KADAVRADAN
ORGAN ALINMASI
Özlem ERGİNBAŞ
Ameliyathane Hemşiresi
KADAVRADAN ORGAN ALINMASI
Beyin ölümü kararı verilmiş donörlerden
(vericilerden) usulüne uygun olarak başka kişiye
nakledilmek üzere organların alınmasıdır.
KADAVRADAN ORGAN NAKLİ
Dünyada ilk başarılı organ nakli 1954
yılında kadavradan böbrek nakli yapılarak
başlamıştır.
Ülkemizde ise 1979 yılında Dr. M. Haberal
ve ekibi ilk nakli gerçekleştirmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ise 1986
yılında Dr. Tuncer KARPUZOĞLU ve ekibi
ile başlamıştır
Kadavradan organ alınma işlemi 6-10 saat arasında
süren bir ameliyattır.
Bu süreç fiziksel ve psikolojik açıdan yorucu
geçmektedir.
KADAVRA AMELİYAT HAZIRLIĞI
Donör tam monitörize şekilde ameliyata alındığı için
hemşire ameliyattan 30 dk. öncesinden tüm
hazırlığını yapmaya başlar.
Hemşire masasını, perfüzyon masasını, buz haline
getirilmiş izotonik mayileri kıracağı masayı, steril su
geçirmez örtü kullanarak hazırlar.
Buz kırma hazırlığı
HEMŞİRE MASA HAZIRLIĞI

Cerrahi set

Vaskuler set






Sternum testeresi ve
ekortörü


50cc’lik irrigasyon enjektörü
Y seti(2 adet)
Cotton teyp(3 adet)
Göğüs tüpü ve aspirasyon
sondası
Kardiyopleji seti


Organ sayısına göre
uygun büyüklükte steril
küvet
Her organa 3’er tane
olmak üzere steril poşet
Steril kavanoz veya kap
Steril buz veya slaj
izotonik

Su geçirmez örtü

Stapler
Cerrahi Masa
PERFUZYON MASASI HAZIRLIĞI








Vaskuler aletlerinde olduğu cerrahi set
Aspiratör,
Kan seti,
Enjektör, branül,
Feeding sonda
Serbest ipek ve prolen dikişler(6.0ve 7.0)
Papaverin
İçeriğinde 0.01 heparinli izotonik
Perfüzyon masası
ORGANLARIN ÇIKARILMASI TEKNİĞİ
 Donör çene altından uyluk bölgesine kadar boyanır.
 Tüm karın ve göğüs kısmı açık olacak şekilde örtülür.
 Hastadan multiorgan çıkarılması yapılacak ise median
torakoabdominal insizyon yapılır.
Median torakoabdominal insizyon
ORGANLARIN ÇIKARILMASI TEKNİĞİ
Vericiden multiorgan çıkarılması sırası ile;
1. Kalp
2. Akciğer
3. Karaciğer
4. Pankreas
5. Böbrekler
6. İliak damarlar
7. Dalak
8. Diğerleri (Kemik, Kornea, Yüz, Uterus …)
ORGANLARIN ÇIKARILMASI TEKNİĞİ
Kalp Çıkarılması
Çıkan Aortaya kardiyopleji kanülü, ana pulmoner artere de
akciğer soğuk perfuzyon kanülü yerleştirilir.
Pulmoner artere 500 mikrogram “Prostoglandin E” bolus
tarzında verilir.
Ardından çıkan aorta klampe edilerek kardiopleji
solusyonuna başlanır.
Kalp Çıkarılması
Pulmoner Arter kanülü aracılığı ile de AC için soğuk
perfüzyona başlanır.
Perfuzyon sıvısının infuzyonu tamamlanıncaya kadar
toraks içi buzlu su ile doldurulur.
Sıvı infuzyonu tamamlandıktan sonra kalp, sırasıyla aorta,
pulmoner arter ve venlerden ayrılarak çıkartılır.
ORGANLARIN ÇIKARILMASI TEKNİĞİ
•Akciğerin Çıkarılması
Trakea, proksimal ve distal özefagus stapler ile
kapatılarak enblok çıkartılır.
Akciğerler İçin 3000 ml eurocollins veya university of
wisconsin solüsyonu kullanılır.
Akciğerler bu infüzyon sırasında bile ventile edilir ve
trakeadan şişirilerek ayrılır.
ORGANLARIN ÇIKARILMASI TEKNİĞİ
•Karaciğerin Çıkarılması
Safra kesesi delinerek 150 ml ılık SF ile irrige edilir.
Bunun amacı soğuk perfüzyon sırasında safranın toksik
etkisinden safra kanallarını korumaktır.
Barsaklar yukarı ekarte edilerek inferior mezenterik ven
kanülize edilir.
İliak bifurkasyon üzerinden aortanın kanülasyonu yapılır.
Vericiye İV olarak 30000 İU heparin ve 10 mg fentolamin
verilerek 5 dk beklenir.
ORGANLARIN ÇIKARILMASI TEKNİĞİ
Karaciğerin Çıkarılması
İnferior mezenterik venden 2000ml RL, aortaya 4000ml
soğuk University of wisconsin(UW) solusyonu infüzyonu
yapılır.
Karın boşluğu buzlu su ile doldurulur.
Bu arada KC yüzeyine aşırı bir buz teması olmamasına
özen gösterilir.
Yaklaşık 5-10 dk’da tamamlanan infüzyon sonrasında KC
çıkarılır.
Perfüzyon sıvılarının bağlanması
ORGANLARIN ÇIKARILMASI TEKNİĞİ
•Böbreklerin Çıkarılması
Renal arterler mutlaka aortik pacth(yama) ile birlikte
çıkarılır.
Üreterler çevre yağ dokusu ile beraber çıkarılmalıdır.
ORGANLARIN ÇIKARILMASI TEKNİĞİ
Organlar çıkarıldıktan sonra karın ve gögüs, enblok
kapatılır.
ÇIKARILAN ORGANLARIN PERFÜZYONU
Çıkarılan organlar ayrı bir masada soğuk perfüzyon
sıvısı ile tekrar perfüze edilirler.
Bugüne kadar geliştirilen perfüzyon sıvıları içinde en
popüler olanları UW ve eurocollins(EC)
solüsyonlarıdır.
Organın perfüzyon
masasına transferi
Organın Perfüzyonu
ORGANLARIN TRANSPORTA HAZIRLANMASI
Organ birinci steril poşet içine konur ve organı
örtecek kadar soğuk izotonik eklenerek poşet
bağlanır.
İkinci poşet içine slaj izotonik veya buz ile beraber
birinci poşet konur ve bağlanır.
Üçüncü kat poşete konulup bağlandıktan sonra
soğuk termoslar içine konur.
Termos üzerlerine donör bilgileri, organ adı ve
böbrekler için sağ ve sol olduğu belirtilir.
ORGANLARIN BEKLEME SÜRELERİ
Kalp
(4-6 saat)
Akciğer
(4-6 saat)
Karaciğer
(12 saat)
Böbrek
(18 saat)
Bir hayat biterken diğer tarafta yeni hayatlar başlıyor
TEŞEKKÜRLER
KAYNAKLAR
 http://hastane.akdeniz.edu.tr/organ-nakli-merkezi
 http://jecm.omu.edu.tr/tr/index.html
 http://www.ulusalcerrahidergisi.org/
 Türk Nefroloji Diyaliz Ve Transplantasyon Dergisi
 TOTBİD dergisi
 HUMAR
Download

kadavradan organ alınması