ERA – 2 ULTRAVİYOLE DEDEKTÖR
ERA – 2 Plastik gövdesi ısıya ve darbelere
dayanıklı Noryl-S’ten yapılmış, terminal
bağlantılı, gaz alevi ve sarı alevle yanan
brülörler veya ateşleme sparklarının gözetimi
için Avrupa standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Dış gövdesi hava sirkülasyonu nedeni
ile herhangi bir statik yük deşarjına karşı
UV.tüpün korunması amacı ile elektrik
iletebilen özel bir katmanla kaplanmıştır. ERA
– 2 dedektör kelepçesi ve flanşı aracılığı ile
brülör gövdesine
sabitlendiğinde
topraklanması sağlanmış olur. ERA – 2 Yapısı
itibariyle ancak fanlı brülörlerde veya hava
soğutması yapılabilecek yakma sistemlerinde
kullanılabilir. Lambanın vibrasyondan
düşmesini engellemek için takılmış özel
menteşeli yay açılarak UV. Tüp kolayca
değiştirilebilir. Gövdesi içersinde bulunan
yarım dalga doğrultum etkisiyle ancak alev
gözetlemek amacı ile yapılmış uygun
amplifikatörlerle çalışması mümkündür.
Şekil 9’ da ERA – 2 nin gövdesi içersinde
Montajlı doğrultucu devre gözükmektedir.
Şekil 9
ERA – 2 Önden ve yandan iki şekilde alevi
görebilir. UV. Lambanın çalışabilmesi için 30
derece eğimli elektrot açısının aleve bakması
gerekmektedir.
Bağlantı terminalinin üzerinde + ve – olarak
Akım yönü işaretlenmiştir.
Download

ERA – 2 ULTRAV YOLE DEDEKTÖR