SIRA
NO
İLAN
ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
DOĞU ANTALYA EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK TAŞINMAZLAR
Taşınmaz
No
İlçe
Mahalle
Köy
1
07010110076
07010110080
Aksu
Mandırlar
Parsel
No
Yüzölçümü
(m²)
Hazine
Hissesi
Cinsi
Fiili
Durumu
İmar Durumu
Tahmini
Bedeli
(TL)
Geçici
Teminatı
(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
İhale Sonucu
Bedel
Onay
1991 ada 1 parsel
1992 ada 4 parsel
170.347,00
47.452,00
Tam
Arsa
Boş
Nazım İmar
Planında “Ender
Tarım Alanı”
207.000,00
62.100,00
06.03.2014
11:00
1.200.000,00
TL
Bakanlıkça
onaylandı
Ada
No
AÇIKLAMA:
İlk yıl için 1.200.000,00.-TL bedel üzerinden, Hag Tarım Ür. Ser. Gıda Tar. Anlz. Lab. Uls. Taş. Kargo İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. adına yapılan geçici irtifak
hakkı ihalesi Bakanlık Makamının 21.03.2014 tarih ve 320 sayılı Olurları ile onaylanmıştır. Şirkete ihale sonucu tebliğ aşamasındadır.
Download

06.03.2014 tarihli Milli Emlak Dai.Bşk.nın İrtifak Hakkı İhale Sonucu