Ruminant Perf rmans
Röportaj
2014 yılı,
Vetaş için
son derece
hareketli bir yıl
olacaktır
Deva Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su
Philipp Haas ve Vetaş Direktörü Burç Kunter, basın
toplantısında sorularımızı şu şekilde yanıtladılar:
eşdeğer ürünleri veteriner hekimlerimizin hizmetine sunarak ithal ürünlerine olan ihtiyacı
azaltmayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
Türkiye’de veteriner ilaç sektörünün konumu nasıl değerlendiriyorsunuz ve Vetaş’ın
telerinde veteriner hekimlerimize ve öğrencilerimize yönelik aktivitelerde olacaktır.
bu sektördeki yeri ve hedefi nedir?
Philipp Haas: 2013 yılı üreticiler ve veteriner
ilaç firmaları açısından çok parlak bir yıl olmadı. Sektörde bir miktar küçülme var diyebiliriz. Ama bu yıl ve önümüzdeki yıllardan
çok ümitliyiz. Vetaş yerli firmalar arasında ilk
sıralarda alıyor. Yapacağımız yeni yatırımlar
ve yenilikçi projeler ile zirveyi zorlayacağımıza inanıyorum.
Vetaş Veteriner hayvan sağlığına 2014 yılında ne gibi yenilikler sunmayı hedefliyor?
Burç Kunter:
2014 yılı, Vetaş için son derece hareketli bir yıl olacaktır. Türkiye’de hayvan sağlığı ilklerinden olacak Ar-Ge projemiz
faaliyete geçmiş olup yıl içeresinde bir çok
eşdeğer ürünleri pazara vermeyi hedefliyoruz. Yine bu sene faaliyete geçireceğimiz
Vetakademi kampüs programı ile Türkiye’nin
dört bir yanından davet edeceğimiz veteriner hekimlere, yurt içi ve yurt dışından çağıracağımız ve konusunda uzman hocalarımız
eşliğinde akademi kampüz programları hazırlayarak kendilerine güncel tedavi yaklaşımlarını aktarmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra,
Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve farklı üniversi8
Ar-Ge’nin önemi nedir firmanız açısından?
Philipp Haas: Türkiye’nin ithal ürünlerine bağımlı kalmaması için kendi kendine yetebilecek ve hatta ürünleri ihraç edebilmesi
için Ar-Ge çalışmalarını son derece önemli
olduğunu düşünüyorum. Bu sene itibariyle
çalışmaya başlayan tesisimizde uygun fiyatlı
BFS teknolojisi ile üretim ne demek?
Burç Kunter:
BFS, “Blow-Fill-Seal” teknolojisi
anlamına geliyor; yani şişirme, doldurma ve
kapama anlamında. Polietilen granülden
(biz PE kullanıyoruz) aynı makinada, önce şişe
üretiliyor, ardından içerisine solüsyon dolumu
yapılıyor ve hemen şişenin ağzı kapatılıyor.
Çok ileri bir teknoloji, tamamen kapalı ve steril bir sistem. Yani şişeyi de içine koyduğumuz
ürünü de biz üretiyoruz. Küçük ve büyük volüm olarak ürettiğimiz hatlarımız mevcut.
Röportaj
Türk veteriner ilaçları sektörünü dünya veteriner ilaçları sektörüyle karşılaştırdığımızda nasıl bir durum ortaya çıkıyor?
Burç Kunter: Türkiye,
dünyada %2’den daha
az bir Pazar payına sahiptir. Dünyanın en büyük 16. Ekonomisi olduğumuz düşünülecek
olursa, veteriner ürünleri pazarında büyük bir
potansiyelinin olduğu görülmektedir.
Veteriner ilaç sektöründe GMP uygulama-
geçtikçe önem kazanacağını düşünüyoruz.
Aşı pazarı hakkında ne düşünüyorsunuz?
racak?
Sizin bu koruyucu ürünler konusunda çalış-
Burç Kunter:
Philipp Haas:
manız olacak mı?
ları, kullanıcıya ve üreticiye neler kazandı-
İlaç çok ciddi bir iştir. Hayvan
sağlığını ve dolaylı olarak insan sağlığını düşünüyorsanız kullandığınız ilacın belli bir kalite
standardına sahip olması gerekir. O yüzden
tüm üretici firmalarının büyük GMP standartlarında üretim yapması hem kullanıcıya hem
de üreticiye güven vermektedir.
2014 yılında yurtdışı satış hedefleriniz hangi
ülkeleredir?
Burç Kunter: Avrupa GMP sertifikamıza ilaveten alacağımız Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı onayını takiben, ürünlerimizi Yeni Zelanda,
Güney Afrika, Ortadoğu ve Balkan ülkelerine
ihracat yapabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
2014 yılında Veteriner sektörü içinde büyüyecek alanlar sizce hangileri olacaktır?
Burç Kunter: Veteriner hekimliğin amacı, has-
talık ortaya çıkmadan önlem almak olduğu
için koruyucu ürünlerin sektörümüzde, gün
10
Burç Kunter:
Bizim de, orta ve uzun vadede
bu tür ürünleri piyasaya vermek hedeflerimiz
içerisindedir.
Deva Holding iştiraki olan
Vetaş’ın bu pazarda olmaması düşünülemez. Doğru zaman ve şartların bir araya gelmesi ile aşı pazarında biz de yer alacağız.
Download

2014 yılı, Vetaş için son derece hareketli bir yıl olacaktır, 8 Ocak