GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
l e Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
GİRİŞİMCİ ADI- SOYADI
İŞ FİKRİ
:
: APART OTEL İŞLETMECİLİĞİ
- TUANA APART RESTAURANT
%
10
0
İŞLETMENİN ADI : ALİ BÖCEK
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
1
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER
İL
E
İ
ay
nı ilde
I
ES
1’de Muğla ili Ula ilçesi Turgut köyünde doğdum. ilk ve orta öğrenimimi
IY
O
R
U
Z
1.1 Girişimci
(Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız)
AZ
H
RL
çeşitli otel ve kona
klama hizmeti sunan
İ
0
arasında
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
l e Tİ A
ri. Lİ
co K Ş
m O M
A
05
3 EB IK
70
L
5 PL D
Tİ
1
-- I PR GÜ
V
0
JE
2 S
21
1
zorunda kaldım. 1993-2010 yılları
N
C
tamamladım çeşitli nedenlerden dolayı 1988 yılında İmam hatip Lisesi’ni yarında bırakmak
işletmede aşçı olarak yer aldım.Aşçılık ve yemek yapma mesleği benim için hayatımın
vaz geçilmezleri arasında
yer aldı.Türk ve Avrupa
mutfağından
E
500’ü aşkın yemeği
Ş
yapabilmekteyim. 2012 yılında KOSGEB düzenlediği igir
şimcilik eğitimlerine katıldım ve
72 saatlik Uygulamalı Yeni Girişimcilik Eğitimi katılım belgesi aldım sektör hakkındaki
AN
bilgi ve deneyimimi geniş iş çevremi işe koşacağım Muğla Köyceğiz ilçesinde var olan
İŞ
fiziki bir mekanın konaklama hizmetleri için apart otele dönüştürülmesi gerekli olan ekipman
NL
O
T
malzeme ve demirbaş alımı alanlarında uzman ekip arkadaşları ve çalışanları ile konaklama
ihtiyacı olan insanlar için konaklama ve lokantacılık hizmeti sunma çalışmalarım devam
etmektedir.
SG4
NI
%
10
0
1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu
(Bu kısımda kurduğunuz işi kısaca anlatınız)
6 5 7 - 43
Muğla Köyceğiz ilçesinde var olan fiziki bir mekanın konaklama hizmetleri için apart otele
dönüştürülmesi gerekli olan ekipman malzeme ve demirbaş alımı alanlarında uzman ekip
arkadaşları ve çalışanları ile konaklama ihtiyacı olan insanlar için konaklama ve lokantacılık
hizmeti sunmak işletmemiz faaliyet konusudur.
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
2
51
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
1.3 İş Kurma Süreci
(Bu kısımda işinizi kurarken attığınız adımları kısaca anlatınız)
1. Uygun bir alanda iş yerin temini
2. Kiralanacak işyerinin kira sözleşmesi yapılması
3. İşletmenin yasal olarak kurulması(Vergi levhası çıkarılması, oda kayı belgesi , faaliyet
belgesi, sicil tasdiknamesi, iş yeri açma ruhsatı çıkarılması. İş planı Projemin ilgili KOSGEB
Hizmet Merkezi Müdürlüğüne sunulması)
4. Ekipman ve demir başların temini kurulum ve montajı
5. Personel temini( aşçı, kat görevlisi vb.)
6. Personele iş
başı eğitim
programının uygulanması ve hizmet standartlarının
belirlenmesi
7.Açılış daveti ve açılışın yapılması.
8.Reklam ve tanıtımların yapılması
9. Müşteri kabulü
%
10
0
10.Hizmet sunumu ve satışlar
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
3
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
BÖLÜM 3: PAZAR BİLGİLERİ VE PAZARLAMA PLANI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
3.1 Pazarın Büyüklüğü, Hedeflenen Pazar Payı
Dünya genelinde 210 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan (küresel istihdamın % 7,6’sı)
turizm ve konaklama sektörü, dünyadaki en büyük sektörlerden biridir.
Türkiye misafirperverlik geleneği, ılıman iklimi, çekici ve uzun kıyı şeridinin yanında, doğal
güzellikleri, eşsiz tarihi mekanları, arkeolojik ören yerleri ve giderek gelişen altyapısıyla
turizm sektörünün son derece gelişmiş olduğu bir ülkedir. Turizm ve Konaklama sektörü bu
etkenlere bağlı olarak son dönemlerde yaklaşık 1,7 milyon kişiye istihdam sağlamıştır(bu
rakam toplam istihdamın % 7,2’sini oluşturmaktadır).Sektör 2011 yılında 125,3 milyar TL
değerinde ekonomik faaliyette bulunmuştur. Bu rakam Türkiye’nin toplam GSYİH’sinin
yaklaşık % 12,2’sine denk gelmektedir.
Türkiye’nin 3 büyük şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir ile popüler tatil beldeleri
Antalya, Muğla ve Aydın otellerin yoğunlaştığı illerdir. Günümüzde Türkiye’deki faal
otellerin 567.470 yataklık kapasitesine ek olarak toplamda 258.287 yatak kapasiteli birçok
otel yatırım aşamasındadır. 2000 ile 2011 yılları arasında yatak kapasitesindeki yıllık bileşik
büyüme oranı % 7,1’e ulaşmıştır. Bu artış ve ivme Ülkemizde olduğu gibi Bölgemiz ve
İlimiz Muğla ili içinde geçerlidir. 2009 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre
İlin toplam nüfusu 802.381 kişi olup, bunun 410.089’u erkek, 392.292’ u kadındır. Merkez İlçe şehir
nüfusu 339.757, belde/köy nüfusu 462.624’tür. Merkez hariç 11 ilçesi 65 belediyesi ve 395 köyü
bulunmaktadır. İlçeleri; Kavaklıdere, Datça, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Yatağan, Marmaris,
Bodrum, Milas, Fethiye’dirSosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında on üçüncü sırada yer
alan İl’in 2012 yılı itibariyle GSYİH’sının sektörel dağılımı incelendiğinde, %65’lik pay ile hizmetler
sektörünü, tarım (% 18) ve sanayi (% 17) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 2009-2012 döneminde %
5,7 ile hizmetler sektörü İl’in en çok büyüyen sektörü olmuştur.Ege Bölgesinin güneyinde yer alan
%
10
0
Muğla, Asar (Hisar) dağı eteklerinde ovaya doğru yayılmış, kendine has mimarisi, daracık sokakları ve
her biri turizm merkezi ilçeleri ile tam bir turizm cennetidir. Dalaman, Fethiye, Marmaris, Datça ve
Bodrum gibi tatil bölgeleri ile dünyaca tanınan ve 1124 km uzunluğundaki kıyı bandının çevrelediği
eşsiz doğası, tarihi ve kültürel özellikleri gelişmiş, nitelikli turizm alt yapısı ile Muğla İlimiz yılda 3
milyonu aşan sayıda yabancı ve bu sayıdan fazla yerli turist ağırlamaktadır.
Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri bölge Antalya olmakla birlikte
turistlerin Antalya’dan sonra en çok tercih ettikleri yerler sırasıyla İstanbul ve Muğla’dır. 2010
yılında ülkemize gelen yabancı turistlerin %11’i Muğla’yı tercih etmiştir. Güney Ege Bölgesi
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
4
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
içinde bulunan Aydın, Denizli ve Muğla illerine ait yabancı turistlerin tesise geliş ve geceleme
sayılarını konu alan tablo incelendiğinde Muğla’nın hem yabancı turist tesise geliş hem de
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
a n G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
l e Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA Sİ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
toplam sayı içerisinde yabancı turistlerin ağırlıkta olduğu açıktır. Turistlerin ortalama geceleme
Z
geceleme açısından açık ara önde olduğu görülmektedir. Bölgede geceleme sayısına bakıldığında
sayıları incelendiğinde ise Muğla ortalama 4,4 gün ile birinci, Aydın 3,4 gün ile ikinci ve Denizli
1,1 gün ile üçüncüdür. Muğla’nın ilçelerine göre 2004 yılı itibariyle istihdamın sektörel dağılımı
Tablo 5’de verilmiştir. Turizm alt sektörünün yer aldığı hizmetler sektörü için 2004 yılındaki
oran, il geneli için %36’dır. 2025 yılı için bu oran %51 olarak öngörülmüştür. Buna bağlı olarak,
tüm ilçelerdeki hizmetler sektörünün ağırlığında bir artış meydana geleceği ve Bodrum’un 2004
yılındaki hizmetler sektöründeki lider konumunu 2025 yılında da koruyacağı öngörülmektedir.
Ülkemizde olduğu gibi genel olarak bölgemiz (TR32) ve özel olarak ilimiz Muğla ve
Köyceğiz ilçesinde yerli ve yabancı turistlerce konaklama hizmetlerine yoğun ilgi vardır.
Açık olan şu ki
ilimizdeki turizm konaklama sektöründe en büyük payı her şey dahil
kampanyaları ile 5 yıldızlı konaklama yerleri almaktadır. Yıllık 110 milyon Tl olan pazarın
%85’lik kısımı bu büyük beş yıldızlı işletmelerin elindedir. %15’luk dilim ise bizim gibi
alternatif konaklama mekanlarından olan aparların elindedir(ortalama 16,5 milyon Tl).Sektöre
yoğun bir
talep olmakta ve bu talep karşılanamadığı için bahsi geçen hizmetler Bodrum
merkezinden alınmaktadır. İlçemizde yerli ve yabancı turistler için sunulan konaklama
hizmetleri 16,5 Milyon tl’dir. İşletmemiz bu pazarın ilk yıl %1,94 ikinci yıl %2,01 üçüncü
yıl%2,21 Pazar payı hedeflemektedir.
%
10
0
3.4 Pazarlama/Satış Hedefleri
AYLIK SATIŞ HEDEFLERİ
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
5
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Aylar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
200
300
350
200
150
50
40
30
10
11
40
150
12
150
200
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
Yatak Satışı*
U
Z
Hizmetler ve Ürünler
Yemek Hizmetleri**
Soğuk içecekler
***
250
300
400
500
350
200
75
50
60
75
250
300
2
4
5
5
4
2
1
1
1
1
2
3
Aylık satışlar tablosunda
1.Ay projenin tahmini başlangıç ayı olan Mayıs ayı baz alınarak senkronize edilmiştir( 2.
ay haziran,3. Ay temmuz … vb.)
*Konaklama hizmeti sunumu aylık olarak hesaplanmıştır yatak başı doluluk baz
alınmıştır.(ÖR:8(çift) 8 tek kişilik yataklık işletmemizde tam dolu durumda ayda
15*30=450 birim iş yatak satış işi yapılmış olur.)
** İşletmemiz mutfak bölümünde yemek yapılacak ve çeşitli yemekler çıkacak bahsi
geçen bu yemekler için (Öğle ve akşam yemeği) ayrıca ücret alınacaktır.
***İşletmemiz bahçesinde ve alt katında oluşturulacak olan restoranda cafeterya çeşitli
sıcak soğuk içeecek çeşitleri alınacak ürün sayılsı çok çeşitli olduğu için hesaplamalarda
‘’partimal’’ sistemi uygulanmıştır.İşletme cafeteryası için çeşitli markalarda ve tatlarda
sıcak soğuk içecek alımı yapılacak.(Ör:1. Ay olan mayıs ayında 2 parti mal alımı
%
10
0
yapılacak, haziran ayında 4 partimal alımı yapılacak. İşletmeye alınan ürünlerin %70’i
tükenince yeni parti mal ürün alınacaktır.)
İşletmede Sunulacak Yemek hizmetlerinden bazıları;
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
6
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
IZGARA TÜRÜ YEMEKLER;
Tavukşiş
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Kuşbaşı
Meze ve alkolsüz içecekler
Özel Köfte
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Tavuk Kanat
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Hamsi
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Alabalık
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Pirzola
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Çupra
Mezeler
Salatalar ve içecekler
Dört ve daha fazla gruplar için
Semaver Çay sunumu
Ezogelin Çorbası
Kıymalı Ispanak
Peynirli Tepsi Böreği
Yoğurt
Soslu Karışık Kızartma
Tarhana Çorbası
Lahana Sarması
Patatesli Kol Böreği
Yoğurt
Domates Çorbası
Tas Kebabı
Bulgur Pilavı
Salata
İmam Bayıldı
ZY Enginar
Şehriye Çorbası
Tavuk Döner
Melek Pilavı
Ayran
Kabak Mücver
ZY Lahana Sarması
Ezogelin Çorbası
Etli Patates
Fırın Makarna
İrmik Helvası
ZY Brokoli
ZY Ispanak
Mercimek Çorbası
Tavuklu Bezelye
Pirinç Pilavı
Meyveli Kup
ZY Kabak Kalya
ZY Yaprak Sarması
Domates Çorbası
Kıymalı Nohut
Pirinç Pilavı
Karışık Turşu
ZY Patlıcan Erse
ZY Enginar
Sebze Çorbası
Kuru Köfte
Tereyağlı Bulgur Pilavı
Krem Şokola
SULU YEMEKLER;
Yayla Çorbası
Mitite Köfte
Patlıcanlı PirinçPilavı
Salata
Barbunya Pilaki
ZY Pırasa
%
10
0
Tavuk Suyu Çorbası
Kadınbudu Köfte
Pirinç Pilavı
Kola
Şehriye Çorbası
Mezgit Tava
Patatesli Kol Böreği
Helva
ZY Barbunya Pilaki
Mercimek Köftesi
Tavuk SuyuÇorbası
Hasan Paşa Köftesi
Soslu Makarna
Meyve
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
7
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
Yayla Çorbası
Piliç Pirzola
Şehriye Pilavı
Salata
Ezogelin Çorbası
Kuru Fasulye
Sade Pirinç Pilavı
Cacık
%
10
0
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
Tavuk Suyu Çorbası
Tavuk Kadınbudu Köfte
Soslu Makarna
Ayran
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
8
10
%
0
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
3.9 Yer Seçimi
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
9
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
OK İŞARETLİ YERLER İŞLETMEMİZİN YERİNİ
GÖSTERMEKTEDİR.
BÖLÜM 6: FİNANSAL PLAN
6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
İlk etapta yapılacak harcamalar
%
10
0
İşletme Kuruluş Giderleri(İşletme kuruluş aşaması noter masrafları - İşletmenin
ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması- İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,- Fatura, irsaliye
ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,- İlgili odalara kayıt yaptırılması, - İşyeri
açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,- Yazar kasa alımı
TİCARET ODASI KAYIT GİDERLERİ
NOTER GİDERİ
BİLGİSAYARLI FATURA BASIMI
730
24,94
169,49
MUHASEBECİ GİDERLERİ
İŞ YERİ AÇMA RUHSATI GİDERLERİ
300
886
YAZAR KASA ALIMI
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
370,37
10
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
İşletme alt yapısının hazırlanması için gerekli araç ve gereç listesi
sıra
Ürün adı
Adet
Birim
Toplam Maliyet
no:
Fiyatı
SANDALYE
48
44,07
2115,36
1
ADET
MASA
50
200
10000
2
ADET
10 ADET
DOLAP
750
7500
3
1ADET
BAKIR OCAK BAŞI
4500
4500
4
MANGAL
1 ADET
OCAKLI 6 LI TABAN
1500
1500
5
RAFLI 120*80*85(304)
1ADET
ÇALIŞMA TEZ. TABAN
750
750
6
RAFLI 90*60*85
1ADET
SALAMANDRA
550
550
7
MAKİNESİ 3 LÜ
İSTİF RAFI KROM KAPLI 1ADET
450
450
8
4 KATLI 120*45*180
İSTİF RAFI KROM KAPLI 2 ADET
620
1240
9
150*60*180 4 KATLI
1 ADET
TENCERE HELVANE
120
120
10
36*20 CM
1ADET
TENCERE 45*20 31 LT
145
145
11
3 ADET
GASTRONOM KÜVET
20
60
12
1/3-100
1 ADET
SERVİS ARABASI 3
350
350
13
KATLI PLASTİK
1ADET
PORTAKAL PRESİ PİK
185
185
14
SANAYİ KROM
Z
2480,8 TL
TOPLAM -1
U
ARA
15
16
%
10
0
17
18
19
20
21
22
23
24
D.DOKÜM 9BTÜ KLİMA
DÇ DOKÜM 42 BTU
SALON TİPİ
ALTUS 306 BURO TİPİ
PROF 603 KTR CAMAŞIR
MAK
PROF SI 7610
NORD LE 22 N6 LED
NATURALI 2 Lİ OCAK
PROF VS7 PT 2520
ROVENTA QUAD SAÇ
KURUTMA MAKİNESİ
HERZ UYDU
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
8 ADET
2ADET
970,33
3262,71
7762,64
6525,42
8 ADET
8 ADET
415,25
711,86
3322
5694,88
8 ADET
8 ADET
8 ADET
1 ADET
8 ADET
59,33
593,22
84,75
474,54
38,14
474,64
4745,76
678
474,54
305,12
8 ADET
118,65
949,20
11
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
2 ADET
1ADET
847,46
250
1694,92
250
1ADET
320
320
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
27
DERİN DONDURUCU
TOST MAKİNASI
12DİLİM ELEKT.
STANDART
PLEYT IZGARA 50 ELKT.
DÖKÜM
ÇAY OCAĞI BAKIR FULL
3 DEMLİK
KAHVE MAKİNASI
ROBOTU KAHWE AR322
WAFFLE MAKİNESİ
KARE
FRİTÖZ 5+5 LT TUĞRA
VİTRİN DOLABI BOMBE
CAMLI 120 CM
BENVARİ1/1-150 ELKT.
DÖKÜM
PLEYT IZGARA 70 ELKT.
DÖKÜM
HAMUR YOĞURMA
MAKİNESİ 35 KG 220 V
U
25
26
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
28
29
30
31
32
33
34
35
1ADET
1600
1600
1ADET
70
70
1ADET
400
400
1ADET
1ADET
320
2250
320
2250
1ADET
550
550
1ADET
450
450
1ADET
2000
2000
ARA TOPLAM -2
70.302,48 TL
İşletmeye alınacak personel desteği
Personel 7 kişi (12 Ay )*
63000
Elektirik ( 12 ay )
24000
Su ( 12 ay )
18000
Yakıt ( 5 ay )
36000
Telefon &ADLS ( 12 ay )
2400
ARA TOPLAM 3
143.400
216.183,28 TL
%
10
0
TOPLAM -1 -,2 -,3
GİDER KALEMLKERİ
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
TOPLAM
HACMİ
%SABİT/
DEĞİŞGEN
SABİT
DEĞERLER
DEĞİŞKEN
ĞİDERLER
12
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
0/100
%100
0
3.ELEKTİRİK
30/70
%30
%70
4.SU
30/70
%30
%70
%100
0
0
%100
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
Z
2.KİRA
100/0
5. İŞÇİLİK-PERSONEL
0/100
6.BAKIM-ONARIM
50/50
7 PAZARLAM-SATIŞ GİDERLERİ
%50
%50
REKLAM
0/100
0
%100
%
10
0
8.NAKLİYE
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
13
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
U
BİZİ TERCİH EDEN GİRİŞİMCİLERE 2011-2013 YILINDA
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK PROGRAMI İLE TOPLAMDA
4 MİLYON TL’
600’
HİBE ALDIK. HAZIRLADIĞIMIZ
Yİ AŞKIN
Ü AŞKIN
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI DESTEKLENDİ.
KOSGEB Girişimcilik Destek Programı ile KOSGEB’ten 30.000 tl hibe 70.000 tl %0
Faizsiz kredi almak için KOSGEB’e eksiksiz ve profesyonelce hazırlanmış bir girişimci iş
planı dosyası sunmalısınız. İş Planı Dosyanız eksik ve yanlış ise İş Planı Dosyanız KOSGEB
tarafından revize( değişiklik) edilmek için girişimciye geri iade edilir. Girişimci tekrar eksik
ve yanlış iş planı verirse KOSGEB tekrar revize verir ancak girişimci tekrar iş planı
projesini eksik ve yanlış verir ise İş Planı Dosyası bir daha KOSGEB tarafından
değerlendirilmez. Girişimcinin 2 revize hakkı vardır daha fazla revize edilmez ve İş Planı
Dosyası KOSGEB tarafından değerlendirilmez ve yapmış olduğunuz bütün işlemler boşa
gider.
İşinizi Riske Atmadan KOSGEB Girişimcilik Desteğine % 100 Destek Alma garantisi ile
ulaşmak istiyorsanız .Brüksel Uzmanları Danışmanlık yanınızda.
Girişimciler için sunulan Danışmanlık Hizmet Paketimiz;
%
10
0
1-İş Fikrinin geliştirilmesi
(Yapacağınız iş ile ilgili en yeni, güncel ve inovatif teknik ve yöntemler konusunda danışmanlık)
2-KOSGEB Girişimcilik Desteği başvrusu için başvuru evrak ve işlemleri için danışmanlık.
(Desteği almanız başvuru evrak ve işlemleri eksiksiz olarak hazırlanmalıdır.Bunun için KOBİ Uzmanlarımız
size yol gösterecektir.
3-KOSGEB Girişimci İŞ Planlarınız % 100 Destek Alma Garantili Hazırlanır .
(Girişimci İş Planlarınızı %100 destek almanızı sağlayacak düzeyde profesyonel KOBİ Uzmanları hazırlıyor)
4-KOSGEB İş Planı’nızı onayladıktan sonrada ‘’desteğin başlangıcından desteğin bitişine kadar 2
yıl boyunca danışmanlık hizmeti’’ yapılmaktadır.
(KOSGEB’in İş Planınızı desteklenmesinin ardından desteğin başlangıcından desteğin bitişine kadar 7/24 size
atanan KOBİ uzmanını arayıp bilgi ve danışmanlık almaya devam edebilirsiniz.
KOSGEB Girişimcilik Sertifikası almış ve % 100 Destek alma garantili iş planı projesi
hazırlamak isteyen
girişimciler için üstte
bahsi geçen danışmanlık hizmeti bir paket
olarak sunulmaktadır.
**KOSGEB HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ İLE HİÇ BİR RESMİ VE ORGANİK BAĞIMIZ YOKTUR. %100 DESTEK ALMA GARANTİSİNİ ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE ÇALIŞAN ALANINDA
PROFESYONEL KOBİ UZMANI PERSONELİMİZİN BİLGİ, DENEYİM VE ALMIŞ OLDUKLARI AKADEMİK EĞİTİME DAYANARAK VERMEKETEYİZ
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
14
GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
U
D BR
ES Ü
TE KS
w K EL
w A U
w LM Z
.is
M
pl A A
an G NL
io AR A
rn A R
ek N I D
le Tİ A
ri. Lİ N
co K IŞ
m O M
05 SG AN
34 EB LIK
70 İŞ LT
6
55 PLA D Ş
17 NI Tİ
--- PR GÜ
04 O VE
32 JE N
21 Sİ CE
5 HA S İ
11 Z İL
02 IRL E
IY
O
R
TÜRKİYE’DE İLK
Z
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI
KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ PROGRAMI İLE %100
YATIRIM VE DESTEK ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ
TÜRKİYE’DE İLK
ALACAĞINIZ HİZMETLER ‘’DANIŞMANLIK HİZMET GARANTİ
SÖZLEŞMESİ’’ İLE TEMİNAT ALTINA ALINIYOR.
TÜRKİYE’DE İLK
İŞ PLANI PROJENİ DESTEK ALMADIĞI TAKTİRDE 5 İŞ GÜNÜ
İÇİNDE %100 PARA İADE GARANTİSİ
% 100 DESTEK ALMA GARANTİLİ KOSGEB
%
10
0
GİRİŞİMCİ İŞ PLANI PROJESİ HAZIRLATMAK İÇİN
BRÜKSEL UZMANLARI DANIŞMANLIK LTD ŞTİ
(0432) 215 11 02
(0534) 706 55 17
FRM.03.02.02/02
Rev. Tarihi: 26/07/2011
15
Download

Apart otel işletmesi iş planı örneği