TEDAVİYE genel bakış
Yaşamı Destekleme
F&P Bebekler İçin Solunum Bakım SüreciTM
Bir bebeğin narin hayatı için bazen hastaneden
eve yapılan yolculuk sırasında da yardıma ihtiyaç
duyulabilir.
Fisher & Paykel Healthcare olarak, amacımız bu
yolculuğun her adımında bakım hizmeti verenler için
nemlendirilmiş solunum tedavisi çözümlerini içeren bir
süreç sağlamaktır.
Her bir adım hasar görmüş hava yollarının korunması,
gelişimsel bakımın geliştirilmesi ve bebeğin sağlık
sonuçlarının güvenli ve etkin bir şekilde en iyi hale
getirilmesine odaklıdır. Bu en iyi sonuçların temelinde,
sağlıklı solunum sistemindeki doğal dengeyi esas alan
bir nem uygulaması vardır.
Bu doğal fizyolojik uyumun sürdürülmesi sırasında,
bebek de değerli enerjisini yaşamsal büyüme ve
gelişime yöneltebilmektedir.
Doğumdan itibaren, bu solunum bakım süreci
genelinde, Fisher & Paykel Healthcare yaşamı
desteklemek için özel olarak tasarlanmış bir dizi
tedavi çözümü geliştirmiştir.
Yaşamı Destekleme
F&P Bebekler
İÇİN Solunum
Bakım SÜRECİ™
t-PARÇALI
RESÜSİTASYON
Yeni başlamış olan değerli bir yaşam,
mümkün olan en iyi başlangıcı hak
eder. İlk nefesten itibaren, F&P Bebekler
İçin Solunum Bakım Süreci gelişmemiş
akciğer fonksiyonundan solunum
bağımsızlığına geçişi kolaylaştırır.
Tedavi sürecinin her noktasında,
nemlendirilmiş çözümler sağlıklı
gelişmiş akciğerlerdeki doğal fizyolojik
dengeyi yakalamaya yardımcı olur.
Bebeğin ihtiyaçları değiştikçe,
tedavi sisteminin yapılandırması da
değişmektedir. Bunun sonucunda
bakım hizmeti verenler en verimli
şekillerde sunulan en iyi tedavi
çözümlerini kullanmanın verdiği
güvenle yaşamı destekleyebilir.
GÜVENLİ, Tutarlı, En
Uygun RESÜSİTASYON
Bebeğin ilk yaşamsal nefesi
alamaması halinde, Bebekler
İçin T-Parçalı Resüsitasyon
akciğerleri zarar görmekten
korurken optimum oksijenasyonu
da kolaylaştırır.
NEMLENDİRMENİN ÜÇ TEMEL FAYDASI
1
2
3
hava YOLUNDAKİ doğal savunma MEKANİZMASINA yardım eder
ETKİLİ gaz DEĞİŞİMİ ve VENTİLASYONA katkıda bulunur
hastanın konforunu ve TEDAVİYE karşı toleransını arttırır
İnvaziv
VENTİLASYON
Hava Yolu
Savunma ve
VENTİLASYONUNU
En İYİ Hale GETİRİR
En Uygun Nem ile birlikte
İnvaziv Ventilasyon hava
yolunun savunma işlevlerini ve
ventilasyonunu desteklemedeki
en iyi çözümdür.
cpap
TEDAVİSİ
AKCİĞER Koruması
ve Nefes DESTEĞİNİ
En Üst Düzeye
Çıkarma
CPAP nefes alma desteğini
arttırır ve gelişmekte olan
akciğerleri korur.
nazal
yüksek akış
Rahat, ETKİLİ OKSİJEN
Uygulaması
En Uygun Nem ve nazal kanül
kombinasyonu, önceden
mümkün olmayan, daha fazla
oksijen akışının rahat ve etkili bir
şekilde uygulanmasını sağlar.
düşük akışlı
OKSİJEN
Düşük Akışlarla
Hassas Bakım
En Uygun Neme geleneksel düşük akışlı
oksijen tedavisi ilave edilerek bebeğin
rahatlığı artırılırken mukosiliyer temizleme
en üst düzeye çıkarılmıştır.
En Uygun Nem F&P Bebekler İçin Solunum Bakım Sürecinin merkezini oluşturmaktadır.
En Uygun Nem – 37 °C, 44 mg/L, %100 Bağıl Nem*
Normal solunum sırasında, insan hava yolu solunan gazları sıcaklık ve nem ile vücut ısısına
koşullar (44 mg/L Mutlak Nem ile birlikte %100 Bağıl Nem). Akciğerler, en uygun hava yolu savunması
ve gaz değişimi için gereken fizyolojik ısı ve nem dengesini korurken aynı zamanda hastanın rahatını
sağlamak için bu koşullara güvenir.
optimal
humidity
*Bağıl Nemin tanımı için
bu belgenin arkasındaki
Hızlı Nem Kılavuzuna başvurun.
Bir bebeğin solunum sistemi neme bağlı olan kırılgan
bir mekanizmadır. Bu nedenle nemin sağladığı fizyolojik
dengeyi anlamak gerekir.
Bir bebeğin mukosiliyer taşıma sistemi doğası gereği risk
altındadır. Siller genellikle mukus tabakasına etkili bir şekilde
ulaşamayacak kadar kısa ve koordine olmamış bir haldedirler.
Solunum desteği ile birlikte düşük nemde gaz uygulaması
mukosiliyer temizlemeye ve normalin altında gelişmiş
bebeğe ciddi anlamda daha büyük hasar verebilir.
İKİ ANA AKCİĞER İŞLEVİ
50
Mutlak Nem (mg/L)
Bir Bebeğin Risk Altındaki Hava Yolu
fizyolojik olarak
normal >
>
Bebeğin Hava Yolu
40
30
bebeğin hava
yolundan
çekilen nem
bebeğin hava
yolundan
çekilen nem
uygulanan
nem
Tıbbi
gazlar
Soğuk kabarcıklı
nemlendirici
Isıtmalı
nemlendirici
20
10
0
Tıbbi Gazlar Bu gazlar soğuk ve son derece kurudur. Solunum tedavisinde kullanımları
çoğunlukla düşük nem oranındaki gazların bebeklere uygulanması şeklindedir. Bunun etkisi oldukça
Yukarıdaki grafik akciğerler için fizyolojik
Hava Yolu Savunması
ciddi olabilir. Aşağıdaki tablo hastanelerde bebeklere uygulanan çeşitli nemlendirilmiş gaz formlarını
olarak normal olan değerler (37 °C, 44 mg/L)
Hava yolunun başlıca savunma mekanizması hapşırmak, öksürmek ve öğürmek gibi
refleksler ve nazal kıllar ve üst hava yolunun sağladığı doğal filtrasyondur. Bir bebeğin hava
yolunda bu mekanizmalar yeterince gelişmemiş olup ya yeterince kullanılmamış ya da hiç
kullanılmamıştır.
göstermektedir.
karşısında, çeşitli solunum müdahaleleri
Atlanan Hava Yolu Endotrakeal veya trakeostomi tüpleri, solunum sırasındaki sıcaklık ve nemin
sırasında uygulanabilen nem seviyelerini
büyük kısmının doğal olarak katıldığı üst hava yolunu atlar. Bu süreçte, üst hava yolunun filtreleme
göstermektedir. Eksikliğin, değerli enerji
mekanizmaları da atlanır.
rezervlerinin ciddi ölçüde tüketilmesini
İnspiratuar Akışlar Tıbbi gaz akış oranları "düşük" olarak sınıflandırılsa dahi, hala önemli bir oranda
gerektirecek şekilde bebeğin hava yolu
22 °C,
7 mg/L
37 °C,
44 mg/L
İkincil savunma hattı ise solunan bulaşıcı maddeleri (mukusta) hapis ve nötralize eden ve bunları
yukarı taşıyıp hava yolundan dışarı atan mukosiliyer taşıma sistemidir. Bu akciğerleri enfeksiyona
yol açan patojenlerden uzak tutar. Bu mekanizmanın etkinliği büyük ölçüde bebeğin yaşına ve
solunan gazların sıcaklık ve nemine bağlıdır.
olabilir ve bebeğin dakika hacmini aşabilir, hava yolu mukozasından aşırı miktarda sıcaklık ve nemi
tarafından telafi edilmesi gerekir.
götürebilirler.
Gaz Değişimi
SICAKLIK
Gaz değişimi için alveollere hava akışı olmalıdır. Solunum sırasında gazın hava yolundan aşağı
ilerlemesi ile oluşan doğal sıcaklık ve nem katkısı engelsiz hava akışı için gerekli olan temiz ve açık
hava yollarının sağlanmasına yardımcı olur. Bu mukosiliyer temizlemenin en iyi duruma getirilmesi,
akciğer kompliyansının geliştirilmesi ve hava yolu soğumasına bağlı bronş daralmasının azaltılması
ile sağlanmaktadır.
Bir bebeğin hava yolu nispi olarak yaşamının daha sonraki bölümlerinde üreteceğinden daha fazla
mukus üretir, ancak bunu temizleyip dışarı atma konusunda aynı yeteneğe sahip değildir. Bu açık
bir hava yolunun sağlanmasını etkileyebilir ve gaz değişimini engelleyebilir.
3
5
2
1
6
4
MUKOSİLİYER TAŞIMA SİSTEMİ
Aşağı ve yukarı hava yollarında bulunan milyonlarca sil
(kılımsı yapılar) sulu katman içinde çarparak mukusu - ve
onunla birlikte bulaşıcı maddeleri - hava yolunun dışına atar.
Bu savunma sisteminin etkinliği gaz değişimi en uygun hale
getirilirken solunum enfeksiyonu olasılığının azaltılmasında
kritik bir öneme sahiptir. Bu, sillerin koordinasyonu ve çarpma
sıklığı ile (mukozanın maruz kaldığı nem oranından önemli
ölçüde etkilenen) mukus yoğunluğuna bağlıdır.
Hava yolu yüzeyi, 37 °C, 44 mg/L'ye ulaşana dek solunan gaza
sıcaklık ve nem katkısında bulunur. Solunan gazın nemi ne
kadar düşük olursa, bu sıcaklık ve neme ulaşılana kadar hava
yolundan aşağı kat edeceği mesafe o kadar fazla olur.
MUTLAK NEM
Tıbbi gaz (oksijen tüpü)
15 °C
0,3 mg/L
Soğuk kabarcıklı nemlendirici
Ortam
16,0 mg/L
Isıtmalı nemlendirici
37 °C
44,0 mg/L
Bebeğin hava yolu iki yaşına
Enerji Rezervleri için Tehdit
kadar fizyolojik olgunluğa
Gelişmekte olan bebekler büyüme ve gelişme için
enerjiye ihtiyaç duyarlar. Hava yolundaki sıcaklık ve nemin
azalması bu sınırlı enerji rezervlerini aşağıdaki şekillerde
olumsuz olarak etkileyebilir:
solunum müdahaleleri bebeğin
Artan Enfeksiyon Riski
Düşük nemdeki gazlar mukosiliyer taşıma sistemine baskı yaparak, sistemin etkinliğine ve
erişmez. Nem olmadan yapılan
gelişimini sekteye uğratır ve
buna bağlı riskleri arttırır. Tam
olarak gelişmemiş bir hava
yolu sıcaklık ve nemin
hassas dengesine bağımlıdır.
enfeksiyona neden olan bulaşıcı maddelerin dışarı atılmasına sekte vururlar ve böylelikle enfeksiyon
Solunum tedavi sürecinin her adımında nem
riskini arttırırlar.
kullanılan tedavilerin faydaları ile ilgili daha
Azalan Solunum Mekanizmaları
Mukosiliyer Taşıma Sistemi
1 Mukus
2 Sulu katman
3 Siller
4 Epitel hücre katmanı
5 Submukozal salgı bezi
6 Goblet hücresi
Yaşamı Desteklemek için
Doğal Dengenin Yeniden
Oluşturulması
fazla bilgi edinmek için aşağıdaki tedavi
sayfalarına bakınız.
Entübasyon, sekresyon birikmesi, bronşlardaki daralma ve azalmış akciğer kompliyansı yüzünden
hava yolu lümeni daraldığında, solunum çabası belirgin bir şekilde artabilir.
Buharlaşma Yoluyla Olan Kayıplar
Yetersiz seviyede nem solunduğunda, solunan gaz 37 °C, 44 mg/L seviyesine çıkana kadar hava
buharı hava yolu mukozasından alınır. Mukozadan alınan her gram suyun bebeğe olan enerji
maliyeti 0,58 kCal’dir (2,4 kJ).2
Williams v.d.’den alınmıştır. (1996)
1
4
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
5
Yaşama Destek İÇİN T-PARÇALI RESÜSİTASYON
Bebekler İçin T-Parçalı Resüsitasyon bebekler için güvenli, tutarlı
ve en uygun resüsitasyonu sağlamak için tasarlanmıştır. En uygun
oksijenasyonu sağlarken akciğerleri de zarar görmekten korur.
En uygun resüsitasyon akciğerleri şişiren ve başka hasara yol
açmadan maksimum alveoler takviyeyi sağlayan (ve Fonksiyonel
Rezidüel Kapasiteyi (FRC) de oluşturan) pozitif basınç
uygulamasıdır.
optimal
humidity
En uygun resüsitasyon En Uygun Nemi (37 °C, 44 mg/L) gaz
akışını doğal nem seviyesine getirerek kullanabilir. Bu doğal
dengeyi yeniden oluşturur ve hava yollarında normal olarak
mevcut olan bir nem seviyesi sağlar.
Güvenli, tutarlı
ve en uygun
resüsitasyon
Kontrollü Basınçlar ile Koruma
Bebekler İçin T-Parçalı Resüsitasyon, Bronkopulmoner Displazi'ye (BPD) yol açabilen basınç travması
gibi daha ciddi sonuçlar doğurabilecek olan akciğer aşırı distansiyonunu engelleyen kontrollü
basınçlar uygular. Bu basınçlar sabit ve kesin Ekspirasyon Sonu Pozitif Basınç (PEEP) ile birlikte
kontrollü ve kesin Tepe İnspiratuar Basıncı (PIP) olarak tanımlanmıştır. 1 Bu kontrollü basınçlar
kendiliğinden şişen torba ile mukayese edildiğinde daha büyük bir kesinlikle uygulanmaktadır.2 3
Ayrıca, devamlı inflasyon basıncı Bebekler İçin T-Piece Resüsitasyonu ile uygulanabilir. Devamlı
inflasyon basınçlarının resüsitasyona ihtiyaç duyan normal bebeklerde akciğer hacmini
pekiştirdiği görülmüştür.
4
Uluslararası Ölçüt
Dünya çapındaki bütün büyük resüsitasyon yönetmelikleri Bebekler İçin T-Parçalı Resüsitasyon
kullanımını önermektedir; bunlara Uluslararası Resüsitasyon İrtibat Kurulu (International Liaison
B E B E K L E R İ Ç İ N T - PA RÇ A L I R E S Ü S İ TA S Y O N
T-Parçalı Resüsitasyon
hastaların İHTİYAÇLARI ve en İYİ SONUÇLAR
Resüsitasyona ihtiyaç duyan bir bebek
temel olarak oksijenasyona ihtiyaç
duyar, ancak prematürite veya Solunum
Güçlüğü Sendromu (RDS) gibi hastalıklar
gereksinimlerini daha karmaşık hale
getirebilir. Yeterince gelişmemiş ve/veya
hasar görmüş bir solunum sisteminin
korunması gerekmektedir.
Güvenli, tutarlı ve en uygun resüsitasyonu
sağlamak için, bebek altı etkene ihtiyaç
duymaktadır (bunların hepsi Bebekler İçin
T-Parçalı Resüsitasyonca karşılanmaktadır):
1. Güvenli, kontrollü PIP
PIP maksimum inspiratuar basıncıdır. PIP'in
uygulanmasının ana amacı mümkün olan
en düşük basıncı kullanarak gaz değişimini
sağlamak için alveollerin şişirilmesi ve
pekiştirilmesidir. PIP seviyesi gebelik süresi,
vücut büyüklüğü ve akciğer durumu
gibi faktörlere bağlı olarak bebekten
bebeğe değişebilir.
Güvenli, kontrollü PIP karşıdaki grafikte
görüldüğü gibi Bebekler İçin T-Parçalı
Resüsitasyon ile tutarlı bir şekilde
uygulanabilir. Kare dalga formu, akciğerleri
açarak gaz değişiminin meydana gelmesi
için yeterli zamanı sağlayan kontrollü
tepe basıncında daha uzun bir zaman
avantajına sahiptir.
2. Devamlı, kesin PEEP
PEEP nefes verdikten sonra akciğerlerde
bırakılan basınçtır. Devamlı PEEP nefes verme
sonrasında gazın akciğerlerin içerisinde
kalmasını sağlar ve Fonksiyonel Rezidüel
Kapasitenin (FRC) sağlanmasına yardımcı olur.
T-Parçalı resüsitasyon ile Fonksiyonel Rezidüel
Kapasite'nin (FRC) sağlanmasının gelişmemiş
bebeğin akciğerlerinin korunmasında etkili bir
strateji olduğu görülmüştür.1
3. İdeal nefes oranı
Dakikada 40 ila 60 nefes NRP tarafından
önerilmekte olup T-Parçalı resüsitatör
ile uygulanabilmektedir.
4. Gerekli O2 uygulaması (%21-100)
Bebekler İçin T-Parçalı resüsitasyon,
resüsitasyon sırasında %21 ila 100 arası
Basınç
oksijen uygulayabilir.8 Hastane protokolü
veya yönetmeliklerinde uygun gereklilikler
belirtilmektedir.
5. İdeal çeper
Resüsitasyon için ideal bir çeper sağlamak
çok önemlidir, çünkü çok fazla sızıntı yetersiz
ventilasyona sebep olacaktır. T-Parçalı
resüsitasyon klinisyene bir elini nefes
uygulaması için, diğerini de maskeyi yerinde
tutmak için kullanarak uygun bir pozisyon
alma olanağı sunar.
6. PEEP ile sürfaktan
Sürfaktan akciğerlerdeki yüzey geriliminin
düşürülmesinde ve akciğerlerin çökme
eğiliminin azaltılmasında önemli bir role
sahiptir. T-Parçalı resüsitasyon PEEP sağlarken
sürfaktan uygulanmasına da olanak tanır.
Tutarlı PIP
PIP
Tutarlı PEEP
PEEP
Nefes Alma
Fazı
Nefes Verme
Fazı
ZAMAN
Committee on Resuscitation (ILCOR))5 ve Amerikan Kalp Cemiyetinin (American Heart Association
Normal
Aşırı şişlik
(AHA))/Yenidoğan Resüsitasyon Programı (Neonatal Resuscitation Program (NRP)) da dahildir6.
BEBEKLER İÇİN T-PARÇALI RESÜSİTASYON Avantajlari
En uygun nem İLE BİRLİKTE Bebekler İÇİN T-PARÇALI RESÜSİTASYON
Bebek
KLİNİSYEN
Kontrollü basınçlarla bebeğin akciğerlerini güvenli bir şekilde
şişirir
Operatörlerin deneyimi, eğitimi, konsantrasyonu ve yorgunluk düzeyi uygulanan
basınçları etkilemez. Bu klinisyen için oldukça güven vericidir27
%21 ila 100 oksijen konsantrasyonları uygulanabilir8
Sürfaktan uygulaması sırasında PEEP kullanılabilir
Nemlendirilen resüsitasyon hava yollarındaki ısı ve nem kaybının
azalmasına yardım eder
Taşıma veya ventilatör devre değişikliği sırasında tutarlı PEEP sağlanabilir
Bebekler İçin T-Parçalı Resüsitasyon En Uygun Nem (37 °C, 44 mg/L) ile birlikte bir bebeğe resüsitasyon
esnasında nemlendirilmiş gaz uygulamak için tasarlanmıştır. En Uygun Nem (ısıtılmış ve nemlendirilmiş gaz)
pulmoner epitelyumun korunmasına yardımcı olur ve doğum sonrası sıcaklık düşüşünü9 ve nem kaybını
(özellikle uzatılmış resüsitasyon sırasında) azaltır.
Tutarlı PEEP akciğer uyumunu geliştirebilir
İlk aralıksız inflasyonlar akciğer hacmini oluşturmak için uygulanabilir
Soğuk, kuru gazın vücut ısısı seviyesine getirilmesi ve su buharı ile doyması bebeğin hava yolunda
meydana gelen kurumanın sebep olduğu inflamatuar tepki riskini azaltmada yardımcı olur.10
Ekspirasyon oranına karşı ideal İnspirasyon uygulanabilir; bu durum daha iyi gaz
değişimi sağlar
6
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
7
İnvaziv Ventilasyon
Yaşam DESTEĞİNDE İNVAZİV VENTİLASYON
seviyesidir. En uygun koşullarda uygulanan gaz hava yolundaki nemin
humidity
Hasta sonuçları En Uygun Nemin uygulanması ile en iyi hale
kompliyansını, akışa direncini (RTF) ve solunum çabasını (WOB)
getirilebilir. En Uygun Nem hava yolu savunmasını ve ventilasyonu
geliştirir.6 Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, endotrakeal tüp ile
en iyi duruma getirir. Bebeğin sınırlı enerji rezervlerinin büyüme ve
akciğerlere uygulanan sadece 10 dakikalık oda havası (düşük nem)
gelişmeye kanalize edilmesi için bu son derece önemlidir.
nefes alıp verme zorluğunda belirgin bir artışa sebep olur.
optimal
humidity
En İyi Duruma Getirilmiş
Hava Yolu Savunması
Erken doğan (daha önce nemlendirmede olan) intübe bebeklere
uygulanan 10 dakikalık oda havasının etkisi.
Başlangıç
En İyi Duruma Getirilmiş
Ventilasyon
Uygunluk
mL/cm H2O/kg
azalmasını engeller ve mukus temizlenmesini sağlar. Hava yolu mukozası
En Uygun Nem seviyelerinin altında bir neme maruz kalırsa, mukosiliyer taşıma sistemi hasar görecektir.
Enerji bebeğin büyüme
ve gelişimine yönlendirilir
Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, düşük neme uzun süre maruz kalmak hücre ölümüne sebep
da o kadar hızlı gerçekleşir.
1
olarak dengelenmiş koşullardaki gazları temin eder.
Nem ve Maruz Kalma Haritası
37 °C, 44 mg/L
En Uygun Nem
optimal
humidity
Maruz Kalma Süresi
Ma
e
lem
m iz
e
T
ks.
K
Mu
alın
k us
Tem
me
izle
ur
D ur
urur
et i D
ar ı
arek
H
Has
cre
erin
Hü
Sill
37 71P<0,005
WOB
gm-cm/kg
12 19P<0,005
En İyi Duruma
Getirilmiş
Ventilasyon
Nem ve maruz kalma haritası mukozal fonksiyonun zaman içerisinde solunan nem ile nasıl
değişiklik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Williams v.d.’den alınmıştır. (1996)1
19 +– 3
20
15
12 +– 3
10
5
0
Başlangıç Isıtmalı
Nemlendirme
10 dak
Oda Havası
Greenspan v.d.’den alınmıştır. (1991)6
En Uygun Nem:
Akciğer Fonksiyonunu Geliştirir
Salgıların etkin şekilde temizlenmesi, patojen atılımını arttırır
En Uygun Nemin uygulanması ile akciğer fonksiyonu gelişir. Nemdeki
ve patojen replikasyonuna uygun alanları azaltır. Patojenlerin
azalma pnömotoraks olasılığını ve ilave oksijen ihtiyacını arttırır.7
giderilmesi enfeksiyon riskini azaltır.4
Termal Solunum Çabasını Azaltır
Ventilasyonu En İyi Duruma Getirir
Düşük Nem
En İyi Duruma
Getirilmiş
Hava Yolu Savunması
1,120,94P<0,005
RTF
cm H2O/L/kg
Hava Yolu Savunmasını En İyi Duruma Getirir
Maks. Temizleme
Solunum Çabası
P Değeri
En Uygun Nemin uygulanması bebeğin hava yollarına göre fizyolojik
Mutlak Nem
En Uygun Nem Seviyesi
hava yolu savunmasını
ve ventilasyonu en iyi
duruma getirir
olmaktadır. Uygulanan nemin seviyesi ne kadar düşük ve süresi ne kadar uzun olursa, işlev bozukluğu
Sonra
İ N VA Z İ V V E N T İ L A S YO N
En Uygun Nem (37 °C, 44 mg/L) mukosiliyer işlevin korunduğu nem
optimal
OPTİMAL sonuçlar
Solunum Çabası (gm-cm/kg)
Entübe edilmiş bir bebeğe En Uygun Nemin sağlanması, büyüme
ve gelişme için kritik önem taşır. Vücut ısısı olan 37 °C'ye getirilmiş
ve 44 mg/L'lik su buharı ile tamamen doygun hale getirilmiş
solunan gazlar hava yollarının doğal fizyolojik koşullarını taklit
eder. Bu en uygun nem seviyesi bebeğin hava yolu savunmasını,
hava yolu açıklığını, akciğer işlevini ve solunum çabasını en iyi hale
getirecektir.
Her nefes En Uygun Nem seviyesine getirilirse bebeğin solunan
Hava Yollarını Temizler ve Solunum Çabasını Azaltır
gazları koşullandırmak için enerji harcamaya ihtiyacı olmayacaktır.
En Uygun Nem uygulaması ile salgıların etkin şekilde temizlenmesi
Bunun yerine enerji büyüme ve gelişme için ayrılabilir.3
endotrakeal tüp tıkanması ve salgıların hava yollarını kapaması
riskini azaltır.5 Hava yolları kurumasındaki eksilme bebeğin akciğer
hasta İHTİYAÇLARI
Hava Yolu Savunması
Ventilasyon
Bir endotrakeal tüp yalnızca vücudun
doğal nemlendirme süreçlerini
etkilemekle kalmaz, aynı zamanda
öksürme, öğürme, hapşırma ve
parçacık filtreleme gibi mekanik
temizleme yöntemlerini de önler. Bu
da, mukosiliyer taşıma sisteminin hava
yolunun kalan tek mekanik savunma
metodu haline gelmesine neden olur.
Mukosiliyer taşıma sistemi zaten etkisiz
olduğundan ve bebeğin bağışıklık
sistemi henüz gelişmediğinden,
mukosiliyer taşıma sisteminin
korunması hayati önem taşımaktadır.2
Temiz Hava Yolları ve En Düşük Solunum
Çabası Entübe bebekler için etkili ventilasyon
son derece önemlidir. En önemlisi de temiz ve
engelsiz bir endotrakeal tüpün en uygun hasta
ventilasyonuna olanak tanımasıdır. Bebekler, hava
yollarının boyutuna oranla yaşamlarının ileriki
safhalarında üreteceklerine kıyasla daha fazla
mukus üretirler. Bu nedenle, gazın endotrakeal
tüpten aşağı inerek alveollere geçmesine olanak
tanıyan temiz ve açık bir hava yolu için salgı
temizliği korunmalıdır. Etkili ventilasyonun
sağlanması için akciğerlerin uyumu ve hava yolu
direnci bebeğin solunum çabasını azaltmak
için korunmalıdır.
Akciğer Fonksiyonu Akciğerlerin fonksiyon
disfonksiyonunun önlenmesi son derece
önemlidir. Pnömotoraksların ve uzun oksijen
ihtiyacı (örn. Kronik Akciğer Hastalığı) sürelerinin
önüne geçilmesi bebek için daha iyi sonuçlar
ortaya çıkaracaktır.
En Uygun Nem İLE İNVAZİV VENTİLASYON Avantajlari
Bebek
KLİNİSYEN
Hava yolu savunmasını artırarak hava yolu enfeksiyonu
riskini azaltır4
En iyi seviyede hasta bakımı sağlar
En iyi seviyede hasta bakımı sağlar5
Salin aerosol tedavi ve instilasyon ihtiyacını
azaltabilir
Sputüm temizliğini artırır1
Aspirasyon işlemi daha etkili olabilir
Hava yolu kurumasını önler1
Etkili hasta bakımı sayesinde kurumsal
maliyetler azaltılabilir
Termal Solunum Çabası Her bir nefes için
solunan gaz hacmi vücut ısısına getirilmeli ve
su buharı ile tamamen doymuş hale getirilmelidir
(37 °C, 44 mg/L). Bu nedenle bebeğin enerjisinin
büyük bir kısmı bu solunum gazlarının
koşullandırılması için kullanılır.3 Bebeğin sınırlı
enerji rezervlerinin bunun yerine büyüme
ve gelişmeye kanalize edilebilmesi için gaz
koşullandırılmasında harcanan enerjinin
azaltılması önemlidir.
Akciğer uyumunu artırır6
Akciğer direncini azaltır6
Solunum çabasını azaltır6
Akciğer bozulmasını azaltır7
Termoregülasyona yardımcı olur3
8
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
9
CPAP Tedavisi
Yaşam DESTEĞİ İÇİN CPAP TEDAVİSİ
Sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) solunum döngüsü
boyunca solunum desteği sağlayarak bebeğin nefes almasını
geliştirir ve destekler. CPAP uygulaması bebeğin fonksiyonel
rezidüel kapasitesini hava yolu kapanmasını engelleyerek
muhafaza eder. CPAP, endotrakeal intübasyona bağlı
komplikasyonlar olmadan,3 hava yolu açıklığını geliştirme,2
akciğer hacmini güçlendirme2 ve bebeğin enerji rezervlerini
muhafaza etme işlevini yerine getiren, alveollerdeki gaz
değişimini1 geliştirir.
EN UYGUN NEM İLE
KABARCIKLI CPAP
OPTİMAL sonuçlar
optimal
humidity
optimal
humidity
CPAP
Kabarcıklı CPAP eşsiz bir CPAP tedavi
Hava yolu kuruluğunu
Hava yolu
en aza indirir
daralmasını azaltır
Salgı temizlenmesini
daha iyi duruma getirir
şeklidir. Kabarcıklı CPAP'deki bebeklerin
göğüs duvarı vibrasyonlarının Yüksek
Frekanslı Ventilasyona (HFV) benzer
olduğu rapor edilmiştir.2 Bebeğin
Solunum çabasını azaltır
göğsünde ürettiği (15 ile 30 Hz arası
frekanstaki) küçük vibrasyonların
kolaylaştırılmış difüzyon yolu ile gaz
humidity
En Uygun Nem (37 °C, 44 mg/L) CPAP ile birlikte bir bebeğin nefes
almasına ve gelişmekte olan akciğerlerinin korunmasına destek açısından
hayati önem taşımaktadır. Tıbbi gazların nemlendirilmesi nefes almak için
gerekli olan en az çabayı garanti ederek bebeğin değerli enerjisini saklamasına imkan tanır.
4
Solunan gazların koşullandırılması bebeğin akciğerlerinin korunması için çok önemlidir. En Uygun
Nem bebeğin hava yolundaki doğal sıcaklık ve nem dengesini muhafaza eder ve patojenler de dahil
mukus ve bulaşıcı partiküllerin hava yolundan atılabilmesi için mukosiliyer fonksiyonu devam ettirir.5 6
En Uygun Nem CPAP ile birlikte solunum çabasını azaltarak bebeğin nefes almasını destekler. Bu
gelişmekte olan akciğerleri korur ve aşağıdaki yollarla bebeğin sonuçlarını en iyi duruma getirir:
Hava Yolu Kurumasını En Aza İndirmek
CPAP ile birlikte En Uygun Nemin
uygulanması hava yolunun nemli kalmasını ve
mukozanın kurumasının sebep olduğu hava
yolu inflamasyonunun engellenmesini sağlar.12
Bu hava yolunun mukus tarafından tıkanmasını engeller7 ve enfeksiyon oranını azaltır.
Hava Yolunun Daralmasını Azaltır
Amerikan Solunum Tedavisi Birliği (AARC) yönetmeliklerinde bebekler için nazal CPAP ile ısıtmalı
Hava yolunun su kaybetmesi hava yollarının
büzülmesine veya bazı bebeklerde bronşlarda
daralmaya sebep olabilir. Isıtmalı nemlendirme
bunun olmasını engelleyebilir.13
nemlendirmenin kullanılması önerilmektedir.
Salgı Temizlemesini Geliştirir
hasta İHTİYAÇLARI
Gelişmemiş akciğerlere bağlı zayıf,
kompliyanslı göğüs duvarı, çökebilir
hava yolları, atelektazi, düzensiz alveoler
ventilasyon ve artan solunum çabası gibi bir
takım sorunlar bulunmaktadır.
Normal, sağlıklı bir bebek solunan gazları
kendi hava yolu ile ısıtma ve nemlendirme
yeteneğine sahiptir. Ancak erken doğmuş
veya hasta bir bebek için, bu süreç akciğerlere
zarar verebilir ve enerji rezervlerini azaltır.4
Hava yollarında doğal sıcaklık ve nem
dengesini temin edecek nefes desteğinin
sağlanması akciğerler gelişmeye devam ettikçe
ileride ortaya çıkabilecek akciğer hasarlarını da
önler.1 En Uygun Nemin uygulandığı CPAP ile
ilgili bazı etkenler şunlardır:
10
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
Hızlı Solunum Oranı
Oral Nefes Alma
Bebekler solunum güçlüğü ile daha da
şiddetlenen hızlı bir nefes alma oranına
sahiptir. Küçük akciğer kapasiteleri derin
nefes alamamaları anlamına gelmektedir.
Daha hızlı bir solunum oranı bebeğin daha
fazla efor sarf etmesine yol açar ve hava
yolundan ısı kaybını arttırır.9
Daha ileriki aylardaki bebekler daha az
direnç olması sebebiyle ağızlarından nefes
alma eğilimindedirler. Oral nefes gazı nazal
nefesten daha az nemlendirir, bu da üst hava
yollarındaki havanın burundan alınan havadan
daha serin ve kuru olduğu anlamına gelir.11
Sıvı Azalması
CPAP'deki bebekler solunum güçlüğü
sebebiyle su kaybına uğrayabilirler. Bebek,
asıl neden olan solunum güçlüğü sebebiyle
salgı arıtımı azalmasına maruz kalırsa, hava
yolunun kuruması salgıların retansiyonuna yol
açabilir ve bu da hava yolunun tıkanmasına
sebep olabilir.10
En Uygun Nem, salgı temizlemesini pekiştiren
ve solunum çabasını normal seviyelerde tutan
mukosiliyer taşıma sistemindeki sıvı seviyelerini
eski haline getirerek akciğerlerin korunmasına
yardımcı olur. Bu mukus ve salgıların
kurumasına ve birikmesine engel olarak, hava
yolunun temiz ve açık tutulmasına yardımcı olur
ve solunum çabasını normal seviyelerde tutar.14
Bu etkiler hep birlikte solunum çabasını
azaltır
Nem olmadan tıbbi gazların uygulanması hava
yolunun su kaybetmesine, mukus salgılarının
akışmaz hale gelerek hava yolunda birikmelerine
sebep olabilir. Bu hava yolu çapını daraltabilir
ve akışa karşı direnci arttırabilir.7 Ayrıca bebeğin
solunum çabasında bir artış görülebilir, 15 bu da
hipoksemi riskini arttırır.4 Bu bebeği fazladan
enerji rezervlerini kullanmak zorunda bırakabilir.
CPAP esnasındaki ısıtmalı nemlendirme nazal
geçişlerin hava yolu direncini azaltarak nefes alma
desteği sağlar,16 tidal hacmin artmasına yol açar17
ve alt hava yollarına olan basıncı arttırır.18
değişimini hızlandırdığını ve CO2'nin
kısmi basıncını arttırmadan solunum
oranını ve dakika ventilasyonunu
düşürdüğünü iddia etmek için
deliller mevcuttur.20 Kabarcıklı
CPAP'deki bebeklerin doğumhane
intübasyonlarında azalma, mekanik
ventilasyonda geçirdikleri günlerde
azalma, doğum sonrası steroid
kullanımında azalma, doğum sonrası
kilo kazanımında artış olduğu ve
komplikasyonlarda artış olmadığı
kaydedilmiştir.19 21
C PA P T E D A V İ S İ
Akciğer koruması
ve nefes desteğini
en üst düzeye çıkarır
optimal
Kabarcıklı CPAP ile nem uygulanması
tedavinin etkinliğini artırmakta ve daha
iyi solunum sonuçları alınmaktadır. En
Uygun Nem bebeğin hava yolundaki
doğal dengeyi muhafaza eder. Gaz
değişimi en iyi duruma getirilmiştir
ve hassas bebek akciğerleri daha
fazla hasardan korunmuştur. Bebeğin
akciğerleri doğum sonrası gelişime
devam ettiğinden, bebek kendi kendine
nefes alana dek tedavi normal gelişme
En uygun nem İLE CPAP avantajlari
sürecini hızlandırır.
Bebek
KLİNİSYEN
Hava yolunda kuruluk ve inflamasyonu en aza indirir
CPAP’ta klinisyen güvenini artırır
Tıkanıklığı ve bronşlardaki daralmayı azaltır
Nazal temizlik ve bakımı azaltır
kabarcıklı CPAP spontan soluyan yeni
Salgı temizlenmesini artırır
Entübasyon ihtiyacını azaltır
doğanlara koruyucu, güvenli ve etkin bir
Daha rahat solunum çabası
Hastanede kalma süresini azaltır21
19
En Uygun Nem ve doğal basınç
osilasyonunun birleşik etkisi ile,
solunum destek metodu sağlar.
Ventilasyonu geliştirir
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
11
Nazal Yüksek Akış
Yaşam DESTEĞİNDE Nazal Yüksek Akış
Nazal Yüksek Akış (Nasal High Flow (NHF™)) solunum zorluğu
olan bebeklere rahat ve etkili bir oksijen uygulama metodudur.1
Düşük akışlı oksijen tedavisi ile CPAP tedavisi arasında devrimsel
bir köprü vazifesi görür ve bazı klinik planlarda CPAP ve
intübasyon gerekliliğini azaltabilir.2 3 4
NHF (bebeğin yüzünde ve yüzünün çevresinde genellikle aşırı
miktarda ekipman gerektiren diğer tedaviler ile mukayese
edildiğinde) daha hafif, daha az hacimli bir nazal kanül sistemi
kullanarak oksijen uygular. Bu daha kolay bir ebeveyn etkileşimi,
bebeği göğse yatırma ve emzirme olanağı sağlar ve bebeğin
konforunu arttırır.5
OPTİMAL sonuçlar
Klinisyenler genel olarak en az invaziv, en
karşılaması veya aşması halindeki solunum
NHF ile sağlanan basınç miktarının değişken
güvenli ve nazik yollarla bebeklere etkili
ihtiyacındaki dalgalanmalardan bağımsız
olduğu kaydedilmesi gereken önemli bir
solunum desteği sağlamayı hedeflerler. NHF
olarak bebeğin saptanmış FiO2'sinin muhafaza
noktadır. Önceden belirlenmiş bir basınç
klinisyenlere bebekler için konforlu ve etkili
edilebileceği anlamına gelmektedir.1
belirtilmişse, bir basınç kontrol sistemi
bir solunum desteği uygulaması sağlamak için
çaba göstermektedir.
Rahat Oksijen Uygulaması
karşılamak için oda havası ilavesine ihtiyacı
yoktur.
duyulduğunda son derece gereklidir. NHF,
bebeklerin konforunu ve toleransını artırmak
için düşük profilli bir nazal kanül ile En Uygun
humidity
Oksijen uygulamasının kontrolü ve esnekliği
Geleneksel olarak,
aşırı oksijene maruz kalma durumunda son
nemlendirilmemiş
derece savunmasız olan bir hasta grubunu
oksijen tolerans sorunları ve üst hava yolu
travması yüzünden 2 ile 4 L/dk
65
tedavi ederken hayati önem taşımaktadır. NHF
arasında
rahat ve etkili bir oksijen tedavi yöntemidir,
sınırlandırılmıştır. 7 8 Gaz akışını En Uygun
geniş bir akış ve oksijen konsantrasyonları
Nem olan 37 °C / 44 mg/L ile takviye etmek,
yelpazesine sahiptir. Bu, düşük akış oksijen
bu sorunları sınırlayarak, daha yüksek gaz
tedavisinin aksine, uygulanan akışın bu ihtiyacı
akışları uygulanabilmesine olanak tanımaktadır.
tutulur çünkü bebeğin solunum ihtiyacını
devamlı ve kesintisiz bir oksijen akışına ihtiyaç
Etkili Oksijen Uygulaması
optimal
1.Uygulanan akışın seyrelmesi en az seviyede
Rahat, iyi tolere edilmiş bir oksijen akışı,
Nemi bir araya getirmektedir.
kullanılmalıdır.
NHF'nin etkili bir tedavi seçeneği
olduğunun görüldüğü kilit hasta
grupları:
• Solunum Güçlüğü5 13 10
2.Her bir nefes için kullanılabilen yüksek gaz
akışının bir sonucu olarak, üst hava yolunda
taze, oksijen bakımından zengin bir gaz
rezervuarı yaratılır.
• Bronşiyolit2
• Prematürite Apnesi11 12 10
• Kronik Akciğer Hastalığı11 10
• Nemlendirme yolu ile mukoza bütünlüğünü
muhafaza eden, nazal travmaya yatkın
Solunum Çabası
bebekler8
NHF ve CPAP uygulamasını doğrudan
• İnvaziv ventilasyon ve CPAP'tan kesilen
karşılaştırırken benzer basınçlar ve nefes alıp
bebekler3 4 14
verme zorluğu parametreleri bulunmuştur.11
NHF tarafından üretilen basınç seviyesi akış
oranı, nazal kanülün yapısı ile bebeğin kilosu
ve nazal anatomisinin de dahil olduğu bir
takım etkenlere bağlıdır.12 10
En Uygun Nem İLE NHF Avantajlari
hasta İHTİYAÇLARI
Bebek
KLİNİSYEN
Diğer solunum tedavilerinden daha rahat ve iyidir
CPAP gerekliliğini azaltır4
tedavisinde genellikle solunum çabalarının
Daha doğru oksijen düzeyi alır
Entübasyon düzeyini azaltabilir2 3
miktarının kontrolünün zor olduğu ve
azaltılması hedeflenir. Bu CPAP uygulaması ile
bebeğin solunum akışındaki değişime
sağlanabilir. Ancak, bunun arayüzleri hacimli
Solunum çabasını azaltır
Kurulumu ve bakımı kolaydır
Rahatsız olma ve tolerans gösterememe
bağlı olarak farklılık gösterdiğidir. (AARC
ve uygulaması zor olabilir. Doğası gereği NHF
FiO2 uygulanmasıyla daha fazla kontrol ve esneklik
artan sedasyon ihtiyacına ve solunum
yönetmelikleri). NHF'nin başlaması ile
ile, değişken seviyedeki bir pozitif hava yolu
Ebeveynler ve klinisyenlerle daha iyi etkileşimden yararlanılabilir
(gelişimsel bakım yardımı)
desteğinin arttırılmasına sebep olabilir. Oksijen
klinisyenler şimdi daha kesin bir solunan
basıncı basit bir nazal kanül ile sağlanabilir.8 10
Kesintisiz oksijen akışı alma olasılığı
Bebeği tutmak daha kolaydır
tedavisindeki bebekler, rahat, iyi tolere edilmiş
oksijen fraksiyonu uygulama kabiliyetine
bir tedavi ihtiyacını arttıran yüksek seviyelerdeki
sahipler (FiO2) (Sim,9 AARC yönetmelikleri6).
Üst hava yolu travma riskinin daha az olması
Bebeğin daha rahat olması sayesinde sedasyon azaltılabilir
Daha kolay beslenme
Yatış süresini azaltabilir
Konfor
Oksijen Uygulaması
Solunum Çabası
Spontan soluyan bir bebeğe uygulanan
Geleneksel oksijen tedavisinden anlaşılan
Solunum güçlüğü olan bebeklerin
herhangi bir solunum tedavisini etkin bir
genelde bir bebeğe uygulanan oksijen
şekilde sağlamak, bebek bu tedaviye tolerans
göstermek için mücadele ettiğinde zordur.
solunum desteğinde olanlardan genelde
6
nazal yük s ek akış
Rahat, etkili şekilde
oksijen uygulama
Buna katkıda bulunan iki etken vardır:
daha aktif olabilirler. NHF'nin bu bebekler için
rahat ve iyi tolere edilmiş bir tedavi seçeneği
olduğu görülmüştür.5 2
12
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
13
Düşük Akış Tedavisi
Yaşam DESTEĞİNDE Düşük Akış TEDAVİSİ
Nazal kanül ile oksijen uygulaması geleneksel olarak
nemlendirme açısından zayıftır. Çünkü düşük akışlar bile bir
bebeğin dakika hacminin büyük kısmını oluşturduğu halde,
nemlendirilmemiş oksijen kullanımı, özellikle uzun süreler
kullanıldığında, ciddi kuruma, rahatsız olma ve komplikasyonlara
sebep olabilir.
optimal
humidity
Gazın En Uygun Nem (37 °C, 44 mg/L) ile fizyolojik olarak normal olacak
şekilde koşullandırılması gelişen hava yolunu kurumaktan korur,
geleneksel olarak bu tedaviye bağlı kötü etkilerin çoğunu ortadan
kaldırmaya yardımcı olur.
Yaşamı Desteklemeye Yönelik Çözüm Serimiz
Fisher & Paykel Healthcare, nemli tedavi sistemleri alanında bir dünya lideri olarak, yaşamı
desteklemeye yönelik kapsamlı bir çözüm serisi ile becerilerimizi geliştirmeyi hedeflemektedir.
F&P Bebekler İçin Solunum Bakım Sürecinin her noktasında, aşağıda listelenen çeşitli
konfigürasyonlar ile en iyi bakım uygulanmaktadır:
•Nemlendirilmiş bakım platformu
•Uygulama sistemi
•Hasta arayüzü
Her bir tedavi sistemi ayrıca NICU’nun gelişimsel bakım stratejilerini geliştirmek ve bebeğin
doğal dengeye - olgun, sağlıklı akciğerlerde bulunan fizyolojik denge haline - yaptığı yolculuğu
desteklemek için yaratılmıştır.
hasta İHTİYAÇLARI
Düşük akışlarda
hassas bakım
Oksijen tedavisine ihtiyaç duyan bebeklerin salgı sorunları da olabilir. Bronşiyolitte olduğu gibi
t-PARÇALI
RESÜSİTASYON
salgı temizlenmesi problemleri mukusun ciğerlerde birikmesine sebep olabilir - patojenlerin
İNVAZİV
VENTİLASYON
cpap
TEDAVİSİ
Nazal
yüksek akış
düşük Akışlı
OKSİJEN
çoğalması için ortam oluşturur. En Uygun Nemin uygulanması bu mukosiliyer temizleme
OPTİMAL SONUÇLAR
Oksijen kullanımından kaynaklanan kuruma mukosiliyer temizlemeyi
uygulaması hava yolunun kurumasını engelleyerek, bebeği bu yan
engelleyebilir, gelişmekte olan hava yolundaki hassas mukozaya zarar
etkilerden kurtarır ve buna bağlı bakım süresini kısaltır.
yol açabilir. En Uygun Nem bu komplikasyonları azaltabildiği gibi,
huzursuzlanan bir bebeğin bakımına harcanan süreyi de kısaltır.
Komplikasyonlarda ve Bakım Süresinde Azalma
Korunan Mukosiliyer Temizleme ve Temiz, Açık Hava Yolları
En Uygun Nem, sağlıklı akciğerlerde oluşan sıcaklık ve nem dengesini
esas alır. Bu, özellikle salgı sorunu olan hastalar için önemlidir. En İyi
taşıma sisteminin işlevini sürdürmesi sağlanır; sekresyonlar daha iyi
bu yan etkilerin bakımı da bakıcı için artan bakım süresi anlamına
temizlenir ve solunum enfeksiyonu riski azaltılır.
gelmektedir. Fizyolojik olarak normal olan 37 °C / 44 mg/L gaz
En Uygun Nem İLE DÜŞÜK AKIŞ TEDAVİSİNİN avantajlari
düşük akış T E D A V İ S İ
Bebek
KLİNİSYEN
Nazal ve mukoza hasarını azaltır
Kanülün yeniden takılması için daha az zaman ayrılmasını sağlar
Isı ve nem kaybını en aza indirir
Tedavi sürekliliği ve buna bağlı olarak tedavinin başarılı olma olasılığı artar
Hava yolundaki salgılar hareketli kalır
Çok yönlü sistem hasta daha az veya daha fazla oksijen desteğine ihtiyaç
duyduğunda tedavi ekipmanlarını değiştirme ihtiyacını azaltır
Çok yönlü sistem hasta daha az veya daha fazla oksijen desteğine ihtiyaç
duyduğunda tedavi ekipmanlarını değiştirme ihtiyacını azaltır
14
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
MR850
Neopuff™
• T-Parçalı resüsitasyon
sistemi
MR850 MR850MR850MR850
• MR290 oto-doldurma
nemlendirme
haznesi
• RT serisi
solunum devreleri
• MR290 oto-doldurma
nemlendirme
haznesi
• RT serisi/BC serisi
solunum devreleri
• MR290 oto-doldurma
nemlendirme
haznesi
• RT serisi
solunum devreleri
• FlexiTrunk
• Nazal pronglar
• Nazal maske
• BC serisi kanül
• MR290 oto-doldurma
nemlendirme
haznesi
• RT serisi
solunum devreleri
Nemin uygulanmasıyla hava yolundaki kuruma azaltılarak, mukosiliyer
Bebeğin enerjisini gelişim sürecinin dışında harcamasının yanında,
hasta arayüzleri
verebilir ve çoğu klinisyenin bildiği gibi, bebeğin huzursuzlanmasına
uygulama
sistemi
platform
sisteminin muhafazasına yardımcı olur, solunum enfeksiyonlarına karşı savaşa katkıda bulunur.
• Resüsitasyon maskeleri
• BC serisi kanül
RT serisi kanül
120'den fazla ülkede yaşamı destekler
Eşsiz bir nemlendirilmiş sistem tasarımı ile 1971
yılında sağlık piyasasına girdiği günden bu
yana, Fisher & Paykel Healthcare sektöründe
öncü tedavi çözümleri ile ün kazanmıştır. Lider
solunum çözümleri, dünya çapında 120'den
fazla ülkedeki sağlık hizmetleri görevlilerinin
becerilerini arttırmıştır. Değerli yeni yaşamların
bakımını üstlenirken, her bir çözümün 40 yılı
aşkın bir klinik araştırma sonucunda ortaya
çıktığını bilmek güven vericidir. Benimsediğimiz
yenilikçi tasarım kültürü ve sağlık hizmetleri
görevlileri ile yakın ilişkilerimiz, şirketimizin
en iyi bebek sonuçlarının alınmasını sağlayan,
hasta bakıcıların verimliliğini arttıran ve
bakım maliyetlerini azaltan tescilli teknolojiler
yaratmasını sağlamıştır.
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
15
01 mutlak nem (mn)
referanslar
BEBEĞİN HAVA YOLU
1. Williams R, Rankin N, Smith T, Galler D, Seakins P.
Relationship between the humidity and
temperature of inspired gas and the function
of the airway mucosa. Critical Care Medicine
1996;24(11):1920-1929.
2. Pollett H, Reid W. Prevention of obstruction
of nasopharyngeal CPAP tubes by adequate
humidification of inspired gases. Canadian
Anaesthetists’ Society Journal, 1977 24(5):615-7.
T-PARÇALI RESÜSİTASYON
1. Te Pas, A.B. and F.J. Walther, Ventilation of very
preterm infants in the delivery room. Current
Pediatric Reviews, 2006. 2(3): p. 187-197.
2. Roehr, C.C., et al., Equipment and Operator Training
Denote Manual Ventilation Performance in Neonatal
Resuscitation. Am J Perinatol, 2010.
3. Hussey, S.G., C.A. Ryan, and B.P. Murphy,
Comparison of three manual ventilation devices
using an intubated mannequin. Arch Dis Child Fetal
Neonatal Ed, 2004. 89(6): p. F490-3.
4. Te Pas, A.B. and F.J. Walther, A randomized,
controlled trial of delivery-room respiratory
management in very preterm infants. Pediatrics,
2007. 120(2): p. 322-9.
5. Kattwinkel, J., et al., Neonatal Resuscitation:
2010 American Heart Association Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care. Circulation. 122(18_suppl_3):
p. S909-919.
6. Perlman, J.M., et al., Special Report--Neonatal
Resuscitation: 2010 International Consensus on
Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency
Cardiovascular Care Science With Treatment
Recommendations. Pediatrics: p. peds.2010-2972B.
7. Roehr, C.C., et al., Manual ventilation devices in
neonatal resuscitation: Tidal volume and positive
pressure-provision. Resuscitation, 2009.
8. Dawson, J.A., et al., Free-flow oxygen delivery using
a T-piece resuscitator. Arch Dis Child Fetal Neonatal
Ed, 2007. 92(5): p. F421.
9. Te Pas, A.B., et al., Humidified and Heated Air
During Stabilization at Birth Improves Temperature
in Preterm Infants. Pediatrics, 2010.
10. Fontanari, P., et al., Changes in airway resistance
induced by nasal inhalation of cold dry, dry, or
moist air in normal individuals. J Appl Physiol,
1996. 81(4): p. 1739-43.
İNVAZİV
1. Williams R, Rankin N, Smith T, Galler D, Seakins P.
Relationship between the humidity and
temperature of inspired gas and the function
of the airway mucosa. Critical Care Medicine
1996;24(11):1920-1929.
7. Tarnow-Mordi W, Reid E, Griffiths P, Wilkinson A.
Low inspired gas temperature and respiratory
complications in very low birthweight infants.
Journal of Pediatrics, 1989. 114(3):438-42.
CPAP TEDAVİSİ
1. Diblasi, R.M., Nasal Continuous Positive Airway
Pressure (CPAP) for the Respiratory Care of the
Newborn Infant. Respir Care, 2009. 54(9): p. 1209-35.
2. Pillow, J.J., et al., Bubble Continuous Positive Airway
Pressure Enhances Lung Volume and Gas Exchange
in Preterm Lambs. Am J Respir Crit Care Med, 2007.
3. de Winter, J.P., M.A. de Vries, and L.J. Zimmermann,
Clinical practice: Noninvasive respiratory support in
newborns. Eur J Pediatr, 2010.
4. Hatch, D.J., The management of respiratory failure
in paediatrics. Anaesth Resusc Intensive Ther, 1976.
4(4): p. 265-8.
5. Salah, B., et al., Nasal mucociliary transport in
healthy subjects is slower when breathing dry air.
Eur Respir J, 1988. 1(9): p. 852-5.
6. Kilgour, E., et al., Mucociliary function deteriorates
in the clinical range of inspired air temperature and
humidity. Intensive Care Med, 2004.
7. Pollett, H. and W. Reid, Prevention of obstruction
of nasopharyngeal CPAP tubes by adequate
humidification of inspired gases. Can Anaesth Soc J,
1977. 24(5): p. 615-7.
8. Aylott, M., The neonatal energy triangle. Part 1:
Metabolic adaptation. Paediatr Nurs, 2006. 18(6):
p. 38-42; quiz 43.
9. Aylott, M., The neonatal energy triangle. Part2:
Thermoregulatory and respiratory adaption.
Paediatr Nurs, 2006. 18(7): p. 38-42.
10.Kopelman, A.E., Airway obstruction in two extremely
low birthweight infants treated with oxygen
cannulae. J Perinatol, 2003. 23(2): p. 164-5.
11. Primiano, F.J., et al., Water vapour and temperature
dynamics in the upper airways of normal and CF
subjects. Eur Respir J, 1988. 1(5): p. 407-14.
12.Fontanari, P., et al., Changes in airway resistance
induced by nasal inhalation of cold dry, dry, or
moist air in normal individuals. J Appl Physiol,
1996. 81(4): p. 1739-43.
13.Moloney, E., et al., Airway dehydration: a
therapeutic target in asthma? Chest, 2002. 121(6):
p. 1806-11.
14.Lomholt, N., Continuous controlled humidification
of inspired air. Lancet, 1968. 2(7580): p. 1214-6.
15.Norregaard, O., Noninvasive ventilation in children.
Eur Respir J, 2002. 20(5): p. 1332-42.
2. Houtmeyers E, Gosselink R, Gayan-Ramirez G,
Decramer M. Regulation of mucociliary clearance
in health and disease. European Respiratory Journal
1999 13(5):1177-88.
16.Hayes, M., et al., Continuous nasal positive airway
pressure with a mouth leak: effect on nasal
mucosal blood flux and nasal geometry. Thorax,
1995. 50(11): p. 1179-82.
3. Sauer P, Dane H, Visser H. Influence of variations
in the ambient humidity on insensible water
loss and thermoneutral environment of low birth
weight infants. Acta Paediatrica Scandinavica
1984;73(5):615-9.
17.Tuggey, J.M., M. Delmastro, and M.W. Elliott, The
effect of mouth leak and humidification during
nasal non-invasive ventilation. Respir Med, 2007.
4. Van der Schans C. Bronchial mucus transport.
Respiratory Care 2007;52(9):1150-6. Review.
5. Pollett H, Reid W. Prevention of obstruction
of nasopharyngeal CPAP tubes by adequate
humidification of inspired gases. Canadian
Anaesthetists’ Society Journal, 1977 24(5):615-7.
16
6. Greenspan J, Wolfson M, Shaffer T. Airway
responsiveness to low inspired gas temperature
in preterm neonates. Journal of Pediatrics
1991;118(3):443-5.
YA Ş A M I D E S T E K L E M E
18.Richards, G.N., et al., Mouth leak with nasal
continuous positive airway pressure increases nasal
airway resistance. Am J Respir Crit Care Med, 1996.
154(1): p. 182-6.
19.Narendran, V., et al., Early bubble CPAP and
outcomes in ELBW preterm infants. J Perinatol,
2003. 23(3): p. 195-9.
20.Lee, K.-S., et al., A comparison of underwater
bubble continuous positive airway pressure
with ventilator-derived continuous positive
airway pressure in premature neonates ready for
extubation. Biology of the Neonatal, 1998. 73:
p. 69-75.
Belli bir gaz hacminin içerdiği toplam su buharı miktarı. Mutlak nem,
kütlenin gaz hacmine bölünmesiyle ölçülür (mg/L).
21.de Klerk, A., Nasal continuous positive airway
pressure and outcomes of preterm infants. J
Paediatr Child Health, 2001. 37: p. 161-167.
22.Miller JD, Carlowa (2008). Pulmonary complications
of mechanical ventilation in neonatees. Clin
Perinatol.
NAZAL YÜKSEK AKIŞ
1. Walsh BK, Brooks TM, Grenier BM. Oxygen therapy
in the neonatal care environment. Respiratory Care
2009;54(9):1193.
2. McKiernan C, Chua LC, Visintainer PF, Allen H.
High Flow Nasal Cannulae Therapy in Infants with
Bronchiolitis. J Pediatr 2010;156(4):634-8.
3. Holleman-Duray D, Kaupie D, Weiss MG. Heated
humidified high-flow nasal cannula: use and a
neonatal early extubation protocol. J Perinatol 2007.
44 m
g
Bir litre gazda bulunan suyun yoğuşması ve ağırlığının miligramla
ölçülmesi durumunda, gazın mutlak nemi bir litre gaz başına
miligram cinsinden su olarak ölçülür.
02 Bağıl Nem (BN)
Bir gazın buharın yoğuşarak sıvı suya dönüşmesinden önce ne kadar
su tutabileceğine oranla bu gazda bulunan su miktarı. Bağıl Nem
yüzde olarak ölçülür
%25 BN
4. Shoemaker MT, Pierce MR, Yoder BA, Digeronimo
RJ. High flow nasal cannula versus nasal CPAP for
neonatal respiratory disease: a retrospective study.
J Perinatol 2007;27(2):85-91.
5. Spentzas T, Minarik M, Patters AB, Vinson B,
Stidham G. Children With Respiratory Distress
Treated With High-Flow Nasal Cannula. Journal of
Intensive Care Medicine 2009;24(5):323.
6. Myers TR. AARC Clinical practice guideline: selection
of an oxygen delivery device for neonatal and
pediatric patients--2002 revision & update. Respir
Care 2002;47(6):707-16.
7. Kopelman AE, Holbert D. Use of oxygen cannulae in
extremely low birthweight infants is associated with
mucosal trauma and bleeding, and possibly with
coagulase-negative staphylococcal sepsis.
J Perinatol 2003;23(2):94-7.
8. Spence KL, Murphy D, Kilian C, McGonigle R, Kilani
RA. High-flow nasal cannula as a device to provide
continuous positive airway pressure in infants.
J Perinatol 2007.
%100 BN
%25 BN - Bir litre gaz maksimum 44 mg
su buharı tutabiliyorsa, yalnızca 11 mg su
buharı içerdiğinde dörtte biri dolu olur. Bu
durumda Bağıl Nemi (BN) 11 mg / 44 mg
veya %25 BN'dir.
03 MAKSİMUM KAPASİTE
Gazın sıcaklığı arttıkça, gazın tutabileceği su buharı miktarı da artar.
Sıcak gaz, soğuk gazdan daha fazla su buharı tutabilir.
Maksimum Kapasite
9. Sim MA, Dean P, Kinsella J, Black R, Carter R,
Hughes M. Performance of oxygen delivery devices
when the breathing pattern of respiratory failure is
simulated*. Anaesthesia 2008.
10. Wilkinson DJ, Andersen CC, Smith K, Holberton J.
Pharyngeal pressure with high-flow nasal cannulae
in premature infants. J Perinatol 2008;28(1):42-7.
11. Saslow JG, Aghai ZH, Nakhla TA, Hart JJ, Lawrysh R,
Stahl GE, et al. Work of breathing using high-flow
nasal cannula in preterm infants. J Perinatol 2006.
12. Sreenan C, Lemke R, Hudson-Mason A, Osiovich
H. High-flow nasal cannulae in the management
of apnea of prematurity: a comparison with
conventional nasal continuous positive airway
pressure. Pediatrics 2001;107(5):1081-3.
13. de Klerk A. Humidified high-flow nasal cannula: is
it the new and improved CPAP? Adv Neonatal Care
2008;8(2):98-106.
14. Woodhead DD, Lambert DK, Clark JM, Christensen
RD. Comparing two methods of delivering highflow gas therapy by nasal cannula following
endotracheal extubation: a prospective,
randomized, masked, crossover trial. J Perinatol
2006;26(8):481-5.
%100 BN - Aynı hacimdeki
gaz 44 mg su buharı tuttuğunda, su
buharına doymuş olur. Bu nedenle Bağıl
Nemi 44 mg / 44 mg veya %100 BN'dir.
44 mg/L MN
32 mg/L MN
7 mg/L MN
0,3 mg/L MN
15 °C, %2 BN
22 °C, %35 BN
31 °C, %100 BN
37 °C, %100 BN
04 PARTİKÜL Boyutu
Su damlacıkları (aerosoller) bakteri ve virüsleri
taşıyabilecek büyüklüktedir. Su buharı molekülleri çok
daha küçüktür ve patojenler bunlara yapışarak bir yerden
bir yere taşınamazlar.
Su Buharı
VİRÜS
BAKTERİLER
NEBÜLİZE
su damlacığı
0,0001
Mikron
0,017–0,3
Mikron
0,2–10
Mikron
1–40
Mikron
Hızlı Nem
Kılavuzu
Nem bir gazda bulunan su buharı
miktarının ölçüsüdür.
Mutlak Nem
Belli bir hacimdeki
gazda bulunan toplam
su buharı kütlesinin
ölçüsüdür.
Bağıl Nem
Bir gazın içerdiği su buharı
miktarı ile bu gazın tutabileceği
maksimum su buharı miktarının
kıyaslanmasıyla elde edilen
değerdir.
MN
BN
Sıcak gaz, soğuk gazdan daha
fazla su buharı tutabilir.
°C
Boyut Önemlidir
Su buharının bakteri ve
virüsleri taşıması fiziksel
olarak imkansızdır.
185034263 REVB TR © 2011 Fisher & Paykel Healthcare Limited
Sıcaklık Nemi Etkiler
www.fphcare.com
Download

YAŞAMI DESTEKLEME Broşürünü İndirmek İçin Tıklayınız.