ADANA 3. İSTİHDAM
VE İNSAN
KAYNAKLARI
ETKİNLİĞİ
YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAKIP SABANCI SPOR
VE SERGİ SARAYI
Tarih : 23-24 Ekim 2014
Sayın Yetkili;
Adana’daki İşgücünü arz edenler ve işgücünü talep edenleri; Kamu kurumlarını, yerel
yönetimleri, üniversiteleri, mesleki eğitim kuruluşlarını, sanayici ve işletmecileri, diğer istihdaminsan kaynakları kuruluşlarını ve STK’ları İşbirliği içinde buluşturarak mesleki eğitim, istihdam
ve insan kaynakları noktasında taraflar arasında işbirliğini kalıcı ve kurumsal hale getirmek
amacıyla “İstihdam ve İnsan Kaynakları Etkinliği” 23-24 EKİM 2014 tarihlerinde
düzenlenecektir.
İşletmelerin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmak, İşletmelerin kısa, orta
ve uzun vadede ihtiyaç duyacağı işgücünün yetiştirilmesine destek vermek,
Kurum ve kuruluşların işletmelere yönelik destek ve olanakları konusunda bilgilendirme
yapmak, yerel düzeyde işletmeler arası işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamak,
Kurum ile İşyerleri arasında sürdürülebilir iletişim bağı kurmak. Kurumumuz tarafından
işyerlerine özel atanan İş ve Meslek Danışmanlarımız ile işyeri arasında sinerji oluşturmak
Üniversite işbirliğiyle işletmelerin AR-GE faaliyetlerinin artmasına katkıda bulunmak,
İşletmelerin yerel ve ulusal düzeyde yazılı / görsel tanıtımına olanak vermek, İşletmelerin
ürünlerini sergilemesini sağlamak,
Yapılacak olan seminerler ve konferanslarla etkinliğe katılan firma temsilcilerinin kişisel
gelişimine katkı sağlamak
Etkinliğe katılan insan kaynakları yöneticileri arasında etkinlik süresince sağlanan iletişim
sayesinde insan kaynakları yönetiminin ve kurumumuz tarafından kurulacak olan ADANA
İNSAN KAYNAKLARI GRUBUNUN gelişmesine katkı sağlamak.
Etkinlik sonrasında oluşturulacak ve Türkiye’ye dağıtımı yapılacak olan Dergimizde (firma
tanıtım bölümü, makale bölümü ya da röportaj bölümünde) firmanızın tanıtımının
yapılmasını sağlamak.
NOT: ETKİNLİĞİMİZDE STANT AÇMAK İSTEYEN FİRMALARIMIZ İÇİN
BAŞVURU SÜRECİ BAŞLAMIŞ OLUP; BAŞVURU İÇİN BASIN-HALKLA
İLİŞKİLER VE TANITIM BİRİMİNE BAŞVURU YAPABİLİRLER.
Organizasyon Sahibi:
2014 Planlaması :
Detaylı Bilgi İçin :
Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
23-24 EKİM 2014
Ergin KOLUMAN 5375164461
[email protected]
İbrahim Halil AYDIN 5066583298
[email protected]
2013 Yılında “İstihdam ve İnsan Kaynakları Etkinliği”ne Katılan Firmalar
2013 Yılında “İstihdam ve İnsan Kaynakları Etkinliği” Tanıtım Broşürü
Download

adana 3. istihdam ve insan kaynakları etkinliği