SAKARYA TÖMER
2014-2015 Türkçe Hazırlık Kursu Programı ve Ücretlendirmesi
[2014-2015 Turkish Preparation Course Program and Fees]
Önemli Açıklama:
Sakarya Üniversitesi’ne kayıt yaptıran her öğrenci için ders saati başına 3,6 Türk Lirası (3,9 Türk
Lirası) ücret belirlenmiştir. [Each student enrolled in the University of Sakarya will be charged 3,5
Turkish Lira (3,8 Turkish Lira for others student)]
Hazırlık kursunun toplam ücreti Sakarya Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciler için 3.250 Türk
Lirasıdır. Diğerleri için 3.500 Türk Lirasıdır. (Total fee is 3.250 Turkish Lira for Sakarya University
student. Total fee is 3.500 Turkish Lira for others)
Öğrenciler bu ücreti iki eşit taksitte ödeyebileceklerdir. Sakarya Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenciler
1625 Türk Lirası ilk taksiti kayıt sırasında yatıracaktır. Diğer öğrenciler 1750 Türk Lirası
yatıracaktır. İkinci taksit Orta B1-B2 kuru başlangıcında yatırılacaktır. [Students will be able to pay to
this fee in two equal installments. Please note that the first installment will be 1625 Turkish Lira (1750
Turkish Lira) at registration. The second installment is asked to be paid at the beginning of the MidB1-B2course program.]
Ücretler aşağıdaki banka hesabına yatırılacaktır [Fees will be paid to the bank account below] :
Ziraat Bankası Sakarya Üniversitesi Kampüs Şubesi [Ziraat Bankasi Sakarya University Campus
Branch]
TR 33 0001 0019 4629 5163 5350 34
Download

2014-2015 Kayıt ve Ücretlendirme/Registration