TÜRK HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON FUARI
1-4 Şubat 2015
Tahran - İran
İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU
KATILIM SÖZLEŞMESİ
Lütfen Faks / E-posta ile İletiniz:
(212) 520 15 26 / [email protected]
FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta
Web Sayfası
Üyesi Bulunduğu Oda
Sicil No.
Vergi Dairesi ve No.
SERGİLEME ALANI
15 m2
Minimum Stand Alanı 15 m2 olup, Talep Eden
30 m2
Firmalara 15 m2 Katları Verilebilir.
NOT: Talep edilen m2’nin “X” ile işaretlenmesi gerekmektedir.
45 m2
60 m2
FUARDA YER ALACAK ÜRÜNLER
‘Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Fuarı’nda ürünler Odamızın Vereceği Ağırlık, Hacim Limitleri Çerçevesinde
Sınırlandırılacaktır.
ÖDEME PLANI
15 M2 KATILIM BEDELİ: 6.750EURO
1. Ödeme
2. Ödeme
Banka Bilgileri:
: 1.750 EURO
: Bakiye
Yapı ve Kredi Bankası Sultanhamam – İstanbul Şubesi İstanbul Ticaret Odası Hesabı – Şube Kodu: 055
EURO Hesap No
: 60651949
IBAN No
: TR98 0006 7010 0000 0060 6519 49
Katılım Bedeline Dahil Olan Hizmetler:
Stand inşaatı, aydınlatma, nakliye, gümrük, sigorta işlemleri, Fuar Katalogunda firma bilgilerinin yer alması, yurtdışı tanıtım
hizmetleri, profesyonel ikili görüşmelerin düzenlenmesi, devlet desteği başvuru ücreti ve teşvik işlemlerinin takibi, Fuar
esnasında iletişim ve ikram hizmetleri
Tam Yetkili Yönetici
FİRMA YETKİLİLERİ
Fuar Çalışmalarından Sorumlu Yetkili
Ad, Soyad
:
Ad, Soyad
:
Unvan
:
Unvan
:
GSM
:
GSM
:
Fuar çalışmaları ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası’nın “ödeme planına” uyacağımızı, fuar çalışmaları ile ilgili işlemlerin
tarafımızca gerçekleştirileceğini, Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Fuarı projesi kurallarını kabul edeceğimizi, ürünlerimizin
ihracatına ilişkin tüm belgelerin teslim edileceğini, ilgili gümrük vergilerinin tarafımızca ödeneceğini, iştirakten vazgeçmemiz
halinde, firmamız tarafından ödenen meblağın İstanbul Ticaret Odası’na irad kaydedileceğini, nakliye organizasyonunda
organizatör tarafından belirlenecek limitlere uyacağımızı kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.
İstanbul Ticaret Odası tarafından kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde katılımcının
uğrayacağı zararı İstanbul Ticaret Odası tazmin edecek olup, yurt dışı fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede
belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının da değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi durumunda katılımcıdan
alınan ödeme eksiksiz iade edilecektir.
TARİH ....../....../.......
YETKİLİ İSİM VE SOYADI / UNVAN
…………….......................................
…………….......................................
FİRMA KAŞESİ VE İMZA
Download

İş Sağlığı ve Güvenliği - Uşak Milli Egitim Müdürlüğü