18. Kendimi korumak için, konuşmayı diğerlerinin üzerine yoğunlaştıran açıklamalar yaparım.
19.Kendimi korumak için, konuşmalarımda çalışma arkadaşlarımı destekler ve onlarla birlikte hareket
ederim.
20. Korkutulduğum (cezalandırılma, işten çıkarılma, terfi edememe korkusu vb. gibi) için, genellikle
çalışma arkadaşlarımla uzlaşan ifadeler kullanırım.
21. İşletmemizdeki işbirliğini korumak için, gizli bilgileri başkalarıyla paylaşmam.
22.İşletmemizin yararına olduğu için, özel bilgileri başkalarıyla paylaşmam.
23.İşletmemizin sırlarını açıklamam için bana yapılan baskılara direnirim.
24.İşletmemize zarar verme ihtimali olan bilgileri açıklamayı reddederim.
25.İşletmemiz adına kaygılarımdan dolayı, gizli bilgileri uygun bir şekilde muhafaza ederim.
26.İşbirliği yapma özelliğimden dolayı işletmemizin yararına olacak şekilde sorunlara çözüm önerileri
sunarım.
27.İşletmeyi etkileyecek konularda öneriler geliştirir, tavsiyelerde bulunurum
(5) Kesinlikle
Katılıyorum
(4)Katılıyorum
(3)Kararsızım
(2)Katılmıyorum
1. BÖLÜM
1. İşletmemizde ilgili olmadığım konularda öneri sunma konusunda isteksiz olduğum için sessizliği
tercih ederim.
2. İşletmemizde çalışma arkadaşlarımın doğru kararı alınabileceklerine inandığım için fikirlerimi
söylemem.
3. İşletmemizdeki sorunların çözümüne ilişkin fikirlerimi çalışma arkadaşlarımla paylaşmam.
4. İşletme içinde fark yaratacak bir fikir ortaya koyabileceğime inanmadığım için, işletmemizde iyileşme
(yenilik, düzelme, ilerleme, kalkınma vb.) ile ilgili fikirlerimi ifade etmem.
5. İşletmemizde işin gelişimini arttıracağını düşündüğümden, beni ilgilendirmeyen bir konuda fikrimi
söylemem.
6. İşletmemizde ilgili olmadığım konularda çalışma arkadaşlarımın önerilerini desteklemeyi tercih
ederim.
7. Genellikle çalışma arkadaşlarımın fikirlerine uymakla birlikte ara sıra yeni fikirlerimi de söylerim.
8. Çalışma arkadaşlarımın tarafından doğru kararın alınabileceğine inandığım için onlarla birlikte hareket
ederim.
9. Öneride bulunma konusunda kendimi yeterli görmediğim için çalışma arkadaşlarımı destekleyici
şekilde fikirlerimi söylerim.
10. İşletmemizdeki sorunların çözümünde çalışma arkadaşlarımla uzlaşan fikirlerimi söylerim.
11. İşletmedeki geleceğime dair kaygılarım nedeniyle kendime ait yeni fikirlerimi söylemem.
12. Bana zarar vereceğinden endişelendiğim için, işimle ilgili bilgileri bir başkasıyla paylaşmam.
13. İşimle ilgili gerçekleri kendimi korumak için başkalarıyla paylaşmam.
14. Kendimi korumak için işletmemizin gelişimi ile ilgili fikirlerimi ifade etmem.
15. İşletmemizde korkutulduğum (cezalandırılma, işten çıkarılma, terfi edememe korkusu vb. gibi) için,
sorunların çözümlerine ilişkin fikirlerimi ifade etmem.
16. Bazı endişelerimden dolayı, sadece iş arkadaşlarımın fikirlerine katıldığımda kendimi ifade ederim.
17.Bana zarar gelmesin diye dikkatleri başkalarının üzerine çekecek fikirler ifade ederim.
(1) Kesinlikle
Katılmıyorum
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BANDIRMA İİBF ARAŞTIRMA ÖDEVİ
Demografik Bilgiler
Yaşınız : ( ) 18-25 yaş ( ) 26-35 yaş ( ) 36-50 yaş ( ) 50 yaş ve üzeri
Cinsiyetiniz : ( ) Kadın ( ) Erkek
Medeni Durumunuz : ( ) Evli ( ) Bekar
Eğitim durumunuz: ( ) Lise ( ) Önlisans ( )Lisans ( ) Lisansüstü
Çalıştığınız işletmedeki çalışma süreniz: ( ) 0-2 Yıl ( )3-5 Yıl ( )6-8 Yıl ( ) 9 Yıl ve Üstü
Toplam çalışma süresiniz: ( ) 0-2 Yıl ( )3-5 Yıl ( )6-8 Yıl ( ) 9 Yıl ve Üstü
Çalıştığınız Departman : ( ) Üretim ( ) Muhasebe ( ) İnsan kaynakları ( ) Satış/Pazarlama ( ) Diğer………………
Unvanı / Statüsü : Yönetici ( ) Teknik Personel ( ) İdari Personel ( )Uzman ( )Çalışan ( )Diğer
Çalıştığınız İşletmenin Faaliyet Alanı: ( ) Kamu ( ) Özel
Faaliyet Alanının Sınırları: ( ) Bölgesel ( ) Ulusal ( ) Uluslararası
Faaliyet gösterdiği sektör: ( ) Gıda/İçecek/Tütün ( ) Ağaç/Kağıt/Basım
( ) İlaç/Tıbbi Chz. ( ) Giyim/Tekstil/Deri ( ) Mak-Teçh/Metal Eşya( ) Otomotiv ( ) Mobilya ( ) Kimya/Petrol/Lastik ( )
Ana Metal ( ) Büro/Elekt.Mak.Chz. ( ) Enerji ( ) Diğer…………
İşletmede Toplam Çalışan sayısı:…..
2.BÖLÜM
1. Arkadaş toplantılarını severim.
2. Toplum içerisinde kendimi çok rahat hissederim.
3. Sohbetleri hep ben başlatırım.
4. Arkadaş toplantılarında çok sayıda farklı insanla sohbet ederim.
5. Dikkat çekmekten rahatsız olmam.
6. Konuşmayı çok fazla sevmem.
7. Geri planda olmayı tercih ederim.
8. Çevremdekilerle çok az şey paylaşırım.
9. Dikkat çekici olmaktan hoşlanmam.
10. Yabancıların arasında fazla konuşmam.
11. Çevremdeki insanlarla ilgilenirim.
12. Başkalarının dertlerini, sıkıntılarını paylaşırım.
13. Yufka yürekli bir insanım.
14. Çevremdeki insanlara zaman ayırırım.
15. Başkalarının duygularını, sıkıntılarını anlarım.
16. İnsanlar benim yanımda kendilerini rahat hisseder.
17. Başkalarını çok fazla önemsemem.
18. Çoğu kez çevremdekileri azarlarım.
19. Başkalarının problemleriyle ilgilenmem.
20. Başkaları için çok az endişe ederim.
21. Her zaman tedbirliyimdir.
22. Detaylara dikkat ederim.
23. Sorumluluk almayı severim.
24. Düzeni, düzenli olmayı severim.
25. Programlı çalışırım.
26. İşimde titizimdir.
27. Çok dağınık bir insanım.
28. Becerikli bir insan değilim.
29. Genellikle aldığım şeyleri yerine koymayı unuturum.
30. Çoğu kez işime özen göstermem.
31. Çoğu zaman mutluyumdur.
32. Nadiren üzgün olurum.
33. Kolay strese girerim.
34. Hemen her şeye üzülürüm.
35. Çok çabuk telaşlanırım.
36. Olaylar beni çok derinden etkiler, çabuk yıkılırım.
37. Ruh halimi çok şey etkiler.
38. Ruh hali çok sık değişen biriyim.
39. Çok kolay sinirlenirim.
40. Sık sık üzülürüm.
41. Zengin bir kelime dağarcığım var.
42. Zengin bir hayal gücüm var.
43. Mükemmel fikirlerim var.
44. Olayları anlayıp kavramada hızlıyımdır.
45. Kültürlü bir insanım.
46. Kusurları, eksiklikleri görebilirim.
47. Yeni ve orijinal fikirlerle dolu bir insanım.
48. Soyut kavramları anlamada güçlük çekerim.
49. Soyut kavramlarla ilgilenmem.
50. Zengin bir hayal gücüne sahip değilim.
(5) Kesinlikle
Katılıyorum
(4)Katılıyorum
(3)Kararsızım
(2)Katılmıyorum
(1) Kesinlikle
Katılmıyorum
1. BÖLÜM
28.Çalışma arkadaşlarım katılmasa dahi, işle ilgili konular hakkındaki fikirlerimi ifade ederim.
29.İşletmemizin yararına olabilecek yeni projelere dair fikirlerimi beyan ederim.
30.İşletmenin yapısı ile ilgili olan değişimler için fikirler öneririm.
Download

İmalat İşletmelerine Yönelik Araştırma Formu