KLASİK GİTAR İÇİN 30 ESER
‘‘ Anadolu Esintileri ’’
3. Kitap
30 Pieces For Classical Guitar
‘‘ Anatolian Breezes ’’
Vol.3
Nazmi BOSNA
KLASİK GİTAR İÇİN 30 ESER
‘‘ Anadolu Esintileri ’’
Copyright © 2014 , Nazmi BOSNA
KAPAK TASARIMI
Soner ÖZKAYA
NOTA YAZIM
Nazmi BOSNA
YAYINA HAZIRLAYAN
Nazmi BOSNA
ISBN
978-605-65203-0-3
BASIM
1.Basım - Kasım 2014
BASKI ve CİLT
SAGE YAYINCILIK VE MATBAACILIK SAN. LTD. ŞTİ.
Zübeyde Hanım Mah. Kazım Karabekir Cad. No : 7/101-102
İskitler / ANKARA
Tel : 0 312 341 00 05 - 02 / www.bizimdijitalmatbaa.com
SUNUŞ
1963 yılından itibaren klasik gitar için yapmış olduğum bestelerin bir bölümü 2011 yılında ‘‘ Bemol
Müzik Yayınları ‘‘ tarafından 2 cilt halinde yayımlanmış bulunmaktadır:
- Klasik Gitar İçin 42 Eser Vol.1
- Klasik Gitar İçin 20 Eser Vol.2
Yeni yayımlanan 3. Cilt ‘‘Anadolu Esintileri’’ başlığı altında 30 eseri, 4.Cilt ise ‘‘Klasik Gitar İçin 25
Eser’’ başlığı altında 25 eseri kapsamaktadır.
Eserlerimde müzikteki gürlük ve tempo ile ilgili terim ve belirteçler kullanılmamış, müziksel
anlatım seslendiriciye bırakılmıştır. Eserlerim ayrıca web sitemde de (www.nazmibosna.com) dinlenebilir.
Müzikseverlere yararlı olması dileğimle saygılarımı sunarım.
DARLEGUNG
All meine Werke, die ich seit 1963 für klassiche gitarre geschafft habe, wurden im Jahr 2011 in zwei
Bänden von ‘‘Bemol Müzik Yayınları’’ veröffentlicht:
- 42 Werke für klassische Gitarre Vol.1
- 20 Werke für klassische Gitarre Vol.2
Neu veröffentlichte dritte Band umfasst 30 Werke unter dem Titel ‘‘Anatolien - Brisen ’’ ; vierte Band
beinhaltet 25 Werke unter dem Titel ‘‘25 Werke für klassische Gitarre’’.
In meinen Werken wurden Begriffe und Bezeichnungen in Bezug auf Dynamik und Tempo nicht
eingesetzt; der musikalische Ausdruck wurde dem Künstler überlassen. Außerdem können meine Werke
unter meiner Web seite (www.nazmibosna.com) zugehört werden.
Mit dem Wunsch, den Musikliebhabern dienlich zu sein, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen.
INTRODUCTION
Some of the compositions that I have created for classical guitar since 1963 have been published in
2011 by “Bemol Müzik Yayınları” under two volumes :
- 42 Works For Classical Guitar Vol. 1
- 20 Works For Classical Guitar Vol. 2
The Third Volume which has recently been published under the title “Anatolian Breezes” comprises
30 works while the fourth volume comprises 25 works under the title “25 Pieces for Classical Guitar”.
In my works, I do not use the terms and marks related with dynamic and tempo change in music,
and I refer the musical expression to the executant. My works can also be listened to at my website (www.nazmibosna.com). I wish it may be a help for music fans.
Respectfully,
Nazmi BOSNA
September 2014, ANKARA
www.nazmibosna.com
e-mail : [email protected]
ÖZGEÇMİŞ
1946 yılında Kırıkkale’de doğdu. Ziya Aydıntan’dan klasik gitar dersleri aldı. Ankara
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. Öğrenimine Bern Konservatuarı Klasik
Gitar Bölümü’nde Miguel Rubio’nun öğrencisi olarak devam etti. Bern’deki Musikschule der
Region Burgdorf, Musikschule Muri - Gümligen ve Musikschule Moossedorf müzik okullarında
klasik gitar dersleri verdi. 1974 yılında Türkiye’ye döndü ve Turizm Bakanlığı’nda çalışmaya
başladı. Memuriyeti sırasında Frankfurt, Berlin, Zürih, Kopenhag ve Pekin’de Kültür ve Tanıtma
Ataşesi olarak görev yaptı. 2008 yılında emekli oldu.
AUTOBIOGRAPHY
He was born in 1946 in Kırıkkale (Turkey). He received classic guitar courses from Ziya
Aydıntan. He graduated from Ankara Academy of Economic and Administrative Sciences. He
continued on his education as the student of Miguel Rubio at the Department of Classic Guitar in
Bern Conservatory. He gave classic guitar courses in the music schools of Musikschule der Region
Burgdorf, Musikschule Muri - Gümligen and Musikschule Moossedorf in Bern. He returned to
Turkey in 1974 and started to work in the Ministry of Tourism. He worked as Culturel Attache
during his office in Frankfurt, Berlin, Zurich, Copenhagen and Beijing. He retired in 2008.
LEBENSLAUF
Er ist 1946 in Kırıkkale (Türkei) geboren. Er nahm klassischen Gitarrenunterricht bei Ziya
Aydıntan. Er absolvierte die Akademie für Wirtschaft und Handel in Ankara. Sein Studium setzte
er im Konservatorium Bern im Kunstfach klassische Gitarre als Student von Miguel Rubio fort. Er
unterrichtete klassische Gitarre an der Musikschule der Region Burgdorf in Bern, Musikschule
Muri - Gümligen und Musikschule Moossedorf. Im Jahr 1974 kehrte er in die Türkei zurück und
begann im Tourismusministerium zu arbeiten. Waehrend seiner Amtszeit wirkte er als Kulturattaché in Frankfurt, Berlin, Zürich, Kopenhagen und Peking. 2008 wurde er pensioniert.
İÇİNDEKİLER
Vol.3
CONTENTS
Anadolu Esintileri No.1.............. 6
Anadolu Esintileri No.16.............. 55
Anadolu Esintileri No.2.............. 9
Anadolu Esintileri No.17.............. 59
Anadolu Esintileri No.3............ 13
Anadolu Esintileri No.18.............. 64
Anadolu Esintileri No.4............ 16
Anadolu Esintileri No.19.............. 67
Anadolu Esintileri No.5............ 19
Anadolu Esintileri No.20.............. 70
Anadolu Esintileri No.6............ 23
Anadolu Esintileri No.21.............. 72
Anadolu Esintileri No.7............ 26
Anadolu Esintileri No.22.............. 76
Anadolu Esintileri No.8............ 28
Anadolu Esintileri No.23.............. 78
Anadolu Esintileri No.9............ 30
Anadolu Esintileri No.24.............. 80
Anadolu Esintileri No.10.......... 32
Anadolu Esintileri No.25.............. 82
Anadolu Esintileri No.11.......... 37
Anadolu Esintileri No.26.............. 87
Anadolu Esintileri No.12.......... 40
Anadolu Esintileri No.27.............. 90
Anadolu Esintileri No.13.......... 43
Anadolu Esintileri No.28.............. 93
Anadolu Esintileri No.14.......... 46
Anadolu Esintileri No.29.............. 96
Anadolu Esintileri No.15.......... 49
Anadolu Esintileri No.30.............. 99
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.1
Andante

 
(
Nazmi Bosna
 =160 )
CIII
                   
     




  

   






2
CIII
CIII
3
4
CII

     ()      







 
 

 
  




 


 


2

3 2
46
2
4 1
CII


4 0
      


                           
  




2
3

4
0
4
   
  

3


   
   

 
  
2
1
1
4

   
  
3

  
 

CII
CIII

0



                         ()  
 
 
  
   





0
0
    






ISBN 978-605-65203-0-3

    
    
CIII
CIII
    



4 5
6
1
4
3
    




0
4 1
     () 


















 
  



 









3



CIII
0







           
            
 


 

 
     

4 3 2

4
4

2
        
 











    

   
      ()   

  
1

1 4 2
3
2 3 2
1

1
CIV
CVII
CIII



CV

   
       ()              () 


()
 2
          

 
   ()



1

2
2


1 3
4
3
2
CII
2 4

1 3











    
  
         
  


  


        

3
0
1
4
2
2











 
  

      
                
 

2
1
1

3
3 0
1
7
 4
     


 
  
         





    



      

CV
3 4
        
   
   
   

() 




2




 
   
 

  

1
15
1 5 14
1
14

4 2 3
2
4 3
2 3
3
2 1
4
1
423
23
3 2
3 1
1
1
CIII

   






  

    

0
  


    

         



  
    
      
      
0
 ()  
 


CII
 
        


     




8
    
    

 


Andante
(
 = 120 )
2
3
     
1

     

0

    

ANADOLU ESİNTİLERİ
No.2
   
 23
0
1
    2  3   
[
 1    
     
  


  
 
4
3
  
    

  
 
0
 
    

 
 

 


 
     
 24
 
 

  [     ()  ()

 

     



  

CII
CII
CII
   




   
   

4
1
3
   


2
 
2
4
 


    

    

 
 

CII
     

Nazmi Bosna
Ankara , 6 Aralık 1991
1
3
   



  



   
  

4
2
CII
2
 



  
1

 
3
1
1
3

  
0
3

   
  
4
1
3
ISBN 978-605-65203-0-3
9
1
3
CII

     


 
4
0
1
2
3
      


  [    

2
0
  

   
  


4
4
0
  
  
0
   
  
       
  
  

 
   
 
   
[
 

   
  

  

4
   
1
  



2
3
CII


 
CII


     
 

 


1
   [   

2
 
 
 32
4


  

    
 2 
4


    

 
1
0
  
  
1
1
2
 



  

2
4
3
CII
  
 

2
   
 

4
1
2
3


   

 2 3
2
1
3
CV
   ()2  




           
 
1
3
1
1
3
2
0
  
 2
1
10

 
3

 
0
   

    
  
  
  
  
  
  
  
  
 

CII
     

  
  

 
  
     
  
 
4
4
4
CV
   


   
  
  

    
 
2

  

 

CII
1
3
 
 
   
2
4
4

   



   
 


CII
      

CII
 


  

2
 


  

 

 
         
 



2
CV
 
3

  

 


 
    2 2
1
4
2
 ()
  


  
  


   ()



1
1
CV
4



      
2





3 5
3
CVII
3
CII

   2 

3
4
CII
 
4
3
 
4
     

2
11
4
CV
0

     
0
  

 

   

    


3
 


1
4
  
  

4
CII
1
 

 

    



 






 
    

  

  

    


  



   [   
 1
 

3 
0

1  


    
  
  


0
2
1
4
CI
CII
    

4
4

  
     

  

  

       


 

2
  


3
      


0
  


  

4
  



2
 






 
 
 

 

12




   
 
 


   

   
 

   
   
 

ANADOLU ESİNTİLERİ
No.3
Nazmi Bosna
3
1
   #                    
     
  
2


4

4
4 5 3
3
1
2 3
1
 2
CVII
CIII
3 2 3
2
2
4
3 4
    
   2 1                  
    



  
1
2 0
2
2 3
1 1 3
1 3
1 4
CIII
Andante
CIII
3 1
2 1 2
2
2


   
  
 1 
4
3
1
  
 
  
4
2

                    ()  






  
 

  


 2


4
CIII
4
1 3
1
3
1

 
   
3



2
2 2
2
4
     
        

   





     ()  










 3 4
CI
1
4
CIII
 

 

     ()    
   



3
  
 

CVIII

    
  

    2
4
2 2
3
CX
1
2 3
CIII
1
0
4 1
3
 
    
 
 
CVI

2
4
CVIII
2 3 4


4
    
  








  



 



4
1
1
3
1
5
2 1
4
1
1
ISBN 978-605-65203-0-3
13
2
3
1
2
0
2
     

 
3
1

1
CIII __________________

  
  
CI
 
 
     
    

   
 



4 3
2
CIII _____________
   

 
 



     


  
4
2
1 3
CIII
4 2
3
5
1
2

   2      ()  4    

  
   
1




           

              
3 4

2 1 4
3 4
4
2 2

4
   
 









(
)
  2 

    


 3   0

2
2 3 3 4 0
1
1
 

         
   

      
  
1 3 4

       
  

2 5 1


 

 
4
  2

 
1
3
CIII
CI
   



   

CIII

         


     


2
CIII
4
5
2
1
CVI 4


4
3 4
2
     ()       
 

1
4 1 CVIII


        2

   
25
4
1
    
2
 


 1

       
       

14
2
3
4

    
 
 
2
3

1

       

  


    
CI
CIV
CIII
3


         ()              

2 
 
    
     

0
 




2
3


2
3
2
3
3
1

4
2
4 CVII
4



    
      ()      





             
  
4
1


2 3 3
41 2
4 4 CVIII
CV
CX
4
4 CVII 4
2
4
1
      
         

()   











          
   
    

4
2
3
24 2
2

1
CIII
4
4
4
4 1
3
1
1 3
3 2
 4



    ()      

 
   
3

4 2
CV
CIII
CIII
5
1
3
3
1
 


4
35

 
  
4
4
3

      
  
1










   

    ()   


()
       









(
)





 
 
       

1
2
CIV
4

 ()   


2
4

1
1
2
2
      ()
  



3


  3


1

3
2
1
4
CIV
4
CIII
CIII
3
3
CIII
       

2 





1
4
3
1
      ()        
 
    
  

3
4
1
4
15
4
1
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.4
 = 120 ) 1
 3
2

           
 


 13 2
3
Allegro
(
Nazmi Bosna
CI
CI
2

4 1

4
3
2
0












   





  
1
3
3
1 3
2
3
CV
 4
4
1 0 1
0


3
2
1
1
2



          ()    









       

 


  



 
3 4
2
 23
3 2

3 3
1
3
0
4
3
 42
1
 42 1
4
2
0

1
0
2
4


                     ()     


 
  

2
1
 
2
3 3 1
 
3
2
1
2 1
3
1 3
1
2 3
CV
3 4
CV
4
CII


4
2
1

0 2
1 3
0
       1



( )
                   
    

  
 
 3

1
3
2

2
3
3
2 1
1 0
4
4
CV
4
4 3
4


   ()            ()         

  
2
        
1
3
32
CV
2 4 4
4 2

4
2


       
  ()   ()       
    

   
 




 
  

1 3

3 5
1
3
2

1
1 4
4
3
ISBN 978-605-65203-0-3
16





                     



4

 ()       
     

1
3 4
4 3
1 3
 2
1
0
2

2
4






















   ()  


    

     

CIII
4
0
3 2
0


















  ()              
    


     () 
3
 43
4 4 3

2
4 4
3 2
2
      
              


 




       () 



2
1


1
15
4
1 1
3 1
1 1 3
3 4
CV
4
2 1
CV
CIII
4
5
5



              
 
 

      ()        
 
    
 

4 2
4
1 1
0
0

 ()         

  
()  
         


  ()   









  
17
CV
4 3











         
 ( )       

(
)




  
     
     
 1 2
3 4


      
()


 
    () 
CII


   
   




  
     
                



  



  
 
       
1
1

3 5
4 2
1 4 4
2 4
4
3 4
4
3

3
 3
 









 
       
2  




  
   
   
1
2 5
2 1
1
1
3 4 4
4 3
3
2
2
5
1
4
4
1 2
CVII
    












   
  
  


 


CVII
4 1
    
   
1
25
2
4
2
3
2 4
4
     
   
2 4
1
4
1
5
3
2
     
        


     2     
   
   
1
 1 1 4

 




 
   
         











 
3
18
0
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.5
6= D
*) Presto
(
Nazmi Bosna
Ankara , 30 Kasım 1999
 = 200 )
 
    
2
  

0

 

    
 
     
3
4
 42 
4
4

4


   2

  2

 

             
3 1
 1 3   
14
3

3 1 2 2
CVII
CVII
         



 


3 3
1
2
1
4
5
0
CII
CV
 1

[

4
3 2
  
4
 


4
5
3
4 1
   0  
 

2
CII
4
 20
0
0 2
3 0 24
2
3
0





          





  


 2 4
 
  2  0

1
1 5
2
3
0
0
     
0
      

3
2
1
2
32
4
      


1
3
0
2
0
2
0
0
2
4
3
3
0
3
0
1
2
1
3
0
3
     
 2


1
2
2
1
ISBN 978-605-65203-0-3
19
5
0
0
     
0
3
     
3
3
0
0
0
2
3
0
2
3
3
2
     
2



1
0
*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
  

  
 1 3
 

2
4
CV
     
 

1
25
4
3
1
  
 
  

2
2
2 4
2
3
3 4 1
2
      2
       



 

 
2









 3 1 
 1


1 5
2
1
4
1 3
3 2
   
 
2
1 3
2
1
1 4
2 4
           

 3 
 

1


4
1
1
0
2
2 4
3
2 4
3
4
  






 
  



  


4 2
3
1
2 4
1 0
5
1
1
CX


     
 
 4
1
23
    
 
2
1
4
3 0


  

   1
CV
2


 

 



4
1
3
2
4 2
2
3
2
          
  
  
1 4 1 4
1
CIII
4
1
543
3
1
4
CII
2
 
 

2 4
     

 2
1
1
1
2
 
 
5


 

 



1
2 1
1 1
4
543CVII
4 2
3
1
2
4
1
1
 2 1
    
2
   
CVII
2


      
  
   

3
1
CII
CV
CVII
3
1
3
4
3
4
0

0








              
      


 
 2   
 


4 3
 4  31 
 1


2
2
1
4
1
1 4
4
3
2 4
4 3
20

  

      




      
2
    
 

  
4


CX

     

    
 3 

    


2
    
 21
2

 



  

 
 
  

 2 1 

  


  


3 5
1
4

 32
2
1
 

2
3
3

2
 4
    
1
3
4
 

  1
2

3
2
CVII
  
2


4
2
1
21
3
4
1
3
4
4
1
    


1

2
3
2
  

4


 4
   
  3
CII
4

  
 1 3
4
2
2
     

2
1
0
4
2
2
CV
    


 
 

     
2
      



CII
  
     
2
0
0
5
 



1
45
2
1


 
3
CVII
CII
2
3
4
  1 4
 
2


  


0
4
 
 
2
  
 
CX
4 4
   3  
    1 
2

1

 2
4
1
 
  
   
 
 
 
  

 



 

  



4
CV
3
  
 


CX
  
     


 3 4 5 

4
  


       
    
 



  

   
  
4
  0


 
3
 



2
1

  
 
  
4
3
5
CV
4



  

 
3
 
4
2
5
1
CII


CV





CX
4
4 4
3
4
3
2
3




 








2
  2 





4

 
1
1
1
 2 14
3 1
2
24
1
0


5

  

1
1

CVII
1
4
 3 

 
  2
2


3
1

3



 


 
 

4
1
1
CX
3
  
 
3
2
 


2
4
2


Arm.12
22
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.6
Nazmi Bosna
*)
Allegro (


4

 = 120 )
 





 2 3 2 
         [    
 


  


4
CIII
1
3
3
2
0
1
4
1
 0

3
1 0

   
      











 

       


 

  
CIII
CII
4
3
2
46
CI
CIII

1
       
       
     
        
      
   





                                  

  

0
  
 
 


2








4
CII
         

  
2
2
0 4
1
0
1
2
 
         


4
1
















 
CIII
         
 

3
0

2
4
1
3
3
*)Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
23
CIII

1 2


            
1
3
0
3
2
2
3
2
        0  
  


   

  

1
0
     



     
     
4
2
      
 
  2 
1
1
4
3
1
2
      
 2
 
3
2
1
1
4
4
2
2
      0 

  2 
1

1 5
3
5
1
1
2
4

       


2
1
3
4
3
4
4
2

CII
CII
   



   

 
3
       



CV
3


     
     
   


4 ---------------
1

   


     
    
4
1
4
     
    
1
    
  
2
3
24
2
4
 
 
       





1
4
1
2
3
2
3
0 1




 () 
   

   
1
3
2
1

4


CII
1 2






         






         

  
   
   
   

CII
   









  
 







4



          
  

  
  



2 3



2 3
0
1
2
4
0

  





       



CII
      

  
4
0
 








 

1
4
4
3
2
4





 
 

4

   
                  
         
 




 4

0
4
0
4 1



     
     0
     
  
      

 




3 4 1
1
2 4



3



2
3
1
25

  
  
4

CII
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.7
Nazmi Bosna
Ankara , Temmuz 2002
6 =D
*) Allegro (  = 120 )
        



      




4 2
1
5

       





4
2
1
4

4
    
 

 


      

  
 
0
4
2
         
 
  
4
1
4
3
1
3
32
5
4 2 4
1
4 2 3
3
1
2
4------
1
4
       


 
0
4
1
      
      
1
4
2
1 3 2
2 3
2
ISBN 978-605-65203-0-3
26
34
4 2 4
1
       
   
3
2

    


CV
CV
2 1
2
4
2
3
     




   
3
CVII
3 4
1
1
0


1


       





1
5
  



1 1
2 2
       

54 3
2
*)Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.

CV
4







4

3
 
 2

 
 

4
3
2
1
4
1
CV
1

 
3
1
3
5
3
1
 

 
 

4
2
1
3
2
1
4
3
1
3
6
1
0
     



1



4
     
 

1
5
1

  





1
3
2
4
1
1
0
2
3
2
2
1
4
3
1
1
2
4
4
 
   

 
3
1
4
3
1
27
1

1
1
2
1 3
 




 
 

2
3
   





 


2
2
4
1
               
  



     

1
3
1
2
4
4
3
2
4 2 4 2
     

 
2
14
4
15
33
  
 


1
  2

ANADOLU ESİNTİLERİ
No.8
6 =D
Allegro (  =120 )
 

4 2 4 4 3
*)
2 4 4
             
      
3
3
3
2 1
1
0
4 4
       


 



4
2

    
  
3
4 1
4
4 2
4
1
3
4 4

                      
 
  
  21 


4 5 2
  

1
3 2
3

CIII
3 1
4 3 1
1 2
2 1
1
2
4

           
      
     





1


2
4 3
 1 3 0 2
1
2.
CIII
CIII

  
4 2
    







         
  2




3


   
3
1
  
3
2
5
2
2
CIII
1.
25
CIII
CIII
3 4 4
CIII
CV
Nazmi Bosna
      

  


 
              
   14  34   
   () 21 
1
3
1
2
1

3
2
2
2
4

                         

  
     
  
3  


3
  
1 2
1
1
4
2

 
   



    

4
3
  
  4   
     
    2 
1
3
4
      


*)Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
28
    

   
4
       
        


   
3

1 2
CV
CV 2  1
 2 4 2 3 4 CV 2  1
4 2
3 3
                           
  2 
   


3
 13 23
 1 3
4 1
3 2
2 1

2
   


   



2
4
3
1 2

CIII 2
CV
 43

4 3 4 1
1 4
1 4
2
3

















   
 
             2       2        
  21 32 5
 
3
1
2
1
1
CIII
 CV
1 4
1 4
3
4
4
2 2

4 2

          
  
2


 


 


   2            ()              
1
 
 
3
3
1
2 1
6 CV
4
2
2 3

   2    
            2

 
 
33
2
4
3 1
4
1
2 4
2
CX
4
2
4 2

      
  1

 3  1
1
1
2 1
CVIII
1
4
  
    2
 3 
1
1 5
1
3
6
2
4 2
4
  
     
2 

3
3
2
1
2
2
3
1
54
2
1 2
4 2 1
   


  2       
 2  
1
3 4
15
1 5

1 3
CIII
CVIII
3
4
4 1
4 3 3
CV
2 4
CII
3 4
         1

  




  
1 4 1
1
2

1
2 4
1
2 3
CI
  () 4 3
  2   2  


14 1
1
4

1
4
2
2
29

4
3
2
3
       


3  


2
 
3
1
1

1
 
2
3
 
 

ANADOLU ESİNTİLERİ
No.9
Andante
(
= 120 )
Nazmi Bosna




     
   

 
    
  
2 4
2 4 1 2
4
CII
1

    
     
 () 

 
CII
0
4
0
            

  ()   




 
 

    
 
    


1 3 2
2 1 0
4
4 2 2 1 3
1
                

  



 


1
1
3 1
1
1

              

    

 
4
2 1
0 3 1
3
0
21 3
 ()       
    
    
  















       ()   





    





4



         



2
4
2 4

            
  
  
3 4
1
1
0
       


14
CII
0
0
      

  ()            






      
 





  

 
 
0
ISBN 978-605-65203-0-3
30
4
0

       
        




  



     

    

 

CII
    






                



  ()   
    
  
0
0
0
1
4
2
1
CII
4
3 1 4 4
1
0
                       0
    







 

 
  
  
  
3 1
3 2
3
          

2
1
1
4 1
0
1
3
2
2
1
0
0
0
3
     
2



     
     
    

0
0
      
  

  







31
     





ANADOLU ESİNTİLERİ
No.10
Nazmi Bosna
Andante (JJ =
< 90 )
K
)
d
:8 ı
i B
i
r
3 2 1
:8ı
:n
3
¿
J
^
0
2
/t \ h
©
Ho
«T
2 1®
4 .2
r
iT ^
?l f ı
; g
^ T T
----- ^ - i ---------------------
4jj
n
IJ
1
L
2 t i
r T
9
r
T
t
3 .
4
r
$
S - J i
J*-*
i
^ J r j
r
r
T
„® =|
^2 ©
1f
3^
r
T
1
tJ
T
8
l
ıJ *
1
r
3
İF
®
8
jij'
#
8
r
3
*
Z p B
JVi
8
8
i
K
T
CV
4 1
i ■ t u »
f"2
n
—9------------------- 1L
8 T
f
^ »-------------- - 8 ®
© V
f
—5 ------------------
T S
34
f
J 7 T Z~T ^
8
8
CV
2J
4
t 2
2
1
CVII
3
M
4
r J
1
1 g |T
V T
*) B asitten b ileşik veya bileşikten b asit ölçülere
ISBN 978-605-65203-0-3
geçişte Stesso T em po uygulanacaktır.
32
CVII
42
1 2 1_
- İ2
4
ıo
8
¥
—y
S 10----------------^ * 4
«1 J X
*~ - ¿ J
-
8 4
e
^
r
n
r
j
—5 - 8-
: t i =
r ------2r
p L . ——
,
c
CV
f r ıJ '
*r
P r
CVII
A
/ı
J *■,— 1— r r
'
i ı J
Ä
j? 5—®—*
19 8 r
J 1—J - t
1» -— p— ^
-S v »
4 1 2
-3 4
!?T
CV
i.
r
a
=8d!F
i
© s4
©
if - j r
2 13
CVII
«n
0
^
j* jP
r
r
i
f
f
§
J
^
^
^
^
4
i
f r ^
S
Ü
^
J
J
1
^
1
2
j
---- T T --------
\
- - 8
r
a
cx
3
H
^
^
CIX
3
r ¥ ^ r ~
—
r p
CV
[
L
1 4
P
1
f
r
1
f3 ^
1©
33
n
J -r
------------------F
^
r ^
2
4
J
J
-----——6
------------ 8
rr
ex
2
â
f
P fİJ
2 1 2
P
m
s p
f f f
J
1
J/lI j 'ıfuû
?
3
1 3
4 2
1
L j.,4
f f
3 1
2-1
P
©
8
1 ©
4
31
3
n
f
f
&
33 'r 2
■
4 3 3
r a
G
~w
2
t-f r
l
s
m
(2) ©(3)
âz
1^ ©
âz
4 *
?
1
n
r f F
y i
n
8
T
©1
i
rr
n
i ds
4
/
r
r
âl
m
34
2
x m
8*
1 ©
8
£
C V II
(2) ©
â
4
3
-a.
5"
lA
(2) -"-
1**^ 2
4
4
3
B
^3 ^ i""}j""]
âl
2? C-<h
e—r Cj” cX.
t íü
f vE JT
- ^ rc Hl *
4
8
§1©
^
43
^ 8 t t |»
2hW
*1
C V II
3
o
G
8
=Sfll
1
iT T )
?
2
3» *
âl
?
ı y
â
j j j
J t j Æ
i .
•
-------------- 5----------------
JH A
^
r
r
?
r
¿
'
U
d
■ J
d
c
P
i
f
£
*
?
-
i-"
FT
PL,
-J-tf
PP
«I
.—
P"I~
3
/]
-$ 1 -r -tJ r K L-i l - 1
I
«
^
J
-
3
,
T -
^
---------------------------------- r
3
m
n
-
^
—
J
-*-
|
•
S
.
i
;-
8
-
İ
" «1
------------------------------------------------------------- F
=
Ï
P
=
»
X
J
)
J
V
t
J
J
L
r
^
-------------------------------------
P
E
F
r
F
f
r
f
f
-
CVII
^ # F
M
•
J ~ ^ T
r
—
i
iy
i rf
ß ------ 8—¿----- ß ----------- #--------
P
>
J
~J~J
T F
1
^
=
c.
-* -+
L - s
f 4f 3 / l 8©1i l3 -2
2 1
CVII
a
r
2 ^ — 1
©
1 4
'İEEg'
r
J ~3 J~3 J ^ -
2
I
CVII
1 4
i m
^
t © , 3 i?)
4P 1
Z=
4 3
ü k h
m
n
ı m
T i ;
i.
j
2
i*
^
- L
35
=
U-
r
m
3
{ £
[5
• ^
ß
-5 -8 -
CV
CIX
J^ T J
s t
s
f
s
r
t
□
U
4®
I
X»
J
o
i
a
F
r 3 ~l
J?J
J>
Œ
F
a
T
CV
J X J = ÎJ .^ .
'
- bA s •»•J J J "J • 1
l^ jJ -— ^ - 8 İ r#---
s .T ? .,.
- s -------------
J
■
•
u
r
a
i
CX
3
¡ f f l £
4 n
, j a J H
3
f
P
f. ©
jp
^
i
J^ .
|'
n
f
J
Í
J
"
J
i . . .
s
H
2 1©
3
^"J
£
J
L U
2 1
1
4- ^
3iJ©
4—3
- d
2
f f l . J
3
, j n
1?
f
'J
f
=
1
1© 2
f.- f
Ï
^
r
L ——
J—
CV 4
/
ö
^ / J J
J----- 1----1------ .T J---- *^
j
â
3 2 3
d —
©
- $ —3 — • , ------- 5 Hb-<^ • t i j ------- J "f ^ - J m ,'
^ 8
j
8 "
11 L -------J—
^
r v
’
's i = 4
2
s
1©g
5—
E S
tt j
2 1 3
36
t
J J J t J J J ^ ,, s tS j j
s J
'
r
o
r
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.11
Allegro (
 = 120 )
Nazmi Bosna
CV_____
2 1 CIII CV
CII
2
2 1

4


1
4
2
*)
1
1



        














        2  2      
  
 
  
 
35
4
CIII
CIII
3
3
2 1 0
3
CV
3
CIII
2
4
3
3
1
3
1 3
1
     
     
   3 4 


 

  22   2

  3



1
1
4 2
1 4
3 4
3
4
3
1
4
4 2
1
2
1
    
 

 
CV
CII
CIII
3 1 CX

2 
2 1 4
3 4 4
4
2 3

        ()    



21

 2 
 

         2



  
3

15
1
4
4
3
5
1
1
1
1
2
2
1
2

1 2
4
2 3
4 2 4 4 3 31
2 4

        3

                     



 


 
 

   2



3
  
1
  

2 5

1
1
CX
CV
 1 
   


  
 4
2
2
3
1 3
2 4
4
1









 
   
 


2
      
4 5 1
1
CX
CV
CIII
CX



           
    
    




  
2
4
1
3
35
  4 1  4 3 4 1
 ( )       

   ()





24
3
1 2
3
2 3
2
23
*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır
ISBN 978-605-65203-0-3
37
CV CII CV
CVII
4
     ()  
   
    
1
1
15
1

2
2
2
CII

          


   
  


 
      
1
2
4 3
3
4
CX
2

3 2



23













     
  2---  2     

2 2
       


   1  1 2  2 1 5 1  1  



3

5
3 2 4
2 1 4
CV CIII CV
CII
4
CV
CIII
41
4
                   








  2
      


 




1
 
  
4


 32 
3
3
21 4 1
4 2 4
2 0
1
3
CV
1
3
4
1
1
3 4
CIX CV
4 1 2
1 3
4
0
2
4
3
           


  
       
38
CV
3 1
      




    
 
 
 

2
1
1
3
2
1 2
4
1 3
0
   




    



   2   1       
1


1 3
CV
2 1
0 3
 

3
1 4
1
CII
             
   2  2
   2 

2
2
1
1
1
35 1 4 3
2 1
2 3
2
CIII

         
 

         
 




  
 

4
3
3 2
   





                      2
  


1
5
4 2
2


   
  


     
3
2
4
1
1
5
1
1
4
2
4
  


1
4

             
      
CI

             



     ()       
    

1
3
2
     

  2      

  
 23
         () 







  
  





4 3
4
3
4
4
1

3
1 2
         





            










(
)
 
 
 


 


 


1
63
2 3
15
4
                    
   















   
() 

   
() ( )
 




--



4


CX
      



    








  





  
 

   
1
2 4 1
3

1
4 3
4 3
3
4 3
4 ------------
39




ANADOLU ESİNTİLERİ
No.12
Nazmi Bosna
 = 90 )
4
  1      


   

   

 
 

  


  3




2
*)
Andante
CV
(
    
 



    


   
  
    

  

2
        
    
4
3
1
3
CIII CV
         ()
 
  
1

     



 

  ()
  3

2
     
  
   


 
()
CX
3
4


4
2
1
CVII
4 2 1



     32 04
     
 

2

 2 4 1  3       
1
3

3
2
CVII
CVII

1
 34 4 1 1
2
                    


 

    
 43
1


  
2
4 5
1
2

1 4
0
4
3
2
1 2
5
4 3
4 1
3











(
)


 

     








    
  


3
4
2 5 6



1 5
3
2
2
CVII
4
2
1
1
1
4
*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
40

4 2
1 4
2
   

  
      4 3
 





 
     

2 
 

 
 


3

4

 
3
 1
1 5

1
1
4
3
2
3 
CVIII
CVII
CX
2
CVII
CIII
4
3 1 4 1
           
2

() 










 

   2-----


  


    



1
3 4
2
2 3
4 1
1
1
2
2
3
4


1
3 4 1 2
4 2 1

4
        





      
2 ----



(
)

15
CVII
CIV
4
2 3 1 2

      
   30
1
1
CVII
CVII
4 4 4
3 2 2
4 1


  ()       
  
()
  


    1  32
3

4 1
2 5----  1 5
2
3
2
2 3
 
 
1
4
CII
3
3
4

    

 

1
1
2
2
2
4
4
3
    

  () 
3
1
2
1
1
14 ---------------------------------
4






  2
    

 3
1
 1 
5
2
4

1
2
3 4
1
3
4
       
 
   
 

1
2
       1 



2

4
CII
CII CV
3

41
     
         









2
   





1
3
2
4
3
1 4
2
41
CII
CII
CIV
3 4
       
           
 

   
 
 
4
2
      
 
1
3 1
      

 
 
CVII CV
CII CIV CVII
        





 









 
 



2



 
1



2
2
2 1 4
2
4 1 1 4
2 1
15


1
  

4




   


()         




















        
 







2
1 3
2
3
CVIII CVII

1 142
243
1
1
    

                2    

       
   


   1 43 1 2 1
CVII
                
     
5 --------

1 31 32 1



                             

    

 
   

42




ANADOLU ESİNTİLERİ
No.13
 = 120 ) 
       
 





1
      
   43

     
  


Allegro (
*)
Nazmi Bosna
Bodrum , 3 Temmuz 2012
4 1
2 1
2 1
 CV
4 2
3
4 1










    
   
       
  

    
  


3
3 5 1
2
4 1
3
1 2
4
2 1
2
1
1
CII
1 4
1
2
2 1
1 2
2
2



     





 










    



 



3
3
CII
3
2
3
4
 
 
      
    

1
1
3
1
2
4
  


2
1
2
5
     
  

1
5
1
4
2
CVII
2
    
  
1
    
 

3
1
1
4
4

4
4
  

  
1
CVII
  
 

3
2
4
3
2
3
3 1

    

   
 
1
4
2
   [ 
 
1
1
CX
1

3
  
 
    
2
1
2
4


2

35
4 2
2



  





1
3

   

3
3

1
 
    
 
4
1 3

2 1
         
   
3


*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
43
CII
1
3
4

  


 
 
4
 
  
2
1

          
  

1
4
2
4 3 2
3 4
4
2
    
 

1
3
4
3
1
3
3
1

    





 

 

CIII
1
5
4
2 3
     4
 

 
5
         


   
    
3
4
  
 

2
1 4
1
1






         


  
1

3
14
1
1

3
2
CIII
2
1


3 4
2 1

 





 
 

 
3
2
2
3
4
  
 
 

  


4
2
1
CV
4 1
2
2
     



     

   
    
2
     

 
2
3
0
3
    

 
4
3
       




2
3
1


4
CII

           



3
3
44
 


  


CX
4
   

  
2
3
1
1
1
  


 


 
4
  



1
3
2 5
2
3
4
CX




  32

1

3
  



4
3
3
  


3
1 4
1 5 1 5
CX
CV
4
  

   

1 5
3
()
      

 


2
1 5 1
3
 2 1 14
2
        
    
      

1

14



 4 2 1

1 1
     







    
  
  

2
2

1 4
3

1
4
2
3
( )  
         2

 
 





2


1
4
3
2
CV
       




 
3 1 2 4 2

 2  2    
 
3
1
2
1
6 5
  
1
      

  

4
3
3
1

      
   
45
  


 


1
2
35
1
3
2
3
1
  
 ()
1
1
 


 () 


3
1
 

()
4
3
4
2
3
4
3
3
2
1
2
1
4
3
        

    

CII
4
 2
2
    1 
 

1
2
4
1
4
3
CIII
  
3 4 4
   
 13 
    1 4 1
 
 
1
2

1
CII
        
 
  
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.14
Andante
(
 = 90 )
Nazmi Bosna


       
 

*)

  


 
 

CII
            
 
  




     
  

     
  
4 1

0 4
1








    
         
 
  2
    3  3  

2
1

0
2
CV
4
  
 1 
3
  
  
4
   
 
2
3
1
2
3
1

                  ()        ()    
  
 

 
  




CII
CV
2
CII
CIII


    

   


























   
           






 
3
4
3
     
     


  




      

  


  

*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
46

  








  

         




 



CV________________
4 3

    

1
1 4
2
        

  12 2

2
2
 
1 4
   
 
4
3
4 1
1
1
3
3 4
3 1










  
     


1
1 1

2

    




 
 
 


    

 
CIII
4
3
CI
 2 3 4 1 3 4 2 24












 ()           
  
     









     
 
      

2 3
2

      ()  
 
 

4
2
1
CIII
4
1
1
       
3
2
 4 3
       
2
 4  2 
3

1
2

CI
CI


      














 
                 




          
()
   1

3

3

2
4
47
2 1 
   
2










    
    


  

 4 0 1
1
1
1
4 4 1
3
2 3
4
4
       
  





4

   
   

















  



      

    







 
3
CII

          
 
 



 


             


4
1
4
       
 
 
24
1


    
    



3 2
4

                 




1
 ()   
    




48
CII


ANADOLU ESİNTİLERİ
No.15
*)
Andante
(
Nazmi Bosna
 .=60 )
CII
1



 

                           
 2

2
 
 


3

2
4
1
            
     
    

  



  









  


 
   ()   

 
 
    
  
CI
1
    

 
  

CX
1
4
4
     

 2
2




1
2
3
 
  




2
2
 
  

1 4 1
3
       
 

 

     
 
 

  
 
 



4
3

              

 
        
2
3 1
1 4
2
CIV
    

()
           



   





   
    
 









*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
49
CIX
4


 







   
          
 


    
     
 


1


2


1
1 3
2
3 4
CVII
4
  
  
1
3
2
CVII
1 4 4 1
3
 
1 4 4
3 4
4 1 4 1
        4 1 4

  

  
1
2
2
1
2
         
 
2 

 


1
1
2
3
1
1
3 4
4
4
2 1

1 2

3
     
     
       







    
   







4  
    
1


4 3
2
1


4 2 1

1
2
CVII
CVIII
1
CVII CV
CVII
4 

 2413
1 4
2 1 4
4 1
1
3
        4    
          
  





2

2
2
2 
  2
  




3
3
3
1

CV
CVII
41
1
2
1
2
0
1
2
1
2
1
CX
CIV

34 4 1
()           















       


     









 
  
2
2
2
2
4 1
3 1 2
01
41
CVII
CVII
CVII

 3
3
2 3 0

      2 2 3 2 3







 
                2      2



1
1
4 2 1
4
3 4 2 3
2
4
3
1
1
2
50
1
1
1
3
1
3 4 2 4
CV
CVII
CIX
4 3 4
1
4
1
4 1
23
4
           
4
 
               3

  
2
 2     

  


24 2
1
3

1
3
4
2
1
1
1 3
1 2
2 4
1 3
1
CV
CVII
4 2
              
        
 






 

 

1 2

  

2
15 1 4
2 1
25 2 4
1
2

      


CV
CIV

                  1 


         


  







 

 
3
4 2
          
    
   
         

 


  

  
 
CV





   
  
 
CII

   





  


   2
     

1


         



  

45
              



 
51
39
        

















 
    
  

  

     

 
   
 

                       
 
  



  

  

3 4
4 1
      
   
 1 2
  



    

3
1 1
1
2

     
  



 
4 2
2 4
4 1
CVII

4
1
2





     2
3


25
  
1 5
3

CV
4
    


           
    
 
1
2 3
4 3

 21
      




 


 
       







       

1
4 3
1
CVII
CVII
      



3
4
CV
CVI
4
      

 

2

1
3
52
    




    
 




2
2
2
   



     
     


    ()
 
       


4
 ()

  

1


1

3
3 4
1 2
4
3
CIII
        

        
   
  
  
  



    







  
  



  


   

CII
2 1
4 2 3
CV
3
4
24
        4 
 2         



  

 
1
3 4 1
 ()
2
2
3
1
3

1 2
4 2
     ()    
      ()

CII
2 1
4 1 1
      




 
 

  14 2
2
1
3
2 4
4 2 1
0
3
0

    

    
CI
   
 2   
  
4
1
3
2
4
    
    




        

   


 

  
 
  


2
()


 
4
3
4 1
CVII
CV
CIV
1
4 1

          

            
2 
3   2 
    
2


2
3
3
1 2
4 2 1
1 4
4 1
CI

()
4
5
4
3

4
4 3 3
CII

       2







(
)



 ()
        






   
2 















2
()
1
  
1


1 5
14

1
2
5
3 4
1 4
2 1 4
53
3 2
4 1 3 4
CV
CVI
CV
4
1






  2
 2  1 
              
   
 
  
2
 2
1
2
1
2 34
3
2
1
3 4 2
4 1 3
4 3 31
4
CIII
  ()        
  
 
  
CII
4 1
         
 
()
 ()   
1
3
2
3
1
3
4
4 CX  CVII 
4
4
3 4
4



() 
()
           2   2 2  2 


  
2

3

 

                   

  


4 2
         



 3 

1

3
2

CIX
1
1
CV
 4 3 4 CX 4
 4
4
2






 
 3    
      




     1  
   12   2          
34
 12 52  3 2
5
2
2 1 1
1
3 4 1 4
4
51
3
      



4
 1 2 41
CX

3
 











  



      

CV
        

  
  


      

 


2
    
 



54
3
4 1
3 2
         
   

4 3 2
3
4 1





   

1     
1  6 1 5

           


  




ANADOLU ESİNTİLERİ
No.16
 =80 )
   

  

Nazmi Bosna
Andante (
  










      
 
  
     
  

     
  
 


       
  

    


 

            








 

   
     

 
()    

               
     
  ()


 
 

 
  

                ()           
 

 

  

CIII
  
 ()      
CI
           
     

 
 



  3

2
2
4
1 3
ISBN 978-605-65203-0-3
55
1
2
4
1



















     

    [          

  

1
 
1

3
1
2
3
2 3

     



       
  
CV
  2
      
3
1 3 4 1
2
1
      0


1 




1
1
3
1 3 2
2
 

 
             
 
  4   4
4
3
1 2 4
2
3 1
1
3
1
4
1
2 3
1


3
1

2
1 CV
2
4


           
            



 










  
  2 1 43

1
0
3
1 3

1
2
CIII
CII
2
2 4 1
CIII
       
         ()         


 

             
 

  


1
 2
2
3
1 4
3
0
2
    




            



 








(
)



3 

3








2
0
1
1 4 4
2
1 3
56

        
1
1

3
      
 ()
4
2
2
1
3
0
2
2
    
 
   
 



   
       1   
3

4
1
2
2
0



         
   
 3  
3
0 1
4
1
3
3
3 1
1 3
2
3 2
2 4
2





  
      
      


    
  
 

 2
3


4
1
1
1
4
CV
CII
1 1 3
CII
2 3
  


      

 
3
1
4
1
2
      

  
        
 
 

CII
CV
1

          







  

  
  


      
4
1 3
4 2
2
CIII
23
  
     
   
      
 
 32 
 
         




 
()









()
3
16 35
57
 
    
 
2
1
2
3
2
4
2
1
       
  
    
 
     

 
4
1 4
3

CI
4
  ()  
 
   
    



 
   3  



 
    



 
23
3
2 4
1
3
    


     


 

2
CV
     




         
   

4
1
1

3
CIII
    
 3
     
 

2
4
 

               

 

  
   
 

4 2

 


      
  









        2 
5
CII
CII
3 1
4 

             

  
 
0 1
4
58
1
2
46
4
1
2
1
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.17
Nazmi Bosna
6 =D
Presto (  . = 120 )

      

 
 


*)

      


 


   
 
 4 2 1
    

 




    


 


 3 1 4
        
2

3
   

2


 



    




1

      

 
 3 32
    

 
 32 12
    




1
1
2
1
2
CVII
 

 



4
4
4


14






   







4
2
2


 21
 
1
3
4
4
4
4

    

 




2


 

 
1
2
 1 1  31
 3 2  


2
2
45
1
3
4----------------------------------------
3
3

   
 

   
 

   
 

  


CX

 
   


 
   

*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
59
4 3
4 1
      3      
       

   
   
  
  
2
2
2

5
2
4
3
2 4

         2    2   
  

 

1
1 4 1
3 1
15
1
4 2

    
 
 

     
  


     

 



 1  



2 

CII

          

 


 


     
 
 


   
 


      

 
   

 

   
 


  
  




   
 


     

 

    



     


 
   


 




60


0

CVII
0
0
0
      

2
2
 3 4
4 1

    
   
3 4 14
2
0
CVII
0
0
      
2

2
3
      
   
     
 
1
2

CII
 4
     
 2             
()

  






 
 
    
1



3


4 2
4
4 2
2 1
3 1 2






     1
      



 
  
2
   
2
1
1 5--------1
1

5 ------
CV
CIX
CVII
CII


4
     
2








 

 






 

       





CV
CII
CIX
 1 4 3 1 CVII
1
1 3 3









   
      
  







  32 
 32 1 
 1   1 
3


4
2 4
 




     
1
1
1 1
4 
2 4
3




CII




 







  









   
 
  

    




 



4
61
5
CV

2 1 2

  

            

 
 1 42


4
       

  
4 3
2
1
3
CIII
CIII
CVII

         
              


   2
( )    




1      
4 2 1 2 1 4
4
1
2
3
    
 2    

 13  
4 4 2
     

  
     
2




 
     

  


  
4
CII
4 1
2 1
1

1
4
2
CIII
    
    
    



       
2


 

   



24 1 5
  
2
4 1
 
     


4 2
4 1
       




      

 
1









         
  




    
 2 
  
  





62
   
  
 




 
 


2

3 1 4
   
3 4 1
 


CV


4 1
    () 
  
 1
  

 31  21
  

1
2
1 1 1
3 3 2
CVII


    
  


3 4
      
    2
11 4
1
      








 





3

  12
  

CII
CV
2
  
         
    

 
  


 

   
 
CVII
1 2
   
4
1
3

4
        
  
 








3
CVII
1
2
1
2
4
1
   
4
2
   
 


1
4
2
3
2 4
63


   
 
CII
     
  
 



     

 

CV
1
 


2
1
   
     

 



3



A N A D O LU E S İN T İL E R İ
N ° . 18
*
) Andante
( J . = 88 )
rr
g
CV
^1
.
•
^~3 « = p -
J
22ı
2
0
,
i J
. J
1 S 1 4
S
4
1 5 İ T !
,
m
n
5 j 2 ---------------- J -----2 -----J ------- • ---------- *
14
S
1 © 14
1F r t j r 1 .
42 S11
~~^rn
2
J '■
% =
CV
j J T ^ , , i j
J
9
=8=
Nazmi Bosna
Bodrum , Temmuz 2012
pS
= â
6
i
*r
?
i
E
i
T
S4 2 4 4 3 2
j " j .^ .¡.^ Jr j
PS
.
.
H
41
CIII
2
42 1
.[ 2
n
21
2
f
1
1
2
1J
ıS
4
CVII
21
J j j m
s
pTprfPf
it.
r .
CX
= =
,
t n gS
.
1
1
2 S
* ) B asitten b ileşik veya bileşikten basit ölçülere
ISBN 978-605-65203-0-3
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
64
ci cm
1
evin
4SI
2 1
12
r>
ç-T
¿
=
L|J i<rJLs iszJT^
m
1
1
cm
cm
102
¿
J'i 7--- 1 i
f
i i rT ^ -a^ g " J |
».------4
cm
1
*-. —
cvm 3
«
2 r4 f
4 1
b>J*lJ*]
65
9
---- *7--k 1É
«
---- 8— »-------- J --P
*
F ^
t ----_ kL-U
■—8—
2
4
m
I
)[ 3
7
7 7 1
J.
1 7
t
I r ' r
a
4 4 ?
i - i —S|
^ r n
4
#•
tjT " }
» L..—
«
----- » ---
r
y ' f j n
L
-1 2
^
cm
34 3 1 4
J
^
2 4 1.
J~"
n
-
¡
i
-
r
n
i
r ^ L L S f 7 \ j j f tfT
11
*
3 4
5
8
7
3
=ş
=©=
r
8
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.19
Nazmi Bosna
 = 100 )
 CII
 24
2

4





 



 
                      

     4   

*)
Andante
(
1 3 2
3
3
1
4 2
1
CI

         4 1
       
  
 







 3      3     



2
4

4


        

  
CVIII
CV
CV
3
      

   4   
 2
3
1
4
2 1
3
1
      
 
2
 32  
1
1
4

 
       
             








  
        
   


  


2 3 1

4
 
    
   
4 3
       
  

4 1 3





()    
     
2
2
1 4 2
1
3 4
4
1
  
     

2 3
1
      
     
2


 1 4 1 5  1
1
3 4
4
3
4
2
1
          


 

*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
67

CIX
CVII
 1
2
     
      









       





 
 





 

1
1
4 3 2
5
CVII













  










     
       


    
  
1
1
 
3 2
2
4 4 1 2
1
2 4
5
1
CVII
CV
4
     
 
  
3
3 4
1
4
3
1

     

   





     
 






2
1
4 1
     
    
2
3
3 1


       
   
1

4
4
5
1
    
  
 

1
3
2
3

2



              
      




       
 


 


 
CVII
2 2
2 3
1

3
2





  
                    
 









 

  1 1

4 1

  

1 4
2 1
2
68
1
4
3
CVII
 


     


  









  
   
1 4

4 1
4

  

 ()              

    

1


 

  
     
    2 

2 3
3
3
1
2
3
4 1
3
   
  3 
CVIII
CIII
2
4 2
2 1
 23 4


1



4
  

        
          2
  


  

3



1
1


1
3
2
2
2
3
1
2
CX
1
3
1
3
4
1 2
1
3
4 1 3
1 3
4
1 CI
2
2 3
2

  




(
)












             2 2 
    

 
 
2
1
1 2 4 2 1
4
4
1
1
4
3
1


2
2


5
4 3
2 2 1 3
4
4
    4
    
       


   



        
2 
 
      2 2
   

34
3 2 1
4 2 1
4
14
4
2 3 3
1
1 2 1
3
2 3
4 2 3
1
CVII
1
3 2







   ()   2
      
           









  
 
 
  
1
3
1
1
4
2 1
4
45
4 0 1


0 1
2 1








                             
      
   
   


 
69
CII


*)
Andante (
CIII
 = 90 )
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.20
Nazmi Bosna
CII
CV
CIII
2 1
4




          

 3 
1
3
1 2
1 3
3
 2 1 CIII
3 4
4
2
     



     










    


   





  

1


1
3
3
2
2
 4 31
2 1
                

  
 
     1
1
3

1 1
2 3
2
2 1 4
4
CIII
1 4
        
        
 

2
2

    
    



 
1
35




2

4
2
2







     



  
 
 










 





3 2 1
1 4
1
1 3
3
3 1
4
4
2
2
 43
1
2 1
4
3


 ()    
       
  2



     
 
  

2
2
1
1
 
 15 

4
2
1
4
1
1
3 4 4 1









(
)



             






 








3
   1  3  2  1 1   1  3 5 41  35 2 4
3
1
1
4 
2 
CI ________
4 
4 2 1
3
4
3 4 4 
4 1 3

()   
 









  2

 


   
 3 4

  ()
 

2
 
*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
2 3
2 4 1
4
3 2
5
ISBN 978-605-65203-0-3
1 3
1 3
2
2
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
70
3
4
1
4 3
1
2

      
4 2 0

1

 
                            



4
1
2
CIII
2

4
4
3
4 3 4
 4
4 1
2 1 4
4 4  4 1
3 4 4











       ( )           () 
    2     

  
    
  ()      

2
2
2
2
3
1

24
2 1
4
2
1 2
1
0
2

3 4 1
CIII
3 1
4



        
                      
   











 
 
4
2
1
1





2
4
 2 1 4
2



()     


            
( )   


  







  ( )   
  

1
1 4 3
 3
CX
3 2
1 4
2 
1 3
4 
2 
1 4 4
4 1 1
     





          
  2 1






      
      


2 4


 14 2 2




152
1
15
4
1
 244 2 433 2
2
4
3 3
4 3 3
3 4

2

 
 
                     () ()        
   
   32         

 
1
2
1 1

1
1

1
1
2
1
2 3 3
4
4
1
1
3 3 1 3
2
4
                  
  3
CIII
3 4
1 2
            
 
 

1
3

2 4
43
2
2
3
71
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.21
Nazmi Bosna
 = 90 )
CI
*)

4
3 2 3


1
4
2
4
2
3
2
2

       
                  


 
    
    
     
 
   
 4  10  
4
1
Andante
(
1
3 2
1 3
1
3
2 0
4 0 1 2 3
1
1
 24 4 1 4






              ( )       

  
          

 
2 1
1 2 3
1
3
CVIII
1
2
0
CIII
CIII
1 4
3
      2 1 4  2 
   
        
  






      

 











2
 4


3
 2
1 2
 3

5
CVIII
CVI CIII
CVI
CIII
CIII
1
4
4
1 2 4
1
1 2 4 2

2
 ()  



              
   




2
2
 



23
 


   

 

2
2 3
3
3
2
4
2
3
13
4
3
1
2
CIII CVI
CVIII

4  4
4 1
3 
2 1
1 4
4 

2 0 2



   





        

   
  
     

 







2
1
 3
5
1 2 3 1 2 15
1
3
1
4
4 1
CIII



6
CVIII
4
2 1
3 4
 23

4 2 2
( )       














 

 
      
     

 
   








1
2
1
1
2
3
1 3
1
2
1
1 3
1 4
2 4 1 3 4
*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
72
CX
CX

4
    




    ()                  
  

       



 
3
14 2
1
1
1 1 4
1

2
5
1
3
3
3 4 2
2 4 1
4 2 4
3
2
1
4


        
           












 
 
   




  



 

 
1 3 4
  
              
  

   
2
1
2
          


  
2 4
4 1 3 1
4
4
CX
4 3 1
3 2 4





 
                   2             







1
3
1
2 4
3
2
4
3
2
1
1
1
3
     

    
 
   



2
4 2
1
1


3
                   
       
4
1 2

 3 4
3 1
2

       ()                
 



              
  


 
1
4

CV
CVIII
3
1
2 4 2
1
73
 

      


4 3
1






  

  





 




 
 1 2
2 3
4
1
5
1
1
3 4
4 1
2 4
2 1
4
41
4
5
23
   2

                           

 
 
 
       


 

1
2
1
2
3

2
1
4 3
41
41
3 4
1 






                                


 
 
2

3 4
CVII

4 1 4 4 2
4 1
2
3 4
1 4

3






(
)







   
 
 



    

  






 3 
3
3
2
5 4
3

1
2
1 4
1 4 2
4
4 2
CV
2 3
3 1
         

 
     
1
3 4
1
 
4
2
1
3
        





  

CVII
2
4 2
1
     
  
3



3

           
 
 
  1 
4

       

 4 2
1
2
3
1 2
4
5
1
2
74
4
CVII
4 2
CV
      




    
    








2
     

 
   
 


  1

1
  
3
2 3
CV
CVII
2 1
    

 
 
3 2
1
4
  
 [      

2 3
4
1
      3
 






2
4
2 1
4
0
4
2
1
CX
4 3
4
4
3
2
     
   

4
1

CV
 1 4        
    


  2



    1  3 5 1 4 1 5 
3 6
2
3 1
4 0
4
4
1
5
2
4

2
CIII


         

 

   
     











   

 


2
3


2
1 2


1 5
2 25
1 3 4

4
4 3
4 3
4 3
2 3
1
CIII
CI
2 1


            
 
   


1
3
    
 


      



CIII
4

1
2


5
4

2
3


1 5
4
1
2
1
 2 ()       
2
3 


2
75
3
2
1
3


ANADOLU ESİNTİLERİ
No.22
Nazmi Bosna
Bodrum , 1 Ekim 2012
 = 90 )

4
 1 3
0
4
           







 
[   


4
  


3
1 CII
CV 

2














         2           
1
3
3

2

1
1
1
2
4 2
                    
 [

  
 


 
 34  1

4 3 CX4
2 34
2 1 3
4 1











        


2


  





1 2
 
1 5
2
14
*)
Andante
(
     
  
 
2



1 4
3
      
    

2 1
3 1

 
1
   
3

1
            











  



    


  
  




 4 3 CII CV
 CII
3
4
4
3
2


  2














     2        
   
 12

  
1
1
2
3
1 2

4



     












 
      
[ 
  


   
  
    
2 4 1 1 CV


4
3

2
                       ()      

   

   
          1 


1
4
3
2

CII
4
ISBN 978-605-65203-0-3
76
5




*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır
CV________
3 4 4 1 4
4 2

3

1
3
2


          ()      ()          

 
   








1
3

  
2
 2 13  1 4 
1

3
4
3
1
3 5 34 1
1 2


4
2 4 2  
       


          
     




  
      
14
1


3 2
4 
2 1

    1




                          

 
  

       



3
1
2
1
CVII
3 4 4 2
4 2
2
4
          
  

 1
        







  
     
  ()    


 
   
2 1 2
 1
1

4
             
     

     
 
  
2 1 1
3



        
    
3
4
1
1
 


 



1
 4 1
2 4 2 1 3 4
     
      






(
)
    


      2 
4
CX
  
CV
2 1
3
4
 




 

 


1
1
3
2
4
3
1
 
  
3 1
4 1
      3 1

    
2 3
1
15
77
24
1
3
1
5
        


2
      

 
1
2
3
*)
Andante
(
 =180 )
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.23
       


 
    
Nazmi Bosna
Bodrum , 5 Eylül 2012



      
          








 


CII _______________
2
0
2


 
         
      









 

 










  
 
  
1
43
3 4 1 3
1
6
2 1
21

2



(
)
























    
 
()   
   

 


()
1
  
 
  0
24 3 2
1
3 2
1
1
4
1

2





   
                        
    
  2 
 







 4  31
3
1
3
2 4 4
4 1 2
CV
1

2
1


1








   ()  
            


 1 1
      



 
1 4 1
2
1
0 1
2 3



 
 

4
1
1
2
4 2 1
1 2
4

  
 

4
  



     


  
3
 


2
4
1
3
1
    
   
   



2
1
3 1 1 3 1 3

4

      
    

CVII
3
ISBN 978-605-65203-0-3
78
1
14
3
1
5
CX
 


23
*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
4
1
       4 1

   
 
 
  

2
2
1
1


() 

 


1
2
3
  



1
1 4
2
2
2
3
2 1
4
1
4
4
1
2
4
4
  


1
24
3
2

 3
     

 32
1 4
2

 


1
4
     
  
3
1
2 4
35
2
CX
 
 

34
2
2 1

      
                





 

 


   
    1


2
0
2 1
        ()   
 
 





2
      






1
 1 1 4
 
2 1
3 2 2 1

3 4
2 1 2

       4
  
    




 

    
  

1
1
1 4 1
3
1
1
1 2
1

4
3 4
2
2 3



4 2
  
 
1 4
1
2
   
 




                                     
  
    

   
CX

      





 
















     












4 -----------------
79
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.24
*)
Andante
(
 = 90 )
Nazmi Bosna

 
 
















          






  





 CV
 CV
CVII
3
 4 2
3 4 2
4
2
4
3
                 1 2



 












2
  
    

    

3
2
2
 4 1
1
3
1
1
1
4 3
1
0
1

4
3
4
2 1 4
4 1 1 2 4

3 4 4


         
                  
        2     





3
1

3 2 1
1
2
2
1


45
2

3
CVII
CV
CIX

4 2 3
2
1
4
2
4
4 2 3 2
2
4 3

        




         






               




 

1
1
1
1
1
3
1
1
3
3
63 1
5
3 4
   




    
1
4 3 4 1
4 2
3
 ()     
   


1 4

1
2
4 1
3 4
2 3
         
  

  
1
1
4 3 4

1 4 2 2 3
1 4 3




4
  
       
           4 1 4
 








2


  

 





1 4 3 1
2
2
  1 23
1
5 4
1
1
4
2
3
16 0
3

04 2 4
CIV


5
1 4 3









 
















 2
 

  





 

 



2
1
4 1
2
1
*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
80
3 4 2 4

     
   
1
1
2
1
4
3
2

          
 
   
4
1
        

   
CV CVII



4
     

                              
 

  

      
 


3

4 3
 1 2 3
4
1
CVII
4 1
2

2 1 3


4


2 1 










          






 

     
 
1 4 2
1

1
1

  1 32

4
3
    

2



   



  
 
     
      
2

 












 1 5
 

 3 4
 
 

1


 
                



        




3
2 4
3 3 4












             2          

1 1
      51 1  1 2 1 
3 4 2
4 3 2
4 2
CVII
   

 




2 3
3 4
1 4
CII
        



     
2 1


 

 

1
1
1
81
4 1


ANADOLU ESİNTİLERİ
No.25
:J
*) Andante ( =
S4 2
sg )
CVII
h J
L
m
1
i* X Ï Ï
l 4 2
r
[
t? 8
2Jİ 4 S CVI
i l f f l
» Î r i h*
1
2
»
P
Jhr^L
'3d J
h
F
1*
h
2 |©~ 1
1P
©
—h j » T !
y i
CVIII CV
zzzz
i i İ H
CVIII CVI
4 2 4
2 i
». | j if f =*
-] h j r
z
SA 4 S 2
CVI
r i h*
1P
CI
.4
Nazmi Bosna
Bodrum , Temmuz 2012
f f . ş . f f l » S
CVI
g
_
J ¡}
/ y -* 4
5 » @ 1
:8
t
r
1
*-*- II 7 ,
ß zZ|ZZ »
ß 17 Z Z------ I1- 1— - , »
ZÁ 42
j
H
i*
# — 8-q
S
2;
^ »»T * * i;»
L y
m
S
2
2 1i-'3
1
©
CVII
4 1 S 4
r
h
©
2 1
S
S 2F
2 1
i— 3-
m
V
z zz
*
^
©1
j
t
3 S© 2
»
1
* t
1
.
j j ¡ 3
I I j . 1©
4 sS 1 rî©
:8=
1
sP
m1
1 2
*) B asitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
ISBN 978-605-65203-0-3
82
geçişte Stesso T em po uygulanacaktır.
2
t e
Ht
c-r 1#
tta
m
8
w m ^Ele
r u~
Ltgr Lr t
3 1 4
2
i
2 3_ L ¿
^ U J - ^ ------
* •
t ^ 3 -----r - " İ J J l r
— 8 - f g )--------11 8
------------ ------------4 --------------
ß
2
0
►
---------------L
4
0
1
4
n
1
3
4
n
#
r
1 4
1
L İ2
2 1 2
3
i
=fct
8
r
©
L
©
CIV
2__
L
O
r
2
cu
j JD
i S
~ jn
é'
8
W
r
JL
23
cu
4
3
3 _4
CIX
rräi
i.
*y*cJLJ
t jft 7
-J
U
4
*
1
2
4
4 2
1
----2 3
©
CIV
L l
1 3
34
m
8
s
8
*
í"
s
©
83
i
"
j
1
l
©
"
S
2
© ©
CVII
2 S
S 4
4 i
-ELÆ
.
• _
f
f 8
t r i
Si
m
----------------------- . -------
a
^
a <Hh»
r
_—
©
CM
©
©
^
t
—2ar^
3
-------------—8—- — r
r
1
j f
3
4
2 S S i
2 i
3
.
~
ö
8
8
=8^.
Z*T
C - L j 3
Ü
J
i
©
i
i
¿
m *.
j
•
F ¿■-a—
-
h
© 3^ í
± ^ - "
© Q
Q
CII
1
CVII
t
j
r
'■
CII
CIX
CVII
S"
2
ü
I
J
2
8
4 O
4
6
J
3
. ^
*
ZA
1 ©
CVII
.
i
2
2 i
S
i
4 i i 2 O
—
±d$¿
tt3 3 m
2©
i
2©
2©
2
r
CVIII
S i S i
t ö
9 ----------- 1
* r— .
^ i a — ^ 4
mL
j
.
" L
H
t
84
,
5
3
^
=
•
.
i
L .T
t i r
J
İ
f
3
CVII
4
2
F==í
I
8
©
ip
©
3 4 2 1
4= ^ = =
iI T n •
s
f
J
2
CII
7
i
1
2 1 1 4 2 4
J J JrJ
;
b
=8=
J
r
4
2
CII
2 1 4 1S
S
8 ;
=8
í
1
2
J
l W "!,
,
.
j
2
©
I1 S
2
s ^tr:J
: 8
J
j
:j?
J f
*
j j
,
F*
S 2
— X 5 J
J .
J7
*
f S
p
I
^
' l - í
J
-
j
^ J
j
'V ¿
2
t i
J ®
4 1 4
1
©
4
II 4 ff* ~
52/
F
1
2 1
t
t
P f T
^ I ®
CII
d S S
5
r
1
i
- P
. j
'i
2
_
iE ^ = :;^ ^ ^ = J
—
c-
r
S5
1
7
ti
í
L
r
3
f
g
Ü
CVII
2 1 i 1
i 3
f
CII
1 2
i
!
8
M
FH
—f
f
i
j f t ı
^
=6
:8
—s
—3
2
r
S
f
^ î î ^ t t
4
r
*£
2^
T
U
CIII
=6= m•
8
m
—U
M r-ff - ü
j
^
i
t.
OF ^-U -J g-í LLT
: r
'
f
i f r
-
U
—
, f f f f f f f T T
U
r
t
r
-
^
P
CI
■
3 -1
ş r ^ g j
JZ*
t
8
S
F
F
—U
r
- i r a
p ¡ -
^
^ —j -
' f -
6
8
l —£
CI
UTİtrCD
S6
ANADOLU ESİNTİLERİ
No26
*)
Andante
(
 = 80 )
Nazmi Bosna
Bodrum , Temmuz 2012
CI
    
  
            




    















2
1
2
3
4 3
1 4 3
4

          
   
             
   


   

 

 

  
 
         

  
1
2
2 1
CI
3 2
3 2
1
3
         

  


1
2
0
4
1
2
4
 
  
2 3

    





  
   


  



1
1
3 4
3 4
4 0
1
()


 
     
                
 









CIII
4
1
3

        

  

2 1
1
3
2
1
                   

 
  
 


 

2

1
3
 
3
4
1 4
 


2
*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
87
CIII

    
          
 







 



2 3




 
      

  

  
 
CI
  
  



        

  

       

  


4 1
          
     
4 4

1 3
 

 
  






  
  

     
  
1
2
4
  




 




 CIII
       


4

3
           




88

         
   

 
      
  
4 1

2
        
  
 

0
41
        () 
 


   




3 4

CV
2
CVII
3 2
    







  
()
      


1 4
2
3 
4 2 2
3 4
2
    
     

     2     
3 4 1 5
1
1
3
4
1
4
3
4 1
      
     
2
2
1 2
4
3
3
3 2
4 1

     
   
 

1
4
2 1

1
4
   





   


 
1
  ()    

( )
 


4 3

      





       






 
       
 










 1
1

4
3
CIII
          

 
   
         
   
  
 

3 2 3 2


                          ()    


  
31 3 1
1 0 3 1
3 2
1 2
CVIII
3 1
          









      
   


2


2
3 1
3 2
3 1 3 2
3 2
3 1
3 1
4 3 2 4
4
89
1
4 2 4
1
5
3
1



ANADOLU ESİNTİLERİ
No.27
*) Andante (J• =
9D)
J? t n — f * J J***
r
Nazmi Bosna
r
cii
^
j
r
14J
J
ı
f
^
f T J ur
r
J
p
! .
î
>
L
—
f J f * / J| tJ
- — ----- ë f i
J
T
1
I J
1
' U
^
.
J Î
3
=8
2
J
J
2 i
©
4
F
J
t
r
2 i i 4
^
F
L T
d
J r
r
JJ
y 5
8
-3 2
L
j
i
2 i 4 2
L _ r
ft 2 Í
K
CIV
4 3
©
H ^4
1 2 1
CVII
34
J
3 3 i
i
i
2 4 2- i
CVII
2 3 2 3
W^
j
~sf ------ S-
s
3 - 1 --------- ^ t t 1 ^
— J ------------- --------J — S
fill
r
3
-j
JÂjjj
CIV
4©
j
-.f^
T J
q=
ft
;
^
¿
C IV
JH »
*»1
m — s ------------------ —
F
> ı r j r j t 'J *
üj
8
8
Ü ahır-*
^ f-
CII
S
=8
CX
4 2
İ CV J
J
t
^
3 4 2
P
71 2 3
CVII
^,2 4_2 i
(')f L * t t İ ' r -r
©i 3
3
2
= fc !£
8
14
ISBN 978-605-65203-0-3
8
1İ ©
İC -H
îl
i7
î
© 3 |©
K"
* ) B a s itte n b ile ş ik v e y a b ile ş ik te n b a sit ö lç ü le re
90
g e ç iş te S te s s o T em p o u y g u lan acak tır.
1 4 3
.
I J ?
J-
a i= @ =
I
V J-i'f ^Ur &JJ
4 1
^
^
4
4
3
2
1
I— -
T T l
|
2
o
t^ w
—
«
CVII
2
J
14
i
4& j
d$i:
3»
C
W
A
© 3©2
CII
2®
CVII
1
C II
3 4
* 4 ^ 1
L J r dj
1 3
f
1©
1
2
cm
||U
J i t .
J.
--- 1* -----------------------
^
I
j
^
J
1H 4- i
L
/
cm
1 2
mF
i « B• ~d Jn d j •
^ =
,
£ . i
f
r
f
3 4 2 4
3
®
3
4___2
-
rfi
I
=
.r " L i
=s
©
T m lmji
1
©
2
3
1
8
CX
4 S 2 4 2 4
- - - ■
m
J 2 —A —
2
— 2^ T
1
ü
1
3
J-1 r
---------
i!
ü
■T J ^ r r r
- £ 4 -«
-•---------- J
-,—
CVII
21
2
*
i
3J
^
3
©
©
fy ^ J j
11
-
21
1
r
- —J ------ 1 r
, ►
h
&
u
p
P
r
r
r
H
- x
J
r
r
/
U
J
^
i
Ï
1"
>
1 i
n T I l
r J sr
1
İ S CX
S 4 4|
3 1 i «
^ --r
r© ^
2J
r i
12
rn ß
ir
3r
ir
3
©
r
|l |
s
1
1
tk
T
2
©
4
0
s
r
4
©
o
CVIII
m
~ 3
2S 2 4
r
1 4 1
2
1
r
ir
F— t
1
4_1 S 1
" * * r fe.
^ « i i -
1
ir
,
a
1^2
1
4
4 1
^
• '
- =
d -r £R & tJJ W^t0\¿2TJ
S 4 _3
1
CII
* r J JJ«
^
~
^
m
-•
r
İ
2
2
©
2 4 S 4
'
r
1
3
- i
k3
CIII
4__3
--------= —J —J — — —
2 1
92
------------
Ü
4
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.28
Türk halkına ithaf olunur.
Nazmi Bosna
CVIII
CIII
1
2
2
2
1
1

















(
)

(
)









 



[






5

       ()

 



4
4
3
3
12
1
2
4
3
2
*)
3
Andante
3
1
4
3
4
1
43
3
1
1
2 4 3
CI
CIII
2
4 1
0



  
 
      

4
     
  

                       

 


     
  
  

4
3
2

2
3
1
3
1
3
     
  





2
3
CI
2 3
2 1 3
2 1
1
4 1
CI
1
2
1
4
CIII
CIII
4 2
                 
  
 4 
 
3
4
1 3
1
1 2
1 2 4
     
  32
3 1
   
 
1
1
3





  ()  

 


  
        








 


   


 
     
   1

15 2
4

1

0
2
            ()      2                

  
   
 














3
4 1
3
4 1
CI
6
CIII
 41 34

3
2
3 2

4
         


   
       
  


2 
  


 
 

  
2
CIII
3
1
2
1
1
4 1
3
2 4
42
4 1 4
2
*) Basitten bileşik veya bileşikten basit öiçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
93
CVI
CIII ___________
4 4 4 2 2 1
2 2
3 
2 3
3 4
0
















 
    
   2      
  



  2  33 
  23 2 1 1
  
4 6
1
1

1
1
1
1
 4 2
CVIII 4 1 4
CI
CIII
1 3 4
3 1 2
2
21 3
           ()      4 

 
        







  2 
 
  






 

2
1
2 3
1
4
2 2 5 1
2
3 1
3
3
34
1
2
1
4 3







 
           



2

 
     2 4
  
 
35
1
2
2
1
2
3
1
1
CX
CVIII
3 1 3 4 4 1
CI
2 3
0
2 2 3
       
1
2
2
4



 
              
 2  







 
2
4
1
2
CI




  
1
2 1
3
CIV
4
1
2
3
1
4
4
1
4
5
16
3
3
1
4
3
2

2












(
)




 
    
    () 





  
  
   () ()       
2
3
1 1
1 2
2
1

3
4
3
3 4 4
3
2
CI
4
CIX
4 1
1
      







                                         

   

   1 4 1 5 1 4 1 3
2
 2
44
2 3
2 4
4 3
41
3
2
1
CIV
CIV
2
          
  
    
0
1
4
2
    

 
94
1
   
      

3
2
1 1
3
4 2
3
4 2
 

  
0
2
1 3
4

                           

  
     





  


          
                





 







    
 
 
CI
2

 




   ()       

3
CIV
CIII
2
4
         

 
 1 
4
1
3
0
3
  



     2 2
 
1
3 1
2 3
2
1
5
4 3 2
             
 




 


2
3
CI
2 1
  
 
 
2 3 4 1
4
     
 
  
1
3 4
     
 
2
2 4
3

1
CIII
      
4

  
 1        
 



1

25
4 1
2

3
4 3
CIII
4 1

1 3 3




 
      
              
   21


  
 

      
()





2
2
1

1
1
3
1
1 2
4
CIII
3
4 1
      









   
       2 

1

1 2
2
2 4
4 1 2 4
1
2
4
2
4 1
1
1
2
2
4
2 1 4 3
2






  2   

1
 




             


 
 








3
     
CI
95
4
3
    324 

  16
1




ANADOLU ESİNTİLERİ
No.29
Sayın İsmail Sezen'e ithaf olunur.
 . = 80 )
    

       
 
 
*)
Allegro (
Nazmi Bosna




      
            



           




CVIII
CX
3 1 4
CIII
31 4 3



       
        














  

 
   


3
4

1
15
1 1
1
1
2
2 4 3
2 4 3
3 1
1
2


            
       







 



       
      

CVII CV
CVIII
CX
1 3
4 1 4 
4
2 1
3 3

4
4

4








  
   
           


2
 
 



 
2

1

1 5
2
2
2
1
1 3
1
3
2
1
2 0
1
4 3 1
3
4 3 4
1
CII
   
                  ()   
 
     
 

  


4
  
()
 4

2
1
2


2
13


2
2


     
 

               
      

  
 


  
4
3
1 3

4
1
3
*) Basitten bileşik veya bileşikten basit ölçülere
geçişte Stesso Tempo uygulanacaktır.
ISBN 978-605-65203-0-3
96
4
2


          










 
 
    
 
   





2



 
  
 

  1 2  
2
  
1
1
1 1 3
2
1
1

3
1

6
CVIII
4 1 3
3 4
4 3
CX
CXII
4 2 3 2
3
CVII
CVIII
2
CVIII
CIII
CX
3
4 3
2
2


                 

  
  
    

   2 
2







2
2
21
3
3
2 4
1
1
43
1
1
1
1
4 3 3
4 1
41
3 4
2 3
CVIII
3 4

     4

                    
   
    
          
    
 




2


1
2
1
5 4

4 1 3
1
CIV
3 0
                
              
 
 

3 
 











3
24 2
1
CI
21
4 1
2 0
     




 
              




    

 
      
   
2
1
CIV
4
2 3 2 4
3
1
1
1

           

CX
4








        
2
2 





 
1
1
3 4 1
25
4 3
4
15
3 4 1 2
    2      

   

       

97
        

    

CX
CIII
CI
4 1 3
2 1











    
          



  
 




 1 1 1
 
   
1
2
1
4
1
5

1 2 2
2 1
3 2
3 2
4 3 4 1
CX
3







  
 2                       

  







  

2
2
3
2
4
1 2
3
1 51

2 6
1 4
2
CI
CI
CIII
CI
1
2 
4
3 2
4 
1 2 3 4
2  1
  


       

 

         
   2






 4

1


4   
 1    3
1
1
2
4
3
3
4  3
1
4 3 4 2
2 3
2 1 3 3  4
3 2 2 3
       4
     
      



      
     
     

1
2
1 5
 
3
1
1
2
1 2
 
1 1
2
4
1
2
5
CI

















    


    
   




 

  

 
3 1 3
2 4 3

0 1 4







    

   2 21




      




   
  2 1





 

 3 2  1 1 5
4 1
4 1
4 1 1 2
4
2
4
1
2
4 1
              3 1 4 3 4 3 2 0 1 0 4
1
 
    
3
2






 
 
  

        


2
 
1
1
2
2
1
4
2 4 4 3
4 3 3
5
4 1
1
98
2
2
1
3
2
ANADOLU ESİNTİLERİ
No.30
Şehitlerimize ithaf olunur.
Adagio
(
 = 70 )
Nazmi Bosna
2 4
3 4 1
1




  
       

      
  2     
1
3 4
4
2
3 1
2 1
    
 2 
4
1
4 3
1
4
3
1
45
1
0
2 1
4


 4


   
3
1
       
 
 
2
3
2
3 4
   

32 
  

4
2
1
0
3
4 1
3
5
 41 34 3 2
4
    
      
        
  
2
 

 


 2
 1   

3 4
1
1 3
CII
CVII
4 2
2 1
3
3
4
2
4
   
 2 3 2

1
1
1
4
2
2
1
   
 2  2
2
4
4
1
2 3
1
4
2
5
3 2 2
3 4
  
               0
 
  
2
3 1
 

2
1
1
4
1 4

1 5
1
3
 
 
3
4
1
ISBN 978-605-65203-0-3
3
   


1
3
4 1
2
2

3 4
2 3
1
4

   

2
1
24
1
3 4
1
   


4
   


   
2 


1
4
3
1 2
5
44
99
4
2
4
3
1
1
CIV
1
   
 
5
4
2
4
1
 



45 2
1
   
 
 
 


  



 
1
2 4
1
1
   
 
   
 
1
   


 
 32
3
1
4
1
3 4
2
0
CIX
2
2
3
4
2
    
 


0
1
1
4 3 4
3 4
4 2 3
4











  
()
     2

 
    
 
2
1




2
15
1
3 1
3 4
2
1
1
4
3
 
4 1
  
2
4
2
4
1
1
1
4 3 3
4
1
2
4
3
2
  



3
2
   
 
 
2 1
2 3
   
   
2
4
     
 
0 4
        


2

2
2
   
2


1
1
1
2
1
4
1
3
 ()     
        
  
   
2 4
2
   
 

3
1


2
4 3
1
2
3
1
  4

       
1
4
    



CV
1
2
4 1
   
   
 
1

2
4
4 2
4
2 4
3 4
1 4
4
4 3
25
4
3
1
4
1
2
6
1
100
Download

Kitap 3 - Nazmi Bosna