25.04.2014
Plan
ACLS Protokollerinin
Gözden Geçirilmesi
• Temel Yaşam desteği
• Kardiyak Arrest Algoritmi
– Ventriküler fibrilasyon/taşikardi Algoritmi
– Nabızsız Elektriksel Aktivite Algoritmi
– Asistoli Algoritmi
• Bradikardi Algoritmi
• Taşikardi Algoritmi
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
2010 KILAVUZUMUZ ÇIKTI!
• Temel değişiklikler;
1.Kompresyonun önemi devam ediyor,
2.İlaçların önemi azalmaya devam ediyor,
3.Resüsisitasyon sonrası bakıma yapılan
vurgu artmış,
4.TYD özellikle eğitimsiz kurtarıcılar için
daha basit hale getirilmiş,
5.TYD’nin ABC’si
CAB
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Yeni Risk Sınıflaması LOE (Level
of Evidence)
LOE1: Randomize kontrollü çalışmalar var
LOE 2: Eş zamanlı kontrollü çalışmalar var
(gerçek randomizasyon yok)
LOE 3: Retrospektif kontrollü çalışmalar
var
LOE4: Vaka serileri gibi kontrollü olmayan
çalışmalar var
LOE 5: Direkt bir hasta yada popülasyonu
içermeyen çalışmalar var
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Temel Yaşam Desteği
• Erişkin Yaşam Zinciri
– Erken tanı, 112 aranması
– Erken KPR (Kardiyopulmoner resüsitasyon)
– Erken defibrilasyon
– Erken İleri Kardiyak Yaşam Desteği
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
1
25.04.2014
Temel Yaşam Desteği Basamakları
• EMS sisteminin hastaya ulaşım süresinin
kısaltılması faydalı olacaktır (Class I)
• Erken KPR, VF’ye bağlı ani kardiyak
ölümde VF süresini uzatır, sağ kalımı 2-3
kat arttırır.
• Erken defibrilasyon ile sağ kalım %49-75
artar
• Müdahale edilmeyen her dakika sağ kalım
şansı %7-10 azalır.
• 1.Basamak:
Yanıtsızlığı Değerlendir
• 2.Basamak: Yanıt yoksa 112’yi ara
– Erişkin veya çocuk ani kardiyak arrest ise
112’yi ara, defibrilatör bul, kardiyak masaj
için geri dön
– Boğulma, travma, intoksikasyon veya
herhangi bir yaşta asfiksi olgusunda 5 tur (2
dakika) KPR uygula sonra 112’yi ara
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
1. ve 2. basamaktaki
değişiklikler
• EMS’nin erken aktive edilmesine olan
vurgu sürmektedir.
• Ancak EMS aktivasyonunda etiyolojiye ve
yaşa göre ayrımlar kalkmıştır.
• Her şekilde önce EMS aktivasyonu…
1. ve 2. basamaktaki
değişiklikler
• Erken aktivasyon, kardiyak arrestin
tanımlanması için en doğru metodu gerektirir.
• Genel kurtarıcılar, cevapsız yada solunumu
olmayan ya da gasping solunumu olanlarda
hemen KPR’ye başlamalı, sağlıkçılarda nabız
araması için KPR’yi geciktirmemelidir.
• Arrest’in etyolojisine bakılmaksızın hemen
sistem aktive edilmelidir.
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
1. ve 2. basamaktaki
değişiklikler
• Hazırdaki kurtarıcı, cevapsız, solunumu
olmayan ya da gasping solunumu olan
kurban için nabız araması olmaksızın
derhal KPR’ye başlar.
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Temel Yaşam Desteği Basamakları
●
3.Basamak: Hava yolunu aç, solunumu
kontrol et
-Hastayı supin pozisyona getir
-Sağlıkçı olmayan ilk yardımcı
-Tüm hastalarda head tilt-chin lift (baş geri-çene
yukarı)(Class IIa)
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
2
25.04.2014
Temel Yaşam Desteği Basamakları
• 3.Basamak: Hava yolunu aç, solunumu
kontrol et
─ Sağlıkçı olan ilkyardımcı
Travma olmayan hastalarda head tilt-chin lift
Travma olanlarda Jaw thrust (çene öne)(class
IIb)
Hayatı tehdit eden durumlarda hava yolunu
head tilt-chin lift ile açınız (Class I)
BAK-DİNLE –HİSSET (10 sn)
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Temel Yaşam Desteği Basamakları
• 4.Basamak: 2 kurtarıcı soluk ver
Her soluk 1 sn üzerinde olacak, göğüs kafesini
kaldıracak (Class IIa)
• 5.Basamak: Dolaşımı kontrol et
– Sağlıkçı olmayanlar solunum, öksürük ve
harekete bakacak
– Sağlıkçı olanlar 10 sn nabız kontrolü yapacak
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
3. Basamaktaki değişiklikler
• Başlangıç değerlendirmesiyle birlikte
kurtarıcı, hava yolu ve kurtarıcı soluktan
ziyade göğüs kompresyonuyla KPR’ye
başlar.
• Eğitimli veya değil tüm kurtarıcılar hastaya
etkin bir göğüs kompresyonu sağlamalıdır.
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
4. ve 5. Basamaktaki
Değişiklikler;
• Bak- Dinle-Hisset kaldırıldı,
• Kurtarıcı soluk her durumda kaldırıldı,
• Sağlıkçılar daha sonra kompresyon/
ventilasyonla devam edecek,
• Eğitimsiz kurtarıcılar sadece göğüs
kompresyonlarıyla…
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Temel Yaşam Desteği Basamakları
• 6.Basamak: kompresyon-solunum: 30/2
– 100 /dak masaj (Class IIa)
– 30 kompresyon : 2 soluk ; 5 tur = 2 dakika
– Sternum ½ alt yarısına 4-5 cm çökecek şekilde
masaj yapılır
– Göğüs kafesinin eski haline gelmesine fırsat veriniz
– Hızlı ve güçlü masaj uygulayınız (push hard, push
fast)
– 2 dakikada bir masaj yapanı değiştirin, masaja ara
vermeyin
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
3
25.04.2014
4. ve 5. basamaktaki
değişiklikler;
• Etkin göğüs kompresyonu: 100/dk hızında,
5 cm derinliğinde ve göğüs kafesinin
yeniden dolmasına izin vermelidir.
• Eğitimli kurtarıcı, aynı zamanda 30:2
oranında Kompresyon/ventilasyon
sağlamalıdır.
• EMS deki operatör, yalnızca göğüs
kompresyonlu KPR’yi telefon direktifleriyle
yürütebilmelidir.
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Temel Yaşam Desteği Basamakları
• 7. Defibrilasyon
– Defibrilatör gelince ritmi kontrol ediniz, VF ise
defibrile ediniz
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
7. Basamaktaki Değişiklikler
• 2005 ile 2010 arasında çok ciddi değişiklik yok,
• Hala ilk şokun başarı oranları, optimal bifazik
dalga formu, optimal enerji düzeyleri, en iyi şok
stratejisi hakkında önemli bir kanıt yok,
• Defibrile ettikten sonra 5 sn içinde VF dönüyorsa
şokun başarısını gösteren bir kriter olarak kabul
edilmiş.
• Bifazik defibrilatörlerin daha fazla hayat
kurtardığına dair delil yoksa da ilk şok
başarısı bifazik defibrilatörlerde daha iyidir.
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Temel Yaşam Desteği
Yanıt yok
112’yi arayın, AED getirin
Hava yolunu açın, solunumu değerlendirin
2 kurtarıcı soluk verin
Dolaşımı kontrol edin
Nabız varsa 5-6 sn’de soluk verin
Nabız yoksa 30 kompresyon/ 2 soluk verin
AED/defibrilatör gelince ritmi kontrol edin
Şok verilebilir ritmde 1 şok verin, 5 tur KPR yapın
Şok verilemeyen ritmde 5 tur KPR uygulayın
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
4
25.04.2014
Nabızsız Arrest Basamakları
Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız
ventriküler taşikardi
• 1. Basamak:
– Temel yaşam desteği uygulayın,
– Varsa oksijen desteği yapın
– Hastayı monitörize edin.
• 2. Basamak:
 Ritim kontrolü yapın
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Nabızsız Arrest Basamakları
Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız
ventriküler taşikardi
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Nabızsız Arrest Basamakları
Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız
ventriküler taşikardi
• 3. Basamak:
VF/VT varsa 1 şok verin
– Bifazik defibrilatörle 120-200 joule
– Monofazik defibrilatörle 360 joule
– Şok sonrası hemen KPR uygulayın
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Nabızsız Arrest Basamakları
Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız
ventriküler taşikardi
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Nabızsız Arrest Basamakları
Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız
ventriküler taşikardi
• 4. Basamak:
 5 tur KPR sonrası ritmi kontrol edin
• 5. Basamak:
 Şok verilebilir ritm varsa 1 şok verin.
Bifazik defibrilatörle aynı veya bir üst enerji
Monofazik defibrilatörle 360 joule
 Şoktan sonra hemen KPR uygulayın
 Vazopressör ilaç uygulayın
Epinefrin 1 mg IV/IO (3-5 dak tekrar)
Vazopressin 40 U IV/IO tek doz
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
5
25.04.2014
Nabızsız Arrest Basamakları
Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız
ventriküler taşikardi
Nabızsız Arrest Basamakları
Ventriküler fibrilasyon/Nabızsız
ventriküler taşikardi
• 7. Basamak:
 Antiaritmikleri uygulayın
• 6. Basamak:
 5 tur KPR sonrası ritim kontrolü yapın
• 7. Basamak:
 Şok verilebilir ritim varsa 1 şok verin
 Şoktan sonra hemen KPR uygulayın
Amiodarone (300 mg IV/IO bir kez, 150 mg
IV/IO ek doz bir kez)
Veya Lidokain (1-1.5 mg/kg IV ilk doz, 0.500.75 mg/kg ek, max 3 mg/kg)
Magnezyum (Torsades de pointes varlığında
1-2 gr IV/IO)
 5 tur KPR sonrası 4. basamağa dönün
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Nabızsız Elektriksel Aktivite
Nabızsız Arrest
BLS uygulayın
Oksijen verin, defibrilatör bağlayın
VF/VT
Ritmi kontrol edin
Asistoli /NEA
1 şok ver, KPR uygulayın
5 tur sonra ritmi kontrol edin
VF/VT ise 1 şok verin
Hemen KPR uygulayın
1 mg Epinefrin IV/IO 3-5 dak
Veya 40 ü IV/IO Vazopressin
5 tur KPR sonrası ritmi kontrol edin
Asistoli vey PEA varsa ilgili algoritmi uygulayın
VF/VT ise 1 şok verin
Hemen KP R uygulayın
Amiodarone 300 mg IV/IO
Veya Lidokain 1-1.5 mg/kg IV/IO
Magnezyum 1-2 gr IV/IO (Torsade de pointes varsa)
5 tur KP R sonrası ritmi kontrol edin
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
• Palpe edilen nabız yok ancak USG ile miyokard
kontraksiyonu görülebilir.
– Pseudo-elektromekanik disosiasyon
– İdioventriküler ritmler
– Ventriküler kaçış ritimleri
– Defibrilasyon sonrası idioventriküler ritmler
– Bradiasistolik ritmler
• Genellikle geri döndürülebilir sebepleri vardır.
• Monitördeki kalp hızı 60/dak altında ise Atropin
verilir.
Atropin kullanımı kaldırıldı.
• Asistoli ile tedavi yaklaşımı benzerdir.
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Asistoli-NEA
NEA nedenleri
NEA Nedenleri
6H
•Hipovolemi
•Hipoksi
•Hidrojen iyonu (Asidoz)
•Hipo/Hiperkalemi
•Hipoglisemi
•Hipotermi
6T
•Toksinler
•Tamponad, kardiyak
•Tansiyon pnömotoraks
•Tromboz koroner
•Tromboz pulmoner
•Travma
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
• 1. Basamak:
 Hemen KPR uygulamaya başlayın
 Epinefrin 1 mg IV/IO (3-5 dak tekrar)
 Veya Vazopressin 40 U IV/IO
 Atropin 1 mg IV/IO (Asistoli ve yavaş NEA için )
3-5 dak tekrar max 3 doz
Atropin kullanımı arrest algoritimlerinden çıkmıştır.
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
6
25.04.2014
Dikkat
Asistoli-NEA
• 2. Basamak:
 5 Tur KPR sonrası ritmi kontrol edin
 Şok verilebilir ritim varsa VF/VT algoritmini
uygulayın
 Şok verilebilir ritim yoksa asistoli, NEA
algoritmine devam edin
 NEA nedenlerini gözden geçirin
 Nabız varsa resüsitasyon sonrası bakıma
devam edin
• Asistolik kardiyak arrestte pacemaker önerilmiyor.
• VF/VT’de prokainamid kullanımı sınırlı
• Norepinefrin faydalı değil, nörolojik durumu
kötüleştirebilir
• VF/VT’de prekordiyal thump BLS uygulayıcılarına
önerilmiyor, ACLS uygulayıcıları için indeterminate.
2010 AHA’da %98 başarısız bulunmuş
• Magnezyum torsades de pointes dışındaki arrest
ritimleri için faydalı değil
• Hipovolemi olmayan hastalarda sıvı infüzyonu class
indeterminate
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Bradikardi
Bradikardi
• Bradikardi nabzın 60/dak altında olması ve
klinik olarak bulgu ve belirtiye neden
olmasıdır.
– Akut mental durum değişikliği
– Ciddi iskemik göğüs ağrısı
– Konjestif kalp yetmezliği
– Hipotansiyon
– Şok belirtileri
• 1. basamak:
 Güvenli hava yolu ve solunum desteği
sağlayın ve oksijen verin
 EKG monitörizasyonu, kan basıncı ve pulse
oksimetre ölçümü yapın
 Damar yolu açın
• 2. basamak:
 Bradikardi nedeniyle oluşan kötü perfüzyona
bağlı bulgu ve belirtiler var mı?
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
7
25.04.2014
Bradikardi
Bradikardi
• 3. basamak:
 Kötü perfüzyon varsa 2. ve 3. derece bloklar için
gecikmeden transcutan pacemaker hazırlayın.
 Pacemaker hazırlanıncaya kadar 0.5 mg IV
Atropin uygulayın. (Class IIa) Max 3 mg sonunda
2010, pace
etkili değilse pacemaker kullanın
‘den önce ,
pace
alternatifi
 Pacemaker etkili değilse
olarak dopamin
ve epinefrin
Epinefrin (2-10 µg/dak)
Dopamin (2-10 µg/kg/dak)
• 4. basamak:
 Transvenöz pacing için hazırlık yapın
 Altta yatan sorunları çözmeye çalışın
infüzyonunu da
öneriyor.
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Dikkat
• Atropin 0.5 mg altında verilirse paradoks olarak
kalp hızını yavaşlatır.
• Atropin Akut Koroner Sendromda ve AMI’da iskemi
ve infarkt alanını genişletebilir.
• Kardiyak transplantasyon sonrası Atropin etkisizdir.
• 2.- 3. derece bloklarda pacemaker kullanımı Class I
• Beta bloker ve Ca Kanal blokeri intoksikasyonunda
Atropin etkili değilse 3 mg Glukagon IV, 3 mg/saat
infüzyon uygulanır.
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Bradikardi
Kalp hızı< 60 /dakika
•Güvenli hava yolu ve solunum desteği sağlayın
•EKG monitörizasyonu, kan basıncı, oksimetre
•IV yol sağlayın
Bradikardi kötü perfüzyon bulgu ve belirtilere yol açıyor mu?
Hasta stabil ise monitörle izleyin
•Transcutan pacemaker hazırlayın ( 2.-3. derece blok)
•Atropin 0.5 mg IV (max 3 mg)
•Epinefrin (2-10 µg/dak) veya Dopamin (2-10 µg/kg/dak
)
•Transvenöz pacing hazırlığı yapın
•Altta yatan sebepleri tedavi edin
•Uzman konsültasyonu isteyin
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Taşikardiler
• Dar QRS taşikardiler-supraventriküler (SVT)
– Sinüs taşikardisi
– Atriyal fibrilasyon
– Atriyal flutter
– AV nodal reentry
– Aksesuar yolla oluşan taşikardi
– Atrital taşikardi (ektopik ve reentran)
– Multifokal atriyal taşikardi (MAT)
– Junctional taşikardi
• Geniş QRS taşikardiler
– Ventriküler taşikardi (VT)
– Aberan iletili SVT
– Preeksitasyon taşikardileri
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
8
25.04.2014
Hasta stabil mi, değil mi?
• Stabil olmayan hasta
– Taşikardiye bağlı kalp yetmezliği
– Mental durum değişikliği
– Devam eden göğüs ağrısı
– Hipotansiyon
– Şok belirtileri
• Stabil olmayan hastada acil elektriksel
kardiyoversiyon uygulanır
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Taşikardi
• 3. Basamak: Hasta stabil değilse;
 Bilinci açık hastaya gecikmeden IV yol açın,
 Kardiyoversiyon öncesi sedasyon uygulayın
 Nabız alınamazsa Nabızsız arrest algoritmini
uygulayın
• 4. Basamak: Hasta stabilse;
 IV yol açın
 12 derivasyon EKG değerlendirin
QRS dar mı? Geniş mi? (<0.12 sn)
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Taşikardi (Dar QRS- düzensiz ritm)
• 6. Basamak: Dar QRS düzensiz ritm
 Atriyal fibrilasyon, atriyal flutter veya MAT
olabilir.
 Hızı Diltiazem veya beta bloker ile kontrol
edin
Taşikardi
• 1. Basamak:
– ABC değerlendirmesi yapın
– Oksijen verin
– EKG monitörizasyonu, kan basıncı, oksimetre
değerlendirin
– Geri döndürülebilir sebepleri belirleyin ve
tedavi edin
• 2. Basamak:
 Hasta stabil mi? Stabil değil mi?
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Taşikardi (Dar QRS- düzenli ritm)
• 5.Basamak: QRS dar ve düzenli ise
 Vagal manevraları uygulayın
 Adenozin 6 mg IV puşe, dönmezse 12 mg IV
tekrarlayın
 Ritm dönerse reentran SVT olarak düşünün
Takibe alın,
Tekrarlarsa Adenozin, Diltiazem veya Beta
bloker ile tedavi edin
 Ritm dönmezse
Hızı diltiazem veya beta bloker ile kontrol edin,
Altta yatan sebepleri aydınlatın
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Taşikardi (Geniş QRS-düzenli)
• 7. basamak: Geniş QRS düzenli ritim
 Eğer ventriküler taşikardi veya bilinmeyen ritim
ise;
Amiodaron 150 mg IV 10 dakikada,
max 2.2 g/24 saat
Elektif senkronize kardiyoversiyon için
hazırlanın
 Aberan iletili SVT ise Adenozin verin
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
9
25.04.2014
Taşikardi (Geniş QRS-düzensiz ritm)
Taşikardi (Geniş QRS-düzensiz ritm)
• 8. basamak: Geniş QRS düzensiz ritim
• 8. basamak: Geniş QRS düzensiz ritim
 Aberan iletili atriyal fibrilasyon ise dar QRS - AF
protokolünü uygulayın
 Eğer preeksite AF ise (AF+WPW);
Uzman konsültasyonu isteyin
DİKKAT: AV nodu baskılayan Adenozin,
digoksin,diltiazem ve verapamil
UYGULAMAYIN
Amiodaron 150 mg 10 dakikada IV uygulayın
 Rekürren polimorfik VT ise uzman
konsültasyonu isteyin
 Torsades de pointes ise 1-2 gr magnezyum
5-60 dakikada infüzyon yapın
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
TAŞİKARDİ (Nabızlı)
•ABC değerlendir,Oksijen verin
•EKG kan basıncı, oksimetre bakın
•Geri dönebilen sebepleri tedavi edin
TAŞİKARDİ (Nabızlı)
•ABC değerlendirin
•Oksijen verin
•EKG kan basıncı, oksimetre bakın
•Geri dönebilen sebepleri tedavi edin
•STABİL OLAN HASTA
•IV yol açın
•12 derivasyon EKG çekin
•QRS dar mı? (<0.12 sn)
•STABİL OLMAYAN HASTA
•Acil kardiyoversiyon yapın
•Uzman konsültasyonu isteyin
•Nabız yoksa nabızsız arrest algoritmini uygulayın
•STABİL OLAN HASTA
•Iv yol açın
•12 derivasyon EKG çekin
•QRS dar mı? (<0.12 sn)
•STABİL OLMAYAN HASTA
•Acil kardiyoversiyon yapın
•Uzman konsültasyonu isteyin
•Nabız yoksa nabızsız arrest algoritm uygulayın
•GENİŞ QRS >0.12 Sn
•Uzman konsültasyonu isteyin
•Ritm düzenli mi?
•DAR QRS, DÜZENLİ RİTM
•Vagal manevra uygulayın
•Adenozin 6 mg IV, 12 mg IV tekrar
•DAR QRS, DÜZENSİZ RİTM
• Muhtemel AF, Atriyal flutter, Mat
•Uzman konsültasyonu isteyin
•Diltiazem veya beta blokerle hızı kontrol edin
•Ritm dönerse izleme alın
•Muhtemel reentry supraventriküler taşikardi
•Tekrarlarsa Adenozin, beta bloker veya diltiazem uygulayın
•Ritm dönmezse
•Muthemelen atriyal flutter, ektopik atriyal taşikardi veya junctional taşikardi
•Diltiazem veya beta blokerle hızı kontrol edin
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
•DÜZENLİ
•Ventriküler taşikardi veya bilinmeyen
•Amiodaron 150 mg IV 10 dakikada (max 2.2 gr/gün) uygulayın
•Elektif kardiyoversiyon için hazırlanın
•Aberan iletili SVT ise Adenozin uygulayın
•DÜZENSİZ
•Aberan iletili AF ise dar QRS AF tedavisi
•AF+WPW ise uzman konsültasyonu isteyin
•Adenozin, diltiazem, beta bloker, digoksin VERMEYİN
•150 mg IV Amiodaron 10 dakikada uygulayın
•Tekrarlayan polimorfik VT ise uzman konsültasyonu yapın
•Torsades de pointes ise 1-2 gr Magnezyum IV uygulayın
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
Kardiyoversiyon-Şok
• Senkronize Kardiyoversiyon
– Atriyal fibrilasyon: <48 saat uygulanır
100-200 j monofazik, 100-120 j bifazik
(AHA aynı, ILCOR 360J)
– Atriyal flatter, SVT: 50 j
– Nabızlı VT: 100 -200-300-360 j
• Senkronize olmayan şok (360 j monofazik,
200 j bifazik)
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
– Polimorfik VT ve hasta stabil değilse
– Nabızsız VT
– Ventriküler fibrilasyon
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
10
25.04.2014
Özet
ÖZET; YENİLİKLER
• Her hastaya Temel Yaşam Desteği uygulayın…
ABC öncelikli
• Nabızsız hastalarda erken KPR uygulayın
• Nabızlı hastalarda ritmi değerlendirin
• Hasta stabil mi değil mi?
• Stabil olmayan hastalarda erken pacemaker veya
kardiyoversiyon düşünün
• Hastalarınızı kardiyologla paylaşın
• 1- A-B-C döngüsü yerine C-A-B döngüsü ile kompresyonun önemi
vurgulanmış.
• 2- Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA) olgularında atropin
önerilmemiş.
• 3- Semptomatik ve anstabil bradikardilerde kronotropik ilaçların
pacing uygulamasına alternatif olabileceği bildirilmiş.
• 4- Endotrakeal entübasyon uygulamasının doğruluğunu denetlemek
için kapnografi kullanımı tavsiye edilmiş.
• 5- CPR uygulamasının etkinliği ve kendiliğinden nabız dönüşünün
belirlenebilmesi için fizyolojik monitörizasyon cihazlarının
kullanımına vurgu yapılmış.
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu
11
Download

ACLS Protokollerinin Gözden Geçirilmesi 2010