktadır (13-15).
EUROPEP ölçeği 2002 yılında Türkçeye uyarlanmış (16) ve Türkiye genelinde hasta
memnuniyetini ölçmek için kullanılmıştır (17).
Temel amacı birinci basamak sağlık sunumunda kalite artırımı olan bu ölçek
hekim ve aile sağlığı merkezi ile ilgili hastalardan geri bildirim almayı amaçlar.
Hastalardan son 12 ay içerisinde en sık başvurdukları hekimlerini ve aile sağlığı
merkezi kendi kendilerine dolduracakları 23 sorudan oluşan bir ölçekle
değerlendirmeleri istenir. Ölçek 5’li Likert skalası tarzında (1=Çok Kötü, 5=Çok İyi)
düzenlenmiş olup ilk 16 soru klinik davranışı, geriye kalan sorular ise hizmet
organizasyonunu ölçmektedir (18, 19).
EUROPEP ölçeği 5 boyuttan oluşmaktadır:
1. Doktor – Hasta İlişkisi
1 Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu hissettirmesi
2 Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
3 Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
4 Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
5 Sizi dinlemesi
6 Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
2. Sağlık Hizmeti
7 Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
8 Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize yardım etmesi
9 İşini tam yapması
10 Sizi muayene etmesi
11 Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler (sağlık taraması, sağlık
kontrolü, aşılama gibi)
3. Enformasyon ve destek
12 Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
13 Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
14 Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
15 Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza yardımcı olması
4. Sağlık hizmetinin organizasyonu
16 Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini hatırlaması
17 Uzmana ya da hastaneye sevkten beklemeniz gerekenler konusunda sizi
hazırlaması
5. Ulaşılabilirlik
18 Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı olması
19 Size uygun zamanlara randevu verilmesi
20 Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
21 Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
22 Bekleme odasında harcadığınız zaman
23 Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
2
Bu araştırmada ayrıca 3 soru daha sorularak aile sağlığı merkezi (ASM)
hakkında genel memnuniyetin değerlendirilmesi amaçlanmıştır:
6. Genel Değerlendirme
24 Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin davranışlarını genel olarak
nasıl değerlendiriyorsunuz?
25 Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak nasıl buluyorsunuz?
26 ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını genel olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Örneklem Hesabı ve Örnekleme Yöntemi
Örneklem büyüklüğü, il bazında, kır/kent ve kadın/erkek nüfus yoğunluğuna
bağlı olarak karekök örnekleme yöntemiyle %95 güven düzeyinde 3 birim sapma ile
hesaplanmıştır.
Araştırmada çok aşamalı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Birinci aşamada
aile sağlığı merkezleri (ASM), ikinci aşamada ise her bir aile sağlığı merkezinden
hizmet alan hastalar sistematik rastgele örnekleme yöntemine dayalı olarak
seçilmiştir.
Anket yapılacak ASM sayısının belirlenmesinde, araştırmacılar tarafından
belirlenen her bir ASM’den en az 10 katılımcının alınması koşulu dikkate alınarak
toplam 1501 ASM’ye gidilmiştir.
Anketler ASM’lerde bütün işlemlerini tamamlamış, muayenesi bitmiş
hastalara günün değişik saatlerinde özel bir araştırma firması tarafından tecrübeli
anketörlerce tek tek yüz yüze görüşme şeklinde uygulanmıştır.
Anket formlarının sahada uygulanmasının ardından toplanan verilerin web
ortamında sisteme girişleri sağlanmıştır. Eksik, yanlış veri girişi bu araştırmaya özgü
yazılan bilgisayar programı ile sistem tarafından engellenmiştir. Tüm veri girişlerinin
tamamlanmasından sonra veriler tekrar incelenmiş,veri temizliği yapılarak verinin
kalitesi değerlendirilmiştir.
Araştırmadaki kır ve kent tanımı şu şekilde yapılmıştır:
 Kır: İl merkezleri (Merkez ilçeler) dışında kalan ilçelerde nüfusları 20.000’in
altında olan yerleşim yerlerini kapsamaktadır.
 Kent: Merkez ilçeler dâhil olmak üzere, nüfusun 20.000’in üstünde olan
yerleşim yerlerini kapsamaktadır.
Veri Toplama
Araştırmanın saha uygulaması Kasım 2012 ve Ocak 2013 ayları arasında
tamamlanmıştır. Veri toplamada araştırmayla ilgili eğitim verilmiş anketörler görev
almıştır.
Araştırmada 39333 kişiye ulaşılmıştır. Bunlardan 6666 kişi (%16,9)
araştırmaya katılmayı reddetmiş, 32667 kişiye ait veriler analiz edilmiştir.
İstatistik Analiz
Analizler, tanımlayıcı istatistikler ve ikili karşılaştırmalar şeklinde yapılmıştır.
Tanımlayıcı istatistiklerde numerik değişkenlerin normal dağılıma uygunluğu kontrol
edilmiş, Son 12 ay içerisinde bu sağlık kuruluşuna kaç kez geldiniz?” sorusunda aşırı
değerlerin olduğu görülmüştür. Bu değişkene logaritmik dönüşüm uygulanmıştır ve
3
sonuçları geometrik ortalama olarak sunulmuştur.Tanımlayıcı istatistikler yerine göre
n ve yüzde olarak veya ortalama ± standart sapma olarak sunulmuştur.
Hipotez testleri olarak Ki kare analizi, Ki kare trend analizi, bağımsız
gruplarda t testi, tek yönlü ANOVA, tekrarlayan ölçümlerde ANOVA ve lineer
regresyon analizleri kullanılmıştır. Ölçeğin iç güvenilirliği Cronbach alfa katsayısı ile
hesaplanmıştır.
Memnuniyetsizliğe yol açan öncelikli sorunları saptamak için Pareto analizi
yapılmıştır. Pareto analizi EUROPEP ölçeğindeki 23 soru dikkate alınarak
yapılmıştır.
Numerik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon analizi
yapılmıştır. Aynı birime yapılan ziyaret sayıların etki eden faktörleri belirlemek için
ise lineer regresyon analizi uygulanmıştır.
Analizler Microsoft Excel 2011 ve SPSS 20.0 programları ile yapılmıştır.
İller NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques) 12 bölge
sınıflamasına (20) göre ayrılarak analiz edilmiştir. NUTS bölgeleri Tablo 3’e göre
sınıflandırılmaktadır.
Memnuniyet puanları aşağıdaki yedi boyuttaki Likert soru puanlarının
ortalaması alınarak hesaplanmıştır:
1. Doktor – Hasta İlişkisi (1-6. Soru),
2. Sağlık Hizmeti (7-11. Soru),
3. Enformasyon ve destek (12-15. Soru),
4. Sağlık hizmetinin organizasyonu (16-17. Soru),
5. Ulaşılabilirlik (18-23. Soru),
6. Genel Değerlendirme (24-26. Soru),
7. EUROPEP Soruları (1-23. Soru)
Bu analizde memnuniyet oranının hesaplanmasında anket sorularına verilen
iyi ve çok iyi (4 ve 5) seçenekleri kullanılmıştır. Memnuniyetsizlik oranı ise anket
sorularına verilen kötü ve çok kötü (1 ve 2) seçeneklerini kapsamaktadır. Ne iyi ne
kötü” seçeneği Orta” olarak değerlendirilmiştir. Ankette Fikrim yok/ ilgisiz”
seçeneğinin işaretlenmesi halinde bu soru analize katılmamıştır.
Tablo 3: Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kodu
TR1
TR2
TR3
TR4
TR5
TR6
TR7
TR8
TR9
TRA
TRB
TRC
Bölge
İstanbul
Batı Marmara
Ege
Doğu Marmara
Batı Anadolu
Akdeniz
Orta Anadolu
Batı Karadeniz
Doğu Karadeniz
Kuzeydoğu Anadolu
Ortadoğu Anadolu
Güneydoğu Anadolu
4
BULGULAR
Tanımlayıcı İstatistikler
Anketle İlgili Bulgular
Anket sorularına verilen cevaplar arasındaki tutarlılığı ölçmek için Cronbach
alfa iç güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin çeşitli boyutları için Cronbach
alfa değerleri tüm boyutlar için yüksek olup (0,8 ve üzerinde) Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4: Memnuniyet ölçeğinin iç güvenilirlik katsayıları
Boyut
1. Doktor – Hasta İlişkisi (1-6. Soru)
2. Sağlık Hizmeti (7-11. Soru)
3. Enformasyon ve destek (12-15. Soru)
4. Sağlık hizmetinin organizasyonu (16-17. Soru)
5. Ulaşılabilirlik (18-23. Soru)
6. Genel Memnuniyet (24-26. Soru)
7. EUROPEP Soruları (1-23. Soru)
8. Tüm ölçek soruları (1-26. Soru)
Cronbach alfa
0.91
0.89
0.89
0.80
0.87
0.76
0.96
0.96
Anket sorularının ortalama cevaplanma oranı %98,3 olarak bulunmuştur. En
fazla cevapsızlık oranları sırasıyla 21 (%6,9), 20 (%5,7) ve 19 (%3,8) numaralı
sorulardadır (Şekil 3).
100,0
99,6 99,4 99,3 99,0 99,6 97,1 99,0 98,6 99,5 99,4 98,2 98,9 99,2 97,9 98,8 98,6 97,0 99,0 96,2
94,3 93,1
99,2 97,4 99,5 99,6 99,5
90,0
80,0
70,0
%
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Anket soru numaraları
Şekil 3: Anket sorularının cevaplanma oranları
Demografik Bilgiler
Araştırma sonunda 32667 kişiye ait veriler analiz edilmiştir. Katılımcıların
%49,9’u kadın, %50,1’i erkektir. Yaş ortalamaları 41,5 ± 15,5 (en az 18, en çok 92)
olarak hesaplanmıştır. Kişilerin %89,2’si kent, %10,8’i ise kır yerleşimlidir.
Son 12 ay içerisinde aynı sağlık kuruluşuna gelme sayısının geometrik
ortalaması 6,3 ± 2,5 kez olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların %2,1’i hasta
memnuniyeti araştırmasına daha önce de katıldıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların
yarıdan fazlası ilköğretim okulu mezunudur (Şekil 4).
5
60
% 54,3
50
40
30
% 22,4
20
% 14,5
% 8,8
10
0
Okuryazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite ve üstü
Şekil 4: Katılımcıların eğitim durumlarının dağılımı
Hasta Memnuniyeti
Hasta memnuniyet düzeyinin incelenen tüm boyutlarda yüksek olup 5
üzerinden 4’ten büyük olduğu görülmüştür (Tablo 5, Şekil 5).
4,55
4,5
Memnuniyet Düzeyi
4,45
4,4
4,35
4,3
4,25
4,2
4,15
Ort.
Doktor-hasta
ilişkisi
Sağlık hizmeti
sunumu
Enformasyon ve
destek
Sağlık hizmetinin
organizasyonu
Ulaşılabilirlik
Genel
Değerlendirme
EUROPEP
ortalaması
4,49
4,46
4,41
4,38
4,29
4,36
4,43
Şekil 5: Çeşitli boyutlarda hasta memnuniyet düzeyleri
6
Tablo 5: Çeşitli boyutlarıyla hasta memnuniyet ortalamaları
Boyut
Doktor-hasta ilişkisi
Sağlık hizmeti sunumu
Enformasyon ve destek
Sağlık hizmetinin organizasyonu
Ulaşılabilirlik
Genel Değerlendirme
EUROPEP ortalaması
Ort
4.49
4.46
4.41
4.38
4.29
4.36
4.43
SS
0.5
0.6
0.6
0.7
0.8
0.6
0.5
Memnuniyet sorularının tek tek analizi Tablo 6’da sunulmuştur. Sorulara
verilen puan ortalamalarının hepsinin 4’ün üzerinde olduğu görülmektedir. En az
puan alınan sorular sırasıyla Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz”, Aile sağlığı
merkezine telefonla ulaşabilmeniz” ve Bekleme odasında harcadığınız zaman”
sorularıdır (Şekil 6).
7
Tablo 6: Hasta memnuniyeti sorularının yüzde dağılımı
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
SORULAR
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona söylemenizi kolaylaştırması
Tıbbi bakımınızla ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini bilmesi
Uzmana ya da hastaneye sevkten beklemeniz gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Doktor dışı personelin yardımı
Size uygun zamanlara randevu alabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin davranışlarını genel olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak nasıl buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok kötü
(%)
0.4
0.4
0.3
0.4
0.3
0.2
0.4
0.3
0.4
0.3
0.5
0.5
0.4
0.6
0.3
0.7
0.5
1.0
0.9
2.5
3.6
1.4
0.9
Kötü
(%)
1.2
1.3
1.0
1.5
0.9
0.7
1.2
1.1
1.2
1.1
1.6
1.8
1.3
1.8
1.3
2.3
1.5
1.9
1.9
3.1
4.5
3.2
1.5
Orta
(%)
4.2
4.7
4.2
5.4
3.5
4.7
6.6
6.3
4.6
4.5
6.8
6.4
5.3
8.6
6.0
7.6
7.7
6.3
7.8
12.0
14.1
11.1
7.3
İyi
(%)
41.1
41.0
39.5
40.1
35.9
36.7
39.8
41.4
34.0
35.7
39.3
39.5
39.5
40.6
41.1
37.9
40.3
39.1
40
36.5
34.6
40.8
39.3
Çok iyi
(%)
53.1
52.7
55.1
52.6
59.4
57.7
52.0
50.9
59.8
58.3
51.8
51.8
53.5
48.4
51.3
51.5
50.1
51.7
49.3
45.9
43.2
43.4
50.9
Toplam
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0.4
0.4
2.0
1.3
1.4
3.6
5.1
6.6
9.9
38.0
40.2
39.1
55.2
51.3
45.4
100
100
100
8
Şekil 6: Memnuniyet soru ortalamalarının dağılımı
9
Memnuniyet/memnuniyetsizlik olarak sınıflandırıldığında en fazla memnuniyetsizlik oranlarının 21 (Doktorunuza telefonla
ulaşabilmeniz), 20 (Aile Sağlığı Merkezine telefonla ulaşabilmeniz) ve 22 (Bekleme odasında harcadığınız zaman) numaralı sorularda olduğu
görülmektedir (sırasıyla %8,1; %5,6 ve %4,6; Şekil 7).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26
Memnun
Orta
Memnun değil
Şekil 7: Memnuniyet/memnuniyetsizlik oranlarının genel dağılımı
10
Karşılaştırmalı Analizler
Cinsiyete Göre Karşılaştırmalar
Kadınların yaş ortalaması 39,2 ± 14,0; erkeklerinki ise 43,8 ± 16,5 olarak
hesaplanmıştır (t=-26,75; p<0,001). Kadınların son bir yıl içerisinde aynı sağlık
birimine başvurma sayıları (7,2 ± 2,40) erkeklere göre (5,6 ± 2,47) anlamlı derecede
daha fazla bulunmuştur (t=25,25; p<0,001; Şekil 8).
60
50
% 55
170.968
40
%45
139.059
30
20
10
0
Kadın
Erkek
Şekil 8: Cinsiyete göre sağlık birimine son bir yılda yapılan başvuru sayıları
Hem erkeklerin, hem de kadınların %30’dan fazlası lise ve üzeri eğitime
sahiptir. Erkeklerin eğitim durumları kadınlarınkinden anlamlı derecede daha fazladır
(Ki Kare= 473,94; p<0,001; Tablo 7, Şekil 9).
Tablo 7: Cinsiyete göre eğitim durumları
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Okuryazar değil
(%)
13.4
4.2
8.8
İlköğretim
(%)
56.4
52.3
54.3
Lise
(%)
19.0
25.8
22.4
Üniversite üstü
(%)
11.2
17.7
14.5
Toplam
(%)
100
100
100
11
60,00
56,40
52,30
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
25,80
19,00
Kadın
17,70
13,40
Erkek
11,20
4,20
0,00
Okuryazar
değil
İlköğretim
Lise
Üniversite ve
üstü
Şekil 9: Cinsiyete göre eğitim durumları
Kadınların ve erkeklerin memnuniyet ortalamaları arasındaki fark çok azdır.
Bu farkın sadece doktor-hasta ilişkisi boyutunda istatistiksel olarak anlamlı olduğu
dikkati çekmektedir (Tablo 8).
Tablo 8: Cinsiyete göre memnuniyet ortalamaları
Boyut
Doktor-Hasta İlişkisi
Sağlık Hizmeti Sunumu
Enformasyon
Hizmetin Organizasyonu
Ulaşılabilirlik
Genel Değerlendirme
EUROPEP Puanı
Ortalama
Kadın Erkek
4.18
4.20
4.18
4.19
4.08
4.09
4.03
4.03
3.90
3.91
4.07
4.06
4.09
4.11
Standart Sapma
Kadın Erkek
0.76
0.76
0.76
0.76
0.83
0.84
0.92
0.93
0.95
0.94
0.82
0.82
0.78
0.78
t
-2.245
-1.963
-0.54
-0.155
-0.743
0.92
-1.765
p
0.025
0.05
0.589
0.877
0.457
0.358
0.078
12
Eğitim Durumlarına Göre Memnuniyet Durumları
İncelenen tüm boyutlarda ilköğretim okulu mezunlarının memnuniyet
düzeyleri diğer eğitim düzeylerinden fazladır (Tablo 9).
Tablo 9: Eğitim durumlarına göre memnuniyet dağılımları
Boyut
Doktor-Hasta İlişkisi
Okur yazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite ve üstü
Total
Sağlık Hizmeti Sunumu Okur yazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite ve üstü
Total
Enformasyon
Okur yazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite ve üstü
Total
Hizmetin Organizasyonu Okur yazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite ve üstü
Total
Ulaşılabilirlik
Okur yazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite ve üstü
Total
Genel Değerlendirme
Okur yazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite ve üstü
Total
EUROPEP Puanı
Okur yazar değil
İlköğretim
Lise
Üniversite ve üstü
Total
Ortalama
4.48
4.51
4.44
4.46
4.49
4.47
4.49
4.41
4.42
4.46
4.41
4.44
4.35
4.36
4.41
4.39
4.42
4.32
4.32
4.38
4.27
4.33
4.24
4.24
4.29
4.37
4.41
4.29
4.30
4.36
4.43
4.46
4.38
4.38
4.43
SS
0.54
0.53
0.58
0.58
0.55
0.54
0.55
0.61
0.60
0.57
0.60
0.59
0.66
0.67
0.62
0.66
0.66
0.73
0.75
0.69
0.68
0.64
0.71
0.72
0.67
0.62
0.61
0.69
0.68
0.64
0.52
0.52
0.58
0.59
0.55
F
p
28.185 <0,001
42.695 <0,001
50.368 <0,001
51.478 <0,001
43.408 <0,001
84.956 <0,001
50.339 <0,001
13
İllerin Genel Memnuniyet Sonuçları
Bazı iller hariç çoğu ilde tüm alanlardaki memnuniyet ortalamaları 4 ve üzerinde bulunmuştur. Dördün altında memnuniyet ortalaması
olan illerin daha çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ daki iller olduğu dikkati çekmektedir (Tablo 10).
Tablo 10: İllere göre çeşitli boyutlardaki memnuniyet ortalamaları
İL
ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
Dr.-Hasta
İlişkisi
4.56
4.46
4.50
4.33
4.48
4.24
4.41
4.42
4.40
4.52
4.53
4.22
4.09
4.42
4.78
4.44
4.55
Sağlık
Hizmeti
4.53
4.46
4.46
4.31
4.44
4.17
4.40
4.35
4.40
4.46
4.52
4.15
4.09
4.38
4.71
4.44
4.53
Enformasyon
ve Destek
4.48
4.39
4.42
4.23
4.39
4.09
4.36
4.32
4.32
4.47
4.45
3.92
3.95
4.30
4.72
4.38
4.47
Organizasyon
Ulaşılabilirlik
4.48
4.38
4.37
4.13
4.32
4.02
4.31
4.21
4.29
4.44
4.48
3.89
3.95
4.23
4.71
4.36
4.43
4.32
4.31
4.34
3.96
4.19
4.10
4.30
4.28
4.20
4.23
4.46
3.77
3.90
4.10
4.59
4.17
4.34
Genel
Değerlendirme
4.18
4.31
4.45
4.17
4.29
3.95
4.25
4.28
4.29
4.33
4.46
3.98
4.02
4.26
4.62
4.26
4.35
EUROPEP
Puanı
4.48
4.45
4.45
4.14
4.38
4.24
4.42
4.39
4.37
4.45
4.52
4.03
3.99
4.28
4.73
4.39
4.44
14
Tablo 10. İllere göre çeşitli boyutlardaki memnuniyet ortalamaları (devam)
İL
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
ISPARTA
İÇEL
İSTANBUL
İZMİR
KARS
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
Dr.-Hasta
İlişkisi
4.32
4.29
4.49
4.18
4.64
4.60
4.22
4.31
4.48
4.17
4.33
4.19
4.01
4.42
4.42
4.31
4.35
4.36
4.36
4.60
4.29
4.41
4.15
4.40
Sağlık
Hizmeti
4.32
4.27
4.47
4.20
4.67
4.56
4.17
4.30
4.42
4.14
4.32
4.20
4.04
4.36
4.45
4.30
4.32
4.35
4.34
4.44
4.24
4.34
4.09
4.40
Enformasyon
ve Destek
4.24
4.19
4.41
4.08
4.59
4.54
4.09
4.20
4.33
4.06
4.22
4.13
3.96
4.32
4.29
4.21
4.23
4.28
4.31
4.43
4.16
4.29
4.02
4.30
Organizasyon
Ulaşılabilirlik
4.20
4.18
4.42
4.03
4.58
4.50
4.05
4.16
4.31
3.98
4.13
4.07
3.85
4.30
4.30
4.20
4.16
4.24
4.26
4.41
4.09
4.21
4.01
4.16
4.11
4.02
4.31
3.88
4.54
4.41
3.93
4.15
4.25
3.85
3.91
4.03
3.67
4.19
4.42
4.14
4.04
4.08
4.22
4.37
3.81
4.15
3.97
4.10
Genel
Değerlendirme
4.20
4.26
4.33
3.97
4.55
4.42
4.12
4.24
4.26
4.14
4.23
4.13
3.89
4.27
4.38
4.24
4.17
4.12
4.22
4.38
4.05
4.32
3.98
4.22
EUROPEP
Puanı
4.24
4.18
4.45
4.11
4.65
4.56
4.12
4.38
4.37
4.06
4.14
4.14
3.93
4.35
4.50
4.23
4.25
4.25
4.25
4.56
4.14
4.31
4.04
4.28
15
Tablo 10. İllere göre çeşitli boyutlardaki memnuniyet ortalamaları (devam)
İL
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
K. MARAŞ
MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
ŞANLIURFA
UŞAK
VAN
Dr.-Hasta
İlişkisi
4.41
4.48
4.48
4.43
4.29
4.05
4.39
4.14
4.43
4.29
4.38
4.49
4.50
4.56
3.95
4.45
4.37
4.39
4.43
4.31
3.96
4.10
4.40
4.33
Sağlık
Hizmeti
4.38
4.49
4.44
4.39
4.27
4.08
4.40
4.16
4.42
4.30
4.29
4.49
4.45
4.54
4.00
4.43
4.34
4.47
4.47
4.28
3.91
4.12
4.39
4.36
Enformasyon
ve Destek
4.33
4.41
4.39
4.31
4.21
3.93
4.27
4.07
4.38
4.24
4.23
4.44
4.37
4.47
3.89
4.32
4.24
4.34
4.35
4.24
3.90
4.07
4.30
4.23
Organizasyon
Ulaşılabilirlik
4.30
4.40
4.30
4.30
4.14
3.89
4.22
4.07
4.32
4.17
4.27
4.36
4.31
4.49
3.82
4.37
4.18
4.28
4.29
4.18
3.81
4.01
4.29
4.23
4.32
4.24
4.27
4.15
3.85
3.92
4.12
3.86
4.19
3.96
4.20
4.33
4.19
4.29
3.29
4.31
4.23
4.28
4.21
4.12
3.67
3.99
4.19
3.71
Genel
Değerlendirme
4.27
4.44
4.41
4.34
4.19
3.91
4.19
4.06
4.37
4.20
4.26
4.39
4.39
4.43
3.88
4.32
4.28
4.40
4.34
4.20
3.88
4.07
4.21
4.26
EUROPEP
Puanı
4.41
4.40
4.42
4.32
4.19
4.06
4.29
4.04
4.37
4.19
4.36
4.51
4.37
4.46
3.79
4.43
4.32
4.43
4.38
4.24
3.86
4.08
4.34
4.22
16
Tablo 10. İllere göre çeşitli boyutlardaki memnuniyet ortalamaları (devam)
İL
YOZGAT
ZONGULDAK
AKSARAY
BAYBURT
KARAMAN
KIRIKKALE
BATMAN
ŞIRNAK
BARTIN
ARDAHAN
IĞDIR
YALOVA
KARABÜK
KİLİS
OSMANİYE
DÜZCE
TOPLAM
Dr.-Hasta
İlişkisi
4.30
4.40
4.16
4.16
4.36
4.71
4.00
4.18
4.38
3.93
4.44
4.49
4.40
4.37
4.80
4.42
4.36
Sağlık
Hizmeti
4.28
4.41
4.16
4.15
4.34
4.68
4.07
4.18
4.32
3.90
4.45
4.47
4.37
4.37
4.79
4.40
4.35
Enformasyon
ve Destek
4.15
4.37
4.03
4.07
4.30
4.67
3.90
4.03
4.14
3.81
4.41
4.45
4.28
4.29
4.77
4.39
4.27
Organizasyon
Ulaşılabilirlik
4.02
4.32
4.00
4.08
4.21
4.65
3.90
4.00
4.29
3.78
4.41
4.43
4.20
4.29
4.77
4.33
4.23
3.96
4.30
3.94
3.85
4.09
4.75
3.85
3.90
4.01
3.72
4.22
4.46
4.05
3.95
4.69
4.06
4.12
Genel
Değerlendirme
4.10
4.35
4.09
4.01
4.21
4.59
3.85
4.07
4.25
3.83
4.35
4.18
4.26
4.36
4.68
4.27
4.23
EUROPEP
Puanı
4.15
4.38
4.07
4.00
4.28
4.82
4.12
4.08
4.24
3.88
4.38
4.52
4.31
4.28
4.78
4.39
4.29
17
Türkiye genelinde yapılan bu araştırmada memnuniyet oranları incelendiğinde
(Tablo 11);
Memnuniyeti en yüksek iller: Osmaniye (%99,49), Kilis (%99,23),Yalova (%99,05)
Memnuniyeti en düşük iller: Bayburt (%67,78), Tunceli (%76,79), Ankara (%77,93)
Tablo 11.İllerin genel memnuniyet ve memnuniyetsizlik oranları
Memnuniyet (%)
Memnuniyetsizlik (%)
İL
ADANA
82.78
3.28
ADIYAMAN
90.46
2.84
AFYON
90.91
0.72
AĞRI
93.71
0.52
AMASYA
96.05
0.28
ANKARA
77.93
1.80
ANTALYA
91.79
3.43
ARTVİN
91.46
2.22
AYDIN
92.14
0.69
BALIKESİR
94.06
0.82
BİLECİK
95.96
0.34
BİNGÖL
84.75
5.18
BİTLİS
89.66
1.22
BOLU
89.71
1.61
BURDUR
98.06
1.61
BURSA
89.50
3.27
ÇANAKKALE
92.09
1.20
ÇANKIRI
91.16
1.41
ÇORUM
93.39
1.78
DENİZLİ
93.75
0.00
DİYARBAKIR
81.41
4.96
EDİRNE
96.08
1.04
ELAZIĞ
91.58
3.16
ERZİNCAN
94.14
1.03
ERZURUM
89.47
2.63
ESKİŞEHİR
94.10
1.23
GAZİANTEP
92.29
1.62
GİRESUN
92.86
1.37
GÜMÜŞHANE
87.50
3.26
HAKKARİ
84.41
1.94
HATAY
91.52
1.18
ISPARTA
98.02
0.50
MERSİN
90.06
2.44
İSTANBUL
91.15
2.49
18
Tablo 11. İllerin genel memnuniyet ve memnuniyetsizlik oranları (devam)
Memnuniyet (%)
Memnuniyetsizlik (%)
İL
İZMİR
90.8
2.30
KARS
93.07
4.05
KASTAMONU
93.20
1.26
KAYSERİ
88.12
3.76
KIRKLARELİ
91.67
2.78
KIRŞEHİR
85.66
1.33
KOCAELİ
93.42
1.91
KONYA
93.62
1.42
KÜTAHYA
96.42
1.43
MALATYA
97.78
0.49
MANİSA
95.73
0.00
KAHRAMANMARAŞ
94.37
1.52
MARDİN
90.36
1.68
MUĞLA
89.05
2.10
MUŞ
94.37
0.00
NEVŞEHİR
90.20
1.96
NİĞDE
95.68
0.29
ORDU
95.85
0.38
RİZE
96.04
0.91
SAKARYA
93.29
1.39
SAMSUN
96.97
0.87
SİİRT
83.99
6.34
SİNOP
93.73
0.70
SİVAS
91.33
1.28
TEKİRDAĞ
97.40
0.60
TOKAT
94.28
1.04
TRABZON
89.57
1.70
TUNCELİ
76.79
6.70
ŞANLIURFA
92.75
2.59
UŞAK
92.71
0.87
VAN
88.89
1.97
YOZGAT
93.25
1.20
ZONGULDAK
97.51
0.75
AKSARAY
92.86
0.77
BAYBURT
67.78
9.21
KARAMAN
85.98
2.23
KIRIKKALE
95.16
1.21
19
Tablo 11. İllerin genel memnuniyet ve memnuniyetsizlik oranları (devam)
Memnuniyet (%)
Memnuniyetsizlik (%)
İL
BATMAN
91.21
1.43
ŞIRNAK
79.28
6.51
BARTIN
92.45
1.21
ARDAHAN
88.38
2.49
IĞDIR
95.41
2.30
YALOVA
99.05
0.00
KARABÜK
95.55
0.68
KİLİS
99.23
0.00
OSMANİYE
99.49
0.00
DÜZCE
87.19
5.66
GENEL
91.50
1.90
2012 yılında bir önceki yıla göre toplamda 55 ilin memnuniyet yüzdesinin
arttığı, 26 ilin de memnuniyet yüzdesinin azaldığı görülmektedir (Tablo 12).
Memnuniyeti Artan İlk 5 İl: Yalova, Gaziantep, Sinop , Amasya, Bilecik
Memnuniyeti Azalan İlk 5 İl :Bayburt, Şırnak, Bingöl, Gümüşhane, Trabzon
20
Tablo 12. Yıllara göre il bazında memnuniyet oranları (%)
İL
ADANA
ADIYAMAN
AFYON
AĞRI
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ARTVİN
AYDIN
BALIKESİR
BİLECİK
BİNGÖL
BİTLİS
BOLU
BURDUR
BURSA
ÇANAKKALE
ÇANKIRI
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
HATAY
ISPARTA
MERSİN
İSTANBUL
İZMİR
KARS
2010
AH+*
88.48
AH+
83.92
AH-**
94.16
AH81.96
AH+
86.03
AH75.39
AH82.68
AH79.44
AH84.05
AH93.75
AH+
93.53
AH56.55
AH77.50
AH+
84.56
AH+
90.96
AH+
84.56
AH90.36
AH+
86.33
AH+
91.63
AH+
81.68
AH75.66
AH+
91.58
AH+
91.41
AH68.37
AH+
80.68
AH+
75.87
AH85.61
AH78.35
AH+
70.61
AH66.77
AH88.44
AH+
71.91
AH92.72
AH82.73
AH+
76.44
AH65.06
2011
AHE***
AHE
AHY****
AHY
AHE
AHE
AHY
AHE
AHY
AHY
AHE
AHE
AHY
AHE
AHE
AHE
AHE
AHE
AHE
AHE
AHY
AHE
AHE
AHE
AHE
AHE
AHY
AHE
AHE
AHY
AHY
AHE
AHE
AHY
AHE
AHE
89.63
90.33
91.54
88.94
83.51
80.63
90.17
91.20
91.00
92.16
83.83
94.80
82.83
92.90
95.54
90.66
88.59
85.96
89.36
93.67
87.26
95.81
93.36
90.55
87.90
91.90
76.14
84.47
97.52
80.47
91.01
98.18
91.78
88.96
88.79
92.70
2012
82.78
90.46
90.91
93.71
96.05
77.93
91.79
91.46
92.14
94.06
95.96
84.75
89.66
89.71
98.06
89.50
92.09
91.16
93.39
93.75
81.41
96.08
91.58
94.14
89.47
94.10
92.29
92.86
87.50
84.41
91.52
98.02
90.06
91.15
90.80
93.07
21
Tablo 12. Yıllara göre il bazında memnuniyet oranları (%) (devam)
İL
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ
KIRŞEHİR
KOCAELİ
KONYA
KÜTAHYA
MALATYA
MANİSA
KAHRAMANMARAŞ
MARDİN
MUĞLA
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
RİZE
SAKARYA
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
TEKİRDAĞ
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
ŞANLIURFA
UŞAK
VAN
YOZGAT
ZONGULDAK
AKSARAY
BAYBURT
KARAMAN
KIRIKKALE
BATMAN
ŞIRNAK
AH+
AH+
AHAH+
AHAHAHAHAH+
AHAHAHAHAHAHAHAH+
AHAH+
AHAH+
AHAHAHAH+
AH+
AHAH+
AHAHAHAHAH+
AH+
AH+
AHAH-
2010
77.43
54.62
90.06
67.44
83.21
74.32
90.87
90.36
93.39
86.24
55.77
92.34
80.44
84.09
67.12
78.40
73.60
90.12
93.62
58.64
86.93
82.72
89.39
89.57
66.25
65.78
77.38
83.89
88.80
73.84
91.02
70.26
79.17
86.28
98.84
48.45
75.68
2011
AHE
92.70
AHE
89.71
AHE
90.79
AHE
91.64
AHY
93.98
AHE
91.94
AHE
94.24
AHE
93.82
AHE
93.07
AHY
87.73
AHY
86.78
AHY
89.34
AHY
83.98
AHE
97.51
AHE
94.15
AHY
87.28
AHE
97.04
AHE
94.75
AHE
93.32
AHY
85.52
AHE
79.21
AHY
94.71
AHE
94.54
AHE
92.80
AHE
97.22
AHE
76.68
AHY
87.13
AHE
88.44
AHY
81.91
AHE
88.44
AHY
89.46
AHE
81.41
AHE
84.13
AHE
93.00
AHE
97.50
AHE
89.21
AHY
93.73
2012
93.20
88.12
91.67
85.66
93.42
93.62
96.42
97.78
95.73
94.37
90.36
89.05
94.37
90.20
95.68
95.85
96.04
93.29
96.97
83.99
93.73
91.33
97.40
94.28
89.57
76.79
92.75
92.71
88.89
93.25
97.51
92.86
67.78
85.98
95.16
91.21
79.28
22
Tablo 12. Yıllara göre il bazında memnuniyet oranları (%) (devam)
İL
BARTIN
ARDAHAN
IĞDIR
YALOVA
KARABÜK
KİLİS
OSMANİYE
DÜZCE
GENEL
AH+
AHAHAH+
AH+
AHAH+
AH+
2010
92.67
61.29
86.47
78.57
85.80
62.02
96.27
86.33
81.2
2011
AHE
84.40
AHE
83.68
AHE
88.74
AHE
77.71
AHE
90.76
AHE
94.23
AHE
94.52
AHE
93.07
89.84
2012
92.45
88.38
95.41
99.05
95.55
99.23
99.49
87.19
91.50
*AH+ : Aile Hekimliği uygulamasına geçilmiş iller
**AH- : Aile Hekimliği uygulamasına geçilmemiş iller
***AHE : Eskiden beri aile hekimliği olan iller 2010 Eylül ayından önce aile hekimliğine geçilen
illerdir.
****AHY : Aile hekimliğine yeni geçilen iller 2010 Eylül ayı itibariyle aile hekimliğine geçilen illerdir.
2010 yılından itibaren birinci basamak sağlık hizmetlerinden genel
memnuniyet oranı artış göstermektedir. 2012 yılında memnuniyet oranı 2011 yılına
göre %1,7 oranında artmıştır (Tablo 13).
Tablo 13. Yıllara göre genel memnuniyet ve memnuniyetsizlik oranları
YIL
2010
2011
2012
Memnuniyet (%)
81.2
89.8
91.5
Memnuniyetsizlik (%)
4.9
2.8
1.9
23
NUTS Bölge Sınıflamasına göre memnuniyet puan ortalamaları Tablo 14’de görülmektedir. Buna göre Europep ortalaması açısından en
fazla memnuniyet sırasıyla 2, 6 ve 4. bölgelerde, en düşük memnuniyet ise sırasıyla 12, 11 ve 10. bölgelerdedir
Tablo 14: NUTS Bölge sınıflamasına göre çeşitli boyutların memnuniyet ortalamaları
NUTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Toplam
Doktor-Hasta
Sağlık
Enformasyon
İlişkisi
Hizmeti Sunumu
4.35
4.32
4.23
4.50
4.49
4.43
4.43
4.41
4.34
4.46
4.43
4.36
4.32
4.28
4.22
4.48
4.46
4.40
4.33
4.31
4.23
4.43
4.41
4.32
4.35
4.32
4.26
4.28
4.25
4.18
4.25
4.24
4.14
4.16
4.17
4.07
4.36
4.35
4.27
Hizmetin
Organizasyonu
4.16
4.38
4.31
4.32
4.16
4.38
4.17
4.32
4.21
4.14
4.10
4.03
4.23
Ulaşılabilirlik
4.04
4.30
4.19
4.19
4.19
4.29
4.08
4.19
4.15
4.04
3.90
3.89
4.12
Genel
Değerlendirme
4.17
4.39
4.29
4.28
4.12
4.32
4.20
4.32
4.25
4.15
4.15
4.05
4.23
EUROPEP
4.25
4.44
4.35
4.37
4.32
4.44
4.25
4.35
4.30
4.20
4.13
4.11
4.29
24
İl Bazında Ayrıntılı Analizler
1-ADANA
Adana ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 15).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 15: Adana ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.39
0.19
0.19
0.39
0.39
0.39
0.39
0.19
0.19
0.19
0.19
0.39
0.19
0.19
0.19
0.58
0.00
2.15
0.97
1.36
2.78
2.52
2.32
0.58
0.19
8.70
Kötü (%)
1.16
0.96
1.16
1.54
0.96
0.58
0.96
1.35
1.73
1.73
0.77
1.35
1.54
2.32
2.50
2.51
1.74
3.13
2.13
1.36
2.28
6.21
1.74
1.16
3.09
9.09
Orta (%)
3.08
5.97
3.47
5.02
3.08
5.39
6.94
7.13
4.82
4.24
7.53
6.76
5.97
7.72
6.17
10.06
8.69
10.37
18.60
13.95
14.18
15.92
18.15
8.12
13.93
14.89
İyi (%)
38.15
32.56
30.06
38.61
27.17
21.39
37.57
46.05
28.52
29.67
36.49
35.14
32.37
45.95
35.65
30.17
31.47
33.86
37.21
34.30
22.03
43.69
40.54
52.03
47.58
40.23
Çok iyi (%)
57.23
60.31
65.13
54.44
68.40
72.25
54.14
45.28
64.74
64.16
55.02
56.37
59.92
43.82
55.49
56.67
58.11
50.49
41.09
49.03
58.73
31.65
37.26
38.10
35.20
27.08
25
2-ADIYAMAN
Adıyaman ilinde en fazla memnuniyetin Sorunlarınızı ona (hekime)
söylemenizi kolaylaştırması” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 16).
Tablo 16: Adıyaman ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.78
0.26
0.00
0.00
0.52
0.29
0.26
0.26
0.26
0.00
0.78
0.52
0.00
0.26
0.00
1.03
0.00
0.78
0.26
3.47
2.40
0.52
0.26
0.00
0.26
0.26
Kötü (%)
2.58
2.61
1.05
2.86
1.83
0.86
1.58
1.56
1.82
1.29
1.82
2.86
0.78
2.08
1.31
3.10
1.04
1.30
1.57
3.20
5.07
3.66
2.63
1.55
2.58
3.36
Orta (%)
4.91
5.74
3.66
5.47
2.61
7.14
7.37
9.09
5.71
6.70
8.05
5.97
5.96
12.24
8.12
6.46
8.85
6.48
7.85
13.87
18.40
8.88
5.79
7.73
6.70
9.56
İyi (%)
41.09
41.25
43.98
42.19
38.90
38.00
38.42
40.00
33.77
35.57
34.81
37.92
39.12
39.06
40.05
35.66
40.10
37.05
39.79
33.33
31.47
40.21
40.26
35.57
38.66
39.28
Çok iyi (%)
50.65
50.13
51.31
49.48
56.14
53.71
52.37
49.09
58.44
56.44
54.55
52.73
54.15
46.35
50.52
53.75
50.00
54.40
50.52
46.13
42.67
46.74
51.05
55.15
51.80
47.55
26
3-AFYON
Afyon ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 17).
Tablo 17: Afyon ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
1.19
1.94
0.96
2.24
0.72
0.52
0.72
0.49
0.95
0.72
1.51
1.53
0.00
1.03
0.48
2.02
0.56
1.20
1.36
0.90
2.27
2.17
0.82
0.00
0.00
0.00
Kötü (%)
0.95
1.46
1.44
0.75
0.24
0.00
0.48
0.49
0.24
0.72
2.77
1.28
1.46
1.80
0.97
2.77
1.40
1.44
1.09
2.69
5.18
2.65
1.90
1.21
0.72
1.66
Orta (%)
5.01
7.52
4.09
5.97
3.11
3.13
11.35
7.06
5.71
5.77
8.56
8.67
3.64
9.51
5.56
10.33
8.94
4.78
7.90
21.19
24.60
18.80
10.60
5.80
8.37
6.64
İyi (%)
40.33
41.02
43.51
44.03
36.60
35.25
37.92
45.50
36.43
38.22
42.32
44.13
46.36
42.16
47.10
35.52
39.11
43.06
42.78
37.91
30.10
42.41
43.75
47.58
51.44
43.84
Çok iyi (%)
52.51
48.06
50.00
47.01
59.33
61.10
49.52
46.47
56.67
54.57
44.84
44.39
48.54
45.50
45.89
49.37
50.00
49.52
46.87
37.31
37.86
33.98
42.93
45.41
39.47
47.87
27
4-AĞRI
Ağrı ilinde en fazla memnuniyetin Aile sağlığı merkezlerinde görevli
hekimlerin davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 18).
Tablo 18: Ağrı ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.26
0.77
0.00
0.00
0.00
0.27
0.26
0.00
0.00
0.00
0.79
1.31
0.00
0.52
0.51
1.03
2.13
1.83
3.41
3.18
5.69
1.29
1.03
0.52
0.00
3.16
Kötü (%)
1.02
1.29
1.54
1.03
0.77
1.37
1.80
2.05
1.79
1.29
3.14
3.15
0.52
2.62
1.03
3.08
2.93
2.61
3.69
5.20
6.89
2.83
1.03
0.79
0.52
5.00
Orta (%)
6.39
5.67
4.62
5.38
5.38
5.46
6.70
7.18
4.62
7.99
6.54
6.82
6.96
9.95
6.17
7.20
7.98
4.96
5.68
8.38
10.18
7.71
7.49
3.94
5.76
17.89
İyi (%)
40.66
38.40
41.28
41.54
38.21
39.07
34.79
38.97
37.95
37.37
35.60
37.80
38.66
38.74
42.16
37.02
41.22
40.73
37.78
35.84
32.04
34.45
35.14
44.36
37.17
38.42
Çok iyi (%)
51.66
53.87
52.56
52.05
55.64
53.83
56.44
51.79
55.64
53.35
53.93
50.92
53.87
48.17
50.13
51.67
45.74
49.87
49.43
47.40
45.21
53.73
55.30
50.39
56.54
35.53
28
5-AMASYA
Amasya ilinde en fazla memnuniyetin Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar
iyi hissetmenize yardım etmesi ” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 19).
Tablo 19: Amasya ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.57
0.57
0.58
0.57
0.57
0.86
0.87
0.59
0.28
0.29
0.29
0.57
0.57
0.88
0.58
1.43
0.86
0.57
0.30
0.58
0.58
0.85
0.29
0.00
0.28
1.98
Kötü (%)
0.86
1.71
0.00
0.00
0.28
0.29
0.00
0.29
0.28
0.29
1.17
0.57
0.29
0.29
0.00
0.57
0.57
0.86
0.90
1.73
2.62
1.70
0.58
0.00
0.00
0.85
Orta (%)
2.29
3.70
1.73
2.59
1.42
1.43
1.75
0.88
1.42
1.43
2.05
1.99
1.44
2.93
1.44
3.15
2.29
2.01
2.40
3.18
4.96
13.92
4.08
2.26
3.67
5.93
İyi (%)
11.14
14.53
9.83
9.77
7.69
14.61
11.95
9.97
8.22
8.60
12.87
13.11
10.63
14.96
10.95
12.03
14.33
11.49
11.98
15.32
14.87
23.58
12.24
16.95
20.06
20.06
Çok iyi (%)
85.14
79.49
87.86
87.07
90.03
82.81
85.42
88.27
89.80
89.40
83.63
83.76
87.07
80.94
87.03
82.81
81.95
85.06
84.43
79.19
76.97
59.94
82.80
80.79
75.99
71.19
29
6-ANKARA
Ankara ilinde en fazla memnuniyetin Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 20).
Tablo 20: Ankara ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.30
0.30
0.15
0.15
0.15
0.15
0.30
0.00
0.15
0.15
0.30
0.15
0.15
0.15
0.30
0.15
0.30
0.15
0.30
0.30
0.91
0.60
0.30
0.30
0.30
0.45
Kötü (%)
0.60
0.75
0.90
1.64
1.05
0.90
0.90
1.50
1.20
2.55
2.26
4.06
2.56
3.75
2.11
3.33
3.91
2.41
2.71
2.86
3.51
1.80
1.21
10.21
1.50
1.80
Orta (%)
2.39
2.99
4.19
5.68
9.31
7.06
9.16
7.06
7.80
7.05
8.12
7.07
6.17
6.01
6.34
7.26
8.72
7.23
8.60
9.19
9.30
6.00
3.19
10.06
20.27
13.81
İyi (%)
47.38
62.78
61.73
59.79
55.41
57.96
57.96
57.21
51.72
55.17
58.50
57.89
59.04
59.01
58.31
55.98
57.59
56.63
59.28
60.69
59.45
64.17
64.95
44.74
46.10
49.40
Çok iyi (%)
49.33
33.18
33.03
32.74
34.08
33.93
31.68
34.23
39.13
35.08
30.83
30.83
32.08
31.08
32.93
33.28
29.47
33.58
29.11
26.96
26.83
27.44
30.35
34.68
31.83
34.53
30
7-ANTALYA
Antalya ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 21).
Tablo 21: Antalya ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
2.10
2.67
2.10
2.31
1.91
1.53
2.10
2.48
2.48
1.53
2.29
2.68
1.92
2.10
1.72
2.29
2.29
1.91
2.11
2.51
2.67
2.87
2.69
1.15
2.67
2.29
Kötü (%)
1.53
0.95
1.15
1.15
1.15
0.76
0.76
1.15
0.95
1.53
0.76
0.76
1.34
1.72
1.34
0.76
1.15
1.15
1.53
3.86
5.15
2.30
0.58
2.67
0.76
2.10
Orta (%)
4.39
4.39
3.63
4.23
3.24
3.06
3.06
3.63
2.29
3.24
4.96
4.21
3.26
4.59
4.40
4.02
6.11
5.35
4.02
8.69
10.50
8.24
6.33
9.73
4.77
5.92
İyi (%)
12.40
16.03
13.77
12.88
11.64
16.25
18.16
16.22
15.65
16.22
22.71
20.08
19.92
20.65
20.08
18.16
21.56
22.18
20.11
18.53
18.51
22.22
21.50
19.08
23.09
24.05
Çok iyi (%)
79.58
75.95
79.35
79.42
82.06
78.39
75.91
76.53
78.63
77.48
69.27
72.28
73.56
70.94
72.47
74.76
68.89
69.41
72.22
66.41
63.17
64.37
68.91
67.37
68.70
65.65
31
8-ARTVİN
Artvin ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 22).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 22: Artvin ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.64
0.31
0.00
0.00
0.32
0.32
0.00
0.32
0.32
0.94
0.31
0.32
0.95
0.00
1.27
1.91
1.57
0.00
1.93
3.54
2.53
2.22
0.32
0.32
0.63
Kötü (%)
0.32
0.32
1.57
2.88
0.95
0.32
2.54
0.63
2.21
1.58
1.57
1.88
1.27
1.89
1.59
2.54
1.59
2.51
1.92
1.29
2.57
4.11
2.86
1.27
1.90
1.90
Orta (%)
7.28
6.69
3.46
7.67
4.10
7.28
10.16
6.98
6.31
5.99
8.15
10.34
7.28
11.36
8.28
13.65
10.19
6.27
11.22
11.90
14.15
8.54
8.25
6.67
6.33
6.96
İyi (%)
31.01
33.44
25.79
30.03
20.50
23.42
30.16
28.57
21.77
20.82
27.27
23.51
27.53
29.97
28.34
26.35
26.43
25.39
25.32
22.19
22.83
27.85
17.78
36.51
34.81
25.63
Çok iyi (%)
61.39
58.92
68.87
59.42
74.45
68.67
56.83
63.81
69.40
71.29
62.07
63.95
63.61
55.84
61.78
56.19
59.87
64.26
61.54
62.70
56.91
56.96
68.89
55.24
56.65
64.87
32
9-AYDIN
Aydın ilinde en fazla memnuniyetin Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi
kolaylaştırması” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 23).
Tablo 23: Aydın ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.23
0.23
0.23
0.70
0.23
0.00
0.23
0.00
0.23
0.23
0.00
0.23
0.23
0.47
0.47
0.94
0.47
0.70
0.93
0.93
2.37
3.25
0.95
0.00
0.00
2.31
Kötü (%)
1.16
1.16
0.47
1.17
0.23
0.47
0.93
0.93
0.00
0.00
1.16
1.39
0.93
2.82
0.94
3.05
1.18
1.41
0.70
1.87
4.27
4.41
2.14
0.92
0.69
3.00
Orta (%)
4.17
4.64
3.26
5.83
4.87
4.47
4.87
4.43
4.90
5.54
6.96
6.50
5.12
7.28
6.12
5.40
5.65
8.43
7.01
9.35
13.03
15.55
6.41
5.54
7.16
7.39
İyi (%)
53.01
49.42
45.45
44.06
40.14
36.47
43.39
44.99
36.83
43.42
40.37
41.53
42.56
44.13
42.82
40.38
43.53
44.50
46.50
40.42
43.60
42.46
45.61
46.19
47.11
43.42
Çok iyi (%)
41.44
44.55
50.58
48.25
54.52
58.59
50.58
49.65
58.04
50.81
51.51
50.35
51.16
45.31
49.65
50.23
49.18
44.96
44.86
47.43
36.73
34.34
44.89
47.34
45.03
43.88
33
10-BALIKESİR
Balıkesir ilinde en fazla memnuniyetin Tavsiyelerine uymanızın önemini
kavramanıza yardımcı olması” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 24).
Tablo 24: Balıkesir ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.21
0.21
0.00
0.00
0.41
0.21
0.21
0.00
0.21
0.21
0.20
0.21
0.00
0.41
0.21
0.41
0.00
12.53
15.84
0.61
0.21
0.20
0.41
0.62
Kötü (%)
0.20
0.21
0.41
0.41
0.21
0.63
0.41
0.21
0.21
0.21
0.62
0.41
0.00
0.41
0.41
0.62
0.21
0.82
0.42
3.29
3.50
1.23
0.21
0.41
0.41
2.88
Orta (%)
3.48
2.92
1.24
5.15
1.85
3.33
4.73
1.46
2.05
1.85
4.73
3.29
2.46
3.71
1.45
3.09
4.72
3.90
3.74
16.22
18.11
12.88
3.71
4.92
5.11
9.47
İyi (%)
31.76
29.58
30.99
27.42
26.08
28.96
30.66
29.29
23.82
25.31
32.30
31.69
28.07
31.34
28.10
29.22
28.95
36.14
33.06
19.71
17.08
38.24
32.16
39.75
38.85
36.42
Çok iyi (%)
64.55
67.29
67.15
66.80
71.87
67.08
63.79
68.83
73.72
72.63
62.14
64.40
69.26
64.33
70.04
66.67
65.91
58.73
62.79
48.25
45.47
47.03
63.71
54.71
55.21
50.62
34
11-BİLECİK
Bilecik ilinde en fazla memnuniyetin Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 25).
Tablo 25: Bilecik ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.67
0.68
0.68
0.67
0.67
0.67
0.68
0.68
0.68
0.68
0.67
0.68
0.68
0.67
0.67
0.67
0.67
0.67
0.68
1.02
1.01
0.68
0.69
0.34
0.34
0.00
Kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.67
0.00
0.34
1.01
0.68
0.00
0.00
0.00
0.00
Orta (%)
1.68
2.71
2.36
4.36
4.04
4.03
2.37
3.05
4.05
2.36
4.36
3.38
4.75
4.70
4.04
4.03
4.03
4.36
4.41
8.84
9.12
5.10
1.72
2.36
3.70
3.34
İyi (%)
42.42
44.07
49.32
47.99
49.49
49.33
51.53
49.49
46.96
51.01
51.01
49.66
42.03
42.95
42.09
44.30
40.60
39.60
42.71
40.14
41.55
42.18
43.10
30.30
30.30
33.44
Çok iyi (%)
55.22
52.54
47.64
46.98
45.79
45.97
45.42
46.78
48.31
45.61
43.96
46.28
52.54
51.68
53.20
51.01
54.70
54.70
52.20
49.66
47.30
51.36
54.48
67.00
65.66
63.21
35
12-BİNGÖL
Bingöl ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 26).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 26: Bingöl ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.30
0.61
0.30
0.00
0.61
0.82
0.31
0.62
0.61
0.00
0.95
0.63
0.62
0.99
0.63
1.28
1.10
1.55
2.15
6.30
16.18
1.22
0.62
0.92
2.44
2.45
Kötü (%)
1.21
1.82
1.52
3.68
1.22
1.23
2.80
2.17
0.91
1.54
2.21
4.39
3.08
2.65
2.53
4.81
2.57
1.86
4.30
5.56
9.56
1.83
1.56
1.22
2.74
7.67
Orta (%)
2.73
3.04
2.43
5.52
0.61
1.65
16.20
13.00
5.49
3.08
5.05
5.64
8.31
16.89
7.59
11.86
12.13
6.81
7.53
9.63
8.82
9.79
4.05
3.98
10.06
16.26
İyi (%)
49.09
48.94
44.38
49.69
43.43
27.57
42.99
55.11
48.17
46.46
41.96
50.16
50.77
50.00
49.37
43.27
48.90
53.25
53.41
37.41
25.00
60.86
41.43
51.07
57.62
46.63
Çok iyi (%)
46.67
45.59
51.37
41.10
54.13
68.72
37.69
29.10
44.82
48.92
49.84
39.18
37.23
29.47
39.87
38.78
35.29
36.53
32.62
41.11
40.44
26.30
52.34
42.81
27.13
26.99
36
13-BİTLİS
Bitlis ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 27).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 27: Bitlis ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.61
0.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.62
0.63
0.00
0.00
0.00
0.31
0.00
1.51
2.32
0.61
0.00
0.00
0.00
3.65
Kötü (%)
0.61
0.31
0.91
0.61
0.30
0.00
0.62
0.31
0.00
0.00
1.23
0.65
0.62
0.94
0.31
1.58
0.63
0.61
0.98
3.77
6.56
0.91
0.32
0.30
1.22
5.47
Orta (%)
4.88
6.75
5.17
4.28
3.34
4.02
7.10
6.21
5.20
3.72
5.52
8.06
6.15
7.23
6.42
7.89
5.96
7.65
3.91
5.66
11.58
8.79
4.78
6.69
9.12
13.68
İyi (%)
74.39
77.61
75.08
80.43
73.86
78.64
74.69
77.64
71.56
77.71
76.38
75.48
74.77
78.30
76.15
74.45
79.62
71.56
75.90
69.06
62.16
71.82
76.75
62.31
65.65
62.01
Çok iyi (%)
19.51
15.03
18.84
14.68
22.49
17.34
17.59
15.84
23.24
18.58
16.87
15.81
17.85
12.89
17.13
16.09
13.79
19.88
19.22
20.00
17.37
17.88
18.15
30.70
24.01
15.20
37
14-BOLU
Bolu ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 28).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 28: Bolu ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.65
0.00
0.32
0.00
0.00
0.32
0.33
0.00
0.32
0.32
1.29
0.32
0.33
0.97
0.00
1.30
0.32
1.62
0.33
0.97
2.28
2.91
0.97
0.00
0.32
0.65
Kötü (%)
0.65
1.95
1.30
2.27
1.29
0.32
0.98
0.65
1.61
1.29
2.90
3.56
0.98
1.94
1.62
4.89
2.27
2.92
2.29
5.16
7.49
3.56
1.62
1.29
1.29
3.24
Orta (%)
7.79
6.17
4.87
6.82
3.23
4.21
13.03
8.41
4.50
6.47
9.03
9.71
6.84
10.03
10.36
11.40
9.42
8.77
14.38
20.65
23.13
16.50
11.04
9.97
8.68
16.18
İyi (%)
40.26
47.08
44.16
41.23
34.52
30.10
39.74
43.37
34.41
33.33
36.77
39.81
41.04
45.95
43.37
37.79
38.31
38.64
38.24
30.32
34.85
39.81
36.69
49.52
54.02
37.54
Çok iyi (%)
50.65
44.81
49.35
49.68
60.97
65.05
45.93
47.57
59.16
58.58
50.00
46.60
50.81
41.10
44.66
44.63
49.68
48.05
44.77
42.90
32.25
37.22
49.68
39.23
35.69
42.39
38
15-BURDUR
Burdur ilinde en fazla memnuniyetin Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 29).
Tablo 29: Burdur ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
0.32
0.00
0.00
0.32
0.32
Kötü (%)
0.65
0.65
0.32
0.65
0.97
0.65
0.65
0.65
0.97
0.65
0.65
0.97
0.97
0.65
0.32
0.97
0.32
0.65
0.97
0.97
1.29
1.61
0.97
0.32
1.29
0.97
Orta (%)
0.97
0.65
0.97
0.97
1.30
0.97
0.65
0.97
0.00
0.97
0.32
1.61
1.29
1.29
0.97
1.29
1.62
0.65
0.32
2.26
9.68
5.48
3.24
1.61
0.32
0.97
İyi (%)
11.04
11.97
12.90
14.19
12.66
16.45
16.67
20.00
20.06
17.74
19.03
17.42
18.06
19.68
19.68
24.52
19.42
17.74
20.65
18.39
13.55
19.68
20.71
12.90
11.61
14.52
Çok iyi (%)
87.34
86.73
85.81
84.19
85.06
81.94
82.03
78.39
78.96
80.65
80.00
80.00
79.68
78.39
78.71
73.23
78.64
80.97
78.06
78.39
75.16
72.90
75.08
85.16
86.45
83.23
39
16-BURSA
Bursa ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 30).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 30: Bursa ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.17
0.34
0.18
0.34
0.17
0.52
0.69
0.52
0.17
0.17
0.52
0.17
0.51
0.87
0.51
1.03
3.83
1.56
0.69
0.86
1.20
Kötü (%)
1.20
0.86
0.87
1.03
0.86
0.35
0.34
0.53
1.03
0.69
0.69
0.69
1.03
0.86
0.86
0.86
0.69
0.51
1.56
0.51
1.37
7.48
1.39
0.69
2.41
2.92
Orta (%)
3.26
3.28
2.25
3.61
2.23
6.06
4.99
4.04
3.60
5.50
5.53
7.89
2.93
6.01
3.96
6.88
5.34
6.17
3.99
39.28
39.69
13.57
5.73
2.76
7.23
11.86
İyi (%)
51.55
52.33
51.04
50.09
45.63
49.48
48.02
48.86
37.39
37.29
51.12
38.94
44.66
50.00
48.36
48.19
51.55
45.28
46.10
36.19
36.08
49.74
52.26
39.72
47.85
45.36
Çok iyi (%)
43.81
43.35
45.67
45.09
51.11
43.94
46.30
46.40
57.63
56.36
42.14
51.80
50.86
42.96
46.64
43.55
42.24
47.51
47.49
23.50
21.82
25.39
39.06
56.13
41.65
38.66
40
17-ÇANAKKALE
Çanakkale ilinde en fazla memnuniyetin Aile sağlığı merkezlerinde görevli
hekimlerin davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 31).
Tablo 31: Çanakkale ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.72
0.49
0.00
0.73
0.00
0.51
0.24
0.24
0.00
0.00
0.24
0.24
0.49
0.49
0.50
0.50
0.25
0.24
0.00
0.75
1.02
1.46
0.75
0.72
0.72
0.96
Kötü (%)
0.72
0.49
0.24
0.97
1.22
0.26
1.45
0.48
1.21
0.97
2.18
1.21
0.74
1.47
0.99
0.99
0.75
1.46
2.21
1.99
3.05
4.13
1.51
0.72
0.48
1.44
Orta (%)
6.22
6.08
6.49
6.80
4.62
8.42
8.45
6.78
5.80
6.28
11.38
10.39
6.86
10.02
9.41
10.67
11.00
8.27
8.35
10.45
11.20
8.01
6.03
3.85
6.71
7.93
İyi (%)
50.00
44.53
40.14
41.99
42.58
42.86
38.65
45.76
39.86
42.03
39.23
38.65
45.59
40.83
38.86
37.22
37.00
35.77
41.52
40.80
37.40
40.53
40.70
47.60
49.64
50.00
Çok iyi (%)
42.34
48.42
53.13
49.51
51.58
47.96
51.21
46.73
53.14
50.72
46.97
49.52
46.32
47.19
50.25
50.62
51.00
54.26
47.91
46.02
47.33
45.87
51.01
47.12
42.45
39.66
41
18-ÇANKIRI
Çankırı ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 32).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 32: Çankırı ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36
0.00
0.70
0.38
1.07
2.14
3.53
0.71
0.35
0.00
2.12
Kötü (%)
1.75
0.70
0.00
0.35
0.70
0.00
0.00
0.37
0.00
0.00
0.00
0.35
0.71
0.00
0.00
1.42
0.00
0.70
0.38
1.42
2.49
1.41
1.06
0.71
1.41
3.53
Orta (%)
7.02
3.52
4.61
5.32
2.82
12.86
5.67
6.59
4.58
4.66
6.50
5.30
4.61
7.83
3.53
8.90
9.32
8.77
8.30
24.20
29.89
8.48
6.71
3.18
7.42
15.90
İyi (%)
71.23
75.70
73.05
69.86
66.90
66.43
70.57
79.85
56.34
62.01
69.31
72.79
69.15
77.58
68.55
64.41
74.19
65.61
75.85
58.72
53.02
74.56
49.12
65.37
61.48
53.00
Çok iyi (%)
20.00
20.07
22.34
24.47
29.58
20.71
23.76
13.19
39.08
33.33
24.19
21.55
25.53
14.59
27.92
24.91
16.49
24.21
15.09
14.59
12.46
12.01
42.40
30.39
29.68
25.44
42
19-ÇORUM
Çorum ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 33).
Tablo 33: Çorum ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.26
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.00
1.03
0.77
0.78
0.25
0.52
0.26
0.51
0.78
0.53
1.87
1.02
0.52
0.51
0.00
0.25
Kötü (%)
2.29
1.78
0.51
2.04
0.76
0.00
2.05
1.28
2.30
2.04
2.55
4.62
2.55
3.88
0.76
4.40
1.06
1.80
1.30
2.93
4.55
2.80
1.83
0.51
1.78
3.05
Orta (%)
3.31
2.29
2.80
5.61
2.04
1.32
3.07
2.82
4.08
3.57
4.34
2.56
3.32
4.39
4.07
4.40
3.43
2.57
1.82
1.60
2.41
4.33
2.09
3.82
4.83
5.09
İyi (%)
73.79
74.30
75.57
72.70
76.34
77.63
74.68
75.64
72.19
72.70
72.96
72.05
72.96
71.58
75.57
71.50
74.67
73.26
76.10
75.00
71.39
72.77
74.93
64.89
66.16
67.18
Çok iyi (%)
20.61
21.63
21.12
19.39
20.61
21.05
20.20
20.26
21.43
21.43
20.15
19.74
20.41
19.38
19.34
19.17
20.58
21.85
20.00
19.95
19.79
19.08
20.63
30.28
27.23
24.43
43
20-DENİZLİ
Denizli ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 34).
Tablo 34: Denizli ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.72
0.68
0.40
0.29
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.68
0.41
0.00
0.00
0.22
Kötü (%)
0.44
0.67
0.67
0.71
0.44
0.33
0.74
0.27
0.22
0.44
1.15
0.48
0.68
2.00
1.74
2.25
0.48
1.88
1.18
1.63
4.00
2.48
1.24
0.66
0.00
2.66
Orta (%)
3.98
4.48
3.11
4.28
2.64
1.33
5.17
5.59
4.66
2.66
4.30
7.40
3.62
6.00
4.93
7.75
4.29
6.10
2.35
3.26
5.33
18.74
7.05
5.29
6.25
12.42
İyi (%)
72.35
65.02
65.56
69.36
46.92
58.47
64.29
68.88
40.13
45.23
57.88
62.29
62.90
61.60
60.87
52.50
66.19
63.15
65.88
58.15
50.00
61.40
56.43
55.29
65.18
61.42
Çok iyi (%)
23.23
29.82
30.67
25.65
50.00
39.87
29.80
25.27
54.99
51.66
36.68
29.12
32.13
30.00
32.17
36.75
29.05
28.87
30.59
36.96
40.67
16.70
34.85
38.77
28.57
23.28
44
21-DİYARBAKIR
Diyarbakır ilinde en fazla memnuniyetin Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 35).
Tablo 35: Diyarbakır ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
1.24
1.44
0.21
0.42
0.62
0.41
0.42
0.42
0.62
1.46
0.62
0.83
0.21
0.83
0.21
1.46
0.21
1.03
1.26
8.32
8.68
2.89
1.04
1.03
0.83
13.99
Kötü (%)
2.07
1.24
1.46
2.30
0.42
1.04
1.88
2.50
0.41
0.83
3.52
2.89
1.66
2.69
2.89
4.18
3.31
6.82
7.35
10.81
13.22
8.26
1.46
1.44
4.13
13.37
Orta (%)
4.76
8.66
6.47
8.14
4.16
7.25
12.29
10.42
6.60
6.46
10.14
12.40
10.77
19.42
14.26
15.90
16.36
13.02
16.60
27.03
24.38
25.00
12.08
9.47
13.64
12.76
İyi (%)
61.28
58.14
57.83
57.62
43.24
48.24
54.17
56.67
47.84
50.00
51.76
52.89
53.21
51.65
53.10
50.21
50.52
50.62
50.42
32.64
32.02
39.26
53.75
50.41
52.07
40.74
Çok iyi (%)
30.64
30.52
34.03
31.52
51.56
43.06
31.25
30.00
44.54
41.25
33.95
30.99
34.16
25.41
29.55
28.24
29.61
28.51
24.37
21.21
21.69
24.59
31.67
37.65
29.34
19.14
45
22-EDİRNE
Edirne ilinde en fazla memnuniyetin Size uygun zamanlara randevu
verilmesi” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 36).
Tablo 36: Edirne ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
1.24
1.44
0.21
0.42
0.62
0.41
0.42
0.42
0.62
1.46
0.62
0.83
0.21
0.83
0.21
1.46
0.21
0.53
0.27
0.00
0.00
0.00
0.26
0.26
0.26
0.52
Kötü (%)
2.07
1.24
1.46
2.30
0.42
1.04
1.88
2.50
0.41
0.83
3.52
2.89
1.66
2.69
2.89
4.18
3.31
0.53
0.27
0.00
0.54
1.08
0.00
0.26
0.78
0.78
Orta (%)
4.76
8.66
6.47
8.14
4.16
7.25
12.29
10.42
6.60
6.46
10.14
12.40
10.77
19.42
14.26
15.90
16.36
2.13
1.08
4.57
4.63
3.51
1.85
1.30
2.87
5.19
İyi (%)
61.28
58.14
57.83
57.62
43.24
48.24
54.17
56.67
47.84
50.00
51.76
52.89
53.21
51.65
53.10
50.21
50.52
22.07
21.51
20.16
22.62
24.05
23.02
22.92
19.84
21.30
Çok iyi (%)
30.64
30.52
34.03
31.52
51.56
43.06
31.25
30.00
44.54
41.25
33.95
30.99
34.16
25.41
29.55
28.24
29.61
74.73
76.88
75.27
72.21
71.35
74.87
75.26
76.24
72.21
46
23-ELAZIĞ
Elazığ ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 37).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 37: Elazığ ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.27
0.27
0.00
0.00
0.00
0.26
0.00
0.00
0.00
0.26
0.26
0.00
0.00
0.00
0.27
0.27
0.80
0.00
0.00
0.39
0.00
0.27
0.26
0.53
0.79
Kötü (%)
0.26
0.00
0.00
0.54
0.00
0.00
0.00
0.53
0.26
0.26
0.26
0.00
0.53
0.53
0.79
2.14
0.27
2.39
0.57
1.47
1.17
1.62
1.07
0.79
2.63
4.50
Orta (%)
2.11
1.86
2.13
1.88
0.79
1.33
1.58
2.11
1.58
0.79
1.58
1.83
1.05
2.13
5.56
6.70
6.15
7.16
7.74
12.50
16.80
7.84
5.63
4.49
5.26
9.26
İyi (%)
20.26
19.68
19.41
20.43
17.02
20.27
19.79
24.01
18.42
21.20
21.37
21.47
22.37
23.14
42.33
38.07
40.64
37.67
39.83
32.35
28.52
36.76
43.16
43.27
39.74
41.53
Çok iyi (%)
77.37
78.19
78.19
77.15
82.20
78.40
78.36
73.35
79.74
77.75
76.52
76.44
76.05
52.53
51.32
52.82
52.67
51.99
51.86
53.68
53.13
53.78
49.87
51.19
51.84
43.92
47
24-ERZİNCAN
Erzincan ilinde en fazla memnuniyetin Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 38).
Tablo 38: Erzincan ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.34
0.34
0.00
0.00
1.03
0.34
0.34
0.00
0.00
0.34
0.00
0.34
0.00
0.34
0.00
0.69
0.00
0.00
0.34
1.38
0.35
0.34
0.34
1.72
Kötü (%)
1.03
1.03
0.34
0.69
0.34
0.00
0.69
0.00
2.07
0.34
0.00
1.03
0.69
0.34
0.35
1.03
0.00
0.34
0.35
1.38
1.38
1.04
0.00
0.34
0.69
6.55
Orta (%)
3.45
3.79
3.10
5.52
3.10
3.10
3.45
4.83
2.76
5.52
3.81
2.76
2.08
5.52
3.11
5.52
7.64
2.41
4.50
7.59
8.28
2.08
4.84
3.79
4.83
10.69
İyi (%)
45.52
45.17
43.79
42.41
45.86
51.03
45.86
46.90
39.66
40.69
44.98
44.83
47.40
48.62
49.13
45.86
45.49
39.66
48.10
46.21
48.62
47.75
47.75
46.21
50.00
45.17
Çok iyi (%)
50.00
50.00
52.41
51.03
50.69
45.86
48.97
47.93
55.17
53.45
51.21
51.03
49.83
45.17
47.40
47.24
46.88
56.90
47.06
44.83
41.38
47.75
47.06
49.31
44.14
35.86
48
25-ERZURUM
Erzurum ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 39).
Tablo 39: Erzurum ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.22
0.66
0.44
0.44
0.44
0.22
0.66
0.66
1.10
0.66
0.88
0.66
0.22
0.22
0.44
0.88
1.10
1.54
1.54
11.67
14.10
2.63
1.54
0.22
0.66
4.62
Kötü (%)
2.63
2.63
1.97
2.19
2.63
1.31
2.20
2.19
2.20
1.31
1.09
0.88
1.76
1.98
1.76
2.43
1.54
2.19
1.97
6.39
8.37
3.94
1.75
2.41
1.97
4.84
Orta (%)
5.69
5.47
4.82
4.38
3.94
4.81
5.05
6.35
5.27
5.69
8.53
6.56
6.81
7.69
5.51
4.19
6.80
8.11
10.31
4.41
5.29
7.44
5.92
7.24
7.89
8.13
İyi (%)
27.35
27.79
26.10
25.16
28.23
26.48
26.81
29.54
24.84
27.57
28.67
29.54
26.81
28.35
27.97
28.26
26.54
26.10
23.25
21.37
17.40
21.88
24.78
35.75
33.33
25.71
Çok iyi (%)
64.11
63.46
66.67
67.83
64.77
67.18
65.27
61.27
66.59
64.77
60.83
62.36
64.40
61.76
64.32
64.24
64.04
62.06
62.94
56.17
54.85
64.11
66.01
54.39
56.14
56.70
49
26-ESKİŞEHİR
Eskişehir ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 40).
Tablo 40: Eskişehir ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.25
0.25
0.25
0.00
0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.25
0.74
0.99
0.49
1.23
0.25
0.49
0.50
0.25
0.74
1.23
0.49
0.49
0.00
0.49
Kötü (%)
0.25
0.49
0.25
1.97
0.74
0.00
0.49
0.74
0.49
0.00
0.74
2.46
1.48
2.72
1.23
1.72
1.23
0.99
0.50
0.99
0.99
1.98
0.74
1.47
1.23
0.98
Orta (%)
6.63
4.42
5.41
3.69
3.19
1.23
4.91
4.43
2.70
5.16
6.90
5.65
4.69
5.93
5.19
6.90
4.93
3.94
7.18
9.88
11.14
12.10
4.94
5.16
4.67
8.11
İyi (%)
22.85
31.20
31.94
35.96
32.19
30.71
40.29
36.21
38.57
31.94
42.86
40.29
42.96
40.99
45.19
40.15
46.31
38.42
47.03
47.90
44.55
42.96
21.48
22.60
30.71
36.86
Çok iyi (%)
70.02
63.64
62.16
58.37
63.88
67.81
54.30
58.62
58.23
62.90
49.26
51.35
50.12
49.38
47.90
50.00
47.29
56.16
44.80
40.99
42.57
41.73
72.35
70.27
63.39
53.56
50
27-GAZİANTEP
Gaziantep ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 41).
Tablo 41: Gaziantep ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
1.01
1.01
0.60
0.61
0.60
0.40
0.81
0.41
0.60
0.60
0.61
0.40
0.61
0.40
0.40
0.61
0.61
0.61
0.61
1.21
1.21
1.41
0.61
0.61
0.81
3.04
Kötü (%)
0.81
1.41
1.41
1.82
0.81
0.61
2.02
2.23
1.01
0.81
2.22
1.01
1.41
2.02
1.62
1.62
1.82
1.62
3.24
7.29
7.69
2.42
1.82
1.01
0.81
1.62
Orta (%)
4.03
5.44
3.83
3.43
3.63
3.23
4.05
3.25
4.64
4.03
3.43
5.26
4.85
6.88
4.65
6.88
5.87
5.25
7.89
9.31
9.51
4.44
6.26
3.85
6.09
4.66
İyi (%)
40.32
37.30
34.68
37.98
28.83
35.96
36.84
39.96
30.65
30.04
33.94
37.25
36.36
36.84
36.97
34.82
33.40
30.30
31.98
33.60
31.78
37.58
34.14
32.59
34.48
35.43
Çok iyi (%)
53.83
54.84
59.48
56.16
66.13
59.80
56.28
54.16
63.10
64.52
59.80
56.07
56.77
53.85
56.36
56.07
58.30
62.22
56.28
48.58
49.80
54.14
57.17
61.94
57.81
55.26
51
28-GİRESUN
Giresun ilinde en fazla memnuniyetin Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi ” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 42).
Tablo 42: Giresun ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.28
0.83
0.55
0.56
0.83
0.55
0.28
0.00
0.00
0.83
Kötü (%)
0.82
1.38
0.83
1.65
1.66
1.10
1.65
0.83
1.37
1.38
1.93
1.37
1.38
1.10
1.37
2.75
2.49
2.48
1.11
1.67
1.94
2.49
1.39
1.37
1.37
0.55
Orta (%)
2.20
1.93
3.04
4.13
2.49
4.95
4.13
3.88
2.47
3.86
5.79
4.67
2.21
4.13
4.40
4.13
8.84
4.96
10.53
13.37
16.94
8.84
9.72
3.85
5.77
5.51
İyi (%)
49.45
48.21
49.72
47.11
41.99
46.43
42.15
49.86
34.89
36.09
43.25
53.02
54.97
57.58
55.49
50.41
52.76
38.29
52.63
51.25
48.33
53.04
50.83
39.01
40.66
41.60
Çok iyi (%)
47.53
48.48
46.41
47.11
53.87
47.53
52.07
45.43
61.26
58.68
49.04
40.93
41.44
37.19
38.74
42.70
35.64
53.44
35.18
33.15
31.94
35.08
37.78
55.77
52.20
51.52
52
29-GÜMÜŞHANE
Gümüşhane ilinde en fazla memnuniyetin Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 43).
Tablo 43: Gümüşhane ili ayrıtnılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.27
0.28
0.27
0.28
0.00
0.55
0.82
0.55
0.55
1.09
0.54
0.55
0.27
0.82
0.28
0.27
1.64
1.09
0.28
0.54
0.00
4.07
Kötü (%)
2.20
3.25
1.65
2.19
0.54
1.38
1.64
1.93
2.44
1.64
2.45
2.19
1.38
3.26
0.82
3.56
2.74
2.17
3.05
4.38
9.04
9.02
6.93
1.36
3.26
6.78
Orta (%)
9.34
8.13
9.92
14.52
8.72
10.74
11.20
12.67
12.20
10.11
11.99
12.33
9.64
15.22
14.17
15.89
18.36
10.33
12.74
16.99
17.26
20.77
19.94
7.88
9.24
14.91
İyi (%)
40.93
40.11
41.87
39.73
42.51
42.15
45.90
43.80
37.40
43.72
44.41
44.38
47.93
40.22
43.05
42.47
40.82
42.93
41.83
36.44
36.99
33.33
31.58
38.04
42.66
38.21
Çok iyi (%)
47.53
48.51
46.56
43.56
47.96
45.45
40.98
41.32
47.97
43.99
40.33
40.55
40.50
40.22
41.42
37.53
37.81
43.75
42.11
41.92
35.07
35.79
41.27
52.17
44.84
36.04
53
30-HAKKARİ
Hakkari ilinde en fazla memnuniyetin Aile sağlığı merkezlerinde görevli
hekimlerin davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 44).
Tablo 44: Hakkari ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.97
0.32
0.65
0.65
0.32
0.00
0.66
0.65
0.00
0.00
0.00
0.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.33
0.00
0.97
0.32
0.64
0.32
0.32
0.00
Kötü (%)
1.61
1.93
0.98
1.63
0.97
1.93
1.64
1.94
1.29
1.30
0.97
2.26
1.94
1.30
1.63
1.98
1.94
1.94
2.61
6.54
10.00
3.56
3.86
0.32
1.62
3.57
Orta (%)
10.65
11.25
12.70
15.69
15.21
14.79
11.48
14.56
13.83
11.04
15.53
13.55
13.92
15.64
11.40
12.21
19.03
17.80
17.97
20.92
32.26
14.89
12.54
9.42
13.64
12.01
İyi (%)
51.94
45.66
45.28
43.79
44.01
42.77
43.61
42.07
46.30
43.18
44.01
39.03
43.04
42.67
52.12
47.85
42.90
48.22
46.41
42.48
29.03
50.81
46.62
67.53
57.14
57.47
Çok iyi (%)
34.84
40.84
40.39
38.24
39.48
40.51
42.62
40.78
38.59
44.48
39.48
44.84
41.10
40.39
34.85
37.95
36.13
32.04
32.68
30.07
27.74
30.42
36.33
22.40
27.27
26.95
54
31-HATAY
Hatay ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 45).
Tablo 45: Hatay ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.59
0.20
0.20
0.00
0.20
0.00
0.79
0.59
0.79
0.59
0.20
0.39
0.20
0.20
0.00
0.59
0.00
0.79
0.00
0.00
0.20
0.59
0.20
0.59
0.39
0.99
Kötü (%)
0.79
1.18
1.18
1.57
0.79
1.18
1.38
1.38
1.19
1.38
0.99
0.79
0.39
0.20
0.39
1.58
0.79
2.37
0.59
0.59
1.78
1.58
0.00
0.98
0.79
6.31
Orta (%)
3.94
2.95
2.56
2.76
3.35
1.77
8.88
5.52
6.52
4.94
3.75
4.93
3.35
4.72
5.33
14.23
6.51
6.31
7.50
7.30
19.33
13.61
6.32
3.15
7.30
14.60
İyi (%)
14.17
16.73
11.22
15.16
11.61
9.06
25.05
29.98
23.72
15.61
23.67
19.33
18.90
24.41
23.08
18.58
28.01
23.08
33.73
32.74
29.19
35.50
52.57
15.94
20.91
31.36
Çok iyi (%)
80.51
78.94
84.84
80.51
84.06
87.99
63.91
62.52
67.79
77.47
71.40
74.56
77.17
70.47
71.20
65.02
64.69
67.46
58.19
59.37
49.51
48.72
40.91
79.33
70.61
46.75
55
32-ISPARTA
Isparta ilinde en fazla memnuniyetin Aile sağlığı merkezlerinde görevli
hekimlerin davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 46).
Tablo 46: Isparta ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.25
0.74
0.50
0.25
0.50
0.25
0.74
0.50
0.75
0.50
0.50
0.50
0.74
1.24
0.75
0.74
0.74
0.50
0.74
1.49
1.74
1.24
1.49
0.25
0.25
0.00
Kötü (%)
0.50
0.50
0.25
0.50
0.00
0.25
0.25
0.50
0.50
0.25
0.50
0.50
0.74
0.25
0.75
0.25
0.74
0.50
0.25
0.74
2.23
1.00
0.25
0.25
0.25
0.50
Orta (%)
1.24
1.24
0.50
1.50
1.24
0.75
1.49
2.73
2.24
1.99
3.23
4.98
1.99
3.23
2.99
2.73
2.98
1.49
1.24
3.23
4.22
2.74
2.98
0.00
1.49
1.49
İyi (%)
15.92
20.60
22.19
22.94
20.15
22.89
23.57
25.81
23.63
26.12
28.29
27.36
26.55
26.30
28.86
27.05
28.54
25.81
28.54
22.83
26.05
28.11
25.31
16.63
20.10
19.60
Çok iyi (%)
82.09
76.92
76.56
74.81
78.11
75.87
73.95
70.47
72.89
71.14
67.49
66.67
69.98
68.98
66.67
69.23
67.00
71.71
69.23
71.71
65.76
66.92
69.98
82.88
77.92
78.41
56
33-İÇEL
İçel ilinde en fazla memnuniyetin
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 47).
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi”
Tablo 47: İçel ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.20
0.21
0.21
0.21
0.41
0.00
0.41
0.20
0.61
0.61
0.40
0.20
0.00
0.00
0.20
0.20
0.20
0.61
0.83
0.41
2.04
1.23
2.27
0.40
0.61
0.20
Kötü (%)
2.65
2.67
2.47
1.85
2.43
1.02
2.66
1.22
3.05
2.02
2.43
1.02
1.01
0.81
1.43
1.43
1.43
2.03
2.49
2.87
2.65
3.90
1.44
3.24
1.83
1.63
Orta (%)
5.10
4.32
6.17
7.00
5.48
13.65
17.38
17.35
7.54
7.89
12.35
8.78
10.75
23.28
16.12
16.50
9.78
8.74
9.75
13.96
13.67
12.94
9.07
5.26
7.51
9.16
İyi (%)
70.41
72.63
69.14
70.37
70.79
62.93
58.69
60.00
64.36
69.64
64.37
67.96
68.36
59.11
62.04
65.78
69.45
66.67
67.22
64.68
66.12
67.35
68.66
57.09
66.94
63.75
Çok iyi (%)
21.63
20.16
22.02
20.58
20.89
22.40
20.86
21.22
24.44
19.84
20.45
22.04
19.88
16.80
20.20
16.09
19.14
21.95
19.71
18.07
15.51
14.58
18.56
34.01
23.12
25.25
57
34-İSTANBUL
İstanbul ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 48).
Tablo 48: İstanbul ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.16
0.31
0.16
0.62
0.16
0.00
0.16
0.16
0.62
0.31
0.66
0.63
0.78
1.10
0.47
1.41
1.13
2.05
2.25
1.70
2.28
3.13
2.75
0.47
0.16
2.64
Kötü (%)
2.18
2.33
1.24
1.87
0.47
0.16
2.18
1.86
1.86
1.71
1.97
2.19
1.56
2.05
1.71
2.50
1.78
2.68
2.25
2.55
2.28
5.63
2.75
1.86
2.33
5.75
Orta (%)
3.27
4.66
4.50
7.15
3.42
2.93
5.14
5.75
4.97
4.05
5.90
6.57
5.60
9.29
6.07
7.66
8.43
7.26
4.65
11.22
15.11
9.53
9.37
5.90
6.37
6.83
İyi (%)
38.88
34.78
32.92
34.53
30.43
33.66
35.67
34.32
27.95
30.53
32.62
32.71
30.02
32.28
33.44
30.16
29.82
31.39
35.15
28.06
26.01
34.38
29.24
34.78
34.01
33.70
Çok iyi (%)
55.52
57.92
61.18
55.83
65.53
63.25
56.85
57.92
64.60
63.40
58.85
57.90
62.05
55.28
58.32
58.28
58.83
56.62
55.70
56.46
54.31
47.34
55.90
56.99
57.14
51.09
58
35-İZMİR
İzmir ilinde en fazla memnuniyetin
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 49).
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
Tablo 49: İzmir ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.49
0.33
0.49
0.33
0.16
0.00
0.00
0.16
0.98
0.33
0.16
0.17
0.50
0.82
0.66
0.83
0.50
0.49
0.99
0.83
0.83
1.47
0.66
0.49
0.49
1.32
Kötü (%)
1.64
1.32
0.82
1.65
0.98
0.66
1.16
0.99
1.47
1.31
0.65
1.32
1.65
1.98
1.32
2.48
1.49
1.48
1.82
1.65
2.48
1.80
1.48
0.82
1.81
3.95
Orta (%)
4.26
5.43
5.75
5.60
4.26
3.47
6.60
5.26
4.09
5.41
5.24
8.26
5.45
6.92
6.09
7.27
5.45
5.90
9.74
8.76
9.26
17.51
7.24
6.90
6.90
11.35
İyi (%)
59.90
57.57
58.78
58.15
53.36
48.60
58.75
59.87
43.21
46.07
52.05
55.70
56.11
57.50
58.39
51.24
60.56
48.52
54.62
51.74
53.72
52.54
58.22
49.26
54.35
51.97
Çok iyi (%)
33.72
35.36
34.15
34.27
41.24
47.27
33.50
33.72
50.25
46.89
41.90
34.55
36.30
32.78
33.55
38.18
32.01
43.61
32.84
37.02
33.72
26.68
32.40
42.53
36.45
31.41
59
36-KARS
Kars ilinde en fazla memnuniyetin Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın
olduğunu hissettirmesi” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 50).
Tablo 50: Kars ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.29
0.29
0.57
0.29
0.29
0.29
0.86
0.58
0.29
0.29
0.29
0.58
0.58
0.29
0.29
0.58
0.58
0.29
0.29
0.58
0.58
0.86
0.58
0.87
1.45
4.05
Kötü (%)
2.87
2.87
2.01
2.88
2.31
2.59
2.30
2.32
2.91
2.89
2.30
3.18
2.59
2.88
3.17
2.60
3.21
2.60
3.48
4.34
5.19
3.46
4.03
2.31
2.60
6.94
Orta (%)
0.86
2.01
2.59
2.59
2.59
3.45
3.45
5.22
4.36
4.05
6.61
3.76
3.75
6.05
2.59
3.18
3.50
3.18
4.06
3.76
2.31
4.61
3.46
2.31
2.89
10.69
İyi (%)
20.98
16.09
19.54
18.44
18.16
24.14
20.40
17.68
13.95
20.52
18.10
17.92
18.16
16.71
17.00
19.36
16.62
16.76
14.78
13.29
13.83
11.24
13.26
17.34
21.68
16.76
Çok iyi (%)
75.00
78.74
75.29
75.79
76.66
69.54
72.99
74.20
78.49
72.25
72.70
74.57
74.93
74.06
76.95
74.28
76.09
77.17
77.39
78.03
78.10
79.83
78.67
77.17
71.39
61.56
60
37-KASTAMONU
Kastamonu ilinde en fazla memnuniyetin Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi” ve Sizi dinlemesi” sorularında olduğu
görülmektedir (Tablo 51).
Tablo 51: Kastamonu ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.76
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.00
0.25
0.50
0.00
0.25
0.25
0.51
0.00
0.25
0.00
0.00
0.25
0.50
1.26
1.01
0.51
0.25
0.25
0.76
Kötü (%)
0.25
0.25
0.76
0.51
0.50
0.25
0.50
1.01
0.00
0.76
1.01
0.50
0.25
0.76
0.51
1.77
0.76
1.76
0.76
1.01
1.51
0.76
0.76
0.50
1.01
1.77
Orta (%)
0.25
1.26
1.76
2.02
0.76
1.77
2.52
2.02
1.51
1.26
3.27
3.78
1.01
4.55
2.27
3.03
2.02
5.54
5.05
6.05
7.81
6.55
4.80
4.03
5.54
6.31
İyi (%)
23.43
22.67
21.66
23.23
20.15
26.01
22.67
27.02
15.62
21.66
26.20
21.41
20.76
24.49
22.47
23.23
25.00
31.23
32.83
33.75
34.01
33.50
30.30
19.65
28.72
46.46
Çok iyi (%)
75.31
75.57
75.82
74.24
78.59
71.97
74.06
69.95
82.62
75.82
69.52
74.06
77.72
69.70
74.75
71.72
72.22
61.46
61.11
58.69
55.42
58.19
63.64
75.57
64.48
44.70
61
38-KAYSERİ
Kayseri ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 52).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 52: Kayseri ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.83
0.62
0.42
0.21
0.21
0.21
0.42
0.21
0.42
0.21
0.83
0.21
0.21
1.25
0.21
0.62
0.42
1.46
2.52
2.93
4.86
2.74
1.05
0.42
0.63
2.92
Kötü (%)
1.88
2.08
0.63
1.87
0.21
0.42
1.67
1.89
2.92
2.08
1.67
2.71
0.83
2.29
1.25
3.53
1.04
4.38
2.94
0.63
1.69
5.49
2.53
1.25
3.13
8.77
Orta (%)
4.17
6.44
4.60
6.03
4.17
5.82
8.75
6.71
4.38
3.53
5.21
4.38
7.48
6.88
6.47
8.52
7.93
7.92
28.36
26.78
27.06
19.62
8.21
5.01
8.13
19.42
İyi (%)
50.00
47.19
45.19
45.11
37.71
43.45
43.75
46.12
35.49
40.54
46.25
47.29
43.04
46.67
47.81
42.41
47.81
45.83
38.45
42.47
42.28
42.19
40.00
40.71
42.29
37.37
Çok iyi (%)
43.13
43.66
49.16
46.78
57.71
50.10
45.42
45.07
56.78
53.64
46.04
45.42
48.44
42.92
44.26
44.91
42.80
40.42
27.73
27.20
24.10
29.96
48.21
52.61
45.83
31.52
62
39-KIRKLARELİ
Kırklareli ilinde en fazla memnuniyetin Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 53).
Tablo 53: Kırklareli ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.28
0.00
0.28
0.55
0.56
0.84
0.84
0.84
0.28
0.28
0.28
0.00
0.56
0.28
0.85
1.65
0.28
0.56
1.10
1.39
1.39
1.40
1.11
0.56
Kötü (%)
1.70
1.11
0.28
1.95
1.66
1.39
1.68
1.68
2.51
1.39
2.23
1.94
0.84
2.50
1.39
3.35
1.41
1.93
3.07
2.80
3.85
1.94
1.39
0.84
1.67
1.67
Orta (%)
4.26
6.69
7.04
8.36
5.82
8.03
10.64
9.80
7.80
7.80
10.58
9.14
11.45
11.67
12.26
9.22
12.39
5.23
8.94
12.32
15.38
11.36
10.28
6.15
5.56
7.52
İyi (%)
44.32
50.70
47.04
42.06
53.46
47.92
41.74
40.90
46.52
52.65
47.08
49.03
42.18
44.17
44.57
48.04
42.82
45.18
45.53
43.14
43.13
44.32
35.56
33.52
50.00
47.35
Çok iyi (%)
49.72
41.50
45.35
47.63
38.78
42.11
45.38
46.78
42.34
37.33
39.83
39.61
45.25
41.67
41.23
39.11
42.54
46.01
42.18
41.18
36.54
41.00
51.39
58.10
41.67
42.90
63
40-KIRŞEHİR
Kırşehir ilinde en fazla memnuniyetin Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 54).
Tablo 54: Kırşehir ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.00
0.00
0.00
0.33
0.33
0.33
0.34
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.67
0.67
0.33
0.33
0.67
0.67
0.33
0.33
Kötü (%)
1.33
1.67
1.00
1.33
1.34
1.33
2.00
2.01
1.67
2.00
2.00
1.67
1.34
1.67
2.00
2.00
1.33
1.00
1.00
1.33
1.67
1.67
1.00
0.67
1.00
1.00
Orta (%)
11.00
10.00
11.33
11.67
10.70
11.00
11.33
11.71
12.00
11.33
11.33
13.00
13.09
14.67
13.00
13.67
15.00
14.33
14.67
13.67
14.00
15.05
14.05
12.67
13.00
13.00
İyi (%)
62.33
65.67
63.67
65.33
63.88
65.33
67.00
67.56
65.33
64.67
65.00
64.67
66.11
64.00
64.00
65.33
63.33
63.33
62.67
64.33
63.00
62.88
62.88
64.67
63.33
64.67
Çok iyi (%)
25.00
22.33
23.67
21.33
23.75
22.00
19.67
18.73
21.00
21.67
21.33
20.33
19.13
19.33
20.67
18.67
20.00
21.00
21.00
20.00
21.00
20.07
21.40
21.33
22.33
21.00
64
41-KOCAELİ
Kocaeli ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 55).
Tablo 55: Kocaeli ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.21
0.64
0.21
0.43
0.00
0.00
0.21
0.21
0.21
0.21
0.64
0.42
0.00
0.64
0.64
1.06
0.43
0.43
0.64
0.64
1.50
1.06
1.91
0.43
0.85
0.85
Kötü (%)
1.06
0.64
1.07
1.71
0.64
0.42
0.85
0.85
1.07
0.85
1.91
2.97
2.13
1.70
2.56
3.19
2.35
1.28
0.64
3.00
5.56
3.82
2.12
1.49
1.06
2.34
Orta (%)
3.18
4.04
2.77
4.48
2.13
1.70
5.32
4.06
1.28
2.77
5.32
3.82
3.62
12.31
5.76
5.53
7.68
3.40
3.40
7.07
9.19
12.10
6.58
4.47
4.67
8.72
İyi (%)
44.92
44.26
42.00
41.79
34.26
40.76
40.21
43.59
33.05
32.55
40.21
41.40
43.40
39.70
46.06
39.15
42.22
41.06
48.94
42.83
36.32
42.25
38.85
41.28
39.92
38.09
Çok iyi (%)
50.64
50.43
53.94
51.60
62.98
57.11
53.40
51.28
64.39
63.62
51.91
51.38
50.85
45.65
44.99
51.06
47.33
53.83
46.38
46.47
47.44
40.76
50.53
52.34
53.50
50.00
65
42-KONYA
Konya ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 56).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 56: Konya ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.18
0.53
0.35
0.53
0.53
0.18
0.89
0.53
0.53
0.89
1.29
0.72
0.71
0.53
0.89
1.08
1.07
1.25
0.89
1.62
2.15
0.53
1.08
0.35
0.53
1.06
Kötü (%)
0.71
1.24
0.89
0.89
0.35
0.71
0.18
0.18
0.18
0.89
0.92
1.25
0.53
1.06
0.71
0.90
0.89
1.25
0.53
1.08
1.26
1.60
0.90
0.35
0.89
1.95
Orta (%)
3.01
4.61
3.90
3.72
1.24
4.11
5.54
3.20
3.02
2.67
6.45
4.83
3.55
2.84
3.55
2.88
3.58
5.38
3.20
3.77
4.13
6.91
4.13
2.13
4.96
7.45
İyi (%)
12.06
8.69
10.11
10.46
5.85
9.29
14.82
9.77
7.46
8.73
12.52
9.48
9.22
9.22
8.35
7.73
7.16
11.11
6.76
7.36
7.18
10.82
8.80
8.87
11.35
17.73
Çok iyi (%)
84.04
84.93
84.75
84.40
92.02
85.71
78.57
86.32
88.81
86.81
78.82
83.72
85.99
86.35
86.50
87.41
87.30
81.00
88.61
86.18
85.28
80.14
85.10
88.30
82.27
71.81
66
43-KÜTAHYA
Kütahya ilinde en fazla memnuniyetin Aile sağlığı merkezlerinde görevli
hekimlerin davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 57).
Tablo 57: Kütahya ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24
0.24
0.00
0.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.72
0.00
0.00
0.00
0.48
0.24
0.24
0.00
0.24
Kötü (%)
0.71
0.48
0.48
0.96
1.19
0.24
0.72
0.49
0.72
0.72
0.24
1.19
0.49
0.24
0.00
0.00
0.00
0.72
0.24
0.24
0.48
2.38
0.72
0.24
1.43
1.19
Orta (%)
1.66
3.13
2.89
4.57
1.67
2.88
3.14
2.91
1.20
2.86
4.33
8.10
4.13
5.28
4.81
4.34
4.32
4.53
4.09
31.97
34.86
8.33
12.26
0.96
2.15
6.41
İyi (%)
38.00
43.99
45.06
43.75
40.81
42.31
41.79
44.17
39.00
40.33
48.08
42.14
45.39
47.96
47.84
47.23
45.08
38.66
40.38
35.58
32.93
45.71
43.03
29.19
32.46
41.09
Çok iyi (%)
59.62
52.40
51.57
50.72
56.32
54.57
54.35
52.43
58.85
55.85
47.36
48.10
50.00
46.52
47.36
48.43
50.60
55.37
55.29
32.21
31.73
43.10
43.75
69.38
63.96
51.07
67
44-MALATYA
Malatya ilinde en fazla memnuniyetin Aile sağlığı merkezlerinde görevli
hekimlerin davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 58).
Tablo 58: Malatya ili için ayrıntılı analizler
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.26
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
Kötü (%)
0.49
0.73
0.00
0.00
0.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.49
0.00
0.00
0.00
0.49
0.00
0.25
0.00
0.00
0.26
0.25
0.00
0.50
0.49
0.74
Orta (%)
2.93
3.66
3.41
2.94
2.45
3.46
4.18
4.18
2.45
3.43
6.37
5.39
2.94
6.16
2.44
6.63
5.65
3.69
10.32
25.51
27.88
8.58
4.93
1.49
1.73
3.21
İyi (%)
29.51
33.66
30.49
34.31
28.68
33.58
35.87
38.08
34.31
35.54
35.29
35.54
38.73
35.96
36.67
35.87
39.56
40.15
34.15
28.83
27.62
37.01
37.44
38.86
38.27
33.33
Çok iyi (%)
67.07
61.95
66.10
62.75
68.38
62.96
59.95
57.74
62.99
61.03
58.33
58.58
58.33
57.88
60.88
57.00
54.79
55.91
55.53
45.41
43.99
53.92
57.64
59.16
59.51
62.72
68
45-MANİSA
Manisa ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 59).
Tablo 59: Manisa ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
0.00
0.21
0.43
0.21
0.00
0.21
0.00
0.00
0.21
0.00
0.43
0.21
0.21
0.00
0.22
1.50
0.43
0.22
0.00
0.00
0.00
Kötü (%)
0.43
0.22
0.22
1.08
0.85
0.00
0.43
0.86
0.43
0.43
1.71
0.85
1.07
1.28
1.07
0.64
1.07
1.07
1.08
0.86
1.72
2.37
0.86
0.64
0.00
0.86
Orta (%)
4.07
2.38
3.02
7.11
1.92
2.56
5.56
9.27
2.79
4.69
7.48
11.32
8.33
16.70
9.38
7.30
8.14
7.71
11.66
19.83
28.54
16.77
13.39
5.13
4.27
6.00
İyi (%)
45.40
53.13
50.43
47.41
38.46
36.54
48.72
50.65
40.99
44.56
50.85
51.92
46.79
48.39
50.32
49.36
52.03
46.04
51.19
41.81
33.69
42.80
45.36
33.12
44.66
33.83
Çok iyi (%)
50.11
44.28
46.34
44.40
58.55
60.90
45.09
38.79
55.58
50.32
39.74
35.90
43.80
33.40
39.23
42.27
38.54
44.97
36.07
37.28
34.55
37.63
40.17
61.11
51.07
59.31
69
46-KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş ilinde en fazla memnuniyetin
ilgilenmesi” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 60).
Sizin özel durumunuzla
Tablo 60: Kahramanmaraş ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.22
0.22
0.00
0.22
0.00
0.00
0.22
0.00
0.22
0.43
0.22
1.08
0.44
0.00
0.22
0.44
0.44
1.30
4.58
6.97
6.71
2.38
0.65
0.00
0.22
1.95
Kötü (%)
0.87
0.87
0.65
1.31
0.65
0.44
0.22
0.44
1.09
1.52
0.44
1.30
1.09
1.97
0.66
1.31
0.65
1.74
2.61
10.24
12.77
4.10
2.39
1.52
1.30
8.01
Orta (%)
3.03
1.73
3.04
1.53
2.38
2.63
4.36
3.74
4.13
2.82
6.77
3.47
4.37
5.24
5.03
4.58
5.23
3.70
6.32
4.58
7.36
7.13
5.86
2.38
4.11
19.91
İyi (%)
30.74
35.93
32.83
34.42
29.44
33.92
36.60
37.89
30.87
32.32
36.46
35.57
35.15
35.81
36.32
33.55
34.20
31.52
35.51
30.72
28.14
34.34
33.41
32.68
36.58
27.92
Çok iyi (%)
65.15
61.26
63.48
62.53
67.53
63.02
58.61
57.93
63.70
62.91
56.11
58.57
58.95
56.99
57.77
60.13
59.48
61.74
50.98
47.49
45.02
52.05
57.70
63.42
57.79
42.21
70
47-MARDİN
Mardin ilinde en fazla memnuniyetin Aile sağlığı merkezlerinde görevli
hekimlerin davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 61).
Tablo 61: Mardin ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.24
0.24
0.48
0.00
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24
0.00
0.00
2.17
0.24
0.48
0.72
0.72
0.24
0.48
2.91
1.20
1.20
0.00
0.48
1.93
Kötü (%)
1.44
1.67
0.72
0.48
0.96
1.20
1.45
2.16
1.20
0.48
1.91
0.72
0.24
3.37
0.48
1.68
1.20
3.60
2.65
5.31
8.47
2.17
1.20
0.72
1.20
5.06
Orta (%)
7.42
10.53
8.61
9.35
5.74
6.95
12.53
10.55
7.19
7.66
10.77
10.07
9.64
9.88
9.83
9.11
11.78
10.55
10.84
14.98
14.29
12.05
10.36
5.78
7.95
25.78
İyi (%)
45.45
39.00
38.04
38.37
34.93
32.37
40.00
41.97
36.21
33.73
34.45
36.21
35.90
34.94
39.09
34.53
34.62
32.85
37.11
35.99
33.17
34.22
32.53
37.59
40.96
35.42
Çok iyi (%)
45.69
48.56
52.39
51.32
58.37
58.51
46.02
45.32
55.40
58.13
52.63
53.00
54.22
49.64
50.36
54.20
51.68
52.28
49.16
43.24
41.16
50.36
54.70
55.90
49.40
31.81
71
48-MUĞLA
Muğla ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 62).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 62: Muğla ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
1.66
1.66
0.84
1.26
1.04
0.63
1.88
1.46
1.25
1.05
1.05
1.46
1.25
1.90
1.04
2.11
1.28
2.07
2.12
3.17
4.55
3.98
1.68
0.84
0.84
1.89
Kötü (%)
1.45
1.66
1.25
1.26
1.04
0.84
1.46
1.04
1.46
0.63
1.27
2.09
1.87
2.33
2.09
2.74
1.71
2.70
2.55
2.27
4.55
4.82
2.53
1.88
1.26
3.77
Orta (%)
3.93
4.16
3.55
3.97
1.87
3.77
6.69
4.59
5.21
2.52
6.33
5.23
4.99
8.46
4.38
7.58
7.26
4.77
5.94
9.07
9.32
10.90
8.00
5.65
8.84
11.95
İyi (%)
37.47
31.81
28.18
31.38
27.80
30.96
30.75
32.15
23.33
29.35
35.65
34.10
30.15
37.84
36.12
30.11
38.03
30.50
35.67
34.01
30.45
37.95
35.79
34.31
39.58
37.32
Çok iyi (%)
55.49
60.71
66.18
62.13
68.26
63.81
59.21
60.75
68.75
66.46
55.70
57.11
61.75
49.47
56.37
57.47
51.71
59.96
53.72
51.47
51.14
42.35
52.00
57.32
49.47
45.07
72
49-MUŞ
Muş ilinde en fazla memnuniyetin Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın
olduğunu hissettirmesi” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 63).
Tablo 63: Muş ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.28
0.28
0.28
0.28
0.28
0.00
0.00
0.28
0.00
0.28
0.57
0.85
0.28
0.00
0.00
0.00
0.00
Kötü (%)
0.56
0.85
0.28
0.57
0.56
1.14
1.13
0.85
0.85
0.56
0.85
0.00
0.56
0.56
0.28
0.56
0.85
0.85
1.13
1.42
1.97
2.25
1.13
0.00
0.00
2.54
Orta (%)
2.82
3.66
7.08
7.93
5.07
10.83
12.96
16.95
8.73
7.06
15.82
18.03
16.34
15.77
15.21
16.06
16.67
12.22
15.30
24.65
27.04
17.75
14.37
4.79
5.63
9.01
İyi (%)
83.38
81.69
79.89
77.90
70.14
72.08
70.70
67.23
56.62
59.32
65.54
65.35
65.92
67.61
70.70
70.14
69.21
73.01
67.99
58.92
56.34
67.32
69.30
80.00
81.41
73.52
Çok iyi (%)
13.24
13.80
12.75
13.60
24.23
15.95
15.21
14.97
33.80
32.77
17.51
16.34
16.90
15.77
13.80
13.24
12.99
13.92
15.30
14.45
13.80
12.39
15.21
15.21
12.96
14.93
73
50-NEVŞEHİR
Nevşehir ilinde en fazla memnuniyetin Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 64).
Tablo 64: Nevşehir ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.56
0.28
0.85
0.56
0.28
0.57
0.56
0.29
0.56
0.28
1.13
0.85
1.14
0.85
0.56
1.44
0.87
1.13
1.15
0.59
2.42
1.71
1.14
0.00
0.28
0.84
Kötü (%)
0.84
2.25
1.13
1.98
0.00
1.43
2.54
2.03
1.11
0.85
3.38
2.27
1.42
3.98
1.69
4.31
2.31
2.27
4.02
4.75
6.65
3.13
2.86
1.12
1.68
3.08
Orta (%)
4.47
5.06
4.80
8.19
3.64
5.73
8.19
7.85
4.18
3.12
8.45
8.78
5.40
9.66
6.48
8.33
8.67
6.23
7.47
9.79
14.80
16.52
6.00
5.60
7.84
10.08
İyi (%)
37.43
36.24
34.46
33.90
33.89
28.65
31.07
36.92
29.25
30.59
30.99
34.56
33.52
34.66
36.62
30.17
38.15
36.26
35.63
32.94
29.91
36.18
31.14
36.97
42.02
38.94
Çok iyi (%)
56.70
56.18
58.76
55.37
62.18
63.61
57.63
52.91
64.90
65.16
56.06
53.54
58.52
50.85
54.65
55.75
50.00
54.11
51.72
51.93
46.22
42.45
58.86
56.30
48.18
47.06
74
51-NİĞDE
Niğde ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 65).
Tablo 65: Niğde ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.29
0.00
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.29
0.00
0.29
0.00
1.16
0.58
2.09
2.66
1.45
0.87
0.00
0.00
0.29
Kötü (%)
0.29
1.72
0.57
0.29
0.29
0.00
1.15
0.86
0.57
0.86
1.44
1.44
0.00
2.62
0.58
4.91
3.49
2.03
3.18
14.63
24.56
4.91
2.03
0.29
0.29
1.73
Orta (%)
3.16
4.02
1.15
4.32
1.44
1.15
3.74
2.02
2.01
1.44
4.61
4.03
2.88
5.81
2.31
2.89
3.78
3.48
3.76
6.57
8.58
14.74
5.51
3.46
4.03
6.05
İyi (%)
13.51
9.20
8.05
11.82
6.61
4.61
18.68
14.41
5.75
10.06
13.54
11.24
9.51
15.12
12.14
13.29
15.12
11.59
11.27
14.03
14.20
36.71
15.94
28.24
23.92
28.24
Çok iyi (%)
83.05
84.77
90.23
83.29
91.67
94.24
76.44
82.71
91.67
87.64
80.40
83.29
87.61
76.16
84.97
78.61
77.62
81.74
81.21
62.69
50.00
42.20
75.65
68.01
71.76
63.69
75
52-ORDU
Ordu ilinde en fazla memnuniyetin Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın
olduğunu hissettirmesi” ve İşini tam yapması” sorularında olduğu görülmektedir
(Tablo 66).
Tablo 66: Ordu ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.19
0.19
0.38
0.38
0.19
0.19
0.00
0.38
0.19
0.00
0.00
0.39
0.38
0.19
0.00
0.00
0.94
Kötü (%)
0.00
0.19
0.19
0.00
0.00
0.00
0.38
0.19
0.19
0.00
0.38
0.19
0.38
0.38
0.19
0.57
0.19
0.57
0.57
0.58
0.39
0.95
0.38
0.19
0.38
0.56
Orta (%)
1.52
2.27
1.70
3.23
2.27
2.69
3.59
3.02
1.32
1.51
3.04
2.46
1.88
4.02
2.64
3.42
2.50
3.40
6.50
9.67
9.94
3.98
2.86
2.82
3.77
6.03
İyi (%)
40.91
39.32
38.87
36.62
31.19
38.08
38.37
39.06
33.77
35.78
37.38
37.88
35.53
35.82
35.03
35.10
35.77
39.25
33.65
34.04
34.89
36.36
30.34
25.80
31.70
30.89
Çok iyi (%)
57.58
58.22
59.25
59.96
66.54
59.23
57.66
57.74
64.72
62.52
59.01
59.09
61.84
59.58
61.96
60.91
61.15
56.60
59.27
55.71
54.39
58.33
66.22
71.19
64.15
61.58
76
53-RİZE
Rize ilinde en fazla memnuniyetin Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın
olduğunu hissettirmesi” ve İşini tam yapması” sorularında olduğu görülmektedir
(Tablo 67).
Tablo 67: Rize ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.31
0.63
0.00
0.31
0.31
0.00
0.00
0.00
1.52
0.00
0.92
6.13
1.82
0.61
0.31
0.30
0.61
Kötü (%)
0.00
0.19
0.19
0.00
0.00
0.00
0.38
0.19
0.19
1.55
1.57
2.46
1.24
2.80
1.53
3.35
1.55
3.66
1.87
1.53
9.20
3.95
0.92
0.61
0.61
1.52
Orta (%)
1.52
2.27
1.70
3.23
2.27
2.69
3.59
3.02
1.32
3.10
5.33
6.15
2.80
5.59
2.45
4.88
7.43
7.32
9.03
16.51
16.87
11.55
3.37
2.75
3.05
7.62
İyi (%)
40.91
39.32
38.87
36.62
31.19
38.08
38.37
39.06
33.77
13.31
19.75
20.31
18.63
24.53
23.01
27.13
20.43
22.87
30.53
24.46
23.01
32.52
22.09
26.91
30.49
36.59
Çok iyi (%)
57.58
58.22
59.25
59.96
66.54
59.23
57.66
57.74
64.72
81.73
72.73
71.08
77.02
66.77
73.01
64.63
70.59
64.63
58.57
56.57
44.79
50.15
73.01
69.42
65.55
53.66
77
54-SAKARYA
Sakarya ilinde en fazla memnuniyetin Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 68).
Tablo 68: Sakarya ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.23
0.24
0.24
0.00
0.23
0.00
0.72
0.00
0.24
0.24
0.53
0.74
0.25
0.79
0.25
0.73
0.00
0.93
0.00
0.31
1.30
0.93
0.71
0.00
0.46
0.47
Kötü (%)
0.93
1.18
0.49
0.99
0.47
0.61
0.96
1.46
0.71
0.48
1.86
2.97
1.48
1.57
0.50
4.62
1.83
2.10
1.52
1.57
1.95
2.09
1.43
1.16
0.93
1.87
Orta (%)
4.18
4.73
3.65
7.64
2.34
8.90
7.47
7.28
4.50
5.00
20.42
9.90
6.91
21.20
7.25
11.44
11.52
7.46
13.64
34.91
38.76
12.99
23.33
6.28
5.32
9.37
İyi (%)
53.36
54.61
53.77
51.72
42.15
36.20
46.99
52.43
40.28
43.57
39.26
45.30
47.16
46.60
52.75
40.88
47.91
45.92
42.68
31.76
27.36
51.97
43.57
33.26
41.44
43.33
Çok iyi (%)
41.30
39.24
41.85
39.66
54.80
54.29
43.86
38.83
54.27
50.71
37.93
41.09
44.20
29.84
39.25
42.34
38.74
43.59
42.17
31.45
30.62
32.02
30.95
59.30
51.85
44.96
78
55-SAMSUN
Samsun ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 69).
Tablo 69: Samsun ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.23
0.24
0.24
0.00
0.23
0.00
0.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.43
0.26
0.27
0.27
0.43
0.47
0.00
0.00
2.39
Kötü (%)
0.93
1.18
0.49
0.99
0.47
0.66
0.65
0.65
0.86
1.30
0.67
0.43
0.65
1.31
0.43
0.86
0.66
0.22
0.26
1.06
1.36
1.96
0.47
1.08
0.87
5.65
Orta (%)
4.18
4.73
3.65
7.64
2.34
0,66
3.05
3.04
2.38
2.60
4.00
5.19
3.66
3.49
4.74
4.09
4.42
3.69
3.14
2.93
4.09
7.39
4.20
2.16
2.16
13.04
İyi (%)
53.36
54.61
53.77
51.72
42.15
32,31
34.42
35.14
29.16
30.09
36.44
36.58
34.91
37.99
37.93
37.63
38.63
42.95
34.29
32.98
32.97
46.30
39.63
33.33
25.76
38.26
Çok iyi (%)
41.30
39.24
41.85
39.66
54.80
66.37
61.66
61.17
67.60
66.02
58.89
57.79
60.78
57.21
56.90
57.42
56.29
52.71
62.04
62.77
61.31
43.91
55.24
63.42
71.21
40.65
79
56-SİİRT
Siirt ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 70).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 70: Siirt ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.30
1.48
0.60
0.60
0.00
0.00
0.30
0.60
0.30
0.30
0.89
1.19
0.60
1.49
0.60
0.90
0.60
1.50
1.52
3.28
3.89
1.79
0.60
0.60
1.51
2.11
Kötü (%)
3.27
2.67
1.49
2.69
1.79
0.30
3.01
3.00
3.57
2.42
3.87
1.79
1.81
3.57
1.49
3.59
3.57
2.99
4.56
8.66
10.18
6.25
2.70
1.81
4.83
4.83
Orta (%)
5.36
6.82
6.87
9.58
4.46
7.46
7.83
8.41
8.33
6.04
7.44
10.42
6.65
9.23
9.23
9.28
10.42
6.29
9.73
12.24
17.07
9.52
8.11
6.04
9.67
11.48
İyi (%)
55.36
56.08
49.85
52.99
50.00
48.06
50.30
51.65
42.56
48.64
45.24
52.68
47.73
49.40
52.68
49.70
48.51
48.50
53.80
44.78
37.43
39.29
41.44
54.98
33.84
46.83
Çok iyi (%)
35.71
32.94
41.19
34.13
43.75
44.18
38.55
36.34
45.24
42.60
42.56
33.93
43.20
36.31
36.01
36.53
36.90
40.72
30.40
31.04
31.44
43.15
47.15
36.56
50.15
34.74
80
57-SİNOP
Sinop ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 71).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 71: Sinop ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.35
1.05
0.00
0.70
0.00
0.35
0.00
0.35
0.00
0.70
1.40
0.35
0.00
0.00
0.00
0.35
Kötü (%)
0.70
0.70
0.35
1.39
0.70
0.00
1.05
0.35
0.35
0.00
2.10
0.70
1.05
1.39
0.70
0.70
1.05
1.05
1.40
2.80
4.56
2.79
1.05
0.70
0.70
1.75
Orta (%)
4.18
5.57
2.79
4.53
1.39
4.88
2.79
5.61
2.10
2.44
5.94
5.92
2.09
10.45
4.90
5.57
5.61
3.15
7.34
9.79
12.98
8.36
4.20
2.79
5.57
8.74
İyi (%)
29.62
25.44
17.42
23.34
9.41
20.56
22.65
24.21
13.99
15.68
27.27
18.82
19.51
28.57
21.68
17.42
22.11
26.22
19.93
22.03
22.11
27.87
24.83
17.77
21.95
27.27
Çok iyi (%)
65.51
68.29
79.44
70.73
88.50
74.56
73.52
69.82
83.57
81.88
64.34
73.52
77.35
58.89
72.73
75.96
71.23
69.23
71.33
64.69
58.95
60.63
69.93
78.75
71.78
61.89
81
58-SİVAS
Sivas ilinde en fazla memnuniyetin Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi
kolaylaştırması” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 72).
Tablo 72: Sivas ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.00
0.26
0.00
0.51
0.51
0.51
0.00
0.26
0.26
0.26
0.00
0.00
1.79
0.00
1.02
2.08
0.26
0.52
0.00
0.51
4.08
Kötü (%)
1.28
1.28
0.52
0.78
0.51
0.00
1.53
0.79
2.30
0.51
2.04
2.58
0.78
1.55
0.77
3.83
1.29
1.79
1.53
1.02
2.08
2.31
0.26
1.53
0.77
3.06
Orta (%)
3.32
4.09
2.34
4.39
2.56
3.11
5.36
6.04
3.32
3.32
6.63
4.13
4.40
18.30
6.44
13.01
8.53
4.35
3.83
20.72
22.86
7.69
4.13
6.38
7.40
13.27
İyi (%)
27.62
32.23
33.51
34.63
25.32
24.87
24.49
30.71
18.11
21.48
35.46
22.22
21.50
43.56
38.92
22.19
37.47
27.88
24.23
27.11
28.57
29.74
24.81
36.48
28.83
25.26
Çok iyi (%)
67.77
62.40
63.64
60.21
71.36
72.02
68.37
62.47
75.77
74.17
55.36
71.06
73.06
36.34
53.61
60.97
52.71
64.19
70.41
50.13
44.42
60.00
70.28
55.61
62.50
54.34
82
59-TEKİRDAĞ
Tekirdağ ilinde en fazla memnuniyetin Aile sağlığı merkezlerinde görevli
hekimlerin davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 73).
Tablo 73: Tekirdağ ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.20
0.00
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.20
0.20
0.20
0.00
0.00
0.60
0.20
0.20
3.45
8.10
8.92
0.80
0.20
0.00
0.20
1.60
Kötü (%)
0.00
0.40
0.40
0.40
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.20
0.00
0.00
0.60
0.00
0.20
1.42
0.20
0.41
1.61
0.00
0.40
0.40
0.60
Orta (%)
1.83
3.17
1.60
3.79
1.79
1.60
1.82
1.21
1.41
1.79
1.80
1.80
2.00
4.02
2.63
3.01
3.41
3.01
3.85
3.24
5.27
6.63
3.06
0.60
2.00
6.79
İyi (%)
31.64
28.17
31.26
27.54
25.05
27.54
28.14
26.67
24.10
22.71
27.45
28.46
27.45
27.97
25.71
24.85
28.31
26.25
26.98
21.26
22.92
26.10
26.73
24.35
34.73
33.53
Çok iyi (%)
66.53
68.06
66.73
68.06
72.96
70.86
70.04
72.12
74.30
75.50
70.54
69.54
70.14
68.01
71.66
70.94
68.07
70.34
64.30
67.21
62.47
64.86
70.00
74.65
62.67
57.49
83
60-TOKAT
Tokat ilinde en fazla memnuniyetin Sizi muayene etmesi” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 74).
Tablo 74: Tokat ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.52
0.00
0.00
0.00
0.26
0.00
0.00
0.00
0.26
0.00
1.31
0.52
0.00
0.52
0.00
0.26
0.53
0.26
0.27
0.88
1.48
0.00
0.80
0.00
0.00
2.59
Kötü (%)
0.26
0.52
0.26
0.52
0.26
0.26
0.52
0.52
0.00
0.00
1.04
1.56
0.78
0.79
0.26
1.05
1.06
2.34
0.82
2.63
4.44
2.60
0.53
0.80
1.04
3.89
Orta (%)
4.68
2.59
2.85
5.45
1.55
2.11
5.96
4.94
2.07
1.81
6.01
4.16
3.11
6.02
2.07
7.59
3.97
3.91
4.08
7.60
9.76
20.26
7.18
5.04
4.68
9.07
İyi (%)
44.42
40.93
39.90
47.53
33.68
35.88
44.30
45.97
31.61
37.05
32.38
36.62
39.12
41.62
42.23
32.98
39.68
35.42
45.38
38.60
39.05
38.44
38.56
36.60
45.19
46.89
Çok iyi (%)
50.13
55.96
56.99
46.49
64.25
61.74
49.22
48.57
66.06
61.14
59.27
57.14
56.99
51.05
55.44
58.12
54.76
58.07
49.46
50.29
45.27
38.70
52.93
57.56
49.09
37.56
84
61-TRABZON
Trabzon ilinde en fazla memnuniyetin Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 75).
Tablo 75: Trabzon ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.24
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24
0.24
0.49
0.25
0.73
0.49
0.49
0.49
1.96
1.96
2.45
2.96
2.69
1.97
0.49
0.24
1.21
Kötü (%)
1.22
0.73
0.49
1.22
0.24
1.47
1.22
1.23
0.73
0.73
2.20
1.46
0.49
0.73
0.73
2.20
1.72
3.43
1.47
2.45
3.45
3.42
2.22
0.24
1.46
3.16
Orta (%)
2.92
6.57
4.14
7.33
5.85
10.07
5.37
4.90
7.30
6.81
7.80
7.80
7.62
13.20
6.36
10.00
9.58
12.25
9.78
15.69
15.02
12.96
6.65
6.80
8.74
7.77
İyi (%)
51.58
45.99
47.69
43.77
40.98
40.54
47.56
48.53
37.96
38.20
44.63
43.41
43.49
43.28
46.70
41.22
46.68
39.71
44.99
41.42
36.95
40.59
41.87
44.17
43.45
48.79
Çok iyi (%)
44.28
46.72
47.45
47.43
52.68
47.91
45.85
45.34
54.01
54.01
45.12
46.83
48.16
42.05
45.72
46.10
41.52
42.65
41.81
37.99
41.63
40.34
47.29
48.30
46.12
39.08
85
62-TUNCELİ
Tunceli ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 76).
Tablo 76: Tunceli ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.44
0.45
0.00
0.00
0.89
0.45
0.89
0.45
0.00
0.00
0.00
0.93
0.00
0.00
0.00
0.90
1.09
0.00
1.82
1.38
0.94
0.00
0.00
1.34
Kötü (%)
4.00
2.69
3.11
4.95
1.35
2.79
4.91
5.38
4.44
4.91
6.57
6.76
5.88
6.07
3.20
6.16
4.85
4.48
3.28
5.93
6.36
5.05
4.69
3.60
6.70
7.59
Orta (%)
9.33
12.56
8.89
9.91
10.76
8.37
11.61
12.56
11.56
9.38
15.02
12.56
12.67
12.62
15.98
15.17
16.02
12.56
16.39
28.15
30.00
15.60
14.55
13.96
16.52
17.86
İyi (%)
45.33
45.29
50.67
48.20
49.78
52.56
48.21
43.95
46.22
48.66
44.13
45.89
47.06
48.60
50.68
46.92
48.54
49.78
44.26
40.00
40.00
43.12
46.48
41.44
41.52
41.07
Çok iyi (%)
41.33
39.46
36.89
36.49
38.12
36.28
34.38
37.67
36.89
36.61
34.27
34.78
34.39
31.78
30.14
31.75
30.58
32.29
34.97
25.93
21.82
34.86
33.33
40.99
35.27
32.14
86
63-ŞANLIURFA
Şanlıurfa ilinde en fazla memnuniyetin Bekleme odasında harcadığınız
zaman” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 77).
Tablo 77: Şanlıurfa ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.34
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kötü (%)
3.07
3.58
3.09
2.74
2.40
2.56
2.74
2.40
2.74
2.56
2.74
2.05
2.05
2.05
2.05
2.06
2.57
2.22
2.39
2.91
2.40
2.39
2.39
2.25
2.59
2.42
Orta (%)
5.80
4.61
5.32
5.48
6.16
5.47
5.30
6.16
7.03
5.98
5.47
6.83
6.67
6.67
7.01
5.84
5.82
4.95
5.13
3.77
4.97
3.93
4.10
6.04
4.66
5.71
İyi (%)
57.00
48.12
44.43
44.35
44.35
45.13
46.67
47.26
46.14
48.21
51.28
48.63
47.86
46.84
45.47
47.59
47.09
47.95
46.67
46.40
48.29
48.38
47.61
50.78
43.87
39.27
Çok iyi (%)
34.13
43.69
47.17
47.26
47.09
46.84
45.30
44.18
43.74
43.08
40.51
42.49
43.42
44.44
45.47
44.50
44.52
44.71
45.81
46.92
44.35
45.30
45.90
40.93
48.88
52.60
87
64-UŞAK
Uşak ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 78).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 78: Uşak ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.29
0.00
0.29
0.29
0.87
0.00
0.30
0.60
0.29
0.58
0.71
0.29
0.90
0.65
0.30
0.90
0.72
1.52
0.79
1.54
2.08
2.35
0.68
0.59
0.29
1.18
Kötü (%)
0.58
1.19
1.17
1.47
0.00
0.37
0.89
0.30
0.88
0.29
2.14
1.18
0.60
1.61
0.59
1.51
0.36
3.64
1.58
1.03
5.73
4.40
1.02
2.07
0.58
4.41
Orta (%)
3.79
2.99
2.64
3.24
0.87
1.47
8.01
3.59
1.76
1.46
9.29
5.01
5.07
8.71
5.03
8.73
6.45
9.70
3.56
4.10
3.65
19.35
5.12
7.40
6.41
9.71
İyi (%)
52.48
51.34
46.63
50.59
39.07
41.91
45.99
55.99
33.53
38.60
38.93
53.10
47.16
49.68
53.85
47.89
56.99
52.42
41.11
47.18
35.94
32.55
50.17
55.92
52.19
49.12
Çok iyi (%)
42.86
44.48
49.27
44.41
59.18
56.25
44.81
39.52
63.53
59.06
48.93
40.41
46.27
39.35
40.24
40.96
35.48
32.73
52.96
46.15
52.60
41.35
43.00
34.02
40.52
35.59
88
65-VAN
Van ilinde en fazla memnuniyetin Aile sağlığı merkezlerinde görevli
hekimlerin davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 79).
Tablo 79: Van ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
1.30
0.66
0.66
1.74
1.32
0.44
2.18
1.31
0.44
0.22
0.87
3.28
2.41
3.71
2.40
3.97
1.32
2.19
3.30
47.82
54.37
3.06
4.39
0.65
0.44
7.63
Kötü (%)
1.96
2.62
2.18
2.40
1.32
1.09
1.53
1.31
1.75
1.97
2.18
3.06
3.06
3.28
1.97
2.65
1.98
2.63
3.30
2.62
2.84
5.69
2.85
1.96
1.53
10.02
Orta (%)
7.83
8.30
7.42
8.71
7.02
7.00
13.73
10.72
8.10
8.75
9.39
6.56
8.97
14.63
10.04
12.14
7.03
9.43
14.29
7.64
6.33
18.38
14.47
5.01
9.15
11.55
İyi (%)
38.91
34.72
32.97
32.90
30.70
25.60
28.10
30.85
30.63
30.85
33.62
31.51
30.42
32.31
31.88
26.71
34.95
30.70
30.99
21.40
21.18
31.95
30.48
43.57
42.70
34.20
Çok iyi (%)
50.00
53.71
56.77
54.25
59.65
65.86
54.47
55.80
59.08
58.21
53.93
55.58
55.14
46.07
53.71
54.53
54.73
55.04
48.13
20.52
15.28
40.92
47.81
48.80
46.19
36.60
89
66-YOZGAT
Yozgat ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 80).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 80: Yozgat ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24
0.00
0.51
0.49
0.24
0.49
0.00
0.51
0.27
1.03
1.46
0.73
0.74
1.22
0.78
0.24
0.00
4.82
Kötü (%)
0.72
0.97
0.97
1.94
1.20
0.52
0.73
1.24
0.97
1.21
3.80
5.17
4.35
1.73
3.89
13.13
3.30
2.58
4.15
5.11
4.07
4.89
1.30
0.48
1.20
15.90
Orta (%)
1.20
2.90
2.42
3.87
0.48
5.99
7.33
9.90
1.94
2.42
7.85
2.71
2.90
11.36
3.16
11.87
23.35
5.15
4.63
8.39
10.00
6.11
11.17
1.93
5.54
12.53
İyi (%)
34.70
36.96
34.30
37.05
38.55
40.63
48.41
43.07
24.21
30.43
41.77
42.61
45.89
47.65
46.72
35.10
42.58
46.91
52.68
51.09
51.11
57.21
60.00
37.11
45.54
39.28
Çok iyi (%)
63.37
58.94
62.08
57.14
59.76
52.86
43.52
45.79
72.64
65.94
46.08
49.01
46.62
38.77
46.23
39.39
30.49
44.33
37.07
34.67
34.07
30.56
26.75
60.24
47.71
27.47
90
67-ZONGULDAK
Zonguldak ilinde en fazla memnuniyetin Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 81).
Tablo 81: Zonguldak ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.24
0.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24
0.00
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
0.00
0.77
1.03
1.01
0.00
0.00
0.00
0.00
Kötü (%)
0.72
0.97
0.97
1.94
1.20
0.52
0.73
1.24
0.97
1.21
3.80
0.25
0.25
0.25
0.50
1.01
1.28
1.25
1.02
2.30
2.31
1.77
1.53
0.25
0.75
2.00
Orta (%)
1.20
2.90
2.42
3.87
0.48
5.99
7.33
9.90
1.94
2.42
7.85
3.51
3.52
5.53
2.26
3.04
3.59
2.51
3.30
4.35
5.66
4.81
3.06
2.01
1.75
6.50
İyi (%)
34.70
36.96
34.30
37.05
38.55
40.63
48.41
43.07
24.21
30.43
33.67
33.58
32.41
35.68
31.58
33.16
34.62
34.34
38.32
41.18
41.90
37.22
30.36
33.33
36.91
35.25
Çok iyi (%)
63.37
58.94
62.08
57.14
59.76
52.86
43.52
45.79
72.64
65.94
63.04
62.66
63.82
58.54
65.66
62.78
60.51
61.15
57.36
51.41
49.10
55.19
65.05
64.41
60.60
56.25
91
68-AKSARAY
Aksaray ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 82).
Tablo 82: Aksaray ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.25
0.00
0.00
0.51
0.26
0.00
0.00
0.00
0.51
0.00
1.28
0.00
0.00
1.29
0.77
0.51
0.00
0.00
0.26
Kötü (%)
1.28
0.25
1.02
1.78
0.25
0.26
1.02
0.25
0.25
0.51
0.51
1.02
0.77
1.53
0.51
2.31
1.02
2.55
1.02
0.51
1.80
2.81
1.29
1.02
0.77
4.08
Orta (%)
6.12
4.83
4.58
4.83
3.56
2.04
6.12
4.83
4.33
3.32
6.63
4.60
4.86
7.65
4.83
7.95
8.16
6.89
5.10
4.10
12.11
8.70
5.66
6.38
6.38
7.91
İyi (%)
53.32
53.18
43.77
52.67
30.28
30.61
53.06
58.78
26.97
29.67
52.04
52.43
41.18
54.85
53.69
41.54
54.85
50.00
60.20
55.90
48.97
51.15
49.36
40.82
42.60
45.15
Çok iyi (%)
39.03
41.73
50.64
40.71
65.90
67.09
39.54
35.88
68.45
66.50
40.31
41.69
53.20
35.97
40.97
47.69
35.97
39.29
33.67
39.49
35.82
36.57
43.19
51.79
50.26
42.60
92
69-BAYBURT
Bayburt ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 83).
Tablo 83: Bayburt ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
2.95
0.42
0.00
0.84
0.00
0.42
2.54
0.42
0.43
1.69
1.72
1.27
0.84
0.84
0.84
1.26
1.67
3.36
2.97
4.74
8.58
3.80
2.12
4.18
3.77
5.02
Kötü (%)
8.02
10.04
5.86
10.46
7.53
4.64
5.51
6.28
8.55
8.02
8.15
10.97
11.81
8.02
6.75
7.11
6.28
6.30
8.90
9.05
10.73
11.39
8.47
5.02
5.44
4.18
Orta (%)
16.88
21.34
21.34
19.25
16.74
10.55
20.34
19.67
17.52
17.30
17.17
20.25
16.46
22.78
18.14
19.25
20.50
15.55
20.76
23.71
23.18
19.41
18.64
21.76
23.01
15.90
İyi (%)
53.59
48.54
52.30
51.05
48.12
49.79
46.61
49.79
45.30
45.15
47.21
45.99
50.21
46.84
53.59
49.37
48.54
49.58
44.07
40.52
35.62
43.46
43.22
44.35
42.68
48.95
Çok iyi (%)
18.57
19.67
20.50
18.41
27.62
34.60
25.00
23.85
28.21
27.85
25.75
21.52
20.68
21.52
20.68
23.01
23.01
25.21
23.31
21.98
21.89
21.94
27.54
24.69
25.10
25.94
93
70-KARAMAN
Karaman ilinde en fazla memnuniyetin Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 84).
Tablo 84: Karaman ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.95
0.00
0.00
0.63
0.32
0.00
0.32
0.00
0.63
0.32
0.63
0.64
0.63
0.96
0.96
1.59
2.22
1.58
0.64
5.10
12.38
2.54
1.27
0.32
0.32
1.90
Kötü (%)
1.90
2.22
2.23
1.58
0.32
2.55
2.87
3.18
2.54
1.59
2.22
2.88
2.22
2.56
3.18
5.08
3.16
1.90
3.51
7.01
9.52
5.08
1.27
2.22
1.91
3.17
Orta (%)
8.57
7.30
8.92
14.56
6.62
9.87
13.69
15.92
5.71
10.19
15.19
10.86
5.71
15.38
7.32
14.60
16.77
10.13
12.14
17.20
18.10
29.52
11.75
12.06
11.78
12.06
İyi (%)
68.57
68.89
62.74
56.96
47.95
46.18
55.41
57.32
53.33
41.08
50.00
56.87
62.22
60.26
64.01
50.48
53.48
52.22
54.31
42.99
35.24
38.41
50.79
56.19
61.78
55.56
Çok iyi (%)
20.00
21.59
26.11
26.27
44.79
41.40
27.71
23.57
37.78
46.82
31.96
28.75
29.21
20.83
24.52
28.25
24.37
34.18
29.39
27.71
24.76
24.44
34.92
29.21
24.20
27.30
94
71-KIRIKKALE
Kırıkkale ilinde en fazla memnuniyetin Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 85).
Tablo 85: Kırıkkale ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.30
0.31
0.60
0.30
0.00
0.00
0.30
0.00
0.30
0.30
0.61
0.61
0.30
0.61
0.00
0.61
0.94
1.24
0.63
0.00
1.69
1.82
0.00
0.00
0.00
0.30
Kötü (%)
0.00
0.31
0.91
1.52
0.30
0.62
0.30
0.31
0.00
0.00
2.75
2.13
0.91
1.22
0.91
2.74
0.63
1.24
0.31
1.00
2.36
3.65
0.93
0.30
1.21
3.03
Orta (%)
0.91
1.83
1.81
2.13
0.30
1.23
2.44
3.67
1.21
1.82
4.59
3.04
2.42
3.98
1.82
1.22
5.31
5.57
5.03
5.02
4.73
4.86
5.57
1.51
3.64
6.97
İyi (%)
24.17
27.22
23.87
27.05
25.38
25.62
28.96
28.44
23.64
20.97
26.30
25.23
28.48
32.11
31.91
27.96
29.38
31.27
35.22
28.43
27.36
31.31
27.55
20.85
23.64
25.45
Çok iyi (%)
74.62
70.34
72.81
69.00
74.02
72.53
67.99
67.58
74.85
76.90
65.75
69.00
67.88
62.08
65.35
67.48
63.75
60.68
58.81
65.55
63.85
58.36
65.94
77.34
71.52
64.24
95
72-BATMAN
Batman ilinde en fazla memnuniyetin Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 86).
Tablo 86: Batman ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.47
0.72
0.48
0.48
0.24
0.48
0.48
0.24
0.24
0.24
0.95
0.48
0.24
0.48
0.48
0.72
0.24
2.16
2.64
3.60
3.88
1.92
1.67
0.24
0.48
11.67
Kötü (%)
0.71
1.44
0.72
1.66
1.19
0.72
0.95
0.96
0.71
0.95
1.43
1.92
2.14
2.41
1.90
2.63
2.15
2.40
5.05
7.91
11.65
3.36
1.67
0.95
0.95
5.00
Orta (%)
1.89
4.32
2.88
3.80
2.61
2.40
4.77
6.95
4.27
4.52
5.00
5.29
2.85
7.23
4.75
7.42
5.97
7.67
11.54
22.78
24.27
13.19
9.79
4.77
7.36
13.81
İyi (%)
55.56
56.59
56.01
54.39
51.31
54.68
51.55
49.64
41.71
43.10
47.14
51.68
52.49
50.12
52.49
45.93
51.31
47.96
45.19
39.33
37.62
52.04
44.87
49.64
55.82
46.67
Çok iyi (%)
41.37
36.93
39.90
39.67
44.66
41.73
42.24
42.21
53.08
51.19
45.48
40.63
42.28
39.76
40.38
43.30
40.33
39.81
35.58
26.38
22.57
29.50
42.00
44.39
35.39
22.86
96
73-ŞIRNAK
Şırnak ilinde en fazla memnuniyetin Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması”
sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 87).
Tablo 87: Şırnak ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
1.93
2.18
1.21
2.96
2.67
0.74
1.47
1.21
1.69
0.97
2.42
2.42
2.43
3.15
2.42
3.69
2.44
7.54
7.07
10.02
11.46
5.08
6.86
1.69
1.69
9.16
Kötü (%)
3.62
4.13
2.91
4.44
4.13
2.94
3.91
2.18
2.18
1.70
2.42
5.57
6.33
6.30
5.33
5.90
5.62
4.02
3.90
4.65
7.07
5.33
4.17
5.06
4.82
7.23
Orta (%)
11.11
11.17
13.11
11.36
8.74
9.07
12.71
17.96
12.35
11.17
11.14
11.14
10.71
17.19
15.50
13.51
15.16
7.54
7.07
12.22
18.29
16.46
11.03
10.60
14.22
16.39
İyi (%)
41.30
40.05
37.14
38.27
30.58
36.52
40.10
39.81
30.99
33.74
38.26
38.26
37.71
34.38
37.53
35.87
38.63
35.43
37.07
28.36
22.93
31.23
34.80
40.00
36.63
33.49
Çok iyi (%)
42.03
42.48
45.63
42.96
53.88
50.74
41.81
38.83
52.78
52.43
45.76
42.62
42.82
38.98
39.23
41.03
38.14
45.48
44.88
44.74
40.24
41.89
43.14
42.65
42.65
33.73
97
74-BARTIN
Bartın ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 88).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 88: Bartın ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.30
0.61
0.30
0.30
0.61
0.00
0.30
0.00
0.31
3.03
1.21
0.30
0.00
0.30
0.30
Kötü (%)
0.62
1.21
0.30
1.52
0.30
0.61
0.30
1.22
0.91
0.91
1.82
1.52
0.61
5.18
1.52
4.55
1.22
2.43
2.43
2.45
5.45
1.82
3.04
0.91
0.91
1.21
Orta (%)
11.08
6.34
6.06
9.42
3.32
10.33
10.30
10.37
4.55
4.83
12.77
8.79
6.38
10.37
8.79
11.82
15.24
9.12
15.20
10.70
17.27
19.39
9.42
7.55
6.34
12.69
İyi (%)
54.15
59.52
48.48
49.24
48.34
49.54
50.61
52.74
43.33
42.30
48.02
54.55
55.02
49.70
55.15
42.73
52.74
48.94
52.28
49.85
43.03
51.21
49.54
46.53
54.08
52.57
Çok iyi (%)
33.85
32.93
45.15
39.82
48.04
39.51
38.79
35.67
51.21
51.96
37.39
34.85
37.39
34.45
34.24
40.30
30.79
39.21
30.09
36.70
31.21
26.36
37.69
45.02
38.37
33.23
98
75-ARDAHAN
Ardahan ilinde en fazla memnuniyetin Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 89).
Tablo 89: Ardahan ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.84
0.85
0.85
0.83
1.26
0.00
0.84
0.42
0.00
0.85
0.85
0.42
0.43
0.42
1.25
1.68
0.84
0.83
0.83
3.32
Kötü (%)
1.66
2.07
2.50
2.53
1.67
1.27
2.11
2.98
0.85
2.08
2.94
4.60
2.51
5.06
3.75
3.83
2.97
3.33
3.85
8.33
10.42
7.98
1.27
0.83
1.66
8.30
Orta (%)
8.71
8.71
5.83
7.59
4.60
8.05
10.97
10.21
12.29
8.33
7.98
10.46
8.79
11.81
7.50
10.64
7.63
8.75
8.55
10.00
13.75
8.82
9.28
7.05
9.13
19.50
İyi (%)
56.43
56.43
55.83
55.27
58.58
48.73
50.63
51.49
44.92
52.92
51.26
45.19
49.37
49.37
52.08
48.51
54.66
51.67
52.56
48.33
44.58
50.84
53.16
52.28
53.53
48.13
Çok iyi (%)
32.37
32.78
35.83
34.60
35.15
41.95
35.44
34.47
41.10
35.83
36.55
39.75
38.49
33.33
36.67
36.17
33.90
35.83
34.62
32.92
30.00
30.67
35.44
39.00
34.85
20.75
99
76-IĞDIR
Iğdır ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 90).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 90: Iğdır ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.33
0.33
0.33
0.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.33
0.33
0.33
0.66
0.66
0.00
0.33
0.00
0.98
0.66
2.02
2.36
0.66
0.66
0.00
0.66
4.59
Kötü (%)
0.66
0.00
0.33
1.31
0.66
0.66
0.66
0.99
0.00
0.66
0.66
0.99
0.33
0.98
0.99
0.99
0.98
0.98
1.66
1.35
2.70
0.66
0.66
1.31
1.64
3.28
Orta (%)
1.31
1.64
1.97
1.64
0.33
1.64
2.30
1.65
1.64
1.32
2.63
1.32
1.98
1.31
1.97
2.65
3.61
0.98
1.00
3.37
4.05
3.63
2.98
2.29
2.30
6.89
İyi (%)
25.25
25.90
23.03
26.89
22.70
23.03
22.04
24.75
23.03
22.44
23.03
24.09
23.10
28.20
26.64
25.17
23.93
26.47
24.92
24.92
23.99
25.74
24.83
27.12
28.85
26.89
Çok iyi (%)
72.46
72.13
74.34
69.84
76.32
74.67
75.00
72.61
75.33
75.25
73.36
73.27
73.93
68.85
70.39
70.86
71.48
70.59
71.76
68.35
66.89
69.31
70.86
69.28
66.56
58.36
100
77-YALOVA
Yalova ilinde en fazla memnuniyetin Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması” sorusunda olduğu görülmektedir (Tablo 91).
Tablo 91: Yalova ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kötü (%)
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
0.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.32
0.00
0.32
Orta (%)
0.32
0.63
0.63
0.63
0.63
0.32
0.95
1.26
1.26
0.95
0.95
0.63
0.95
1.26
0.95
0.32
1.26
0.63
0.63
2.52
8.52
1.27
0.63
0.32
0.95
6.33
İyi (%)
40.06
36.28
41.96
41.64
42.72
42.59
39.75
41.01
39.43
43.22
39.75
39.12
40.69
41.64
39.43
42.59
39.75
36.51
37.66
36.59
32.49
35.13
34.70
27.53
33.54
51.27
Çok iyi (%)
59.31
62.78
57.10
57.41
56.33
56.78
58.99
57.73
59.31
55.84
59.31
59.94
58.04
57.10
59.62
57.10
58.99
62.86
61.39
60.88
58.99
63.61
64.67
71.84
65.51
42.09
101
78-KARABÜK
Karabük ilinde en fazla memnuniyetin Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 92).
Tablo 92: Karabük ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03
0.34
0.34
0.00
0.00
0.34
0.68
0.68
0.35
0.35
0.00
1.37
0.69
1.03
1.03
1.37
0.34
0.34
0.34
0.34
Kötü (%)
1.03
1.03
1.03
0.34
0.69
0.68
1.37
1.72
1.03
1.37
1.71
2.06
1.03
1.71
1.73
1.38
1.75
3.44
3.10
2.74
4.12
7.90
1.37
2.05
0.34
2.05
Orta (%)
3.10
2.06
3.79
5.14
1.03
2.74
5.14
4.47
3.78
2.05
10.96
7.90
4.79
13.36
6.57
10.38
7.72
9.97
17.59
24.66
27.15
17.87
6.87
4.45
3.77
7.88
İyi (%)
22.07
21.65
16.55
16.44
13.75
10.62
18.49
28.87
13.40
16.44
26.03
24.05
25.68
28.08
29.41
29.07
29.47
23.37
26.90
27.74
25.09
24.74
19.24
19.86
23.63
15.75
Çok iyi (%)
73.79
74.91
78.62
78.08
84.54
85.96
73.97
64.60
81.44
80.14
61.30
65.64
67.81
56.16
61.94
58.82
61.05
61.86
51.72
43.84
42.61
48.11
72.16
73.29
71.92
73.97
102
79-KİLİS
Kilis ilinde en fazla memnuniyetin Uzman hekime ya da hastaneye sevkten
beklemeniz gerekenler konusunda sizi hazırlaması”, Hekim dışındaki diğer
personelin size yardımcı olması”, Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması”
ve Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin davranışlarını genel olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz?” sorularında olduğu görülmektedir (Tablo 93).
Tablo 93: Kilis ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.77
19.39
24.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Orta (%)
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.38
0.76
0.38
0.38
0.38
1.53
0.38
0.38
0.38
0.38
0.00
0.00
0.00
2.66
6.49
1.15
0.00
0.00
0.76
0.76
İyi (%)
3.04
3.80
3.04
4.58
4.94
2.66
6.08
7.63
4.58
6.11
5.75
8.78
7.25
6.90
6.11
4.58
4.96
4.58
7.28
12.17
9.92
9.92
8.78
4.20
2.67
2.67
Çok iyi (%)
96.58
95.82
96.58
95.04
94.68
96.96
93.54
91.60
95.04
93.51
93.87
89.31
92.37
92.72
93.51
95.04
95.04
95.42
91.95
65.78
58.40
88.93
91.22
95.80
96.56
96.56
103
80-OSMANİYE
Osmaniye ilinde en fazla memnuniyetin Aile sağlığı merkezlerinde görevli
hekimlerin davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunda olduğu
görülmektedir (Tablo 94).
Tablo 94: Osmaniye ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kötü (%)
0.26
0.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
0.26
0.26
0.00
0.00
0.00
0.26
0.26
0.26
0.26
0.00
0.51
0.00
0.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.26
Orta (%)
0.26
0.77
1.03
1.54
1.03
1.03
2.05
1.29
0.77
0.77
2.05
1.03
1.54
1.80
1.03
1.28
1.80
2.56
0.77
1.54
3.59
2.56
1.54
0.26
0.52
1.03
İyi (%)
7.95
13.85
11.54
14.62
13.33
13.62
14.10
15.68
11.79
13.62
15.13
14.65
14.14
15.94
15.38
15.64
14.95
14.62
11.28
14.40
35.13
43.33
38.21
9.54
16.24
14.43
Çok iyi (%)
91.54
85.13
87.44
83.85
85.64
85.35
83.85
82.78
87.18
85.35
82.82
84.32
84.32
82.01
83.33
82.82
82.99
82.82
87.44
84.06
60.51
54.10
60.26
90.21
83.25
84.28
104
81-DÜZCE
Düzce ilinde en fazla memnuniyetin
görülmektedir (Tablo 95).
Sizi dinlemesi” sorusunda olduğu
Tablo 95: Düzce ili ayrıntılı analizleri
Soru No
s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
s11
s12
s13
s14
s15
s16
s17
s18
s19
s20
s21
s22
s23
s24
s25
s26
Çok kötü (%)
0.73
0.49
0.25
0.50
0.49
0.27
0.49
0.25
0.49
0.74
0.76
0.50
0.25
1.60
0.00
1.03
0.53
0.75
0.29
0.78
0.79
3.23
0.53
0.25
1.72
1.23
Kötü (%)
1.96
1.72
1.23
1.75
0.98
1.36
0.74
1.49
1.23
0.99
4.29
2.01
1.97
2.66
1.49
1.80
1.32
1.26
2.87
3.65
3.97
7.21
1.87
1.96
3.94
1.98
Orta (%)
6.85
9.09
3.68
7.77
3.19
7.59
9.36
8.46
6.39
4.68
5.56
3.52
4.42
11.44
4.73
7.99
8.20
8.54
9.77
9.11
9.52
19.40
6.93
7.11
7.14
11.60
İyi (%)
68.70
64.37
63.97
62.16
63.39
59.62
61.82
62.19
57.74
59.61
57.58
62.31
64.86
53.99
63.18
59.54
56.08
59.05
59.48
60.16
57.67
50.00
61.60
49.75
54.68
58.02
Çok iyi (%)
21.76
24.32
30.88
27.82
31.94
31.17
27.59
27.61
34.15
33.99
31.82
31.66
28.50
30.32
30.60
29.64
33.86
30.40
27.59
26.30
28.04
20.15
29.07
40.93
32.51
27.16
105
İllere Göre Memnuniyetsizlik Sebepleri (Pareto Analizi)
Pareto analizleri EUROPEP ölçeğindeki 23 soru dikkate alınarak yapılmıştır.
81 il için soru bazlı memnuniyetsizlik düzeyleri Pareto grafikleri yardımı ile
önceliklendirilerek, memnuniyetsizlik düzeylerinin önemli bir kısmını açıklayan
sorular tespit edilmiştir. Pareto grafiklerinde verilen birikimli (kümülatif) değerler,
memnuniyetsizlik düzeyinde önceliklendirilmiş sorulara ilişkindir.
TÜRKİYE GENELİ
Türkiye genelinde memnuniyetsizliğe yol açan ilk altı sebebin doktora
telefonla ulaşabilme, aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilme , bekleme süreleri,
doktorun önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini hatırlaması, hekim
dışındaki diğer personelin yardımcı olması ve uygun zamanlara randevu verilmesi
olduğu saptanmıştır. Bunlar tüm memnuniyetsizlik sebepleri içerisinde %47,7’lik bir
oran teşkil etmektedir (Tablo 96, Şekil 10).
Tablo 96: Türkiye genelinde öncelikli memnuniyetsizlik sebeplerinin dağılımı
Soru
No
21
20
22
16
18
19
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Size uygun zamanlarda randevu
verilmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
13,8
9,7
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
13,8
23,6
8,4
5,5
32,0
37,5
5,2
42,7
5,0
47,7
106
Şekil 10: Türkiye genelinde öncelikli memnuniyetsizlik
sebeplerinin dağılımı
107
ADANA
Adana ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 97, Şekil 11).
Tablo 97: Adana ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
18
23
21
16
19
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
15,2
9,1
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
15,2
24,3
7,1
31,4
6,8
5,4
38,2
43,6
5,4
49,0
Şekil 11: Adana ili için birikimli memnuniyetsizlik
108
ADIYAMAN
Adıyaman ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 98, Şekil 12).
Tablo 98: Adıyaman ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
16
22
1
12
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Memnuniyetsizlik
(%)
12,0
10,7
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
12,0
22,6
6,8
29,5
6,8
5,6
36,3
41,9
5,6
47,4
Şekil 12: Adıyaman ili için birikimli memnuniyetsizlik
109
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 99, Şekil
13).
Tablo 99: Afyonkarahisar ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
22
16
11
2
20
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Memnuniyetsizlik
(%)
9,9
8,6
8,2
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
9,9
18,5
26,6
7,3
33,9
6,0
5,2
39,9
45,1
Şekil 13: Afyonkarahisar ili için birikimli memnuniyetsizlik
110
AĞRI
Ağrı ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza telefonla
ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 100, Şekil 14).
Tablo 100: Ağrı ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
19
17
12
18
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Uzman hekime ya da hastaneye
sevkten beklemeniz gerekenler
konusunda sizi hazırlaması
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Memnuniyetsizlik
(%)
14,8
10,2
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
14,8
25,0
8,8
33,8
6,7
40,5
6,0
46,5
6,0
52,5
Şekil 14: Ağrı ili için birikimli memnuniyetsizlik
111
AKSARAY
Aksaray ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Hekim dışındaki
diğer personelin size yardımcı olması” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 101,
Şekil 15).
Tablo 101: Aksaray ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
18
22
21
16
23
4
Soru
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Tıbbi bakımınızla ilgili kararlara sizi
de katması
Memnuniyetsizlik
(%)
12,6
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
12,6
11,8
10,1
9,2
24,4
34,5
43,7
5,9
49,6
5,9
55,5
Şekil 15: Aksaray ili için birikimli memnuniyetsizlik
112
AMASYA
Amasya ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 102, Şekil 16).
Tablo 102: Amasya ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
22
2
20
16
1
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
10,6
8,7
7,7
7,7
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
10,6
19,2
26,9
34,6
6,7
41,3
4,8
46,2
Şekil 16: Amasya ili için birikimli memnuniyetsizlik
113
ANKARA
Ankara ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 103, Şekil 17).
Tablo 103: Ankara ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
12
17
14
16
20
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Uzman hekime ya da hastaneye
sevkten beklemeniz gerekenler
konusunda sizi hazırlaması
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Memnuniyetsizlik
(%)
8,0
7,8
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
8,0
15,8
7,8
23,5
7,2
30,7
6,4
37,1
5,8
42,9
Şekil 17: Ankara ili için birikimli memnuniyetsizlik
114
ANTALYA
Antalya ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 104, Şekil 18).
Tablo 104: Antalya ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
22
14
1
19
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
9,3
7,4
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
9,3
16,7
6,1
4,5
22,8
27,3
4,3
31,6
4,3
35,9
Şekil 18: Antalya ili için birikimli memnuniyetsizlik
115
ARDAHAN
Ardahan ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 105, Şekil 19).
Tablo 105: Ardahan ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
22
20
14
12
16
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
12,5
10,3
9,4
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
12,5
22,8
32,1
5,8
37,9
4,9
42,9
4,9
47,8
Şekil 19: Ardahan ili için birikimli memnuniyetsizlik
116
ARTVİN
Artvin ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 106, Şekil 20).
Tablo 106: Artvin ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
21
23
18
16
17
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye
sevkten beklemeniz gerekenler
konusunda sizi hazırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
11,0
9,9
8,4
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
11,0
20,9
29,3
6,8
36,1
6,3
42,4
5,8
48,2
Şekil 20: Artvin ili için birikimli memnuniyetsizlik
117
AYDIN
Aydın ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 107, Şekil 21).
Tablo 107: Aydın ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
21
16
14
23
20
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlamsı
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Memnuniyetsizlik
(%)
16,4
13,9
8,5
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
16,4
30,3
38,8
7,0
45,8
6,5
52,2
6,0
58,2
Şekil 21: Aydın ili için birikimli memnuniyetsizlik
118
BALIKESİR
Balıkesir ilinde toplam memnuniyetsizliğin %77,9’unun Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz”, Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz” ve
Bekleme odasında harcadığınız zaman” sorularıyla ilgili olduğu saptanmıştır (Tablo
108, Şekil 22). Balıkesir ilinde memnuniyetsizlik sebeplerinin %84,4’ünün aşağıda
belirtilen altı sorudan kaynaklandığı saptanmıştır.
Tablo 108: Balıkesir ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
22
18
16
11
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Memnuniyetsizlik
(%)
40,7
33,3
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
40,7
74,0
3,9
2,6
77,9
80,5
2,2
82,7
1,7
84,4
Şekil 22: Balıkesir ili için birikimli memnuniyetsizlik
119
BARTIN
Bartın ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 109, Şekil 23).
Tablo 109: Bartın ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
14
16
23
22
18
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Memnuniyetsizlik
(%)
17,2
11,0
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
17,2
28,2
10,4
38,7
6,7
45,4
6,1
5,5
51,5
57,1
Şekil 23: Bartın ili için birikimli memnuniyetsizlik
120
BATMAN
Batman ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 110, Şekil 24).
Tablo 110: Batman ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
19
22
18
16
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
19,2
14,4
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
19,2
33,5
9,6
43,1
6,6
5,7
49,7
55,4
4,2
59,6
Şekil 24: Batman ili için birikimli memnuniyetsizlik
121
BAYBURT
Bayburt ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 111, Şekil 25).
Tablo 111: Bayburt ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
22
20
13
12
19
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
8,2
6,5
5,8
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
8,2
14,7
20,5
5,5
26,0
5,3
31,3
5,1
36,4
Şekil 25: Bayburt ili için birikimli memnuniyetsizlik
122
BİLECİK
Bilecik ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 112, Şekil 26).
Tablo 112: Bilecik ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
18
20
22
10
1
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Sizi muayene etmesi
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
10,5
7,0
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
10,5
17,5
7,0
24,6
7,0
5,3
3,5
31,6
36,8
40,4
Şekil 26: Bilecik ili için birikimli memnuniyetsizlik
123
BİNGÖL
Bingöl ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 113, Şekil 27).
Tablo 113: Bingöl ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
16
19
12
13
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlamsı
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Memnuniyetsizlik
(%)
22,8
10,4
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
22,8
33,2
6,2
39,4
5,9
45,3
5,2
50,5
3,9
54,4
Şekil 27: Bingöl ili için birikimli memnuniyetsizlik
124
BİTLİS
Bitlis ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 114, Şekil 28).
Tablo 114: Bitlis ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
14
16
22
1
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
26,4
16,1
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
26,4
42,5
5,7
48,3
5,7
54,0
5,7
4,6
59,8
64,4
Şekil 28: Bitlis ili için birikimli memnuniyetsizlik
125
BOLU
Bolu ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza telefonla
ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 115, Şekil 29).
Tablo 115: Bolu ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
22
16
20
18
11
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Memnuniyetsizlik
(%)
14,0
9,3
8,9
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
14,0
23,4
32,2
8,9
41,1
6,5
47,7
6,1
53,7
Şekil 29: Bolu ili için birikimli memnuniyetsizlik
126
BURDUR
Burdur ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 116, Şekil 30).
Tablo 116: Burdur ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
21
12
13
16
19
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
10,2
8,5
5,1
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
10,2
18,6
23,7
5,1
28,8
5,1
33,9
5,1
39,0
Şekil 30: Burdur ili için birikimli memnuniyetsizlik
127
BURSA
Bursa ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 117, Şekil 31).
Tablo 117: Bursa ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
23
19
21
13
1
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
28,5
7,5
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
28,5
36,0
6,1
42,1
6,1
3,9
48,2
52,2
3,5
55,7
Şekil 31: Bursa ili için birikimli memnuniyetsizlik
128
ÇANAKKALE
Çanakkale ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme
odasında harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 118, Şekil 32).
Tablo 118: Çanakkale ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
21
20
11
19
23
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Memnuniyetsizlik
(%)
13,9
9,7
6,7
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
13,9
23,6
30,3
6,1
36,4
5,5
41,8
5,5
47,3
Şekil 32: Çanakkale ili için birikimli memnuniyetsizlik
129
ÇANKIRI
Çankırı ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 119, Şekil 33).
Tablo 119: Çankırı ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
21
20
1
16
23
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini haturlaması
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Memnuniyetsizlik
(%)
21,9
20,3
10,9
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
21,9
42,2
53,1
7,8
60,9
7,8
68,8
7,8
76,6
Şekil 33: Çankırı ili için birikimli memnuniyetsizlik
130
ÇORUM
Çorum ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 120, Şekil 34).
Tablo 120: Çorum ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
12
16
14
22
13
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Memnuniyetsizlik
(%)
10,4
9,5
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
10,4
19,9
8,2
28,1
7,8
35,9
6,5
5,6
42,4
48,1
Şekil 34: Çorum ili için birikimli memnuniyetsizlik
131
DENİZLİ
Denizli ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 121, Şekil 35).
Tablo 121: Denizli ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
16
18
15
13
14
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini
kavramanıza yardımcı olması
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Memnuniyetsizlik
(%)
14,1
12,1
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
14,1
26,3
8,1
34,3
7,1
41,4
6,1
47,5
6,1
53,5
Şekil 35: Denizli ili için birikimli memnuniyetsizlik
132
DİYARBAKIR
Diyarbakır ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 122, Şekil 36).
Tablo 122: Diyarbakır ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
22
19
18
16
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
18,6
16,2
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
18,6
34,8
9,5
7,2
44,3
51,5
6,7
58,2
4,7
62,9
Şekil 36: Diyarbakır ili için birikimli memnuniyetsizlik
133
DÜZCE
Düzce ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 123, Şekil 37).
Tablo 123: Düzce ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
11
21
20
14
1
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Telefonda yardım alabilmeniz
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
16,3
7,8
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
16,3
24,1
7,0
31,1
6,6
6,2
37,7
44,0
4,3
48,2
Şekil 37: Düzce ili için birikimli memnuniyetsizlik
134
EDİRNE
Edirne ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Hekim dışındaki
diğer personelin size yardımcı olması” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 124,
Şekil 38).
Tablo 124: Edirne ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
18
22
11
13
14
16
Soru
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
11,8
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
11,8
11,8
5,9
23,5
29,4
5,9
35,3
5,9
41,2
5,9
47,1
Şekil 38: Edirne ili için birikimli memnuniyetsizlik
135
ELAZIĞ
Elazığ ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Hekim dışındaki
diğer personelin size yardımcı olması” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 125,
Şekil 39).
Tablo 125: Elazığ ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
18
9
16
4
10
12
Soru
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
İşini tam yapması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Tıbbi bakımınızla ilgili kararlara sizi
de katması
Sizi muayene etmesi
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Memnuniyetsizlik
(%)
9,8
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
9,8
8,2
7,4
18,0
25,4
7,4
32,8
6,6
6,6
39,3
45,9
Şekil 39: Elazığ ili için birikimli memnuniyetsizlik
136
ERZİNCAN
Erzincan ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo126, Şekil 40).
Tablo 126: Erzincan ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
9
21
7
12
16
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
İşini tam yapması
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
11,7
11,7
8,3
8,3
6,7
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
11,7
23,3
31,7
40,0
46,7
6,7
53,3
Şekil 40: Erzincan ili için birikimli memnuniyetsizlik
137
ERZURUM
Erzurum ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 127, Şekil 41).
Tablo 127: Erzurum ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
22
18
19
16
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
22,4
18,0
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
22,4
40,4
6,6
3,7
46,9
50,7
3,5
54,2
3,3
57,5
Şekil 41: Erzurum ili için birikimli memnuniyetsizlik
138
ESKİŞEHİR
Eskişehir ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Sağlık
durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olması” sorusuyla
ilgili bulunmuştur (Tablo 128, Şekil 42).
Tablo 128: Eskişehir ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
14
22
16
12
13
4
Soru
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Tıbbi bakımınızla ilgili kararlara sizi
de katması
Memnuniyetsizlik
(%)
11,5
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
11,5
10,0
9,2
21,5
30,8
8,5
39,2
6,9
46,2
6,2
52,3
Şekil 42: Eskişehir ili için birikimli memnuniyetsizlik
139
GAZİANTEP
Gaziantep ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 129, Şekil 43).
Tablo 129: Gaziantep ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
19
22
11
7
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
13,8
13,1
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
13,8
26,9
5,9
32,8
5,9
4,4
38,8
43,1
4,4
47,5
Şekil 43: Gaziantep ili için birikimli memnuniyetsizlik
140
GİRESUN
Giresun ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Hekim dışındaki
diğer personelin size yardımcı olması” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 130,
Şekil 44).
Tablo 130: Giresun ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
18
22
16
17
21
20
Soru
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye
sevkten beklemeniz gerekenler
konusunda sizi hazırlaması
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Memnuniyetsizlik
(%)
8,3
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
8,3
7,6
6,9
15,9
22,8
6,9
29,7
6,9
5,5
36,6
42,1
Şekil 44: Giresun ili için birikimli memnuniyetsizlik
141
GÜMÜŞHANE
Gümüşhane ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 131, Şekil 45).
Tablo 131: Gümüşhane ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
22
23
20
14
16
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
13,3
12,6
8,9
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
13,3
25,9
34,8
5,8
40,6
5,5
46,1
5,1
51,2
Şekil 45: Gümüşhane ili için birikimli memnuniyetsizlik
142
HAKKARİ
Hakkari ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 132, Şekil 46).
Tablo 132: Hakkari ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
23
22
19
1
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
17,6
10,4
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
17,6
28,0
7,3
35,2
6,2
4,7
41,5
46,1
4,1
50,3
Şekil 46: Hakkari ili için birikimli memnuniyetsizlik
143
HATAY
Hatay ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Hekim dışındaki
diğer personelin size yardımcı olması” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 133,
Şekil 47).
Tablo 133: Hatay ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
18
16
22
7
10
21
Soru
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Sizi muayene etmesi
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Memnuniyetsizlik
(%)
10,1
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
10,1
6,9
17,0
6,9
6,9
6,3
6,3
23,9
30,8
37,1
43,4
Şekil 47: Hatay ili için birikimli memnuniyetsizlik
144
IĞDIR
Iğdır ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza telefonla
ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 134, Şekil 48).
Tablo 134: Iğdır ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
19
18
14
4
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Tıbbi bakımınızla ilgili kararlara sizi
de katması
Memnuniyetsizlik
(%)
16,0
10,6
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
16,0
26,6
7,4
34,0
6,4
40,4
5,3
45,7
5,3
51,1
Şekil 48: Iğdır ili için birikimli memnuniyetsizlik
145
ISPARTA
Isparta ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 135, Şekil 49).
Tablo 135: Isparta ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
22
23
13
14
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Memnuniyetsizlik
(%)
13,4
7,6
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
13,4
21,0
7,6
5,9
28,6
34,5
5,0
39,5
5,0
44,5
Şekil 49: Isparta ili için birikimli memnuniyetsizlik
146
İSTANBUL
İstanbul ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 136, Şekil 50).
Tablo 136: İstanbul ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
23
18
19
21
16
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
12,6
7,7
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
12,6
20,3
6,8
27,0
6,3
33,3
5,9
5,6
39,2
44,8
Şekil 50: İstanbul ili için birikimli memnuniyetsizlik
147
İZMİR
İzmir ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Önceki görüşmelerde
yaptıklarını ve söylediklerini hatırlaması” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 137,
Şekil 51).
Tablo 137: İzmir ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
16
21
22
14
19
20
Soru
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Memnuniyetsizlik
(%)
7,2
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
7,2
7,2
7,2
6,1
14,4
21,6
27,7
6,1
33,8
5,4
39,2
Şekil 51: İzmir ili için birikimli memnuniyetsizlik
148
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 138, Şekil
52).
Tablo 138: Kahramanmaraş ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
19
22
18
23
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Memnuniyetsizlik
(%)
25,6
22,5
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
25,6
48,1
9,4
57,5
8,5
4,0
66,1
70,1
4,0
74,1
Şekil 52: Kahramanmaraş ili için birikimli memnuniyetsizlik
149
KARABÜK
Karabük ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 139, Şekil 53).
Tablo 139: Karabük ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
21
18
19
20
12
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Memnuniyetsizlik
(%)
17,0
9,4
8,8
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
17,0
26,4
35,2
6,9
42,1
6,9
49,1
4,4
53,5
Şekil 53: Karabük ili için birikimli memnuniyetsizlik
150
KARAMAN
Karaman ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 140, Şekil 54).
Tablo 140: Karaman ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
22
16
17
15
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye
sevkten beklemeniz gerekenler
konusunda sizi hazırlaması
Tavsiyelerine uymanızın önemini
kavramanıza yardımcı olması
Memnuniyetsizlik
(%)
20,9
11,5
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
20,9
32,4
7,3
6,4
39,7
46,1
5,2
51,2
3,9
55,2
Şekil 54: Karaman ili için birikimli memnuniyetsizlik
151
KARS
Kars ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza telefonla
ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 141, Şekil 55).
Tablo 141: Kars ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
23
22
12
17
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Uzman hekime ya da hastaneye
sevkten beklemeniz gerekenler
konusunda sizi hazırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
7,3
6,2
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
7,3
13,5
5,8
19,3
5,5
4,7
24,7
29,5
4,7
34,2
Şekil 55: Kars ili için birikimli memnuniyetsizlik
152
KASTAMONU
Kastamonu ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 142, Şekil 56).
Tablo 142: Kastamonu ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
16
18
22
20
10
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Sizi muayene etmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
11,7
8,5
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
11,7
20,2
7,4
27,7
7,4
6,4
35,1
41,5
5,3
46,8
Şekil 56: Kastamonu ili için birikimli memnuniyetsizlik
153
KAYSERİ
Kayseri ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 143, Şekil 57).
Tablo 143: Kayseri ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
21
18
19
16
14
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Memnuniyetsizlik
(%)
11,7
9,3
8,4
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
11,7
21,0
29,4
7,8
37,2
6,0
43,2
5,1
48,3
Şekil 57: Kayseri ili için birikimli memnuniyetsizlik
154
KIRIKKALE
Kırıkkale ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme
odasında harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 144, Şekil 58).
Tablo 144: Kırıkkale ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
21
11
16
12
18
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Memnuniyetsizlik
(%)
15,3
10,2
9,3
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
15,3
25,4
34,7
9,3
44,1
7,6
51,7
6,8
58,5
Şekil 58: Kırıkkale ili için birikimli memnuniyetsizlik
155
KIRKLARELİ
Kırklareli ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 145, Şekil 59).
Tablo 145: Kırklareli ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
16
18
19
20
22
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Memnuniyetsizlik
(%)
8,8
6,3
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
8,8
15,1
6,3
21,5
5,9
27,3
5,9
33,2
5,9
39,0
Şekil 59: Kırklareli ili için birikimli memnuniyetsizlik
156
KIRŞEHİR
Kırşehir ilinde toplam memnuniyetsizliği açıklayan soruların ilk 4’ünün eşit
dağıldığı dikkati çekmektedir (Tablo 146, Şekil 60).
Tablo 146: Kırşehir ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
10
11
15
16
12
14
Soru
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Tavsiyelerine uymanızın önemini
kavramanıza yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Memnuniyetsizlik
(%)
5,4
5,4
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
5,4
10,9
5,4
16,3
5,4
21,7
4,7
26,4
4,7
31,0
Şekil 60: Kırşehir ili için birikimli memnuniyetsizlik
157
KİLİS
Kilis ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza telefonla
ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 147, Şekil 61). Kilis ilinde
bildirilen memnuniyetsizlik sebeplerinin tamamının dört sorudan kaynaklandığı ve
bunların da öncelikli olarak %97,5’inin telefonla doktora ve aile sağlığı merkezine
erişim ile ilgili olması dikkat çekicidir.
Tablo 147: Kilis ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
19
12
1
10
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Sizi muayene etmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
55,0
42,5
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
55,0
97,5
1,7
99,2
0,8
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
Şekil 61: Kilis ili için birikimli memnuniyetsizlik
158
KOCAELİ
Kocaeli ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 148, Şekil 62).
Tablo 148: Kocaeli ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
22
16
23
20
12
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Memnuniyetsizlik
(%)
12,8
8,9
7,8
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
12,8
21,8
29,6
7,4
37,0
6,6
43,6
6,2
49,8
Şekil 62: Kocaeli ili için birikimli memnuniyetsizlik
159
KONYA
Konya ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 149, Şekil 63).
Tablo 149: Konya ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
18
11
22
12
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Memnuniyetsizlik
(%)
8,9
7,0
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
8,9
16,0
6,6
22,5
5,6
28,2
5,6
5,2
33,8
39,0
Şekil 63: Konya ili için birikimli memnuniyetsizlik
160
KÜTAHYA
Kütahya ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 150, Şekil 64).
Tablo 150: Kütahya ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
12
18
5
10
23
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Sizi dinlemesi
Sizi muayene etmesi
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Memnuniyetsizlik
(%)
17,9
10,4
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
17,9
28,4
9,0
37,3
7,5
6,0
6,0
44,8
50,7
56,7
Şekil 64: Kütahya ili için birikimli memnuniyetsizlik
161
MALATYA
Malatya ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Sizin özel
durumunuzla ilgilenmesi” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 151, Şekil 65).
Tablo 151: Malatya ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
2
1
12
16
21
22
Soru
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Memnuniyetsizlik
(%)
16,7
11,1
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
16,7
27,8
11,1
38,9
11,1
50,0
11,1
11,1
61,1
72,2
Şekil 65: Malatya ili için birikimli memnuniyetsizlik
162
MANİSA
Manisa ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 152, Şekil 66).
Tablo 152: Manisa ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
22
11
14
17
18
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Uzman hekime ya da hastaneye
sevkten beklemeniz gerekenler
konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Memnuniyetsizlik
(%)
12,7
11,0
7,6
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
12,7
23,7
31,4
5,9
37,3
5,1
42,4
5,1
47,5
Şekil 66: Manisa ili için birikimli memnuniyetsizlik
163
MARDİN
Mardin ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 153, Şekil 67).
Tablo 153: Mardin ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
14
18
22
19
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
19,7
10,1
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
19,7
29,8
9,7
39,5
7,6
47,1
5,9
5,0
52,9
58,0
Şekil 67: Mardin ili için birikimli memnuniyetsizlik
164
MERSİN
Mersin ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 154, Şekil 68).
Tablo 154: Mersin ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
21
23
9
19
20
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
İşini tam yapması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Memnuniyetsizlik
(%)
8,7
8,0
6,3
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
8,7
16,7
23,0
6,3
5,6
29,3
34,8
5,6
40,4
Şekil 68: Mersin ili için birikimli memnuniyetsizlik
165
MUĞLA
Muğla ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 155, Şekil 69).
Tablo 155: Muğla ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
21
20
16
18
19
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
10,4
9,9
5,9
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
10,4
20,2
26,2
5,7
31,9
5,7
37,5
5,4
43,0
Şekil 69: Muğla ili için birikimli memnuniyetsizlik
166
MUŞ
Muş ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza telefonla
ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 156, Şekil 70).
Tablo 156: Muş ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
22
20
19
11
17
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Uzman hekime ya da hastaneye
sevkten beklemeniz gerekenler
konusunda sizi hazırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
12,0
10,8
8,4
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
12,0
22,9
31,3
6,0
37,3
4,8
42,2
4,8
47,0
Şekil 70: Muş ili için birikimli memnuniyetsizlik
167
NEVŞEHİR
Nevşehir ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 157, Şekil 71).
Tablo 157: Nevşehir ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
16
19
20
14
22
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Memnuniyetsizlik
(%)
11,2
7,5
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
11,2
18,7
6,7
25,4
6,7
32,1
6,3
38,4
6,3
44,8
Şekil 71: Nevşehir ili için birikimli memnuniyetsizlik
168
NİĞDE
Niğde ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 158, Şekil 72).
Tablo 158: Niğde ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
22
16
19
17
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Uzman hekime ya da hastaneye
sevkten beklemeniz gerekenler
konusunda sizi hazırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
32,7
19,9
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
32,7
52,7
7,8
6,4
60,5
66,9
4,6
71,5
4,3
75,8
Şekil 72: Niğde ili için birikimli memnuniyetsizlik
169
ORDU
Ordu ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 159, Şekil 73).
Tablo 159: Ordu ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
13
18
21
11
12
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Memnuniyetsizlik
(%)
13,2
7,5
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
13,2
20,8
7,5
28,3
7,5
5,7
35,8
41,5
5,7
47,2
Şekil 73: Ordu ili için birikimli memnuniyetsizlik
170
OSMANİYE
Osmaniye ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 160, Şekil 74).
Tablo 160: Osmaniye ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
19
1
10
14
15
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Sizi muayene etmesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini
kavramanıza yardımcı olması
Memnuniyetsizlik
(%)
21,4
14,3
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
21,4
35,7
7,1
42,9
7,1
7,1
50,0
57,1
7,1
64,3
Şekil 74: Osmaniye ili için birikimli memnuniyetsizlik
171
RİZE
Rize ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza telefonla
ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 161, Şekil 75).
Tablo 161: Rize ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
22
18
16
14
12
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Memnuniyetsizlik
(%)
24,5
9,3
8,3
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
24,5
33,8
42,2
5,4
47,5
4,9
52,5
3,9
56,4
Şekil 75: Rize ili için birikimli memnuniyetsizlik
172
SAKARYA
Sakarya ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Önceki
görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini hatırlaması” sorusuyla ilgili bulunmuştur
(Tablo 162, Şekil 76).
Tablo 162: Sakarya ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
16
12
18
22
21
11
Soru
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Memnuniyetsizlik
(%)
12,8
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
12,8
8,7
21,5
7,6
29,1
7,6
5,8
5,2
36,6
42,4
47,7
Şekil 76: Sakarya ili için birikimli memnuniyetsizlik
173
SAMSUN
Samsun ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 163, Şekil 77).
Tablo 163: Samsun ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
10
14
21
1
2
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Sizi muayene etmesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
12,1
6,6
6,6
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
12,1
18,7
25,3
6,6
5,5
31,9
37,4
5,5
42,9
Şekil 77: Samsun ili için birikimli memnuniyetsizlik
174
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Sizin özel
durumunuzla ilgilenmesi” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 164, Şekil 78).
Tablo 164: Şanlıurfa ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
2
1
3
9
20
4
Soru
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Sorunlarınızı ona (hekime)
söylemenizi kolaylaştırması
İşini tam yapması
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Tıbbi bakımınızla ilgili kararlara sizi
de katması
Memnuniyetsizlik
(%)
6,1
5,2
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
6,1
11,3
5,2
16,5
5,2
4,9
21,7
26,7
4,9
31,6
Şekil 78: Şanlıurfa ili için birikimli memnuniyetsizlik
175
SİİRT
Siirt ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza telefonla
ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 165, Şekil 79).
Tablo 165: Siirt ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
22
19
14
11
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Memnuniyetsizlik
(%)
13,7
11,7
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
13,7
25,4
7,9
5,8
33,2
39,1
5,0
44,0
4,7
48,7
Şekil 79: Siirt ili için birikimli memnuniyetsizlik
176
SİNOP
Sinop ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 166, Şekil 80).
Tablo 166: Sinop ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
22
11
14
12
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Memnuniyetsizlik
(%)
18,5
10,9
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
18,5
29,3
9,8
7,6
39,1
46,7
6,5
53,3
5,4
58,7
Şekil 80: Sinop ili için birikimli memnuniyetsizlik
177
ŞIRNAK
Şırnak ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 167, Şekil 81).
Tablo 167: Şırnak ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
18
19
23
22
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Memnuniyetsizlik
(%)
10,1
8,0
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
10,1
18,2
6,1
24,3
6,0
30,3
6,0
36,3
5,7
42,1
Şekil 81: Şırnak ili için birikimli memnuniyetsizlik
178
SİVAS
Sivas ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 168, Şekil 82).
Tablo 168: Sivas ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
16
18
9
11
12
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
İşini tam yapması
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Memnuniyetsizlik
(%)
10,3
9,7
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
10,3
20,0
9,0
29,0
7,1
6,5
36,1
42,6
6,5
49,0
Şekil 82: Sivas ili için birikimli memnuniyetsizlik
179
TEKİRDAĞ
Tekirdağ ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 169, Şekil 83). Tekirdağ
ilinde memnuniyetsizlik sebeplerinin %89,8’inin ilk altı sorudan kaynaklandığı,
bunların da %59,2’sini doktora ve aile sağlığı merkezine telefonla erişim konularının
oluşturduğu saptanmıştır.
Tablo 169: Tekirdağ ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
19
22
16
2
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
31,3
27,9
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
31,3
59,2
16,3
75,5
8,2
4,1
83,7
87,8
2,0
89,8
Şekil 83: Tekirdağ ili için birikimli memnuniyetsizlik
180
TOKAT
Tokat ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 170, Şekil 84).
Tablo 170: Tokat ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
18
22
11
12
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Memnuniyetsizlik
(%)
17,5
10,5
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
17,5
28,1
8,8
36,8
8,8
7,9
45,6
53,5
7,0
60,5
Şekil 84: Tokat ili için birikimli memnuniyetsizlik
181
TRABZON
Trabzon ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 171, Şekil 85).
Tablo 171: Trabzon ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
22
18
20
23
19
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
11,9
11,5
10,1
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
11,9
23,4
33,5
9,2
42,7
7,8
50,5
6,4
56,9
Şekil 85: Trabzon ili için birikimli memnuniyetsizlik
182
TUNCELİ
Tunceli ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Sağlık durumunuza
bağlı duygusal sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı olması” sorusuyla ilgili
bulunmuştur (Tablo 172, Şekil 86).
Tablo 172: Tunceli ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
14
11
12
22
13
16
Soru
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
6,2
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
6,2
5,8
11,9
5,8
17,7
5,8
5,3
23,5
28,8
5,3
34,2
Şekil 86: Tunceli ili için birikimli memnuniyetsizlik
183
UŞAK
Uşak ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Bekleme odasında
harcadığınız zaman” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 173, Şekil 87).
Tablo 173: Uşak ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
22
18
21
11
16
14
Soru
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Memnuniyetsizlik
(%)
15,8
11,6
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
15,8
27,4
10,3
5,5
37,7
43,2
5,5
48,6
4,8
53,4
Şekil 87: Uşak ili için birikimli memnuniyetsizlik
184
VAN
Van ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza telefonla
ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 174, Şekil 88).
Tablo 174: Van ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
22
23
14
16
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Sağlık durumunuza bağlı duygusal
sorunlarla başa çıkmanıza yardımcı
olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Memnuniyetsizlik
(%)
28,7
25,3
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
28,7
54,0
4,4
3,6
58,4
62,0
3,5
65,5
3,3
68,8
Şekil 88: Van ili için birikimli memnuniyetsizlik
185
YALOVA
Yalova ilinde toplam memnuniyetsizliği açıklayan soruların 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
12, 13 ve 19. sorular olduğu ve eşit dağıldığı dikkati çekmektedir (Tablo 175, Şekil
89).
Tablo 175: Yalova ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
1
2
3
12
13
19
Soru
Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona söylemenizi
kolaylaştırması
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Memnuniyetsizlik
(%)
10,0
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
10,0
10,0
10,0
20,0
30,0
10,0
40,0
10,0
50,0
10,0
60,0
Şekil 89: Yalova ili için birikimli memnuniyetsizlik
186
YOZGAT
Yozgat ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Önceki
görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini hatırlaması” sorusuyla ilgili bulunmuştur
(Tablo 176, Şekil 90).
Tablo 176: Yozgat ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
16
22
12
19
13
11
Soru
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve
söylediklerini hatırlaması
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Test ve tedavilerin amaçlarını
açıklaması
Size uygun zamanlara randevu
verilmesi
Şikayetleriniz veya hastalığınız
hakkında istediğiniz bilgileri vermesi
Hastalıklardan korunmanız için
sunduğu hizmetler (sağlık taraması,
sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Memnuniyetsizlik
(%)
18,2
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
18,2
8,4
7,8
26,7
34,5
7,8
42,2
6,4
48,6
5,7
54,4
Şekil 90: Yozgat ili için birikimli memnuniyetsizlik
187
ZONGULDAK
Zonguldak ilinde toplam memnuniyetsizliğin en fazla sebebi Doktorunuza
telefonla ulaşabilmeniz” sorusuyla ilgili bulunmuştur (Tablo 177, Şekil 91).
Tablo 177: Zonguldak ili için birikimli memnuniyetsizlik
Soru
No
21
20
22
18
4
23
Soru
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Hekim dışındaki diğer personelin size
yardımcı olması
Tıbbi bakımınızla ilgili kararlara sizi
de katması
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet
sunulması
Memnuniyetsizlik
(%)
14,1
13,0
Memnuniyetsizlik
Birikimli (%)
14,1
27,2
12,0
8,7
39,1
47,8
7,6
55,4
6,5
62,0
Şekil 91: Zonguldak ili için birikimli memnuniyetsizlik
188
Önceki Yıllarla Karşılaştırmalar
2010 yılından beri tekrarlanan bu çalışmada bütün sorular incelendiğinde
yıllara göre memnuniyet oranlarında artış olduğu görülmüştür (Tablo 178).
Tablo 178: Türkiye genelinde yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
SORULAR
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi
kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi
hissetmenize yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler
(sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında
istediğiniz bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı
olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel
olarak nasıl buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını
(bekleme odası, tuvalet, temizlik, ısıtma,
aydınlatma vs.) genel olarak nasıl
değerlendiriyorsunuz?
2010
2011
2012
79,9
93,6
94,2
78,3
91,9
93,6
81,3
93,9
94,6
77,1
85,6
85,8
77,1
90,8
94,8
91,2
89,7
92,8
95,3
94,4
91,8
77,2
90,4
92,3
84,2
84,8
93,7
93,8
93,8
94,1
82,0
88,6
91,1
79,0
89,0
91,3
80,5
91,9
93,0
77,7
85,7
88,9
78,4
90,8
92,3
73,4
86,8
89,3
76,6
87,9
90,0
83,9
87,2
90,8
74,1
68,4
61,9
69,1
78,1
84,6
74,0
69,8
78,5
87,1
89,3
82,4
77,8
84,2
90,2
81,8
92,4
93,2
81,2
89,8
91,5
69,9
81,0
84,5
189
Yıllar içerisinde memnuniyet düzeyindeki değişimleri incelemek için
tekrarlayan örneklerde ANOVA analizi yapılmıştır. Yıllar içerisinde memnuniyet
ortalamalarında anlamlı bir artış olduğu saptanmıştır (F=1426.922; p<0,001; Şekil
92). 2010 yılına göre hem 2011 (F=935,661; p<0,001), hem de 2013 yılı
(F=2304,223; p<0,001) ortalamaları anlamlı derecede daha yüksek bulunmuştur.
Şekil 92: Yıllar içerisindeki memnuniyet ortalamaları
190
NUTS Bölgeleri Açısından Karşılaştırmalar
Soru bazında memnuniyet puan ortalamalarına bakıldığında NUTS bölgeleri
açısından da yıllar içerisinde bir artış olduğu görülmektedir (Tablo 179- Tablo 190).
Tablo 179: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 1 –
TR1 İstanbul
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
SORULAR
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize
yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler
(sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz
bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza yardımcı
olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak nasıl
buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını (bekleme
odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma vs.) genel
olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2010 2011 2012
77.2 91.7 94.4
77.6
82.5
75.9
87.1
88.6
75.7
78.9
89.3
93.2
90.1
94.1
93.1
89.6
89.1
92.7
94.1
90.4
96.0
96.9
92.5
92.2
85.4
83.9
82.7
93.9
93.7
83.1
92.5
93.9
91.5
79.5
80.8
83.4
91.2
90.6
92.1
69.3
84.1
87.6
77.6
89.2
91.8
68.0
85.8
88.4
72.7
83.5
88.7
82.5
68.9
54.8
47.1
54.5
73.3
81.0
83.5
89.6
90.9
87.4
79.5
84.9
89.1
88.0
90.9
84.5
80.3
81.7
85.1
91.8
82.7
89.0
91.1
66.1
84.3
84.8
191
Tablo 180: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 2 –
TR2 Batı Marmara
NO SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize
yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler (sağlık
taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz
bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza yardımcı
olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak nasıl
buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını (bekleme
odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma vs.) genel
olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2010 2011 2012
85.3 95.2 95.8
86.0
85.9
83.1
91.0
91.8
86.1
86.0
94.6
96.7
92.9
96.6
95.2
91.1
92.7
95.4
96.1
93.8
96.5
95.1
93.8
95.3
91.2
91.4
91.0
96.2
96.1
87.1
95.5
95.8
93.0
88.1
88.6
91.1
93.4
94.1
94.9
82.4
87.0
92.9
86.2
93.0
94.3
80.3
86.2
92.9
84.3
88.5
92.8
90.5
82.5
82.1
74.4
77.6
89.0
91.1
90.9
88.2
75.6
70.9
78.4
88.5
95.8
94.1
92.6
83.9
80.6
88.6
94.1
95.8
91.1
92.4
94.4
74.4
85.4
90.2
192
Tablo 181: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 3 –
TR3 Ege
NO SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize
yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler (sağlık
taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz
bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza yardımcı
olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak nasıl
buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını (bekleme
odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma vs.) genel
olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2010 2011 2012
86.9 94.1 94.7
86.4
88.1
85.3
91.2
92.3
83.9
84.5
92.4
94.6
91.2
95.7
93.6
92.3
91.0
94.0
95.2
93.1
96.2
96.4
92.3
93.5
89.4
89.5
88.3
94.5
94.4
90.9
94.9
95.0
91.8
86.2
87.4
90.9
93.0
90.5
93.3
82.0
86.9
88.8
86.1
92.6
92.6
82.1
87.3
89.8
84.1
91.5
92.1
89.2
85.4
79.1
74.9
76.5
84.8
87.2
87.5
88.3
79.8
76.4
78.2
87.9
90.5
91.1
90.6
83.1
77.7
79.4
88.8
93.3
86.7
91.2
92.6
78.5
82.0
87.3
193
Tablo 182: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 4 –
TR4 Doğu Marmara
NO SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize
yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler (sağlık
taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz
bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza yardımcı
olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak nasıl
buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını (bekleme
odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma vs.) genel
olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2010 2011 2012
85.4 94.6 94.5
85.3
87.3
83.7
90.7
90.9
84.5
85.4
93.8
94.7
92.9
96.1
95.4
92.7
93.2
94.4
95.8
93.6
96.5
95.1
93.0
94.0
89.0
89.3
86.1
95.0
95.2
90.6
95.4
94.9
90.6
85.9
87.6
90.4
93.9
91.9
94.1
79.9
89.7
88.6
85.7
93.0
93.4
81.2
88.2
90.1
82.7
88.7
91.9
87.5
82.8
76.2
70.3
71.6
81.9
85.0
89.6
89.2
78.0
71.8
74.9
88.4
94.6
92.7
91.4
79.9
76.6
82.3
89.9
93.8
84.5
90.6
92.4
72.1
82.5
87.8
194
Tablo 183: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 5 –
TR5 Batı Anadolu
NO SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize
yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler
(sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz
bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza yardımcı
olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak
nasıl buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını (bekleme
odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma vs.) genel
olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2010
76.9
2011
93.8
2012
94.8
68.0
78.5
71.0
82.4
83.1
72.5
70.3
91.9
94.0
91.8
95.6
93.3
89.8
90.8
94.0
93.6
91.5
93.2
92.1
89.7
91.0
79.3
80.7
73.2
94.2
92.8
86.3
92.9
91.7
88.5
77.2
74.1
87.7
90.8
89.7
92.7
63.0
82.2
90.3
74.0
89.9
92.0
60.9
84.3
89.2
75.2
84.6
87.9
82.5
66.8
68.5
58.1
61.0
79.3
77.5
88.0
86.3
77.4
72.8
79.5
81.6
90.5
90.1
90.0
86.3
83.1
85.5
92.8
87.1
77.2
87.4
85.3
56.7
77.9
85.8
195
Tablo 184: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 6 –
TR6 Akdeniz
NO SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize
yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler
(sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz
bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı
olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak
nasıl buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını
(bekleme odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma
vs.) genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2010
86.0
2011
96.1
2012
95.4
85.3
87.0
84.2
90.4
90.2
83.7
83.8
95.4
96.6
95.0
97.1
94.2
91.9
94.7
95.4
95.7
95.1
95.8
95.1
92.4
92.8
90.0
90.6
89.0
95.8
96.5
93.8
94.2
94.6
93.1
85.2
87.3
92.1
95.0
93.7
94.3
80.4
93.1
91.5
85.0
94.9
92.9
79.6
92.9
90.7
84.9
93.8
92.8
87.1
91.0
92.1
81.4
78.3
70.4
73.6
84.0
87.2
85.4
79.9
78.1
82.1
91.5
94.2
90.6
88.1
83.4
86.6
90.6
94.0
87.3
91.9
92.6
76.1
84.8
84.8
196
Tablo 185: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 7 –
TR7 Orta Anadolu
NO SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize
yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler
(sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz
bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza yardımcı
olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak
nasıl buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını (bekleme
odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma vs.) genel
olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2010
76.9
2011
92.8
2012
94.6
76.3
77.9
74.3
81.7
82.3
72.3
73.5
93.1
94.6
92.3
95.3
92.3
91.0
92.8
93.6
94.9
92.8
96.2
94.9
91.7
92.2
81.3
81.5
78.3
94.2
94.4
89.3
94.4
95.1
90.5
76.5
76.2
90.0
92.1
91.9
93.0
68.8
87.5
87.7
72.9
91.4
92.9
69.4
87.8
86.3
71.1
89.8
87.9
81.1
68.1
65.3
59.2
63.8
73.2
77.0
87.8
85.0
77.7
66.6
81.2
89.2
93.1
89.8
87.1
82.7
77.1
83.2
90.3
93.8
73.7
91.7
91.5
61.9
83.4
81.1
197
Tablo 186: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 8 –
TR8 Batı Karadeniz
NO SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi
kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize
yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler
(sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz
bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı
olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak
nasıl buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını
(bekleme odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma
vs.) genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2010
89.30
2011
94.10
2012
94.90
87.1
90.5
89.6
92.8
95.7
96.6
86.7
93.2
93.5
84.4
84.7
82.9
93.6
86.7
85.0
87.9
94.7
97.5
95.9
94.8
95.0
90.8
91.9
89.3
92.9
91.8
84.1
96.3
96.5
93.0
86.7
89.2
86.2
90.2
93.6
95.6
81.6
77.8
91.5
87.7
86.9
95.3
84.6
82.7
91.9
85.8
84.8
93.4
88.7
84.7
93.1
86.7
85.9
82.5
81.2
86.1
89.0
78.3
64.7
60.3
69.5
84.3
92.6
92.1
88.5
84.0
85.7
93.3
95.5
88.4
88.6
94.6
78.7
79.1
87.2
198
Tablo 187: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 9 Doğu
Karadeniz
NO SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize
yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler
(sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz
bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı
olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak
nasıl buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını
(bekleme odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma
vs.) genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2010
74.8
2011
95.7
2012
95.1
73.5
75.6
70.5
80.8
81.4
72.5
69.5
94.4
96.1
93.0
96.5
90.1
91.4
93.0
94.5
95.2
92.2
95.0
93.0
92.5
93.3
78.8
79.8
77.3
95.6
95.9
88.1
93.6
93.7
91.2
75.2
76.7
90.9
95.1
91.3
93.7
67.6
86.2
89.2
73.0
92.1
92.7
68.9
88.2
89.0
74.4
84.8
88.8
80.4
88.8
89.3
69.8
65.8
59.3
64.0
75.1
74.7
82.3
76.2
69.8
82.1
84.2
93.5
88.2
83.3
78.8
84.1
88.7
94.0
74.2
92.3
92.4
69.8
82.0
88.3
199
Tablo 188: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 10 –
TRA Kuzeydoğu Anadolu
NO SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize
yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler
(sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz
bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı
olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak
nasıl buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını
(bekleme odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma
vs.) genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2010
69.3
2011
91.9
2012
91.4
69.0
71.1
64.0
76.9
76.7
66.7
66.1
91.1
92.1
90.9
93.2
91.9
88.9
87.7
90.7
92.1
91.0
92.9
93.2
90.4
90.0
75.2
77.6
73.7
92.1
92.8
88.4
90.9
90.7
89.6
68.7
70.4
89.9
91.4
89.4
90.8
61.7
85.3
88.0
66.3
90.0
91.5
64.9
86.1
89.6
64.2
87.7
88.9
75.6
85.8
90.3
64.6
51.5
48.3
60.1
66.8
76.4
89.0
78.6
71.7
82.6
87.3
92.3
88.0
83.3
79.7
86.9
89.8
91.0
75.3
88.4
89.7
64.5
76.7
78.3
200
Tablo 189: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 11 –
TRB Ortadoğu Anadolu
NO SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize
yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler
(sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz
bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı
olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak
nasıl buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını
(bekleme odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma
vs.) genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2010
77.9
2011
91.3
2012
93.2
75.2
78.9
74.9
83.7
83.5
74.7
74.9
90.0
91.0
89.7
92.5
82.4
87.6
85.9
92.0
92.5
90.8
93.4
92.4
87.7
88.5
83.4
84.7
80.2
90.0
91.1
86.3
91.4
92.5
88.7
75.4
77.8
83.9
88.3
88.2
88.8
70.6
82.1
85.4
76.3
87.7
89.4
71.9
83.8
86.0
74.1
83.3
87.8
83.1
85.9
88.2
65.3
59.3
47.9
74.8
78.9
82.6
81.5
70.6
64.3
83.3
88.1
90.6
85.6
70.8
63.6
83.8
87.9
93.0
79.2
86.6
89.4
73.1
80.2
81.5
201
Tablo 190: Soru bazında yıllar içerisindeki memnuniyet yüzdeleri: NUTS 12 –
TRC Güneydoğu Anadolu
NO SORULAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
hissettirmesi
Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi
kolaylaştırması
Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
Sizi dinlemesi
Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi hissetmenize
yardım etmesi
İşini tam yapması
Sizi muayene etmesi
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler
(sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında istediğiniz
bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten beklemeniz
gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı
olması
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Aile sağlığı merkezlerinde görevli hekimlerin
davranışlarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu kurumda verilen sağlık hizmetlerini genel olarak
nasıl buluyorsunuz?
ASM'de hizmet verilen yerin fiziki koşullarını
(bekleme odası, tuvalet, temizlik, ısıtma, aydınlatma
vs.) genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2010
65.3
2011
90.7
2012
92.1
60.9
67.0
87.4
90.6
90.4
92.2
62.0
73.9
73.1
62.5
62.5
89.2
91.8
88.7
86.6
86.0
90.7
93.4
92.8
89.9
89.4
71.9
71.8
69.0
91.1
91.5
88.1
91.5
92.2
89.9
61.1
64.5
86.8
88.2
89.3
90.9
55.7
83.2
86.0
63.1
87.8
89.1
55.5
85.5
87.6
60.5
86.0
87.9
75.1
82.5
88.4
54.5
43.7
36.4
53.3
62.4
68.8
81.3
71.0
65.3
77.0
85.2
89.7
86.1
76.0
71.8
83.7
88.9
91.5
70.6
87.2
88.8
55.8
75.5
78.8
202
NUTS bölgeleri açısından yıllar içerisindeki memnuniyet ortalamaları
arasında anlamlı bir farkın olduğu saptanmıştır (F=50,491; p<0,001).
Batı Karadeniz bölgesi hariç tüm bölgelerde yıllar içerisinde memnuniyet
ortalamaları bir artış göstermektedir. Batı Karadeniz bölgesinde ise 2010 yılına göre
memnuniyet ortalaması 2011 yılında düşüş göstermiş, 2012 yılında ise tekrar artış
göstererek 2010 yılı ortalamalarının üzerine çıkmıştır (Şekil 93). Post Hoc Bonferoni
karşılaştırması yapıldığında aralarında anlamlı fark olan bölgeler Tablo 191’de
sunulmuştur.
Şekil 93: NUTS bölgelerine göre yıllar içerisindeki
memnuniyet puan ortalamaları
203
Tablo 191: NUTS bölgeleri arasında yıllar içerisindeki memnuniyet farkları
(I) NUTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(J) NUTS
2
6
12
5
7
9
10
11
12
10
11
12
5
10
11
12
6
8
12
7
9
10
11
12
12
10
11
12
12
Ort. Fark
-0,185
-0,1606
0,1746
0,2096
0,1844
0,1686
0,2374
0,2701
0,3596
0,1564
0,1891
0,2786
0,1403
0,1681
0,2008
0,2903
-0,1853
-0,1378
0,15
0,16
0,1442
0,2131
0,2458
0,3353
0,1753
0,1656
0,1983
0,2878
0,191
S. Hata
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
0,03956
p
<0,001
0,004
0,001
<0,001
<0,001
0,002
<0,001
<0,001
<0,001
0,006
<0,001
<0,001
0,03
0,002
<0,001
<0,001
<0,001
0,037
0,012
0,004
0,021
<0,001
<0,001
<0,001
0,001
0,002
<0,001
<0,001
<0,001
%95 Güven Aralığı
Alt Sınır Üst Sınır
-0,3196
-0,0504
-0,2952
-0,026
0,04
0,3092
0,075
0,3442
0,0498
0,319
0,034
0,3032
0,1028
0,372
0,1355
0,4047
0,225
0,4942
0,0218
0,291
0,0545
0,3237
0,144
0,4132
0,0056
0,2749
0,0335
0,3027
0,0662
0,3354
0,1556
0,4249
-0,3199
-0,0506
-0,2724
-0,0032
0,0154
0,2846
0,0254
0,2946
0,0096
0,2788
0,0785
0,3477
0,1112
0,3804
0,2006
0,4699
0,0406
0,3099
0,031
0,3002
0,0637
0,3329
0,1532
0,4224
0,0564
0,3256
204
Uluslararası Karşılaştırmalar
Europep ölçeği kullanılarak Avrupa’da 8 ülkeyi kapsayan bir araştırma 2011
yılında yayınlanmıştır (10). Bu araştırmada 251 muayenehaneden 7492 kişiye
ulaşılmıştır. Bu araştırmada da ölçekteki Likert tipi sorulardan 4 ve 5 seçeneklerini
işaretleyenler
Memnun” olarak kabul edilmiştir. Türkiye ortalamalarının
karşılaştırması bu verilere göre sunulmuştur.
Türkiye genelinde tüm EUROPEP sorularının ortalama memnuniyetinin
%90,8 olduğu görülmektedir (Şekil 94). Bu haliyle Türkiye ortalaması Avrupa
ortalamasının üzerindedir.
100
90
93,0
92,0
90,8
88,4
87,9
87,8
87,5
84,7
83,6
82,1
80
70
%
60
50
40
30
20
10
0
Şekil 94: EUROPEP puan ortalamalarının bazı Avrupa ülkeleri ile
karşılaştırması
Soru bazında analizlere bakıldığında da Türkiye ortalamalarının 6, 20, 21 ve
23. Sorular hariç diğer tüm sorular için diğer ülkelerin ortalamalarının üzerinde
olduğu görülmektedir (Tablo 192).
205
Tablo 192: Ortalama EUROPEP memnuniyet puanlarının Avrupa ülkeleri arasında karşılaştırması
NO SORULAR
Avusturya
Görüşmeler sırasında yeterli zamanınızın olduğunu
1
87.4
hissettirmesi
2 Sizin özel durumunuzla ilgilenmesi
90.7
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi
3
89.4
kolaylaştırması
4 Tedavinizle ilgili kararlara sizi de katması
87.7
5 Sizi dinlemesi
90.5
6 Kayıt ve bilgilerinizi gizli tutması
94.1
7 Şikayetlerinizi çabuk geçirmesi
83.6
Günlük ihtiyaçlarınızı görecek kadar iyi
8
88.1
hissetmenize yardım etmesi
9 İşini tam yapması
88.9
10 Sizi muayene etmesi
88.4
Hastalıklardan korunmanız için sunduğu hizmetler
11
88.5
(sağlık taraması, sağlık kontrolü, aşılama gibi)
12 Test ve tedavilerin amaçlarını açıklaması
88.6
Şikayetleriniz veya hastalığınız hakkında
13
88.6
istediğiniz bilgileri vermesi
Sağlık durumunuza bağlı duygusal sorunlarla başa
14
85.3
çıkmanıza yardımcı olması
Tavsiyelerine uymanızın önemini kavramanıza
15
87.8
yardımcı olması
Önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini
16
85.9
hatırlaması
Uzman hekime ya da hastaneye sevkten
17
80.7
beklemeniz gerekenler konusunda sizi hazırlaması
Hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı
18
92.5
olması
Belçika
Fransa
İsviçre
İngiltere
Türkiye
Ort.
95
88.1
86.3
87.8
88.1
95.1
89
94.2
90.1
93.9
89.9
87.6
82.5
77.1
95.2
86.1
93.6
88.5
92.9
90.5
87.3
85.1
85.1
93.9
89.4
94.6
89.8
93.7
94.6
95.4
92.3
86.2
90.6
96.6
88.1
83
88
91.2
75.3
84.5
89.4
91.9
84.2
83.9
94
96.6
92.8
92.7
95.3
97
89
83.3
90.1
95.1
87
92.8
95.3
94.4
91.8
87.5
92.0
94.7
87.1
93.5
89.4
83.4
84.6
90.2
93.6
84.9
92.3
88.9
94.9
93.6
88.8
89
84.8
82.4
86.9
86.8
92
91.3
94.4
94.4
87.5
85.4
93.8
94.1
90.2
89.5
86.8
90.3
83.2
87.6
86.7
90.3
79.9
91.1
87.2
93.8
91.3
86.3
87.3
89.7
93.6
86.1
91.3
89.8
93
89.7
84.7
88.3
88.9
96.2
83.3
93.0
89.5
89.5
86
79.9
78.1
83
91.1
72.6
88.9
83.8
93.1
86.5
83.7
83.1
90
92.2
82.1
92.3
87.9
91.1
91.2
78.3
82
88.9
90.5
79.4
89.3
86.3
87.8
87.5
79.8
78.9
86.2
89.6
76.7
90.0
84.1
90.2
88.1
92.5
85.6
91.9
94.6
83.8
90.8
90.0
Almanya Hollanda Slovenya
206
Tablo 192. Ortalama EUROPEP memnuniyet puanlarının Avrupa ülkeleri arasında karşılaştırması (devam)
NO
19
20
21
22
23
SORULAR
Size uygun zamanlarda randevu verilmesi
Aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilmeniz
Doktorunuza telefonla ulaşabilmeniz
Bekleme odasında harcadığınız zaman
Acil sağlık sorunları için hızlı hizmet sunulması
Ortalama
Aralık
Avusturya
91.7
92.7
81.8
63.9
94.8
87.5
63.9-94.8
Belçika
91.4
95.6
94.3
73.3
96.1
92.0
Fransa
88.4
90.6
86.4
70.3
89.9
88.4
Almanya Hollanda Slovenya
90.4
83.8
89.9
95
73
83.3
83.8
71.2
87.6
66.7
71.6
75.4
93.4
87.5
89.6
84.7
83.6
87.9
İsviçre
97.4
94.9
87.5
82.9
98
93.0
İngiltere
76
65.4
68.6
72.9
84
82.1
Türkiye
89.3
82.4
77.8
84.2
90.2
90.8
Ort.
88.7
85.9
82.1
73.5
91.5
87.8
73.573.3-96.1 70.3-96.6 66.7-95.0 71.2-91.9 75.4-96.6 82.9-98.0 65.4-95.1 90.5-99.0
94.7
207
Korelasyon Analizleri
Numerik değişkenler arasındaki korelasyonlar 3 yıl için ortak olarak Pearson korelasyon
analizi ile incelenmiştir. Bu analiz sonunda tüm değişkenler arasında zayıf ama anlamlı
korelasyonların olduğu saptanmıştır (Tablo 193).
Yaş ile memnuniyet puanları arasında pozitif bir korelasyon saptanmıştır. Yaş arttıkça
Europep puan ortalamaları artmakla birlikte (Pearson r=0,123; p<0,001) aile sağlığı merkezine
yapılan ziyaret sayısı da anlamlı olarak artmaktadır (Pearson r=0,112; p<0,001). Aile sağlığı
merkezine yapılan ziyaret sayısı arttıkça tüm alanlardaki memnuniyet ortalamaları da anlamlı olarak
artmaktadır (Tablo 193).
208
Tablo 193: Numerik değişkenler arasındaki korelasyonlar
Yaşı
Yaşı
r
1
p
Ziyaret sayısı
Doktor-Hasta
İlişkisi
Sağlık Hizmeti
Sunumu
Enformasyon
Hizmetin
Organizasyonu
Ulaşılabilirlik
Genel
Değerlendirme
EUROPEP
Puanı
Genel Ortalama
Ziyaret
sayısı
0,112
DoktorHasta İlişkisi
0,100
Sağlık Hizmeti
Sunumu
0,090
<0,001
<0,001
1
0,108
Ulaşılabilirlik
0,108
Hizmetin
Organizasyonu
0,112
0,121
Genel
Değerlendirme
0,118
EUROPEP
Puanı
0,123
Genel
Ortalama
0,128
<0,001
<0,001
0,105
0,102
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
0,110
0,095
0,096
0,118
0,119
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
1
0,852
0,806
0,737
0,701
0,661
0,902
0,897
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
1
0,834
0,756
0,722
0,677
0,918
0,912
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
1
0,807
0,742
0,657
0,929
0,918
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
1
0,732
0,617
0,901
0,887
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
Enformasyon
r
0,112
p
<0,001
r
0,100
0,108
p
<0,001
<0,001
r
0,090
0,105
0,852
p
<0,001
<0,001
<0,001
r
0,108
0,102
0,806
0,834
p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
r
0,112
0,110
0,737
0,756
0,807
p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
r
0,121
0,095
0,701
0,722
0,742
0,732
p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
1
0,672
0,871
0,869
<0,001
<0,001
<0,001
r
0,118
0,096
0,661
0,677
0,657
0,617
0,672
1
0,737
0,817
p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
r
0,123
0,118
0,902
0,918
0,929
0,901
0,871
0,737
1
0,992
p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
r
0,128
0,119
0,897
0,912
0,918
0,887
0,869
0,817
0,992
p
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
1
209
Ziyaret Sayısına Etki Eden Faktörler
Aynı aile sağlığı merkezine yıl içerisinde yapılan ziyaret sayısı, gerek
memnuniyet düzeyinin dolaylı bir göstergesi olduğu için, gerekse aile hekimliğinin
sürekli sağlık hizmeti prensibinin bir ölçütü olduğu için önem arz etmektedir.
Aile sağlığı merkezine son bir yılda yapılan ziyaret sayısına etki eden
bağımsız faktörleri belirlemek için bir lineer regresyon modeli oluşturulmuştur.
Modele uygulanan ölçeğin tüm alt boyutlarına ait puanlar (Genel Değerlendirme,
Hizmetin Organizasyonu, Ulaşılabilirlik, Doktor-Hasta İlişkisi, Enformasyon ve
Sağlık Hizmeti Sunumu) konulmuş, yaş ise kofaktör olarak alınmıştır.
Lineer regresyon analizinde modelin R2 değeri %4,2; ANOVA F = 429,557;
p<0,001 olarak hesaplanmıştır.
Adım adım yapılan çözümlemede modele ilk giren değişken yaş olmuş, sonra
doktor-hasta ilişkisi gelmiştir (Tablo 194).
Tablo 194: Lineer regresyon modeli bilgisayar çıktısı
Model Değişken
1
Sabit
Yaş
2
Sabit
Yaş
Doktor-Hasta İlişkisi
3
Sabit
Yaş
Doktor-Hasta İlişkisi
Hizmetin Organizasyonu
4
Sabit
Yaş
Doktor-Hasta İlişkisi
Hizmetin Organizasyonu
Genel Değerlendirme
5
Sabit
Yaş
Doktor-Hasta İlişkisi
Hizmetin Organizasyonu
Genel Değerlendirme
Sağlık Hizmeti Sunumu
B Katsayısı
6.545
0.071
0.269
0.064
1.494
0.101
0.062
0.885
0.678
-0.093
0.062
0.767
0.619
0.23
-0.182
0.062
0.631
0.573
0.2
0.23
S. Hata
0.102
0.002
0.254
0.002
0.055
0.254
0.002
0.083
0.068
0.261
0.002
0.09
0.07
0.07
0.265
0.002
0.113
0.074
0.071
0.115
t
64.386
29.977
1.061
27.146
26.935
0.396
26.49
10.723
9.945
-0.356
26.261
8.522
8.78
3.291
-0.687
26.301
5.585
7.721
2.797
1.996
p
<0,001
<0,001
0.289
<0,001
<0,001
0.692
<0,001
<0,001
<0,001
0.722
<0,001
<0,001
<0,001
0.001
0.492
<0,001
<0,001
<0,001
0.005
0.046
210
SONUÇLAR
Türkiye’de birinci basamak sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetlerinin
değerlendirilmesini amaçlayan bu araştırmada, hizmet kullanıcılarının aile
hekimlerini ve ASM’yi değerlendirmesi amacıyla hazırlanmış olan EUROPEP ölçeği
kullanılmıştır. Aynı veri toplama aracı ile 2010 yılından beri düzenli olarak hasta
memnuniyeti araştırmaları yapılmakta olduğundan, bu araştırmada önceki yılların
bulgularıyla da karşılaştırmalar yapılmıştır. Ayrıca literatür incelemesi yapılmış ve
Avrupa ülkelerinden elde edilen verilerle de karşılaştırmalar yapılmştır.
Araştırmada katılımcıların demografik bilgilerinin yanında memnuniyet
düzeyini ölçmeye yönelik Likert tarzında düzenlenmiş 26 soru sorulmuştur.
Uygulanan ölçeğin iç güvenilirlik katsayısı oldukça yüksek olup tüm sorular için 0,96
olarak hesaplanmıştır.
Bu araştırmada hasta memnuniyeti şu boyutlarıyla incelenmiştir:
 Doktor-hasta ilişkisi
 Sağlık hizmeti
 Enformasyon ve destek
 Sağlık hizmetlerinin organizasyonu
 Ulaşılabilirlik
 Genel Değerlendirme
Araştırmanın veri toplama işlemi Kasım 2012-Ocak 2013 arasında yürütülmüş
ve 81 ilden 32667 kişiye ait veriler analiz edilmiştir. Araştırmanın analizinde hasta
memnuniyetinin yanında memnuniyetsizliğe yol açan öncelikli nedenler de
incelenmiş ve tanımlayıcı istatistiklerin yanında hipotez testleri de kullanılarak
sunulmuştur.
 Araştırma sonuçlarına göre bütün boyutlarda memnuniyet ortalamalarının 4
‘ün üzerinde olduğu bulunmuştur.
 Memnun/Memnun Değil” şeklinde sınıflandırıldığında Türkiye
genel
memnuniyet yüzdesinin %91,5 olduğu saptanmıştır.
 Katılımcıların kadın/erkek cinsiyet dağılımı %49,9/%50,1 olarak hesaplanmış
olup yaş ortalamaları 41,5 yıldır. Katılımcıların %89,2’si kent yerleşimli,
%54,3’ü ilköğretim okulu mezunudur.
 Katılımcılar aynı sağlık kuruluşunu son 12 ay içerisinde ortalama 6,3 kez
ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir. Hizmetin sürekliliği aile hekimliği disiplini
açısından önemli bir prensiptir. Kişilerin mümkün olduğunda aynı sağlık
kuruluşundan, hatta aynı hekimden hizmet alması önerilmektedir. Bu açıdan
yılda ortalama 6 ziyaretin önemli bir başarı olduğu söylenebilir.
 Memnuniyet ortalamalarının en yüksek olduğu alanların doktor-hasta ilişkisi
ve sağlık hizmeti sunumu alanlarında olduğu saptanmıştır.
 Soru bazında analiz sonuçlarına göre en fazla memnuniyetin Sizi dinlemesi”,
Sorunlarınızı ona (hekime) söylemenizi kolaylaştırması” ve Kayıt ve
bilgilerinizi gizli tutması” sorularında; en düşük memnuniyetin ise
Doktorunuza telefonla ulaşabilme”, Aile sağlığı merkezine telefonla
ulaşabilme” ve Bekleme odasında harcadığınız zaman” sorularında olduğu
görülmüştür.
 Kadınların ve erkeklerin memnuniyet ortalamaları arasındaki fark az olmakla
beraber bu farkın sadece doktor-hasta ilişkisi boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı olduğu görülmüştür.
211










İncelenen tüm boyutlarda ilköğretim okulu mezunlarının memnuniyet
düzeyleri diğer eğitim düzeylerinden fazla bulunmuştur.
İl bazında memnuniyet ortalamaları karşılaştırıldığında en yüksek
memnuniyetin Osmaniye, Kilis ve Yalova, en düşük memnuniyetin ise
Bayburt, Tunceli ve Ankara illerinde olduğu saptanmıştır.
NUTS bölgelerine göre sınıflandırıldığında memnuniyet puan ortalamalarının
bölgeler arasında birbirine yakın olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte,
Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin
memnuniyet ortalamaları diğer bölgelerden düşüktür.
İl bazında incelendiğinde Sizi dinlemesi” ve "Görüşmeler sırasında yeterli
zamanınızın olduğunu hissettirmesi” sorularının çoğu ilde en fazla
memnuniyet konusunu oluşturduğu görülmüştür. Bununla birlikte, iller
arasında en fazla memnun olunan alan açısından bazı farklılıkların olduğu
dikkati çekmektedir. Örneğin, Ankara’da zaman konusu bir memnuniyet
kaynağı iken Çanakkale ve Hakkari’de hekimlerin davranışları, Denizli’de
kayıtların gizliliği ön plana çıkan memnuniyet sebepleridir.
Türkiye genelinde memnuniyetsizliğe yol açan ilk altı sebebin doktora
telefonla ulaşabilme, aile sağlığı merkezine telefonla ulaşabilme, bekleme
süreleri, önceki görüşmelerde yaptıklarını ve söylediklerini hatırlaması ve
hekim dışındaki diğer personelin size yardımcı olması sorularında olduğu
saptanmıştır. Her bir ilde ön plana çıkan sorunların ortaya konmuş olmasının
sağlık yöneticilerine yol göstermesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.
Hekim sayısı ve fiziki koşullar açısından önceki yıllara göre iyileştirilmeler
gerçekleşmiş olmakla birlikte, bu sorunların halen öncelik arz ettiği
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, telefonla hekime ulaşabilme ve yardım
alabilme konusunun memnuniyeti daha da artırıcı bir unsur olarak üzerinde
durulmaya değerdir.
Önceki yıllarla karşılaştırıldığında memnuniyet oranlarının her yıl artmakta
olduğu görülmektedir. 2010 ve 2011 yıllarında %81,2 ve %89,8 olan
memnuniyet yüzdeleri bu araştırmada %91,5 bulunmuştur. Bu açıdan
memnuniyet artışının bir doyum noktasına yaklaştığı, ayrıca memnuniyeti
daha da artırmak için farklı açılımların gerekeceği çıkarımları yapılabilir.
Uluslararası karşılaştırmalarda gerek genel memnuniyet yüzdelerinin, gerekse
soru bazında memnuniyetlerin birçok Avrupa ülkesindekinden daha iyi
düzeyde olduğu saptanmıştır. Avrupa ülkelerinde en fazla memnuniyetsizlik
kaynağı olan bekleme süreleri açısından da Türkiye’nin daha iyi bir durumda
olduğu anlaşılmaktadır.
Yaş arttıkça hem aile sağlığı merkezine yapılan ziyaret sayılarının hem de
memnuniyet düzeyinin giderek arttığı saptanmıştır. Diğer taraftan, aile sağlığı
merkezine yapılan ziyaret sayısının artması da memnuniyet düzeyinin
artmasını beraberinde getirmektedir. Aile hekimliği disiplini açısından
hizmetin sürekliliğinin artmasının hasta-hekim iletişiminden tedavinin
başarısına kadar birçok açıdan faydasının olması beklenen bir durumdur.
Aynı aile sağlığı merkezine yapılan tekrarlayan ziyaretler aynı zamanda hasta
memnuniyetinin indirekt bir göstergesi olarak görülebilir. Lineer regresyon
analizinde ziyaret sayısına etki eden en önemli faktörün yaş olduğu, ardından
ise doktor-hasta ilişkisi boyutundaki memnuniyet derecesi gelmiştir.
212
Bu araştırmanın düzenli bir şekilde tekrarlanması ve çalışma sonuçlarının
öncekilerle karşılaştırılmasının geleceğe yönelik politikaların oluşturulmasında
önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
213
KAYNAKLAR
1.
TC Anayasası. 5. Madde. Devletin Temel Amaç ve Görevleri. TBMM;
[10.07.2013]; Available from: Devletin Temel Amaç ve Görevleri.
2.
Marotta A. [Total quality: priority objective to improve the services of health
facilities]. Professioni infermieristiche. 1998;51(3):41-5. Epub 1999/08/24. Qualita
totale: obiettivo prioritario per migliorare le prestazioni delle aziende sanitarie.
3.
Calkin C. Change management. Quality is a target for the total team. The
Health service journal. 2012;122(6288):19-21. Epub 2012/02/24.
4.
Çoruh M. 1. basamak Sağlık Uygulamalarında Toplam Kalite Yönetimi.
Ankara: Haberal EğitimVakfı; 1996.
5.
Grol R, Wensing M, Mainz J. Patients' priorities with respect to general
practice care: an international comparison. European Task Force on Patient
Evaluations of General Practice (EUROPEP). Fam Pract. 1999;16:4-11.
6.
Wensing M, Vedsted P, Kersnik J. Patient satisfaction with availability of
general practice: an international comparison. Int J Qual Health Care. 2002;14:111-8.
7.
Öztek Z. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı. Ankara:
Haberal Eğitim Vakfı; 1995.
8.
Levin R. Measuring patient satisfaction. Journal of the American Dental
Association (1939). 2005;136(3):362-3. Epub 2005/04/12.
9.
Ervin NE. Does patient satisfaction contribute to nursing care quality? The
Journal of nursing administration. 2006;36(3):126-30. Epub 2006/04/08.
10.
Petek D, Kunzi B, Kersnik J, Szecsenyi J, Wensing M. Patients' evaluations of
European general practice--revisited after 11 years. Int J Qual Health Care.
2011;23(6):621-8. Epub 2011/08/13.
11.
Mollahaliloğlu S, Kosdak M, Sanisoğlu Y, Ateşoğlu D, Çiftçi E, Tuncel T.
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti 2011. Akdağ R, editor.
Ankara: Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü; 2011.
12.
Mollahaliloğlu S, Kosdak M, Sanisoğlu Y, Boz D, Demirok AB. Birinci
Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti Araştırma Raporu. Akdağ R,
editor. Ankara: Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü; 2010.
13.
Grol R, Wensing M. Patients Evaluate General/Family Practice: The
EUROPEP Instrument. Nijmegen: Center for Quality of Care Research; 2000.
14.
Klingenberg A, Bahrs O, Szecsenyi J. [How do patients evaluate general
practice? German results from the European Project on Patient Evaluation of General
Practice Care (EUROPEP)]. Z Arztl Fortbild Qualitatssich. 1999;93:437-45.
15.
Kersnik J, Svab I, Vegnuti M. Frequent attenders in general practice: quality
of life, patient satisfaction, use of medical services and GP characteristics. Scand J
Prim Health Care. 2001;19:174-7.
16.
Akturk Z, Dagdeviren N, Sahin EM, Ozer C, Yaman H, Goktas O, et al.
Hastalar Hekimleri Değerlendiriyor:EUROPEP Ölçeği. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi.
2002;16:153-60.
17.
Dagdeviren N, Akturk Z. An evaluation of Patient Satisfaction in Turkey with
the EUROPEP Instrument. Yonsei Medical Journal. 2004;45:23-8.
18.
Wensing M. EUROPEP 2006. Revised Europep instrument and user manual.
The Netherlands: Center for Quality of Care Research (WOK), 2006.
19.
The EUROPEP Questionnaire. Biomedcentral; [17.07.2013]; Available from:
http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1472-6963-7-46-s2.doc.
214
20.
Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması. Vikipedi; [13.07.2013];
Available
from:
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27nin_%C4%B0BBS%27si.
215
Download

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Hasta Memnuniyeti 2012