Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
REFERANS M-B SAĞLIK LAB. HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
Ankalab Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0005-TL
Revizyon No: 02 Tarih: 30-Haziran-2014
Tıbbi Laboratuar
AB-0005-TL
Adresi : Işınlar Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi
Bergama Sokak No:10/A
Yenimahalle 06170
ANKARA / TÜRKİYE
Tıbbi Alan,
İncelemesi / Deneyi
Yapılan Ürünler veya
Malzemeler
İnceleme / Deney tipleri,
Teknik alan, Parametreler
/ Analitik Metodlar
Tel
: 0 312 327 30 30
Faks
: 0 312 327 54 06
E-Posta : [email protected]
Website : www.ankalab.com
Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası standartlar,
İşletme-içi metodlar (SÇT) /
Kullanılan Teknikler, Cihazlar
İlk Numunelerin
Alınması
Biyokimya
Glukoz /Fotometrik
TIP-TÇT-1/ROCHE P800/ Enzimatik
Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
AST / Fotometrik
TIP-TÇT-2/ROCHE P800/ Kinetik
Enzimatik UV testi
Serum
Biyokimya
ALT / Fotometrik
TIP-TÇT-3/ROCHE P800/ Kinetik
Enzimatik UV testi
Serum
Biyokimya
Albumin/ Fotometrik
TIP-TÇT-4/ROCHE P800/
Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
ALP / Fotometrik
TIP-TÇT-5/ROCHE P800/ Kinetik
Fotometrik
Serum
Biyokimya
Direkt Bilirubin/ Fotometrik
TIP-TÇT-6/ROCHE P800/
Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
Kreatinin/ Fotometrik
TIP-TÇT-7/ROCHE P800/
Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
Kolesterol/ Fotometrik
TIP-TÇT-8/ROCHE P800/ Enzimatik
Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
Kalsiyum/ Fotometrik
TIP-TÇT-9/ROCHE P800/
Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
HbA1c/İmmunturbidimetrik
TIP-TÇT-10/ROCHE P800/ Kinetik
Enzimatik UV testi
Tam kan
Biyokimya
CK / Fotometrik
TIP-TÇT-11/ROCHE P800/ Kinetik
Enzimatik UV testi
Serum
Biyokimya
LDH / Fotometrik
TIP-TÇT-12/ROCHE P800/
Enzimatik Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
Total Protein/ Fotometrik
TIP-TÇT-13/ROCHE P800/
Kolorimetrik (end-point)
Serum
Biyokimya
Magnezyum / Fotometrik
TIP-TÇT-14/ROCHE P800/
Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
Amilaz / Fotometrik
TIP-TÇT-15/ROCHE P800/
Enzimatik Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
Trigliserid / Fotometrik
TIP-TÇT-16/ROCHE P800/
Kolorimetrik Enzimatik testi
Serum
Biyokimya
Fosfor / Fotometrik
TIP-TÇT-17/ROCHE P800/
Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
Total Bilirubin/ Fotometrik
TIP-TÇT-18/ROCHE P800/
Kolorimetrik
Serum
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
REFERANS M-B SAĞLIK LAB. HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
Ankalab Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0005-TL
Revizyon No: 02 Tarih: 30-Haziran-2014
AB-0005-TL
Tıbbi Alan,
İncelemesi / Deneyi
Yapılan Ürünler veya
Malzemeler
İnceleme / Deney tipleri,
Teknik alan, Parametreler
/ Analitik Metodlar
Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası standartlar,
İşletme-içi metodlar (SÇT) /
Kullanılan Teknikler, Cihazlar
İlk Numunelerin
Alınması
Biyokimya
Ürik Asit / Fotometrik
TIP-TÇT-19/ROCHE P800/ Kinetik
Enzimatik testi
Serum
Biyokimya
Üre / Fotometrik
TIP-TÇT-20/ROCHE P800/ Kinetik
Enzimatik testi
Serum
Biyokimya
Demir / Fotometrik
TIP-TÇT-21/ROCHE P800/
Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
GGT / Fotometrik
TIP-TÇT-22/ROCHE P800/
Kolorimetrik Enzimatik testi
Serum
Biyokimya
Na-K-Cl / ISE
TIP-TÇT-23/ROCHE P800/ İyon
selektif Elektrod
Serum
Biyokimya
HDL-Kolest. / Fotometrik
TIP-TÇT-24/ROCHE P800/
Enzimatik Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
LDL-Kolest. / Fotometrik
TIP-TÇT-25/ROCHE P800/
Enzimatik Kolorimetrik
Serum
Biyokimya
UIBC / Fotometrik
TIP-TÇT-26/ROCHE P800/
Kolorimetrik
Serum
Hormon
ANTİ-TPO/ İmmunolojik
TIP-TÇT-27/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç
Serum
Hormon
ANTİ-TG/ İmmunolojik
TIP-TÇT-28/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
Kortizol / İmmunolojik
TIP-TÇT-29/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç
Serum
Hormon
Serbest T4 / İmmunolojik
TIP-TÇT-30/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
CA15-3 / İmmunolojik
TIP-TÇT-31/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
CA19-9 / İmmunolojik
TIP-TÇT-32/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
CEA / İmmunolojik
TIP-TÇT-33/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
CA125 / İmmunolojik
TIP-TÇT-34/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
AFP / İmmunolojik
TIP-TÇT-35/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç
Serum
Hormon
HCG / İmmunolojik
TIP-TÇT-36/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
LH / İmmunolojik
TIP-TÇT-37/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
FSH / İmmunolojik
TIP-TÇT-38/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
TSH / İmmunolojik
TIP-TÇT-39/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
REFERANS M-B SAĞLIK LAB. HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
Ankalab Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0005-TL
Revizyon No: 02 Tarih: 30-Haziran-2014
AB-0005-TL
Tıbbi Alan,
İncelemesi / Deneyi
Yapılan Ürünler veya
Malzemeler
İnceleme / Deney tipleri,
Teknik alan, Parametreler
/ Analitik Metodlar
Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası standartlar,
İşletme-içi metodlar (SÇT) /
Kullanılan Teknikler, Cihazlar
İlk Numunelerin
Alınması
Hormon
TPSA / İmmunolojik
TIP-TÇT-40/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
Serbest PSA / İmmunolojik
TIP-TÇT-41/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
Ca72-4 / İmmunolojik
TIP-TÇT-42/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
Tiroglobulin / İmmunolojik
TIP-TÇT-43/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Hormon
Serbest T3 / İmmunolojik
TIP-TÇT-44/ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç
Serum
Hematoloji
WBC /Hücre sayımı
TIP-TÇT-45/Beckman GeNS/
EMPEDANS
Tam kan
Hematoloji
RBC/Hücre sayımı
TIP-TÇT-45/Beckman GeNS/
EMPEDANS
Tam kan
Hematoloji
PLT/Hücre sayımı
TIP-TÇT-45/Beckman GeNS/
EMPEDANS
Tam kan
Hematoloji
Hemoglobin/Fotometrik
TIP-TÇT-45/Beckman GeNS/
SIYANOMETHEMOGLOBIN
Tam kan
Biyokimya
Kurşun
TIP-TÇT-46/Atomik absorpsiyon
spektrometri, 6800 Shimadzu
Tam kan, idrar
Biyokimya
Bakır
TIP-TÇT-47/Atomik absorpsiyon
spektrometri, 6800 Shimadzu
Serum, idrar
Biyokimya
Çinko
TIP-TÇT-48/Atomik absorpsiyon
spektrometri, 6800 Shimadzu
Serum
Mikrobiyoloji
HAV total (IgG)
TIP-TÇT-49/ ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum,Plazma
Mikrobiyoloji
HBsAg
TIP-TÇT-50/ ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum,Plazma
Mikrobiyoloji
Anti-HBs
TIP-TÇT-51/ ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum,Plazma
Mikrobiyoloji
Anti HCV
TIP-TÇT-52/ ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum,Plazma
Mikrobiyoloji
Anti HIV
TIP-TÇT-53/ ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum,Plazma
Mikrobiyoloji
HAV (IgM)
TIP-TÇT-54/ ROCHE E170/
Elektrokemilüminesanİmmunölç.
Serum
Mikrobiyoloji
CMV IgM
TIP-TÇT-55/ ALISEI/Elisa
Serum
Mikrobiyoloji
CMV IgG
TIP-TÇT-56/ ALISEI/Elisa
Serum
Mikrobiyoloji
RUBELLA IgM
TIP-TÇT-57/ ALISEI/Elisa
Serum
Mikrobiyoloji
RUBELLA IgG
TIP-TÇT-58/ ALISEI/Elisa
Serum
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
REFERANS M-B SAĞLIK LAB. HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
Ankalab Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0005-TL
Revizyon No: 02 Tarih: 30-Haziran-2014
AB-0005-TL
Tıbbi Alan,
İncelemesi / Deneyi
Yapılan Ürünler veya
Malzemeler
İnceleme / Deney tipleri,
Teknik alan, Parametreler
/ Analitik Metodlar
Deney Metodu (Ulusal,
Uluslararası standartlar,
İşletme-içi metodlar (SÇT) /
Kullanılan Teknikler, Cihazlar
İlk Numunelerin
Alınması
Mikrobiyoloji
TOXO IgM
TIP-TÇT-59/ ALISEI/Elisa
Serum
Mikrobiyoloji
TOXO IgG
TIP-TÇT-60/ ALISEI/Elisa
Serum
Mikrobiyoloji
PARVOVİRUS B19
TIP-TÇT-61/ ROTOR GENE 6000/
Real Time PCR
Serum,Plazma
Mikrobiyoloji
EBV DNA
TIP-TÇT-62/ ROTOR GENE 6000/
Real Time PCR
Ser./Plz./Bos
Mikrobiyoloji
HSV 1/2 DNA
TIP-TÇT-63/ ROTOR GENE 6000/
Real Time PCR
Ser./Plz./Bos
Mikrobiyoloji
CMV DNA
TIP-TÇT-64/ ROTOR GENE 6000/
Real Time PCR
Serum,Plazma
Mikrobiyoloji
HBV DNA
TIP-TÇT-65/ ROTOR GENE 6000/
Real Time PCR
Serum,Plazma
Mikrobiyoloji
HCV RNA
TIP-TÇT-66/ ROTOR GENE 6000/
Real Time PCR
Serum,Plazma
Mikrobiyoloji
HIV RNA
TIP-TÇT-67/ ROTOR GENE 6000/
Real Time PCR
Serum,Plazma
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı