MEZİTLİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI WEB PROGRAMCILIĞI DALI
11.-12. SINIF YAZ STAJ PLANI
1. Hafta
GÜN
TARİH
GÜN
SAAT DERS
1
16.06.2014 Pazartesi
8
2
17.06.2014 Salı
8
DONANIM KARTLARI’nı inceleme, İç donanım
birimlerini bir araya getirip çalıştırma
3
18.06.2014 Çarşamba
8
4
19.06.2014 Perşembe
8
5
20.06.2014 Cuma
8
6
23.06.2014 Pazartesi
8
7
24.06.2014 Salı
8
8
25.06.2014 Çarşamba
8
9
26.06.2014 Perşembe
8
10
27.06.2014 Cuma
8
11
30.06.2014 Pazartesi
8
12
01.07.2014 Salı
8
13
02.07.2014 Çarşamba
8
14
03.07.2014 Perşembe
8
BİLİŞİM
TEKNİK
RESİM
15
04.07.2014 Cuma
8
TEMEL
ELEKTR.
VE ÖLÇME
PROGRAMLAMA
TEMELLERİ
2. Hafta
3. Hafta
KONULAR
İÇ DONANIM BİRİMLERİ
ANAKARTLAR’ inceleme, İŞLEMCİLER’i inceleme, BELLEK
BİRİMLERİ’ni inceleme , KASALAR’ı i inceleme ,DİSK
SÜRÜCÜLERİ’ni inceleme
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ
HAFTA
PAKET
PROGRA
MLAR
DIŞ DONANIM BİRİMLERİ
Klavyeleri inceleme, Fareleri inceleme, Görüntüleme
Birimleri’ni inceleme,Yazıcılar’ı inceleme
Tarayıcıları inceleme,Kamera’ları inceleme, Dış
donanım birimlerini daha önce hazırlanan iç donanım
birimleriyle bütünleştirme
İŞLETİM SİSTEMİ KURULUMU
POST(İlk açılış) ayarlarını bilgisayar üzerinde uygulama,
İşletim Sistemi kurulumlarını(Win XP sp3) bilgisayar
üzerinde uygulama
İşletim Sistemi kurulumlarını(Win7,Pardus) bilgisayar
üzerinde uygulama, İşletim sistemi kurulduktan sonra
sürücülerin ve yardımcı yazılımların kurulumunu yapma
İŞLETİM SİSTEMİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİ
İşletim Sistemi GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERİNİ(Denetim
Masası) bilgisayar üzerinde uygulama
İşletim Sistemi Sistem Güvenliğini sağlamayı
(Antivirüs,Antispam vb.) bilgisayar üzerinde uygulama
AĞ TEMELLERİ
En az 2 bilgisayar üzerinde kablolu ve kablosuz ağ
tasarımı uygulaması yapma
Ağ bağlantısı yapılan en az 2 bilgisayar için Kablolama
işlemlerinin yapılması
Ağ bağlantısı yapılan en az 2 bilgisayar için TCP/IP
Protokolünün özelliklerinin uygulanması
KODLAMAYA HAZIRLIK
Algoritma ve Akış Şemaları konularının gözden
geçirilmesi
BASİT KODLAR
Değişkenler,sabitler ve operatörler konularının gözden
geçirilmesi
KELİME İŞLEMCİ
Belge biçimlendirme, sayfa yapısı, yazdırma ve tablo
ayarlarını yapmak.
ELEKTRONİK TABLOLAMA
Formül işlemleri yapmak, fonksiyonları kullanmak
MESLEKİ ÇİZİMLER
Bilişim diyagram ve şemaları çizimi yapmak
DOĞRU AKIM VE ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ
Doğru Akım ve Alternatif akım devreleri kurmak
07.07.2014 Pazartesi
8
17
08.07.2014 Salı
8
18
09.07.2014 Çarşamba
8
19
10.07.2014 Perşembe
8
20
11.07.2014 Cuma
8
21
14.07.2014 Pazartesi
8
22
15.07.2014 Salı
8
23
16.07.2014 Çarşamba
8
24
17.07.2014 Perşembe
8
25
18.07.2014 Cuma
8
26
21.07.2014 Pazartesi
8
27
22.07.2014 Salı
8
5. Hafta
TASARIMIN TEMEL İLKELERİ
Web Tasarımında Temel İlkeler konusunu okuyup özetini
çıkarma
WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA
4. Hafta
16
Web tasarım editörü’nde (Dreamwaver ) ÇOKLU
ORTAM ARAÇLARI (ses,video vb.)ile ilgili örnekler
yapmak
Web tasarım editörü’nde (Dreamwaver ) BAĞLANTILAR
(LİNKLER) ile ilgili örnekler yapmak
WEB TASARIM EDİTÖRÜNDE İLERİ UYGULAMALAR
Web tasarım editörü’nde (Dreamwaver ) CSS ile ilgili
örnekler yapmak
Web tasarım editörü’nde (Dreamwaver ) SPRY
MENÜSÜ ile ilgili örnekler yapmak
Web tasarım editörü’nde (Dreamwaver ) FORM ile ilgili
örnekler yapmak
6. Hafta
28
23.07.2014 Çarşamba
8
29
24.07.2014 Perşembe
8
30
25.07.2014 Cuma
8
28.07.2014 Pazartesi
29.07.2014 Salı
30.07.2014 Çarşamba
0
0
0
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
31
31.07.2014 Perşembe
8
Web tasarım editörü’nde (Dreamwaver ) Site yönetimi
ve yayını ile ilgili çalışmalar yapma
32
01.08.2014 Cuma
8
WEB TASARIM EDİTÖRÜ İLE VERİ TABANI İŞLEMLERİ
Web tasarım editörü’nde (Dreamwaver ) VERİTABANI
PANELLERİ ile ilgili çalışmalar yapma
GRAMLAMA
7. Hafta
Web sitesi taslağı oluşturma örnek çalışma(kağıt
üzerinde)
HTML İLE BASİT WEB İŞLEMLERİ
İnternet ortamı ve web tasarımı konularını tekrar
gözden geçirme
Html (hypertextmarkuplanguage) temel etiketleri ile
ilgili örnek çalışmalar yapma
Metin ve görünüm düzenleme etiketleri ile ilgili örnek
çalışmalar yapma
Bağlantı (köprü) oluşturma ile ilgili örnek çalışmalar
yapma
Tablolar ile ilgili örnek çalışmalar yapma
HTML İLE GELİŞMİŞ WEB İŞLEMLERİ
Formlar ile ilgili örnek çalışmalar yapma
Çerçeveler ile ilgili örnek çalışmalar yapma
STİL ŞABLONLARI ( CSS )
Stil Şablonu ( CSS ) Özellikleri ile ilgili örnek çalışmalar
yapma
Stil Şablonu ( CSS ) Menü İşlemleri ile ilgili örnek
çalışmalar yapma
WEB TASARIM EDİTÖRÜNE GİRİŞ
Web tasarım editörü’nde (Dreamwaver ) temel işlemler
ile ilgili basit tekrarlar yapmak
Web tasarım editörü’nde (Dreamwaver ) metin
işlemleri ile ilgili örnekler yapmak
Web tasarım editörü’nde (Dreamwaver ) tablo işlemleri
ile ilgili örnekler yapma
Web tasarım editörü’nde (Dreamwaver ) RESİM
işlemleri ile ilgili örnekler yapma
04.08.2014 Pazartesi
8
34
05.08.2014 Salı
8
35
06.08.2014 Çarşamba
8
36
07.08.2014 Perşembe
8
37
08.08.2014 Cuma
8
38
11.08.2014 Pazartesi
8
39
12.08.2014 Salı
8
40
13.08.2014 Çarşamba
WEB TASARIM VE PROGRAMLAMA
8. Hafta
33
BETİK DİLİ ( JAVASCRIPT )
Programlama Dili (javascript) ile ilgili temel bilgileri
tekrar etme küçük örnek çalışmalar yapım
Koşul deyimleri(if,switch vb.) ile ilgili örnek çalışmalar
yapma
Döngü deyimleri(for,while vb.) ile ilgili örnek çalışmalar
yapma
DİZİLER ile ilgili örnek çalışmalar yapma
FONKSIYONLAR ile ilgili örnek çalışmalar yapma
KOMUTLAR ile ilgili örnek çalışmalar yapma
OLAYLAR VE NESNELER ile ilgili örnek çalışmalar yapma
ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARINDA ARAYÜZ
Visual Studio programının temel özelliklerinin ve
panellerinin görevlerini gözden geçirme
Önemli özellik ve görevleri iş dosyasına yazma
ASP.NET 2.0 PROGRAMLAMA MODELİNİN özelliklerini
gözden geçirme
Visual Studio’da UYGULAMA DOSYALARI ‘nı gözden
geçirme ve önemli özelliklerini not etme
9. Hafta
TOPLAM
40 gün
M. Saki ALAN
Alan Şefi
ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI İÇİN TEMEL
KOMUTLAR
Visual Studio’da WEB SAYFALARINI OLUŞTURMA
,DEĞİŞTİRME, DENETIM,KONTROL işlemlerini yapma
320 saat staj yapılacak
8
Taşkın SAYGIN
Atölye Şefi
Onay
…/06/2014
Tuncer ÇÖĞÜR
Okul Müdürü
Download

Bilişim Teknolojileri Alanı Web Programcılığı Dalı 11.12. Sınıf Yaz