T.C.
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU ÖN BAŞVURU SONUÇLARI
SIRA
AD-SOYAD
MEZUNİYET
BÖLÜM
BELGELER ALES(EA) DİL PUANI PUAN*
AÇIKLAMA
1
ESRA PEKTAġ
ORTADOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
PSĠKOLOJĠ
TAM
87,640
75,000
82,584 BĠLĠM SINAVINA GĠREBĠLĠR
2
SĠNEM CANKARDAġ
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ
PSĠKOLOJĠ
TAM
80,553
71,250
76,8318 BĠLĠM SINAVINA GĠREBĠLĠR
3
SĠMGE ALEVSAÇANLAR
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ
PSĠKOLOJĠ
TAM
75,551
70,000
73,3306 BĠLĠM SINAVINA GĠREBĠLĠR
4
UMUT ÇIVGIN
ORTADOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ
PSĠKOLOJĠ
TAM
77,620
61,250
71,072 BĠLĠM SINAVINA GĠREBĠLĠR
5
ÖZGE AKGÜL
ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
PSĠKOLOJĠ
EKSĠK
79,464
83,750
81,178
6
ĠLKNUR BOZKURT
EGE ÜNĠVERSĠTESĠ
PSĠKOLOJĠ
EKSĠK
73,083
68,750
71,350
YÜKSEK LĠSANS ALAN
UYUġMAZLIĞI. BAġARISIZ
YÜKSEK LĠSANS ALAN
UYUġMAZLIĞI. BAġARISIZ
*Ön eleme baĢarı puanı ALES'in %60'Ģı ve yabancı dil puanının %40 'ı hesaplanarak oluĢturulmuĢtur.
Yrd. Doç. Dr. Osman İYİLİKCİ (ASİL ÜYE)
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Zübeyit GÜN (ASİL ÜYE)
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Oya SOMER (BAŞKAN)
Psikoloji Bölümü BaĢkanı
Download

SIRA AD-SOYAD MEZUNİYET BÖLÜM BELGELER ALES(EA) DİL