Kapasite (VA/Watt)
3000 VA / 2700 Watt
Giriş
Gerilim - Gerilim Toleransý
Frekans Toleransý
Güç Faktörü
Akým Bozulmasý (THDÝ)
Bypass Gerilim Toleransý
ECO Toleransý
220/230/240 VAC, 1 faz + toprak 110 ~ 300 VAC
45 ~ 55 Hz / 54 ~ 60 Hz
≥ 0.99
< % 5 tam yükte
110 ~ 276 VAC
220 V ± % 10
Çıkış
Faz
Gerilim
Güç Faktörü
Gerilim Regülasyonu (Kararlýlýðý)
Frekans Þebeke Modu
Akü Modu
Crest Faktörü
Gerilim Bozulmasý (THDv)
Dalga Þekli
1 faz ve toprak
220 / 230 / 240 VAC
0.9
±%2
45 ~ 55 Hz / 54 ~ 66 Hz
50 Hz / 60 Hz serbest
3:1
Lineer yükte < % 3, Lineer olmayan yükte < % 5
Temiz sinüs
Verim
AC Mod (tam yükte)
Eco Mod (tam yükte)
0,90 a kadar
0.94
Akü
Gerilim
Kapasite
Besleme Süresi
% 90’a göre Tekrar Þarj Süresi
Þarj Akýmý
Akü Soketi
96 V Nominal (8 x 9 Ah)
9 Ah
Çýkýþ güç faktörü 0.8’ e göre > 5 dakika
5 saat
1 A ± 0.1 A
Ek akü soketi anderson tipi
Transfer Süresi
Þebekeden Aküye
Þebekeden Bypass’a
0 ms
< 4 ms
Koruma
Aþýrý Yük AC Mod
≤ % 105 ~ % 110 yükte 1 dk, % 110 ~ % 125 yükte 30 sn, % 125 ~ % 150 yükte 10 sn, ≥ % 150 yükte 1 sn
Akü Modu
Bypass Modu
Kýsa Devre
Aþýrý Isýnma
Akü Gerilimi Düþük
Cihaz Ýçi Test (CÝT)
< % 125 yükte çalýþmaya devam eder, % 125 ~ % 150 yükte 10 dk, ≥ % 150 yükte 1 dk
Korumalý
Korumalý
1.7 V / Hücreye göre81,6 VDC
Self test var
EPO (Opsiyonel)
Standart
Akü
Aþýrý þarj
Gürültü Bastýrma
RFI ve EMC Filitresi
Alarmlar
Duyulabilir ve Görülebilir
LCD üzerinden kullaným kitabýndaki tüm alarmlar
Ekran
Durum LED ve LCD
LCD’den Okunan
Grafik LCD, tek ekranda tüm parametreler
KGK durumu, giriþ/çýkýþ gerilimi ve frekans, yük %, akü kapasitesi ve gerilimi, uyarý ve hata mesajlarý
Fiziki Özellikler
Boyutlar (G x Y x D) mm
Aðýrlýk (kg.)
192 x 347 x 460
31,0
Giriþ Baðlantýsý
Çýkýþ Baðlantýsý
IEC 220 VAC
Þuko priz (3 adet)
Harici Akü Baðlantýsý
Anderson soket
İletişim Arayüzü
Smart RS232 / USB Port
Ýletiþim Soketi
USB
USB giriþi
Çevre Şartları
Çalýþma Sýcaklýðý
Depolama Sýcaklýðý
Baðýl Nem
Çalýþma Yüksekliði (m)
Gürültü Seviyesi
0°C ~ 45°C çgf 0.8’e göre (çgf 0.9’a göre sonra belirtilecek)
-15°C ~ + 60°C
0 ~ %95 (yoðunlaþmamýþ)
< 1000m (>1000m’de her 100m’de %1 azalýr)
49 dBA (1 metrede) (> %75 yükte)
Emniyet Sertifikaları
CE
Var
Download

ARTon Titanium Plus 1-2 -3-Türkçe yeni 0.9