Erasmus+ Temel Belgeleri
Ahmet Fatih IŞIK
Yükseköğretim Uzmanı
22 Haziran 2014 – Akdeniz Üniversitesi
Sözleşme Belgeleri
• Öğrenim ve Staj Hareketliliği Sözleşmesi
• Personel Hareketliliği Sözleşmesi (Öğretim & Eğitim)
http://ec.europa.eu/education/opportunities/highereducation/quality-framework_en.htm#learning_agreement
Öğrenim ve Staj Hareketliliği Sözleşmesi ve Ekleri
Ek I: Öğrenim Anlaşması
Ek II: Staj Anlaşması
Ek III: Erasmus Öğrenci Beyannamesi
Öğrenim ve Staj Hareketliliği Sözleşmesi
Yeni eklenen bilgiler:
• Öğrencinin öğretim dönemi (study cycle), Konu alanı kodu (subject area)
• Hibeli, hibesiz, kısmi hibeli veya özel ihtiyaç desteği alan öğrenci olma
durumu ve alınacak hibenin tutarı
• Faaliyet süresi fiili olarak kurumda bulunulan ilk ve son günleri içine alan
süre. Misafir olunan kurum dışında katılınacak olan dil kursunun
başlangıç tarihi faaliyetin ilk günü olarak değerlendirilecektir.!
• Faaliyetin geçerli olabilmesi ,hibe alınmayacak günler çıkarıldığında, staj
ve öğrenim için sırasıyla 2 ve 3 ay olan asgari faaliyet süresi
tamamlanmalıdır !
• Önceki faaliyetler ,faaliyet türü ve sayısına bakılmaksınız, dahil
hareketlilik süresi her bir öğretim dönemi (study cycle) için 12 ayı
geçemez. !
•
Transkript, Staj Sertifikası veya bu dokümanlara eklenen bir
belge belirlenen faaliyet başlangıç ve bitiş tarihlerini
göstermelidir.
•
Faaliyet süresini uzatmak için öğrenciler yükseköğretim
kurumlarına en az bir ay önce başvurulmalıdır.
•
Avrupa Birliği tarafından fonlanan diğer faaliyetler hibe desteği
verilemez! (Double funding)
•
Mücbir sebeplerin yükseköğretim kurumu (YK) tarafından Ulusal
Ajansa raporlanması ve UA’nın kabul etmesi durumu dışında
tamamlanmayan faaliyet için hibe verilmemesi
Ödeme:
• Sözleşmenin imza tarihinden itibaren 30 gün içinde ve faaliyet
başlamadan önce yada varışın teyit edilmesi üzerine* birinci
ödeme yapılır. (%70-%100 arasında)
* Karşı kurumun çalışma takviminden dolayı öğrencinin belgeleri
zamanında tamamlayamaması durumunda birinci ödeme geç
yapılabilir.
•
Faaliyetin sonunda 30 gün içinde Online EU anketin doldurulması
öğrencinin nihai ödeme talebi sayılır. YK 30 gün içinde kalan
ödemeyi veya fazla ödeme varsa iade talebi yapmakla
yükümlüdür. Öğrenci faaliyetin tamamlanmasından itibaren 70
gün içinde anket üzerinde değişiklik yapabilecektir. Anketin
doldurulmaması durumunda hibe geri alınabilir.
• Sağlık Sigortası Teminatı (Health Insurance Coverage)
Yükseköğretim kurumu, öğrenciye, sağlık sigortası yaptırması gerektiğini bildirmekle yükümlüdür.
(Her iki faaliyet türünde!)
• Mesuliyet Sigortası Teminatı (Liability Insurance Coverage) : Öğrenci tarafından iş yerine
verilebilecek zararlara yönelik sigorta teminatı
Yükseköğretim kurumu yaptırıldığından emin olmakla yükümlüdür. Gidilen ülkenin ulusal
mevzuatları gereği işletme tarafından yaptırılması zorunluluğu değilse işletmenin yaptırması
dayatılamaz.
• Kaza Sigortası Teminatı (Accident Insurance Coverage): Öğrencinin iş yerinde
uğrayabileceği kazalara yönelik sigorta teminatı
Gidilen kurum sigortayı sağlamıyorsa gönderen kurum sigortanın yaptırıldığından emin olmakla
yükümlüdür. (Öğrenci yada gönderen kurumunun kendisi)
Mesuliyet ve Kaza Sigortaları en azından Staj Hareketliliği için yapılmalıdır ve gidilen kurum
tarafından yapılacak olması durumunda Öğrenim/Staj Anlaşmasında belirtililecektir.
Ek I: Öğrenim Anlaşması
•
Öğrenci, gönderen ve misafir eden kurum bilgileri
•
Faaliyet öncesinde, süresince ve bitiminde tamamlanması gereken
bilgiler
•
Seçimden sonra dil yeterliliği: Erasmus+ online assessment tool
•
Örnek Anlaşma: XYZE Üniversitesi
Ek II: Staj Anlaşması
•
Kurum ve kişi bilgilerine Mentor bilgisi eklenmiş !
•
Staj dönemi, İzleme ve Değerlendirme planları !
•
Zorunlu yada isteğe bağlı stajda tanınmanın nasıl sağlanacağı !
ToR, DS, Europass Mobility Document
•
Finansal, ayni katkı ve sigorta bilgileri
•
Faaliyet öncesinde, süresince ve bitiminde tamamlanması gereken bilgiler
Personel Hareketliliği Sözleşmesi ve Eki
(Ders verme & Eğitim alma)
•
Asgari 2 gün, azami 2 ay süreli faaliyet
Ders verme hareketliliğinde bir hafta veya daha kısa süreli
faaliyet için asgari 8 saat ders verme yükümlülüğü
•
Faaliyet süresinin uzatılması durumunda sözleşme değiştirilmelidir
•
Mücbir sebeplerin yükseköğretim kurumu (YK) tarafından Ulusal
Ajansa raporlanması ve UA’nın kabul etmesi durumu dışında
tamamlanmayan faaliyet için hibe verilmemesi
•
Ödeme ve raporlama (Online anket) öğrenci hareketliliği ile aynı
•
Personel Hareketlilik Anlaşması henüz yayımlanmadı !
Download

Erasmus+ Dönemi Temel Belgeleri