Imona Technologies Ltd.
www.imona.com
ITU Ayazaga Kampusu, Teknokent ARI-3, No: B204-2, 34469, Maslak, Istanbul, Turkey
Tel: +90 212 366 57 46 | Fax: +90 212 366 5802
YARDIM MASASI UYGULAMASI
1 of 8
Taleplerin Yüklenmesi
E-Postaların Yüklenmesi
Bu submenu herhangi bir form açmamakta, bunun yerine organizasyonun belirtilmiş e-posta
hesabına erişerek buraya gelmiş yeni e-postaları sistemin içine aktarmaktadır.
Twitter’dan Yükle
Bu submenu sistemde kayıtlı Twitter hesabını mention eden tweetleri platforma aktarır.
2 of 8
Talep Oluşturulması
Yeni Talep
Bu submenu yeni bir talep oluşturmak için form açmaktadır.
Talepleri Listele
Bu submenu talep tablosunu açar ve kayıtları listeler.
3 of 8
Talepleri Sorgula
Bu submenu girişi yapılmış talepler arasında filtreleme yapılabilecek bir ekran açar.
Tweet’leri Listele
Bu submenu sistemin içine aktarılmış olan tweet’leri listeler.
4 of 8
Çözüm Menüsü
Yeni Çözüm
Bu submenu belirli başlıklar altında yeni çözümler oluşturabilmeniz için tasarlanmış sayfayı açar.
Çözümleri Listele
Bu submenu çözüm tablosunu açar ve kayıtları listeler.
5 of 8
Çözümleri Sorgula
Bu submenu girişi yapılmış çözümler arasında filtreleme yapılabilecek bir ekran açar.
Müşteri Menüsü
Yeni Müşteri
Bu submenu yeni müşteri kaydı yapılabilmesi için tasarlanmış sayfayı açar.
6 of 8
Müşterileri Listele
Bu submenu müşteri tablosunu açar ve kayıtları listeler.
Ayarlar Menüsü
E-Posta Ayarları
Bu submenu organizasyona ait e-posta trafiğinin işletileceği e-posta adresinin bilgilerinin girileceği
ekranı açar.
7 of 8
Bildirim Ayarları
Bu submenu talepler üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman hangi kullanıcı tiplerine
bilgilerndirme mesajlarının gideceğine ilişkin kayıtların tutulduğu ekranı açar.
E-Posta Filtresi
Bu submenu talepler üzerinde herhangi bir değişiklik yapıldığı zaman hangi kullanıcı tiplerine
bilgilerndirme mesajlarının gideceğine ilişkin kayıtların tutulduğu ekranı açar.
////////////////////////////////////////////
YAPIM AŞAMASINDA
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
8 of 8
Download

YARDIM MASASI UYGULAMASI Talepleri Yükle