MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
BASIN BÜLTENİ ( 2014/7 )
(19/06/2014)
2013 hesap dönemine ait olup 2014/Nisan ayında verilen kurumlar vergisi beyannamelerine
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
1- 2013 yılında 10.877 adet kurumlar vergisi beyannamesi alınmış iken, 2014 yılında bu sayı
11.097 adet olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, alınan beyanname sayısında bir önceki yıla göre %
1,93 oranında artış meydana gelmiştir.
ALINAN BEYANNAME SAYISI
ARTIŞ ORANI ( % )
Nisan 2013
Nisan 2014
2013/2014
10.887
11.097
1,93
2- Alınan kurumlar vergisi beyannamelerine göre;
2013 yılı Nisan ayında beyan edilen 843.765.129,97 TL. toplam matrah üzerinden
167.897.060,70 TL. kurumlar vergisi tahakkuk etmiş iken; 2014 yılı Nisan ayında alınan kurumlar
vergisi beyannameleri ile beyan edilen 895.895.048,40 TL. toplam matrah üzerinden 177.000.816,65
TL. kurumlar vergisi tahakkuk etmiştir.
Buna göre; 2014 yılında bir önceki yıla göre beyan edilen kurumlar vergisi matrahında % 6,18
ve tahakkuk eden vergide ise % 5,42 oranında artış gerçekleştirilmiştir.
MERSİN
BEYAN EDİLEN MATRAH VE
TAHAKKUK BİLGİLERİ
2012 DÖNEMİ
2013 DÖNEMİ
2012/2013
MATRAH
843.765.129,97
895.895.048,40
6,18
TAHAKKUK
167.897.060,70
177.000.816,65
5,42
1
.gov.tr
ARTIŞ ORANI
(%)
3- 2013 vergilendirme dönemi kurumlar vergisi rekortmenlerinin (ilk 100 mükellef) bir önceki
yıla göre kıyaslaması ile sektörel dağılımı ise aşağıdaki gibidir.
KURUMLAR VERGİSİ
(İLK 100 MÜKELLEF)
2012
BEYAN EDİLEN
VERGİYE TABİ GELİR
( MATRAH )
376.768.109,77
387.375.843,83
10.607.734,06
2,82
HESAPLANAN
(TAHAKKUK EDEN)
VERGİ
74.867.528,13
76.189.837,06
1.322.308,93
1,77
SEKTÖR ADI
2013
MATRAH
FARK
TAHAKKUK EDEN
VERGİ
ARTIŞ
ORANI (%)
İÇ PAYI
TOPTAN TİCARET
76.730.225,63
15.254.377,72
19,81%
İMALAT SANAYİ
67.530.249,89
12.964.244,75
17,43%
DENİZCİLİK HİZMETLERİ
59.004.497,12
11.800.899,42
15,23%
40.183.298,15
7.467.145,63
10,37%
26.168.152,03
5.217.359,06
6,76%
KARAYOLU İLE
TAŞIMACILIK
23.965.500,42
4.752.787,37
6,19%
İNŞAAT
22.070.019,06
4.414.003,82
5,70%
GÜMRÜK KOM. VE
MÜŞAVİRLİĞİ
10.430.028,31
2.086.005,66
2,69%
9.031.088,15
1.806.217,63
2,33%
52.262.785,07
10.426.796,00
13,49%
387.375.843,83
76.189.837,06
100%
NARENCİYE ÜRÜNLERİ,
SEBZE VE MEYVE TOP.
TİCARETİ
GIDA, İÇECEK ,BAKLİYAT
VE TAHIL ÜR. TİCARETİ
ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
DİĞERLERİ
TOPLAM
4- Kurumlar vergisi mükelleflerinden ilk 100 mükellefe ilişkin liste EK-1’de yer almaktadır.
Bu sonuçların alınmasında, normal mesaisinin üzerinde özverili çalışan tüm çalışma
arkadaşlarıma teşekkür ederken, iyi niyetli, bilgilendirici ve yol gösterici çalışmalarımıza olumlu
cevap veren tüm mükelleflerimize, oda başkanlarımıza sivil toplum kuruluşlarımıza, yazılı ve görsel
basınımıza ayrıca teşekkür ediyorum.
2
.gov.tr
2014 döneminde de kayıt dışı ekonomiyle mücadele anlamında Vergi Dairesi
Müdürlüklerimizce ve Denetim Koordinasyon Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalara devam
edilecektir.
Daha önce ifade edildiği üzere tüm çalışmalarımızı; vergide haksız rekabete neden olan kayıt
dışılığın önlenmesi ve vergide adaletin gerçekleştirilmesi olan temel amaçlarımıza uygun olarak
gerçekleştirmekteyiz.
Vergi Dairesi Başkanlığımız, etkin ve verimli çalışan bir mali idare yanında mükellef
memnuniyetini esas alan mükellef odaklı bir hizmetin sunulması anlamında önemli çalışmalar
gerçekleştirmektedir.
Son dokuz yıllık süreçte kayıt dışılığı önemli ölçüde kavrayabilecek teknolojik altyapı
çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış, vergi oranlarında çok önemli indirimler gerçekleştirilmiştir.
Bu nedenle, mükelleflerimizin vergiden kaçınma veya vergi kaçırma gerekçeleri büyük ölçüde
ortadan kalkmıştır.
Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı olarak yaptığımız tüm çalışmalarımızda yukarıda belirtildiği
üzere temel amacımız, haksız rekabete neden olan ve vergide adaletsizliğe yol açan kayıt dışı
ekonomi ile mücadele etmek ve kayıt dışı alanlarını vergilendirmektir.
Sözlerimi tamamlarken; daha önce belirttiğim üzere Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı olarak
yatırım ve istihdama en az vergi kadar önem verdiğimizi vurgulayarak, bu konuda gerekli hassasiyeti
göstererek vergisini tam ve zamanında ödeyen, yatırım yapan, istihdama önemli katkıları olan
işadamlarımıza, sanayicilerimize ve tüm mükelleflerimize müteşekkiriz.
Mali idare olarak, son dönemlerde kayıt dışılığın en az seviyeye indirilmesi ve vergide adaletin
sağlanması için gösterdiğimiz çabaların başarıya ulaşmasının sanayici ve işadamlarımızın ve
toplumun tüm kesimlerinin yapacağımız çalışmalara vereceği desteğe bağlı olduğunu belirtir; tüm
mükelleflerimize sağlık ve huzur dolu bol kazançlı bir yıl dilerim.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Osman ÇELİK
Vergi Dairesi Başkanı
3
.gov.tr
Download

Konuyla ilgili Basın Açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.