2013-2014 YAZ OKULU MATEMATİK VE MATEMATİK EĞİTİMİ DERSLERİNİN
HAFTALIK DERS PROGRAMI
DERS
SAAT
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
1
09:00
MTÖ 2003 L.CEBİR I
MTÖ 2002 ANALİZ-IIMTÖ 2001 ANALİZ-IMAT 3003 CEBİR
MTÖ1001 G.MAT.
MTÖ 2003 L.CEBİR I
MTÖ 2002 ANALİZ-IIMTÖ 2001 ANALİZ-IMAT 3003 CEBİR
MTÖ1001 G.MAT.
MTÖ 2002 ANALİZ-IIMTÖ 2001 ANALİZ-IMAT 3003 CEBİR
MTÖ 3002 DİF.DENK
MTÖ1001 G.MAT.
MTÖ3005İST.VE OLASIL-I-
MTÖ 2003 L.CEBİR I
MTÖ 3002 DİF.DENK
MTÖ 4001EL. SAYI KURAMI
MAT5006MAT.KAV.YANILG.
MTÖ3005İST.VE OLASIL-I-
2
9:50
MTÖ 2003 L.CEBİR I
MTÖ 2002 ANALİZ-IIMTÖ 2001 ANALİZ-IMAT 3003 CEBİR
MTÖ1001 G.MAT.
MTÖ 2003 L.CEBİR I
MTÖ 2002 ANALİZ-IIMTÖ 2001 ANALİZ-IMAT 3003 CEBİR
MTÖ1001 G.MAT.
MTÖ 2002 ANALİZ-II- MTÖ
2001 ANALİZ-IMAT 3003 CEBİR
MTÖ 3002 DİF.DENK
MTÖ1001 G.MAT.
MTÖ3005İST.VE OLASIL-I-
MTÖ 2003 L.CEBİR I
MTÖ 3002 DİF.DENK
MTÖ 4001EL. SAYI KURAMI
MAT5006MAT.KAV.YANILG
MTÖ3005İST.VE OLASIL-I-
3
10:40
MTÖ 2003 L.CEBİR I
MTÖ 2002 ANALİZ-IIMTÖ 2001 ANALİZ-IMAT 3003 CEBİR
MTÖ1001 G.MAT.
MTÖ 2003 L.CEBİR I
MTÖ 2002 ANALİZ-IIMTÖ 2001 ANALİZ-IMAT 3003 CEBİR
MTÖ1001 G.MAT.
MTÖ 2002 ANALİZ-IIMTÖ 2001 ANALİZ-I- MAT
3003 CEBİR
MTÖ 3002 DİF.DENK
MTÖ1001 G.MAT.
MTÖ3005İST.VE OLASIL-I-
MTÖ 3003 A. GEOMERİ-IMTÖ 3002 DİF.DENK
MTÖ 4001EL. SAYI KURAMI
MAT5006MAT.KAV.YANILG
MTÖ3005İST.VE OLASIL-I-
CUMA
MTÖ 3004
A.GEOMETRİII- (B)
MTÖ 3002
DİF.DENK
MTÖ 4001EL.
SAYI KURAMI
MAT5006MAT.K
AV.YANILG
MTÖ3005İST.VE
OLASIL-IMTÖ 3004
A.GEOMETRİII- (B)
MTÖ 3002
DİF.DENK
MTÖ 4001EL.
SAYI KURAMI
MAT5006MAT.K
AV.YANILG
MTÖ3005İST.VE
OLASIL-IMTÖ 3004
A.GEOMETRİII- (B)
MTÖ 3002
DİF.DENK
MTÖ 4001EL.
SAYI KURAMI
MAT5006MAT.K
AV.YANILG
MTÖ3005İST.VE
OLASIL-I-
4
11:30
MTÖ 3003 A. GEOMERİ-IMTÖ 2001 ANALİZ-IMAT 3003 CEBİR
MTÖ1001 G.MAT.
MTÖ 3003 A. GEOMERİ-IMTÖ 2002 ANALİZ-IIMTÖ 2001 ANALİZ-IMAT 3003 CEBİR
MTÖ1001 G.MAT.
MTÖ 2002 ANALİZ-IIMTÖ 2001 ANALİZ-IMTÖ 3002 DİF.DENK
MTÖ1001 G.MAT.
MTÖ3005İST.VE OLASIL-I-
MTÖ 3003 A. GEOMERİ-IMTÖ 2002 ANALİZ-IIMTÖ 3002 DİF.DENK
MTÖ 4001EL. SAYI KURAMI
MAT5006MAT.KAV.YANILG
MTÖ3005İST.VE OLASIL-I-
5
13:30
MTÖ 3003 A. GEOMERİ-IMTÖ 3001 ANALİZ-IIIMTÖ 2001 ANALİZ-IFBÖ 1010 G.MAT.-IIMTÖ1001 G.MAT.
MTÖ 3003 A. GEOMERİ-I
MTÖ 3001 ANALİZ-IIIMTÖ 2001 ANALİZ-IFBÖ 1010 G.MAT.-IIMTÖ1001 G.MAT.
MTÖ 3001 ANALİZ-IIIMTÖ 3008Ö.ÖĞR.YÖNT-II
MTÖ 1004 GEOMETRİ
MTÖ2004 L.CEBİR-IIMTÖ3006 İST.VE OLASI-II-
MTÖ 3004 A.GEOMETRİ-II- (A)
MTÖ 1004 GEOMETRİ
MTÖ 1002 SOYUT MATEMATİK
MAT5002MAT.DÜŞÜNME
MTÖ3006 İST.VE OLASI-IIMTÖ 2002 ANALİZ-II-
6
14:20
MTÖ 3003 A. GEOMERİ-IMTÖ 3001 ANALİZ-IIIMTÖ 2001 ANALİZ-IFBÖ 1010 G.MAT.-IIMTÖ1001 G.MAT.
MTÖ 3003 A. GEOMERİ-IMTÖ 3001 ANALİZ-IIIMTÖ 2001 ANALİZ-IFBÖ 1010 G.MAT.-IIMTÖ1001 G.MAT.
MTÖ 3001 ANALİZ-IIIMTÖ 3008Ö.ÖĞR.YÖNT-II
MTÖ 1004 GEOMETRİ
MTÖ2004 L.CEBİR-IIMTÖ3006 İST.VE OLASI-II-
MTÖ 3004 A.GEOMETRİ-II- (A)
MTÖ 1004 GEOMETRİ
MTÖ 1002 SOYUT MATEMATİK
MAT5002MAT.DÜŞÜNME
MTÖ3006 İST.VE OLASI-IIMTÖ 2002 ANALİZ-II-
7
15:10
MTÖ 3004 A.GEOMETRİII- (A)
MTÖ 3001 ANALİZ-IIIMTÖ 3008Ö.ÖĞR.YÖNT.-
MTÖ 3004 A.GEOMETRİII- (A)
MTÖ 3008Ö.ÖĞR.YÖNT-II
FBÖ 1010 G.MAT.-II-
MTÖ 3008Ö.ÖĞR.YÖNT-II
FBÖ 1009 G.MAT.-IMTÖ 1004 GEOMETRİ
MTÖ3006 İST.VE OLASI-II-
MTÖ 3004 A.GEOMETRİ-II- (B)
MTÖ 3007ÖZEL ÖĞR.YÖNT.-I
MTÖ 1002 SOYUT MATEMATİK
MAT5002MAT.DÜŞÜNME
MTÖ 3004
A.GEOMETRİII- (B)
MTÖ 1004
GEOMETRİ
MTÖ 4001EL.
SAYI KURAMI
MAT5006MAT.K
AV.YANILG
MTÖ3006 İST.VE
OLASI-II
MTÖ 3004
A.GEOMETRİII- (B)
MTÖ 1004
GEOMETRİ
MTÖ 1002
SOYUT
MATEMATİK
MAT5002MAT.D
ÜŞÜNME
MTÖ3006 İST.VE
OLASI-II
MTÖ 3004
A.GEOMETRİII- (B)
MTÖ 3007ÖZEL
ÖĞR.YÖNT.-I
MTÖ 1002
SOYUT
MATEMATİK
MAT5002MAT.D
ÜŞÜNME
MTÖ3006 İST.VE
OLASI-II
MTÖ 1002
SOYUT
MATEMATİK
MAT5002MAT.D
8
16:00
9
16:50
10
17:40
11
18:30
II
FBÖ 1010 G.MAT.-IIMTÖ2004 L.CEBİR-II-
MTÖ2004 L.CEBİR-II-
MTÖ3006 İST.VE OLASI-IIMTÖ 2002 ANALİZ-II-
ÜŞÜNME
SEG4008MAT.M
ÜF.DEĞ.
MTÖ 3004 A.GEOMETRİII- (A)
MTÖ 3001 ANALİZ-IIIMTÖ 3008Ö. ÖĞR.YÖNT.II
FBÖ 1010 G.MAT.-IIMTÖ2004 L.CEBİR-IIMTÖ 3004 A.GEOMETRİII- (A)
MTÖ 3008Ö.ÖĞR.YÖNT.II
FBÖ 1009 G.MAT.-IMTÖ2004 L.CEBİR-II-
MTÖ 3004 A.GEOMETRİII- (A)
MTÖ 3008Ö.ÖĞR.YÖNT-II
FBÖ 1010 G.MAT.-IIMTÖ2004 L.CEBİR-II-
FBÖ 1009 G.MAT.-IMTÖ 3007ÖZEL
ÖĞR.YÖNT.-I
MTÖ3006 İST.VE OLASI-II-
MTÖ 3004 A.GEOMETRİ-II- (B)
MTÖ 3007ÖZEL ÖĞR.YÖNT.-I
MTÖ 1002 SOYUT MATEMATİK
MAT5002MAT.DÜŞÜNME
MTÖ3006 İST.VE OLASI-IIMTÖ 2002 ANALİZ-II-
MTÖ 3004 A.GEOMETRİII- (A)
MTÖ 3008Ö.ÖĞR.YÖNT-II
FBÖ 1009 G.MAT.-IMTÖ2004 L.CEBİR-II-
FBÖ 1009 G.MAT.-IMTÖ 3007ÖZEL
ÖĞR.YÖNT.-I
SEG4008MAT.MÜF.DEĞ.
MTÖ 3007ÖZEL ÖĞR.YÖNT.-I
MAT5005 KONU A.DERS.KİT.İNC
SEG4008MAT.MÜF.DEĞ.
MTÖ 1002
SOYUT
MATEMATİK
MAT5002MAT.D
ÜŞÜNME
SEG4008MAT.M
ÜF.DEĞ.
MAT5005 KONU
A.DERS.KİT.İNC
SEG4008MAT.M
ÜF.DEĞ.
MTÖ 4002 MAT.FELSEFESİ
MTÖ 4002 MAT.FELSEFESİ
MTÖ 4002 MAT.FELSEFESİ
FBÖ 1009 G.MAT.-I-
FBÖ 1009 G.MAT.-I-
FBÖ 1009 G.MAT.-IMTÖ 3007ÖZEL
ÖĞR.YÖNT.-I
SEG4008MAT.MÜF.DEĞ.
MTÖ 3007ÖZEL ÖĞR.YÖNT.-I
MAT5005 KONU A.DERS.KİT.İNC
SEG4008MAT.MÜF.DEĞ.
MAT5005 KONU
A.DERS.KİT.İNC
MTÖ 4002 MAT.FELSEFESİ
MTÖ 4002 MAT.FELSEFESİ
MTÖ 4002 MAT.FELSEFESİ
FBÖ 1009 G.MAT.-I-
FBÖ 1009 G.MAT.-I-
MAT5005 KONU A.DERS.KİT.İNC
SEG4008MAT.MÜF.DEĞ.
MAT5005 KONU
A.DERS.KİT.İNC
2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİ
D.E.Ü.BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜLERİ AÇILAN MATEMATİK DERSLERİNİN
DERSLİKLERİ:
1.
2.
3.
MTÖ 2003 LİNEER CEBİR I-(3+ 0)
MTÖ 3003 ANALİTİK GEOMETRİ-I-(3 + 0)
MTÖ 3004 ANALİTİK GEOMETRİ-II-(3 + 0)
CA101
CA101
CA101
4. .MTÖ2002 ANALİZ-II-(4+2)
5. MTÖ 3001 ANALİZ-III-(3+0)
CA102
CA102
6. MTÖ 2001ANALİZ -I-(4 + 2)
7. MTÖ 3008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNT.-II-(2+2)
8. MTÖ 4002 MATEMATİK FELSEFESİ (2+0)
CA309
CA309
CA309
9.MAT 3003 CEBİR (2 + 2)
10.FBÖ 1010 GENEL MATEMATİK -II-(4 + 0)
11.FBÖ 1009 GENEL MATEMATİK -I-(4 + 0)
CA107
CA107
CA107
12.MTÖ 1004 GEOMETRİ (3 + 0)
13.MTÖ 3007 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNT.-I-(2+2)
14. MTÖ 3002 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4 + 0)
CA103
CA103
CA103
15.MTÖ 4001 ELEMANTER SAYI KURAMI(3+0)
16.MTÖ 1002 SOYUT MATEMATİK( 3 + 0 )
CA107
CA107
17.MAT5006 MAT.KAVRAM YANILGILARI. (3+0)
18.MAT5005 KONU ALANI DERS KİT.İNC.(2+0)
19.MAT5002 MATEMATİKSEL DÜŞÜNME (3+0)
CA309
CA309
CA309
20. MTÖ 1001GENEL MATEMATİK(4+2)
21. MTÖ 2004 LİNEER CEBİR II –(3 + 0)
PAZARTESİ VE SALI CA103;ÇARŞAMBACA101
22.MTÖ 3005 İSTATİSTİK VE OLASILIK -I-(2 + 2)
23..MTÖ 3006 İSTATİSTİK VE OLASILIK -II-(2 + 2)
24.SEG4008 MATEMATİK MÜFR.DEĞ.(3+0)
PERŞEMBE 1.,2.,3. ve 4.saatler ve CUMA CA102;ÇARŞAMBA CA204 ve PERŞEMBE 5.,6.7.,8.ve 9,CA204
CA:CAHİT ARF BİNASINI BELİRMEKTEDİR
ÖRNEĞİN;CA 101 CAHİT ARF BİNASI 101 NOLU SINIF ANLAMINDADIR
2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİ
D.E.Ü.BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜLERİ AÇILAN MATEMATİK DERSLERİ:
ÖĞRETİM ÜYESİ/ GİRDİĞİ DERSLER VE KREDİLERİ:
Prof.Dr. Şuur NİZAMOĞLU
4.
5.
6.
MTÖ 2003 LİNEER CEBİR I-(3+ 0)
MTÖ 3003 ANALİTİK GEOMETRİ-I-(3 + 0)
MTÖ 3004 ANALİTİK GEOMETRİ-II-(3 + 0)
1 ŞUBE
1 ŞUBE
2 ŞUBE
Doç.Dr. Adem ÇELİK
1. .MTÖ2002 ANALİZ-II-(4+2)
2. MTÖ 3001 ANALİZ-III-(3+0)
1 ŞUBE
1 ŞUBE
Doç.Dr Süha YILMAZ
1. MTÖ 2001ANALİZ -I-(4 + 2)
2. MTÖ 3008 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNT.-II-(2+2)
3. MTÖ 4002 MATEMATİK FELSEFESİ (2+0)
1 ŞUBE
1 ŞUBE
1 ŞUBE
Doç .Dr. Serkan NARLI
1.
MAT 3003 CEBİR (2 + 2)
1 ŞUBE
2.
3.
FBÖ 1010 GENEL MATEMATİK -II-(4 + 0)
FBÖ 1009 GENEL MATEMATİK -I-(4 + 0)
1 ŞUBE
1 ŞUBE
Doç.Dr. Cenk KEŞAN
1. MTÖ 1004 GEOMETRİ (3 + 0)
2. MTÖ 3007 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNT.-I-(2+2)
3.. MTÖ 3002 DİFERANSİYEL DENKLEMLER (4 + 0)
1 ŞUBE
1 ŞUBE
1 ŞUBE
Yard.Doç.Dr. Sevgi MORALI
1.
2.
MTÖ 4001 ELEMANTER SAYI KURAMI(3+0)
MTÖ 1002 SOYUT MATEMATİK( 3 + 0 )
1 ŞUBE
1 ŞUBE
Yrd.Doç.Dr. Ayten ERDURAN
1.
2.
3.
MAT5006 MAT.KAVRAM YANILGILARI. (3+0)
MAT5005 KONU ALANI DERS KİT.İNC.(2+0)
MAT5002 MATEMATİKSEL DÜŞÜNME (3+0)
1 ŞUBE
1 ŞUBE
1 ŞUBE
Yrd.Doç.Dr.Şerife FAYDAOĞLU
1. MTÖ 1001GENEL MATEMATİK(4+2)
2. MTÖ 2004 LİNEER CEBİR II –(3 + 0)
1 ŞUBE
1 ŞUBE
Yrd.Doç.Dr.Berna CANTÜRK GÜNHAN
1. MTÖ 3005 İSTATİSTİK VE OLASILIK -I-(2 + 2)
2. MTÖ 3006 İSTATİSTİK VE OLASILIK -II-(2 + 2)
3. SEG4008 MATEMATİK MÜFR.DEĞ.(3+0)
1 ŞUBE
1 ŞUBE
1 ŞUBE
Download

Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Dersleri