FONKSİYON − 4
( BİLEŞKE FONKSİYON )
Örnek...6 :
Örnek...9 :
f ( x )= x 2 + k o l a r a k v e r i l i yo r.
(fof)(0)=12
olduğuna göre, k değerlerinin ortalaması
kaçtır?
f b i r e b i r f o nk s i yo n o lm a k ü ze r e ,
(f o g ) ( 9 + 5 x )= f ( x 2 + x+ 6 )
o l d u ğ u n a g ö r e , g ( – 1 ) k aç t ır ?
Örnek...10 :
R e e l s a yı l a r d a f f o nk s i yo n u t e k , g f o nk s i yo n u
ç i f t f on k s i yo n l a r s a a ş a ğ ı d ak k i f on k s i yo n l a r ı
t e k l i k ç i f t l i k b a k ım ın d a n i n c e l e yi n i z ?
Örnek...7 :
f ( x )= x + 1 v e ( g o f ) ( x ) = 3 x + 3
olduğuna göre, g(x) kuralını bulunuz?
b ) f (x . g ( x ) )
c )f of
www.matbaz.com
a) (fog)(x)
Örnek...8 :
g ( x )= x – 1 v e ( g of ) ( x )= x 2 + x
o l d u ğ u n a g ö r e , f ( x )= 1 d e n k l em i n i n ç ö zü m
k üm e s i n i b u l u n u z?
10. Sınıf Matematik Konu Anlatımı 2014−2015
2/2
Download

Fonksiyon 4.Bölüm