Şafak GÖKTAŞ
5-6 Haziran Ljubljana
 KLİMİK, AGUH, temsilci, gözlemci, aktarma,
 Türkiye’de TAE benzeri,
 AGUH, aktif, dinamik,
 TAE, Türkiye’de temsili AGUH’ da, iletişim kurulacak
birim AGUH,
 ESCMID başkanı kim?
 Avantaj,
 Toplantımıza katılacak,
 ECC’ a başvuruda, problem, yardımcı,
 İngilizce, kendini ifade edebiliyorsa,
 Önder Hoca, Haluk Hoca, ECC,
 Çanakkale, Denizli, Kayseri, İstanbul ?
 Talep var,
 Konu başlıkları, Spot,
 ESCMID/WHO birlikteliği, burs,
 Barselona, ECCMID, 11,000 kişi,
 Tüm sunumlar online, ( bizim de öyle )
 ID ve CM olarak 2’ ye ayrılıyor,
 ID’ tanınmıyor, İspanya
 ID+CM = Türkiye, İngiltere
 ID = 3 sene Dahiliye + 2 sene ID
 Spesifikleşme,
 Gelecek, kaçınılmaz son (yoğun bakım, İKK)
 Katılım 100 kişi, 60 CM, 40 ID,
 CM
 Avrupa’ da CM olan istek düşük,
 Neden?
 Not sexy enough 
 Hollanda’ da yüksek,
 Neden?
 İKK kim yönetmeli? ID mi, CM mi, beraber mi?
 ID+CM çekişmesi, dava?
 Hepatitleri kim tedavi etmeli? Gastro mu, İHU mı?
Gastro uzmanı vardı, sunum yaptı,
 Bizim durumumuz nasıl?
 Hepatit, İKK, Laboratuvar,
 Komşu Yunanistan
 Kriz sonrası > %30 gelir kaybı,
 İş başvurularında fazla kalifiye (over qualified)
 İş yükü çok, maaş az,
 Beyin göçü,
 Avrupa’da tek çatı altında sınav hayal mi?
 Oftalmoloji, 1995, Milano,
 CV’ de soruluyor,
 Prestij olarak başlamış, şimdi standart,
 Ödüllendirme, 1., 2., 3. için,
 Sertifika, 4 yılda bir,
 28 ülke, 453 katılımcı,
 4 yıllık asistanlık sonrası,
 Katılımcılar gönüllü gidiyor,
 Ulusal branş odaları destekliyor,
 3 farklı dilde,
 Sertifika tüm Avrupa’da geçerli,
 İş imkanı,
 Göz Hastalıklarının bu sınav sistemi rol model,
 ESCMID’ de ID’ ler kadar CM’ ler de etkin,
 CM hakkında konuşma sık,
 6 ay Laboratuvar nasıl yönetilir eğitimi,
 1 yıl İnfeksiyon Hastalıkları eğitimi,
 Tıbbi ve Klinik Mikrobiyoloji,
 Tıbbi Mikrobiyolog, doktor olmak zorunda değil,
 Klinik Mikrobiyoloji zorunda,
 Yakında ID ve CM için ayrı ayrı sınav,
 İngiltere’ de (+), 6 sene önce,
 ID seçmekten mutlu musunuz?
 Neden seçtiniz?
 Multidisipliner,
 CM ile koopere, laboratuvar bilgisini kullanma,
 AB kullanımı %20 - %40 arasında,
 Hastalık yelpazesi geniş,
 Yeni infeksiyonlar kapıda,
 TAE’nin yaptığı sınav,
 30 soru, klinik vakalar,
 30’da 25 en yüksek,
 30’da 17 ortalama,
 Türkiye’den 2 katılımcı,
 Mentorship Program, Nur Benzonana,
 ESCMID’ de para çok 
 Şanslıyız ki…
Teşekkür Ederim
Download

İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ