GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
TEMATİK GENÇLİK KAMPLARI VE PROJELERİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Tematik Gençlik Kampları; alanında uzman kişiler eşliğinde seminer ve atölye
çalışmaları yanı sıra programın bir günü içerisinde bulundukları şehrin tarihi ve kültürel
mekânlarını tanımalarını amacıyla Samsun ilinde “Girişimcilik” ve Manisa ilinde “Tarih”
temaları 10-13 Kasım 2014 (erkek) - 14-17 Kasım 2014 (bayan) tarihlerinde iki dönem
halinde uygulanması planlanmaktadır. Girişimcilik Kampı için; üniversitelerin İktisadi ve
İdari Bilimler Fakülteleri ve Siyasal Bilimler Fakültelerinde eğitim gören 19-29 yaş
aralığındaki lisans ve yüksek lisans öğrencileri, Tarih Kampı için; üniversitelerin Fen
Edebiyat Fakülteleri, Dil-Tarih ve Coğrafya Fakülteleri ve Eğitim Fakültelerinin Tarih ile
ilgili bölümlerinde eğitim gören 19-29 yaş aralığındaki lisans ve yüksek lisans öğrencileri
başvuruda bulunabileceklerdir.
2. Bir Usta On Çırak Projesi; Anadolu’da kaybolmaya yüz tutan el sanatlarımızı
tanıtmak, gençler arasında bir farkındalık oluşturmak amacıyla, İstanbul’da “Hat Sanatları” ve
Kütahya’da “Çinicilik” alanlarında olmak üzere, 24-30 Kasım 2014 (Erkek) - 02-08 Aralık
2014 (Bayan) tarihlerinde iki dönem halinde uygulanması planlanmaktadır. Projeye
üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerinde okuyan ya da bu bölümlerden mezun olmuş
gençler ile bu alana özel ilgisi ve çalışmaları bulunan 19-29 yaş aralığındaki gençler
başvuruda bulunabileceklerdir.
3. Afrika’ya Genç Gönüllük Seferi Projesi; ülkemizin Afrika açılımına katkı
sağlayacak bir organizasyonda yer alma, küresel boyutta bir sivil toplum çalışmasında
gönüllü olarak bulunma, yurtdışı tecrübesi edinme, yabancı dilini geliştirme, yurtdışında
akademik araştırma gerçekleştirme ve farklı kültürleri gözlemleme gibi birçok konuda
gönüllü gençlerin tecrübe edinmesine imkân sağlamak amacıyla 24 Kasım – 05 Aralık
2014 tarihleri arasında Afrika’nın Nijer ülkesine gönüllü genç seferi düzenlenecektir.
Projeye başvurabileceklerde, 19-25 yaş aralığında erkek olmaları, İngilizce, Fransızca ya
da Arapça dillerinden en az bir tanesini iyi düzeyde biliyor olmaları, halen üniversite
öğrencisi olmaları, kronik veya alerjik bir rahatsızlığa sahip olmamaları ve sigara
kullanmamaları, uzun kara yolu yolculuklarına, coğrafik şartlara ve sağlıksız yaşam
koşullarına dayanıklı olmaları, ekip çalışmasına yatkın olmaları şartları aranmaktadır
4. Genç Tercümanlar Çalıştayı; Ülkemizdeki Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim
bölümü öğrencilerine yönelik olarak 20-21 Kasım 2014 tarihleri arasında MütercimTercümanlık
alanındaki
akademisyen
ve
uzmanların
katılımıyla
Ankara'da
gerçekleştirilecektir. Mütercim-Tercümanlık alanındaki akademisyen ve uzmanların
deneyimlerini ve önerilerini paylaşacakları program çerçevesinde; "Toplum ve Spor
Çevirmenliği, Konferans Çevirmenliği, Mahkeme (İkili) Çevirmenliği, Klasik ve Edebi
Eserler Çevirmenliği, İşaret Dili Çevirmenliği ve Türkiye’deki Tercümanlık Eğitimi ve
Mesleği" konuları ele alınacaktır. Çalıştaya ülkemizdeki üniversitelerin MütercimTercümanlık/Çeviribilim bölümlerinde okuyan ya da bu bölümlerden mezun olmuş
gençlerden 19-29 yaş aralığındaki gençler başvuruda bulunabileceklerdir.
BAŞVURU BİLGİLERİ
Bu kamplar ve projelere başvurular, 1-2-3 Kasım 2014 tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar
günleri de dâhil olmak üzere) Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik
Merkezinin aşağıdaki adreslerine yapılabilecektir. Başvurular 3 Kasım 2014, Pazartesi
günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Adresler:
-
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yayla Mahallesi Fener Caddesi ya da
Gazipaşa Caddesi Ay Plaza Kat:3 (Yapı Kredi Bankası Gazipaşa Şubesi üstü)
Telefonlar:
(372) 2538145
(372) 6660786
Download

Gençlik ve Spor Bakanlığı Tematik Gençlik Kampları ve Projelerine