1
2 işleminin sonucu kaçtır?
5. 1 
1
1
2
1
1.   1  3.2  3  2 işleminin sonucu kaçtır?
A) –4
B) –2
C) –1
D) 0
E) 4
A)
B) 2.5!
E) 2.30!
C) 10!
A) 140
B) 7
C) 8
D) 11
A) a çifttir
D) b tektir
E) 12
B) 32
C) 68
D) 72
C) 1
D)
4
3
E)
5
3
B) 141
C) 202
D) 272
E) 273
B) d tektir
E) d çifttir
C) c çifttir
8. Uzunlukları 42m, 56m ve 63m olan üç demir çubuk, eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Bir kesim için 1,5 lira ödeneceğine göre, bu iş için en
az kaç lira ödenir?
4. Beş basamaklı klm32 sayısının üç basamaklı
klm sayısına bölümünden elde edilen bölüm
ve kalanın farkı kaçtır?
A) 22
2
3
7. a,b,c,d pozitif tamsayılardır.
a 1 bc
 ,
 d ise
b 4 2
aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur?
3. a ile b tamsayı,
2  a  3
ise a–3b nin en büyük tamsayı de3  b  4
ğeri kaçtır?
A) 6
B)
6. x ve y ardışık iki doğal sayıdır. x.y=272 ise
(x,y)ekok+(x,y)ebob toplamı kaçtır?
2. 30!+5! sayısı, 30!–5! sayısından kaç fazladır?
A) 5!
D) 30!
1
3
E) 78
A) 34,5
D) 28
1
B) 30
E) 22,5
C) 29,5
DGS 10-1
13. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
9. 720.x  y 3 eşitliğini sağlayan en küçük pozitif
y
x tamsayısı için
oranı kaçtır?
x
A)
1
5
B)
3
5
C)
2
13
D) 5
5
9
B) 53.52  56
A) 3 2.50 
E) 10
C) 36  32  3 4
D) 26  20  26
E)  5  .5 2 
0
10.
xyz
+ yzx
543
A) 123
Yandaki toplama işlemi eldesiz bir
toplamadır. Buna göre xyz üç basamaklı sayısı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) 132
C) 213
D) 231
14. x  260 , y  336 , z  548
B) 82
C) 72
D) 70
A) x<z<y
D) x<y<z
E) 321
15.
 5 
A) –9
2
B) y<x<z
E) z<x<y
C) y<z<x
 3  7   5 243 işleminin sonucu kaç3
B) –2
C) 1
D) 2
E) 5
E) 68
2008.2009–2007.2010 işleminin sonucu kaçtır?
B) 0
E) 2009
aşağıdakilerden
tır?
12.
A) –1
D) 2
ise
hangisi doğrudur?
11. x,y,z sıfırdan farklı doğal sayılardır. x sayısı y–3
ile bölündüğünde bölüm 4, kalan y–6; y sayısı 5
ile bölündüğünde bölüm ve kalan z ise iki basamaklı en büyük x sayısı kaçtır?
A) 92
1
25
16.
x3
C) 1
A)
2
1
 3 ise x kaçtır?
x
1
9
B)
1
3
C) 3
D) 9
E ) 27
DGS 10-1
17. x, y  IR, x 3  x ve y  IyI
21. k=2m+3
p=m+2 ise p’nin k türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
ise aşağıdakilerden
hangisi kesinlikle doğrudur?
1
1
x
D) 0<x<1
A)
B) –y<0
C) y–x>0
E) x –y>0
19. a>0 ise
A) –1
B) –,–,–
E) +,–,–
A) 341
C) –a
D) a
20. 2(a–3)–3(2–a)+8=5.a–4 denkleminin
kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
B) 
C) {0}
B) 441
C) 541
D) 641
E) 658
23. Bir sınıftaki öğrencilerin 17’si Galatasaray Takımı’nı tutmaktadır. Sınıfta 15 erkek öğrenci var ve
Galatasaraylı öğrencilerin 10’u erkektir. Galatasaraylı olmayan kız öğrenci sayısı 3 olduğuna göre,
sınıf mevcudu toplam kaç kişidir?
E) a–1
A) 25
A) IR
k 1
2
C)
C) +,+,–
a
aşağıdakilerden hangisidir?
IaI
B) 1
B)
22. A üç basamaklı, B ise iki basamaklı bir sayıdır. İki
sayıda da “0” rakamı hiç kullanılmamıştır. A’nın
yüzde B’si 100 olduğuna göre, A+B toplamı kaçtır?
18. a, b, c IR veriliyor.
a.b2<0
a2.c>0
b.c>0
ise a,b,c’nin işaretleri sırası ile aşağıdakilerden
hangisidir?
A) –,+,+
D) +,–,+
k 1
2
k 2
E)
3
k
2
3
2k  3
D)
2
A)
2
D) {2}
çözüm
B) 24
C) 23
D) 22
E) 20
24. Bir demir çubuk 8 parçaya 56 dakikada ayrılabiliyorsa, 6 parçaya kaç dakikada ayrılır?
E) {4}
A) 36
3
B) 40
c) 42
D) 44
E) 46
DGS 10-1
26.
25.–27 SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
1
x
Bowling oyununun kuralı ve puanlaması aşağıda
verilmiştir:
 10 pin oyunu, 10 frame’den oluşur.
 Bir sporcu strike yapmadıkça, ilk 9 frame’in her
biri için iki atış yapar.
 10’uncu frame’de, eğer bir strike veya spare olmuş ise üç atış yapar.
Strake: Bir frame’in 1. atışında, 10 pin’lik tam setin
devrilmesine devir (x) ile puan tablosunda gösterilir.
Spare: Oyuncu 2. atışın sonunda tüm pinleri devirmiş
ise (/) işareti ile gösterilir ve buna spare denir.
Puanlama:
 Bir strike olmadığı durumlarda, oyuncunun 1.
atışında devrilen pinlerin sayısı ve 2. atışındaki
devrilen pinlerin sayısı frame’deki kutular içine yazılır.
 Her atışta elde edilen puanların toplamı bir sonrakine eklenir.
 Oyuncu 2 atış sonunda da tüm pinleri devirememiş ise sadece devirdiği pin sayısı kadar puan
alır.
 Strike yapan oyuncu pinlerin hepsini devirdiği için
2. atışını yapmaz ve tekrar sıra gelene kadar hepsine puan yazılmaz.
 Strike’dan sonraki 2 atışın toplam sonucuna 10
puan eklenir ve önceki puan ile toplanarak boş bırakılan haneye yazılır.
 Oyuncu spare yapmışsa sonraki ilk atışında 10
puan eklenerek önceki puanı ile toplanıp boş bırakılan haneye yazılır.
Örnek:
89
108 117
9
18
A
4
5
3 4 2
6
6 1
38
61
B
7
x
9
10
1 3 – 3
C
89
93
B) 170
C) 168
D) 165
42
B
6
7 1
–
7
67
73
6
8
5 4
1
9
82
87
10
x E L
4
103
B) 82
D) 92
E) 96
2
3
4
5
6
4 5 2
6 2 – 6 7 – 3
3 2 x
6 1 1 5 x
7
8
9
10
5 3 4 – x
3 4 6 2 6 2 – –
2
7
3
5
Ali
Samet
C) 89
I. GRUP
1
II. GRUP
Fatih
1
x
2
3
4 5 3
4
5
6
2 – 5 – 3 4 3
5 4 3
7
8
9
10
2 6 3
2 4 5 1 6 2 x
4 1
8
–
–
6
Tuba
3 4 2
Yukarıdaki tablolarda iki grubun frame’lerindeki
sonuçları gösterilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
I. GRUP
II. GRUP
A) 204
192
B) 202
182
C) 192
204
D) 188
184
E) 184
188
28. Arda Ankara’dan İstanbul’a 80km/sa hızla gidiyor
ve 120km/sa hızla geri dönüyor. Furkan’ın ise giderken ve dönerken hızı 90km/sa tir.
Buna göre ortalama hızları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Arda
Furkan
A) 90
90
B) 92
90
C) 96
90
D) 100
90
E) 106
90
96
Buna göre A+B+C toplamı kaçtır?
A) 185
S
20
5
6
2
27.
136
8
3 6
4
4
x
A) 78
25. Aşağıdaki tabloda oyunculardan birine ait skor
tablosu verilmiştir.
1
2
3
5 4 3 6 4
3
5
Yukarıdaki tabloda oyuncu üç strike bir spare atışı
yapmıştır. 3, 5 ve 10 nolu framelerde S,B,E,L
harfleri kullanılmıştır.
Buna göre (S+B)–(E+L) farkı kaçtır?
117+10+6+3
69
15
9
10
7 2 x 6 3
108+9
41
89+10+7+2
8
x
60
7
69+10+10
6
60+9
6
7 2
41+10+7+2
33
17+10+6
17
8+9
6+2
8
4
5
6 2 x
33+8
1
2
3
6 2 5 4 5
2
–
E) 146
4
DGS 10-1
32. Günsu bu keki pastaneden alsaydı 10,95 lira
ödeyecekti. Evde yaptığında kaç lira kâr etmiş
olacaktır?
29. – 32. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Günsu annesinin pasta tarifleri bulunan defterinden kek tarifi alıyor. Kek için ise evde sadece vanilya ve kabartma tozu bulunmaktadır. Kek malzemesi aşağıdaki tabloda bulunmaktadır:
Süt
1 su bardağı
Kabartma tozu
10gr
Vanilya
10gr
Şeker
250gr
Yumurta
4 adet
Margarin
125gr
Un
750gr
Günsu eksik malzemeler için markete gidiyor.
1 kg un 3,6 TL
1 kg şeker 5TL
1 lt süt 1,5 TL (1lt 5 su bardağı)
1 yumurta 30 kuruş
Margarin (250 gr) 80 kuruş
Vanilya (100gr) 1TL
Kabartma tozu (100gr) 1TL
29. Günsu kek için gerekli olan miktardaki un ve
şekeri ne kadara mal etmiştir?
A) 1,95
D) 3,45
B) 2,15
E) 3,95
A) 2
D) 4,90
B) 2,90
E) 5,90
C) 3,90
33. – 35. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Öğr. Say.
A
250–
200–
B
150–
100–
C
50–
P.tesi Salı Çar. Per. Cuma
Günler
Yukarıdaki grafik bir üniversitedeki A, B ve C
kodlarıyla verilen üç dersin hafta boyunca öğrenciler tarafından katılım sayılarını göstermektedir.
C) 2,95
33. Bu üç derse katılım sayısının eşit olduğu gün
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pazartesi
D) Perşembe
B) Salı
E) Cuma
C) Çarşamba
30. Kek’in un ve şeker maliyeti ile toplam süt ve
yumurta maliyeti arasındaki fark ne kadardır?
A) 1,95
D) 2,45
B) 2,15
E) 2,55
C) 2,20
34. Pazartesi günü bu üç derse katılım kaç kişi
tarafından gerçekleştirilmiştir?
A) 450
B) 400
C) 350
D) 300
E) 250
31. 1lt sütün fiyatı kek için gerekli miktardaki malzemelerden hangisine eşittir?
A)
B)
C)
D)
E)
margarin - yumurta
margarin - süt
yumurta - şeker
yumurta - un
yumurta - süt
35. Hafta boyunca tüm derslere katılım ortalaması
kaçtır?
A) 460
5
B) 450
C) 440
D) 430
E) 420
DGS 10-1
36.
39. – 40. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
D
A
Reel sayılar kümesinde  ve  işlemleri
xy
x  y=
x.y
B
G
E
x  y=
biçiminde tanımlanıyor.
D
C
1

39.  4    2 işleminin sonucu kaçtır?
2

F
ABCD bir kare, karenin kenarlarında bulunan
üçgenler ise eşkenar üçgendir. Ç(BGD)=24cm
ise bu şeklin tüm alanı kaç cm2 dir?
A) 16  16 3
B) 24  24 3
D) 48  48 3
E) 64  64 3
x  2y
x.y
A)
16
7
23
7
B)
C)
7
23
D)
23
14
E)
14
23
C) 32  32 3
m n
olduğuna göre, n nin m tü2
ründen eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
40. m  n=
2
1
'i sonra kalanın
'u satı5
10
lıyor. Buna göre geriye kaç tane kivi kalmıştır?
37. 250 adet kivinin önce
A ) 4m
A) 125
B) 135
C) 140
D) 145
B)
E) 150
m
4
C ) 2m
D)
m
2
E) m
41. – 43. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
0
3
10
5
4
4
Aslıhan, uzunluğu 4 m
10
olan bir halıyı adımları ile
ölçüyor. Aslıhan’ın her bir
1
adamın uzunluğu m ol5
duğuna göre, bu halının
uzunluğu
Aslıhan’ın
adımları ile kaç adımdır?
38.
A) 22
B) 27
C) 29
D) 31
7
1 6
15
12
13
2
11
8
14 9
Yukarıda bir kreşte oynanan oyunda çocukların
daire biçiminde dizilişi gösterilmektedir. Bu çocuklara 0’dan 15’e kadar numaralandırma yapılmıştır.
Öğretmen bir torba içine bu numaraları yazıp atıyor. Torbadan bir numara çekiyor ve bu numaraya
sahip öğrenci oyunun dışında kalıyor.
41. Torbadan çekilen numaranın çift sayı olma
olasılığı kaçtır?
E) 33
A)
6
1
8
B)
1
7
C)
1
6
D)
1
4
E)
1
2
DGS 10-1
46.
42. Torbadan çekilen numaranın iki basamaklı bir
sayı olma olasılığı kaçtır?
A)
1
4
B)
1
8
C)
3
8
D)
5
8
E)
7
8
Eş kibrit çöpleri ile düzgün bir altıgen oluşturuluyor. Bu altıgenin içinde kaç tane ikizkenar yamuk vardır?
A) 2
43. Torbadan çekilen sayının 3 ile bölünebilen bir
sayı olma olasılığı kaçtır?
A)
5
8
B)
5
16
C)
3
8
D)
3
16
E)
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
7
16
47.
A
Şekilde ABC dik üçgeˆ
ninde m DEC
 105o

30
44.
 

ve s Aˆ  30 olduğuna
E
o


ˆ kaç degöre m BDE
105
recedir?
?
B
A) 125
C
D
B) 135
C) 145
D) 155
E) 165
Birbirine eş karelerden oluşan şekil bir bütündür.
Buna göre taralı bölgeler tüm şeklin yüzde kaçıdır?
A) 56
B) 60
C) 62
D) 64
E) 72
48. Bir kuaföre 07:40 ta gelen müşterinin, işi yarım
saat sonra bitiyor. Müşteri işi bittiği an karşısındaki aynadan, duvara asılı saate baktığında
saatin aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden
hangisi olur?
A)
B)
D)
E)
C)
45. Sabah 08:20 de çalmaya başlayan bir saat kurulduktan 555 dk. sonra çalmıştır. Bu durumda akşam saat kaçta kurulmuştur?
A) 22:05
D) 23:10
B) 22:45
E) 23:15
C) 23:05
7
DGS 10-1
54. Bir bilet kuyruğunda Kerem baştan on ikinci, Serkan ise sondan yirmincidir. Serkan, Kerem’den
önde olup aralarında 5 kişi olduğuna göre, bilet
kuyruğunda kaç kişi vardır?
İ
B
B
B İ
49.
Yukarıdaki çeşitli dönüşümleri verilen bir küpün, açık şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) 24
A)
D)
S İ B
E L A
E L A
S İ B
B)
E)
A L E
B İ
C)
S
B) 25
C) 27
D) 30
E) 32
B L A
E S İ
B İ S
A L E
55. 25 kişilik bir kamptan x tane öğrenci ayrıldığında
geriye y tane öğrenci kalmaktadır. z tane öğrenci
ayrıldığında geriye 11 öğrenci kaldığına göre
x+y+z toplamı kaçtır?
A) 39
B) 37
C) 36
D) 35
E) 34
50. Selin, Pınar’dan 6 yıl sonra, Çağrı’da Selin’den 2
yıl önce doğmuştur. Selin 13 yaşına geldiğinde
Pınar ile Çağrı’nın yaşları toplamı kaç olur?
A) 28
B) 30
C) 32
D) 34
E) 35
56. Gülden 80.000TL’sını %50 faizle 3 yıllığına
bileşik faize yatırıyor. 3 yılın sonunda Gülden
kaç lira faiz alır?
A) 150
B) 170
C) 190
D) 200
E) 270
51. Bir malın satış fiyatı üzerinden yapılan 30TL’lik
indirim maliyet üzerine konulan %20 kârı, %5 zarara dönüştürmüştür.
Buna göre bu malın maliyeti kaç liradır?
A) 120
B) 110
C) 98
D) 96
E) 92
57.
52. Şeker oranı %15 olan 300gr vişne suyuna şeker
oranı %25 olan 200gr vişne suyu karıştırılıyor. Bu
yeni karışımın yarısı dökülüyor.
Buna göre, karışımın şeker oranı % kaçtır?
A) 9,5
B) 12,5
C) 16
D) 19
E) 22
a2  ab  b2 a3  b3
:
işleminin en sade şekli
a2  2ab  b2 a2  b2
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
1
a b
B)
D)
a b
ab
E)
58.
1
ab
a  b
2
ab
[BA//[CD],
ˆ  m EBC
ˆ ,
m ABE
A
B
ab
ab
C)
   
ˆ   40 ,
m EDC
ˆ   70
m BCD
o
E
x
o
C
B) 30
C) –15
D) 15
40
D


ˆ
Yukarıda verilen bilgilere göre m BED
x
53. a2+b2–6a+10b+34=0 ise (a.b) çarpımı kaçtır?
A) –30
70
kaç derecedir?
E) –18
A) 165
8
B) 160
C) 155
D) 150
E) 145
DGS 10-1
59. Ali bir A noktasında 1m güneye sonra 3m doğuya
ve tekrar 3m güneye doğru yürüyor. En son bulunduğu noktaya B noktası adını veriyor. Ali A
noktasından B noktasına daha çabuk gitmek
istediğinde en az kaç m yol alırdı?
A) 4
B)
D) 2 3
E) 2 5
63. Bu koşula uygun geniş açılı kaç tane üçgen
çizilebilir?
A) 7
B) 8
C) 9
Yandaki çemberde
 30o ,
m BC
K
F
E
B
C
K
ABCDEF düzgün altıgen
IKFI=2cm, IAKI=4cm. Verilen
bilgilere
göre
ˆ kaç cm2 dir?
A(CDK)
 
 70
m  AD

B
C
A
E) 11
C) 5
10
64.
60.
D) 10
x

ise

ˆ kaç derecem BKD
A
dir?
D
A) 140
o
B) 135
C) 130
D) 120
E) 110
D
A) 8 3
B) 9 3
D) 16 3
E) 18 3
C) 12 3
65. A(–2,3) noktası y=a.x+4 doğrusundan geçtiğine göre a değeri kaçtır?
A)
61.
D
C
8
A
A) 9
1
2
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
Şekildeki dik silindirin taban
çapı [AB] dir. IADI=8cm,
IABI=3cm verilenlere göre
dik silindirin hacmi kaç
cm3 tür?
B
B) 14
C) 16
D) 18
66.– 68. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
E) 24
Far
Allık
o
30o 24
Ruj
120o
Göz
kalemi
62.– 63. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.
İki kenar uzunluğu 12şer cm olan bir üçgenin
üçüncü kenarı bir tamsayıdır.
62. Bu koşula uygun kaç tane üçgen çizilebilir?
A) 24
B) 23
C) 22
D) 21
Rimel
Şekildeki daire grafiği bir parfümerideki ürünlerin
satışlarına ait bilgileri içermektedir.
66. Bu parfümerinin göz kalemi satışını gösteren
daire diliminin merkez açısı kaç derecedir?
E) 20
A) 66
9
B) 72
C) 76
D) 86
E) 96
DGS 10-1
67. Bu parfümerinin aylık ruj satışı 2400TL olduğuna göre toplam satışı kaç liradır?
A) 6400
D) 7600
B) 6800
E) 8400
70. Aşağıdaki sayılardan hangisinin öz sayısı 18
değildir?
C) 7200
A) 214
B) 184
C) 170
D) 154
E) 102
68. Bu parfümeride allık satışı, toplam satışın
yüzde kaçıdır?
A)
10
3
B)
20
3
C) 10
D)
40
3
E)
71. – 72. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
50
3
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
500<x<1000 koşulu ile verilen x sayısının karesi
şöyle hesaplanır:
*
y=1000–x işlemleriyle bir y sayısı bulunur.
*
z=x–y farkı bulunur.
*
z sayısının 1000 katıyla y2 toplanır.
Örnek:
x=997 için
69. – 70. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.
Bir pozitif tamsayının öz sayısı şu şekilde bulunur.
*
Sayı 9 ile çarpılır.
*
Elde edilen sayının rakamları toplanır.
*
Bu toplam, sayının öz sayısı olur.
*
y=1000–997=3
*
z=997–3=994
*
994000+32=994.009
işlemleri yapılır ve x2=994.009 olarak hesaplanır.
71. Hangi x sayısı için z sayısı 320 olarak hesaplanır?
A) 760
B) 710
C) 690
D) 660
E) 640
Örnek:
18 sayısının öz sayısı;
18x9=162
1+6+2=9
işlemleriyle 9 olarak elde edilir.
69. Aşağıdakilerden hangisi üç basamaklı bir sayının öz sayısı olabilir?
A) 45
B) 36
C) 33
D) 27
E) 21
72. Bir x sayısının karesi hesaplanırken z sayısı 430
olarak hesaplanıyor.
Buna göre y sayısı kaçtır?
A) 285
10
B) 295
C) 305
D) 315
E) 325
DGS 10-1
74.
73. – 75. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE
CEVAPLAYINIZ.
?
Karelerin içine sayıların yerleştirildiği bir oyunda
kuralları şöyle düşünülmüştür:
*
Kaç tane kare varsa sayma sayılarından başlamak üzere bu sayıya (kare sayısına) kadar olan
6
7
sayıların tümü karelerin içine yazılmalıdır.
12
*
Her karenin içinde farklı sayılar olmalıdır.
*
Aynı doğru üzerinde bulunan karelerin içindeki
14
8
Yukarıdaki şekle göre soru işaretinin yerine
hangi sayı yazılmalıdır?
sayıların toplamı, bu doğrunun yanına yazılmış
olan sayıya eşit olmalıdır.
A) 1
Örnek:
B) 2
10
75.
2
C) 3
D) 4
E) 5
13
İçin çözüm
4
3
5
1
3
2+1=3
1+3=4
?
12
2+3=5
2
3
11
Kare sayısı üç olduğundan karelere 1’den 3’e kadar olan sayılar yazılmıştır.
15
8
6
1
16
12
Yukarıdaki sarmalda “?” yerine hangi sayı gelmelidir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
73.
6
?
76. – 77. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Aslıhan (A), Bora (B) Cem (C), Derya (D) ve Emre
6
10
(E) adındaki beş kişinin matematik testinden elde
ettikleri doğru sayısı ile ilgili olarak aşağıdaki top-
3
lamlar verilmiştir.
Yukarıdaki şekle göre, soru işaretinin yerine
A+B=14
hangi sayı yazılmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
B+C=22
D) 4
C+D=36
E) 5
D+E=30
E+A=16
76. Bu beş kişinin matematik testindeki doğru
sayılarının toplamı kaçtır?
A) 49
11
B) 51
C) 52
D) 56
E) 59
DGS 10-1
77. En çok doğru yapan kimdir?
79. 2006 yılında T partisi V partisinin kaç katı oy
olmuştur?
A) Aslıhan
D) Derya
B) Bora
E) Emre
C) Cem
A)
1
4
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 4
78. – 80. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Aşağıdaki tablo da bir bölgede 2002 ve 2006
yıllarında yapılan seçimlerde P,R,S,T,V partilerinin aldıkları oyların yüzdeleri verilmiştir.
Partiler
2002 %
2006 %
P
%15
%20
R
%15
%15
S
%20
%20
T
%40
%30
V
%10
%15
80. Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “R” partisi 2002 yılında 3750 oy almıştır.
B) “T” partisinde 2002 yılından 2006 yılına 1000
oyluk azalma görülmüştür.
C) 2002 yılında en çok oyu T partisi, 2006 yılında
en az oyu R ve V partileri almıştır.
Bu bölgede, 2002 yılındaki seçime 25.000 ve
D) S partisinin 2002’de aldığı oy P partisinin
2006 yılındaki seçime 30.000 seçmen katılmıştır.
2006’da aldığı oydan 255 fazladır.
78. 2002’den 2006’ya hangi partinin oy sayısındaki
E) 2002’den 2006’ya oylardaki en az artış R ve S
artış en çok olmuştur?
A) V
B) T
C) S
partilerinde olmuştur.
D) R
E) P
12
DGS 10-1
Download

1. 1 3.2 3 2 - - - + - işleminin sonucu kaçtır? A) –4 B) –2 C) –1 D) 0 E