İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI
İŞLETME DOKTORA
16.01.2014 PERŞEMBE
09:00 Yöneylem Araştırması ( İşletme Doktora)
09:00 Stratejik Üretim Yönetimi ( İşletme Doktora)
11:00 İşletme ve Yönetim Tarihi ( İşletme Doktora)
13:00 Stratejik Yönetim ve Vaka Analiz (İşletme Doktora)
15:00 İ. K. Y. ve Sektörel Uygulamaları(İşletme Doktora)
15:00 Str. Pazarlama Yönetimi (İşletme Doktora)
17.01.2014 CUMA
09:00 Sos. Bil. Araştırma Yöntemleri (İşletme Doktora)
13:00 Finans Teorisi (İşletme Doktora)
18.01.2014 CUMARTESİ
09:00 Tük. Arş. ve Tüketici Analizi(İşletme Doktora)
13:00 İleri istatistik (İşletme Doktora)
13:00 İleri Yönetim Muhasebesi(İşletme Doktora)
DERS SORUMLUSU
SINAV DERSLİĞİ
N.UMARUSMAN
A.AKOLAŞ
Z.SEÇKİN
H.KARADAL
M.KOYUNCU
E.YARAŞ
ED-1
ID104
ED-1
ED-1
ED-1
ED-2
T.YENİÇERİ
F.ŞAMİLOĞLU
ED-1
ID 103
M.UYGUN
V.ÖZÇİFÇİ
H.DUMAN
ED-1
ED-1
ED-2
DERS SORUMLUSU
SINAV DERSLİĞİ
E.AKIN
S.DİVANOĞLU
H.ALTIN
M.KOYUNCU
S.KILIÇ
Y.İÇERLİ
ED-2
ED-3
ED-2
ED-3
ED-2
V.ÖZÇİFÇİ
M.UYGUN
T.YENİÇERİ
H.KARADAL
ED-2
ED-3
ED-2
ED-3
A.AKOLAŞ
Y.DEMİREL
ED-2
ED-3
İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS
16.01.2014 PERŞEMBE
09:00 Pazarlama Yönetimi ( İşletme Tezli YL)
09:00 Siyasal Pazarlama (İşletme Tezli YL)
11:00 Finans Teorisi ( İşletme Tezli YL)
11:00 Örgüt Teorisi ( İşletme Tezli YL)
13:00 Liderlik ve Değişim ( İşletme Tezli YL)
13:00 İleri Maliyet Muhasebesi ( İşletme Tezli YL)
17.01.2014 CUMA
09:00 İstatistiksel Yön. ( İşletme Tezli YL)
09:00 Tüketici Dav. ( İşletme Tezli YL)
13:00 Araştırma Meto. ( İşletme Tezli YL)
13:00 Yönetim ve Org. ( İşletme Tezli YL)
18.01.2014 CUMARTESİ
09:00 Üretim Yön. ( İşletme Tezli YL)
13:00 İnsan Kaynakları Yönetimi ( İşletme Tezli YL)
İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI
YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS
16.01.2014 PERŞEMBE
09:00 Yönetim ve Organizasyon ( Yönetim ve Organizasyon Tezli YL)
11:00 Yönetim ve Örgüt Teorileri ( Yönetim ve Organizasyon Tezli YL)
17.01.2014 CUMA
09:00 Sosyal Sorumluluk Ve Etik ( Yönetim ve Organizasyon Tezli YL)
18.01.2014 CUMARTESİ
09:00 Örgütsel Davranış (Yönetim ve Organizasyon Tezli YL)
09:00 Stratejik Yönetim (Yönetim ve Organizasyon Tezli YL)
13:00 İnsan Kaynakları Yönetimi(Yönetim ve Organizasyon Tezli YL)
DERS SORUMLUSU
SINAV DERSLİĞİ
H.KARADAL
M.KOYUNCU
ID-103
ED-3
Z.SEÇKİN
ID 103
L.İÇERLİ
H.YILDIRIM
Y.DEMİREL
ED-3
ID 103
ID 103
DERS SORUMLUSU
SINAV DERSLİĞİ
M.UYGUN
T.YENİÇERİ
E.YARAŞ
V.ÖZÇİFÇİ
ID-103
ED-3
ID 104
ED-1
E.AKIN
S.DİVANOĞLU
H.BAKIRTAŞ
A.AKOLAŞ
ID 104
ID 203
ID 104
ID 204
ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA TEZLİ YÜKSEK LİSANS
16.01.2014 PERŞEMBE
09:00 Tüketici ve Tük. Araş. ( Üretim-Pazarlama YL)
11:00 Ürün ve Marka Yön. ( Üretim-Pazarlama YL)
13:00 Pazarlama Teorisi ( Üretim-Pazarlama YL)
15:00 Araştırma İstatistiği ( Üretim-Pazarlama YL)
17.01.2014 CUMA
09:00 Pazarlama İletişimi ( Üretim-Pazarlama YL)
09:00 Perakende Yönetimi ( Üretim-Pazarlama YL)
13:00 Hizmet Pazarlaması (Üretim-Pazarlama YL)
13:00 Ürün ve Süreç Yön.( Üretim-Pazarlama YL)
İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
17.01.2014 CUMA
18:00 Araştırma Yöntemleri ( İşletme Tezsiz YL)
18.01.2014 CUMARTESİ
09:00 Siyasal Pazarlama ( İşletme Tezsiz YL)
09:00 Üretim Yönetimi ( İşletme Tezsiz YL)
11:00 Pazarlama Yönetimi ( İşletme Tezsiz YL)
13:00 Finansal Yönetim( İşletme Tezsiz YL)
15:00 Yönetim ve Organizasyon ( İşletme Tezsiz YL)
19.01.2014 PAZAR
09:00 Stratejik Yönetim ( İşletme Tezsiz YL)
11:00 Pazarlama İletişimi ( İşletme Tezsiz YL)
13:00 Sayısal Yöntemler ( İşletme Tezsiz YL)
DERS SORUMLUSU
SINAV DERSLİĞİ
T.YENİÇERİ
ED-1
S.DİVANOĞLU
A.AKOLAŞ
E.AKIN
H.ALTIN
O.ALKUŞ
ED-1
ID 103
ED-1
ED-1
ED-1
H.KARASOY
M.UYGUN
S.METE
ED-1
ED-1
ED-1
DERS SORUMLUSU
DERSLİK
F.ŞAMİLOĞLU
H.DUMAN
ED-2
ED-1
M.ACAR
H.BAKIRTAŞ
E.YARAŞ
ED-2
ED-2
ED-2
V.ÖZÇİFÇİ
E.SEVER
S.KILIÇ
ED-2
ED-2
ED-2
DERS SORUMLUSU
DERSLİK
Y.DEMİREL
ED-2
H.YILDIRIM
M.KOYUNCU
Z.SEÇKİN
ED-3
ED-3
ID101
H.KARADAL
F.ÖZÇINAR
ED-3
ED-3
SAĞLIK KURUMLARI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
17.01.2014 CUMA
18:00 Finansal Yönetim (Sağlık Kurumları Tezsiz YL)
20:00 Finansal Raporlama ve Mali Analiz (Sağlık Kurumları Tezsiz YL)
18.01.2014 CUMARTESİ
09:00 Ekonominin İlkeleri (Sağlık Kurumları Tezsiz YL)
11:00 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama (Sağlık Kurumları Tezsiz YL)
13:00 Pazarlama Analiz ve Stratejisi (Sağlık Kurumları Tezsiz YL)
19.01.2014 PAZAR
09:00 İstatistiksel Yöntemler(Sağlık Kurumları Tezsiz YL)
11:00 Fayda Maliyet Analizi (Sağlık Kurumları Tezsiz YL)
13:00 Yönetim ve Organizasyon (Sağlık Kurumları Tezsiz YL)
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
17.01.2014 CUMA
18:00 Örgütsel Davranış (Yönetim Organizasyon Tezsiz YL)
18.01.2014 CUMARTESİ
09:00 Stratejik Yönetim(Yönetim Organizasyon Tezsiz YL)
13:00 Yönetim ve Örgüt Teo. (Yönetim Organizasyon Tezsiz YL)
13:00 İnsan Kaynakları Yön.(Yönetim Organizasyon Tezsiz YL)
19.01.2014 PAZAR
09:00 Yönetim ve Organizasyon (Yönetim Organizasyon Tezsiz YL)
11:00 Sosyal Sor. Ve Etik (Yönetim Organizasyon Tezsiz YL)
Download

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI