Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Açık Erişim Sistemi
İsmail İŞLEYEN
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilkent, ANKARA
21.10.2014
-- # --
Başlangıç
-- # --
Çalışma Grupları
Teknik Ekip
Uygulama Ekibi
-- # --













Teknik Ekip -- # --
Sunucu gereksinimlerinin belirlenmesi
Sanallaştırma seçimi Xen - VMware
İşletim sistemi : Linux - Dağıtım : Ubuntu
Sayfa tasarımı
Domain (alan adı) işlemleri
Arayüz ve tema seçimi
Türkçeleştirme ve dil seçenekleri
LDAP entegrasyonu
Ambargolu yayınlar için yayın istek butonu
Veri giriş formları düzenlenmesi
Rehber ve lisanslama metinleri
Sosyal medya bağlantıları
Uluslararası indekslere üyelik
-- # --
Uygulama Ekibi
 Mevcut politikanın uyarlanması
 Politikanın, Üniversite Senato'suna
sunulması
 Rehber ve lisanslama metinlerinin
oluşturulması
 Yetki şemalarının oluşturulması
 Bölüm, alt bölüm ve koleksiyonların
tanımlanması
 Veri giriş standartlarının oluşturulması
 ÇOMÜ Dergileri, ÇOMÜ Yayınları ve
ÇOMÜ Tezlerinin sisteme girişinin
yapılması
 Tanıtım ve eğitim sunumlarının
yapılması
-- # --
-- # --
•
Kurulum
-- # --
Fiziksel Sunucu
 Üzerinde kaç sistem koşacak
 Tak çalıştır disk desteği
 İşlemci yuva sayısı vb.
•
Sanallaştırma
 WMvare ?
 Xen?
•
Konuk Sistem
 Tüm kaynakları kullanmamalı
-- # --
•
Kurulum
-- # --
İşletim Sistemi Seçimi
 Debian ( + Kararlı - Test)
 Ubuntu ( + Dokümantasyon)
 Windows
Putty
 Windows
WinScp
Linux
Linux
-- # --
Kurulum
-- # --
Açık Hava Kütüphanesi
sonmezcelik.blogspot.com
• Kullanım Sıklığı
• Destek
• Hazır kılavuzlar
-- # --
•
Yapılandırma
-- # --
Güvenlik
 Tomcat
 Kılavuzlardaki Standart parolalar
 Firewall
•
Alan Adı

Standart ?
-- # --
•
Ayarlar
•
Dil
Yapılandırma





-- # --
hosting
domain
mail
veritabanı
dil vb
 Daha fazla erişim daha fazla kullanım
-- # --
•
Yapılandırma
-- # --
Ufak Dokunuşlar


“css” > “style.css, reset.css ve base.css”
“core” > “page-structure.xsl, utils.xsl ve navigation.xsl”
-- # --
•
Yapılandırma
Zamanlanmış komutlar
-- # --
(Crontab)
 Belirlenen zamanlarda Veriyi al, sıkıştır, yeni bir
isim ata ve belirlenen yere taşı vb.
•
Veri Giriş Adımları
 Doğuş Üniversitesi Örneği
-- # --
•
Yapılandırma
Yayın Türüne Göre Veri Giriş Formu





•
Geleneksel
Rapor
Tez
Kitap
OpenAIRE
LDAP Entegrasyonu
 Kolaylık, kontrol
-- # --
-- # --
•
Yapılandırma
Yedekleme
Yedek zaman kazandırır…
-- # --
-- # --
•
Üyelikler
Harmanlama ve Listeleme
-- # --
-- # --
•
Üyelikler
Sosyal Medya Uygulamaları
-- # --
-- # --
•
Faaliyetler
-- # --
Politika
 Üniversite Senato'suna sunum
 Politikanın tanıtımı – anlatımı - açıklanması
•
Yetki ve Görev Şemaları
 Bölüm, alt bölüm ve koleksiyonlar
 Veri giriş standartları
•
Açık Erişim Rehberi
 7/24 destek
-- # --
•
Faaliyetler
-- # --
Süreçlerin Tanımlanması
 Her zaman bir kılavuza tekrar ihtiyaç duyabiliriz.
•
Bilgilendirme
 Ne kadar çok eğitim o kadar çok …
-- # --
Karşılaşılan Güçlükler
-- # --
 OAI-PMH bozuk karakter sorunu
 “Yazar ID” alanının, veri girişlerinin başlamasından
sonra eklenmesi ve geriye dönük işlem
 Sisteme girilecek materyale ve bilgilerine ulaşım
-- # --
Yapılacaklar
-- # --
 Geriye dönük yazar ID'lerini ekleme
 Sunum ve eğitimlere devam
 Editör belirleme
 Girişi yapılan yayınların kontrolü
-- # --
Mobil Arayüz
Hedefler
-- # --
Download

Sunum - Açık Erişim