LİSE 1 DEVİRLİ ONDALIK SAYI VE RASYONEL SAYILARDA SIRALAMA ÇALIŞMA SORULARI
1. a = 0,8
b = 0,4
olduğuna göre,
+
−
işleminin
sonucu kaçtır ?
A)
2.
A)
11
B)
9
13
C) 2
9
,+,∶,
 
∶
, 
−
1
9
B)
1
6
D) 3
5. A = 3,33 devirli ondalık sayısı veriliyor.
x.A çarpımı bir tam sayı olduğuna göre, x’in
en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır ?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 9
E) 4
işleminin sonucu kaçtır ?
6. 0,675 devirli (periyodik) ondalık sayısı
aşağıdakilerden hangisine eşittir ?
A)
C) 0, 2
D) 0, 3
E) 0, 4
0,x+0,y
= 8 olduğuna göre, x.y çarpımının
0,xx−0,yy
sonucu aşağıdakilerden hangisidir ?
A) 40
B) 42
C) 56
D) 63
B)
300
D)
7.
3. x ve y bir rakamdır.
223
1
675
900
1, 7 − 3 .x
669
C)
900
E)
675
223
330
909
ifadesinin alabileceği en
küçük asal sayı değeri kaçtır ?  ∈  +
A) 17
B) 13
C) 11
D) 7
E) 5
E) 72
4. 0,649 devirli ondalık sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir ?
A) 0,6
B) 0,64
C) 0,65
D) 0,66
E) 0,7
8. a = 0,425
b= 0, 32 olduğuna göre, a+b toplamı
kaç basamak devreder ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
9.

Aşağıdakilerden hangisi


ile
13. x =

sayıları arasında bulunur ?
A)
2
B)
20
3
1
C)
20
D)
3
1
E)
6

10. Aşağıdakilerden hangisi

40

sayıları
arasında bulunmaz ?
A)
1
B)
4
1
11.
4
6
15
<a<b<
C)
1
4
7
D)
30
11
E)
30
5
24
,
3
1 1
7
48
D) ,
12. a =
19
,b=
3
29
33
,c=
1
3
55
59
,
3
5
11
48
, z=
100
=
4
3b
=
7
5c
1002
1000
olduğuna göre,a , b ve c
15. x < 0 ve
a=
C)
16
E)
7 8
15
,
102
sayıları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir ?
A) c>a>b
B) a>c>b
C) a>b>c
D) c>b>a
E) b>a>c
60
sıralamasına uyan a ve b
B)
16
10
y=
14. a , b , c negatif tam sayılardır .
4a
19
ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
,
sayıları veriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden
hangisi doğrudur ?
A) x > z > y
B) y > z > x
C) x > y > z
D) z < x < y
E) y < x < z
9

ile
12
,
13
48
24
x
5
, b=
x
6
,c=
x
7
olduğuna göre, a , b
ve c sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) b < a < c
B) b < c < a
C) a < c < b
D) a < b < c
E) c < a < b
16. a , b ve c pozitif tam sayılardır .
sayıları
veriliyor . Buna göre, a , b ve c rasyonel
sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir ?
A) a < c < b
B) a < b < c
C) c < b < a
D) c < a < b
E) b < c < a
a
0,4
=
b
0,03
=
c
0,15
olduğuna göre, a , b ve
c sayıları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir ?
A) a > b > c
B) a > c > b
C) b > a > c
D) b > c > a
E) c > a > b
TESTİN CEVAPLARINI GÖREMİYORSANIZ
http://www.videomatematik.com/l-1-devirli-ondalik-sayilar-siralama-testi.html
LİNKİNİ TIKLAYINIZ.
Download

lise 1 devirli ondalık sayı ve rasyonel sayılarda sıralama çalışma