MMT113
Endüstriyel Malzemeler
10 Polimerik Malzemeler
Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir
2014-2015 Güz Yarıyılı
Petrol
%100
Dizel ve gaz yağı
%70
Yakıt
%13
Kimyasal hammaddeler
%7
Polimerler
%4
Polietilen
PVC
Diğer
%10
Benzin
%20
Poliüretan
köpük
Polipropilen
Diğer kimya ürünleri
%3
Polyamid Polistiren
Polyester
2
Petrolden polimere malzemelere
Yanma ürünleri
Solunum
Nehirler
Çürümüş bitkiler, Kömür, Petrol, Doğal gaz
Okyanus
Yer altı su kaynakları
3
Doğada madde döngüsü
4
Doğada madde döngüsü
Polietilen (PE):
Monomer: Etilen
Enerji girdisi -> Çift bağların kırılması ->
İki işlevli monomer
Zincir oluşumu
Sonuç : Makromoleküler zincir
Bağ tipi -> Monomerler arasında Kovalent (Zincirler arası Van der Vals bağları)
Zoch, 2011
5
Makromoleküller
Makromoleküllerin zincir uzunlukları
Zincir uzunluğu = Zincir başına monomer sayısı
Sıklık
Makromoleküller için
uzunluk dağılımı yerine
ortalama uzunluk
kullanılır.
Zincir uzunluğu
Ortalama zincir uzunluğu
= Polimerizasyon derecesi
Zoch, 2011
6
Makromoleküller
a)
b)
c)
d)
İstatistiksel olarak fiziksel bağlanmış ağ yapısı-> amorf Plastomer + Termoplastik
İstatistiksel olarak kristalin bağlanmış ağ yapısı-> kısmi kristalin Plastomer + Termoplastik
İstatistiksel olarak kimyasal bağlanmış ağ yapısı-> Elastomerler
İstatistiksel olarak kimyasal bağlanmış ağ yapısı-> Termosetler
7
Polimerik malzemelerin yapısı
Amorf ve kısmi kristalin plastomerler (Termoplastikler)
Sıcaklık Gevşeme
Gevşeme
sıcaklığı Ergimiş, viskozite ile belirlenen deformasyon davranışı
Geçiş genellikle
mümkün
olmaktadır
Ergime
sıcaklığı
Entropielastik
deformasyon
davranışı
Ergime bölgesi
Yüksek elastiklik+
Vizkoz deformasyon davranışı
Yumuşama bölgesi
Camsı geçiş
sıcaklığı Sert, kırılgan
Enerjielastik
deformasyon
davranışı
Zoch, 2011
8
Termoplastik malzemelerin özellikleri
Elastomerler, Termosetler
Sıcaklık Gevşeme
Gevşeme
sıcaklığı
Geçiş bir kez
olmaktadır
Entropielastik
deformasyon
davranışı
Camsı geçiş
sıcaklığı
Enerjielastik
deformasyon
davranışı
Kimyasal ağ yapısı T>Tz olduğunda bozulur.
Zoch, 2011
Elastomer ve termoset
malzemelerin özellikleri
9
Termoplast
Elastomer
Termoset
10
Polimerik malzemelerin özellikleri
PF
PA
Malzeme
Cu
Al
Çelik
Fenol
reçine
Polyamit
D (cm)
0,018.10-4
0,03.10-4
0,13.10-4
1010
1012
ABS
PS
Akrinitrilbutadienstirol
Polistirol
1015
1017
Yalıtkanlık için kritik değer > 1013
Ruge, 2007
11
Polimerik malzemelerin kullanım özellikleri
12
Polimerik malzemelerin tipi, adları, kısaltmaları
ve kullanım alanları
13
Polimerik malzemelerin tipi, adları, kısaltmaları
ve kullanım alanları
Polietilen [-CH2]n (PE)
o Folyolar ve plakalar (PE üretiminin % 36’sı), O2 ve CO2 için iyi geçirmezlik
gösterirler (Yiyecek maddelerinin paketlenmesi).
o Kimyasal bulunan cihaz ve gereçlerde koruyucu kısımları
o Tel: Ağ, İp, Halat (suya dayanıklı)
o Borular: Kablo taşıyıcılardan 2km uzunluğundaki su borularına kadar,
korozyona dayanıklı ve soğuklara (donma) dayanıklı.
o Sentetik çim (PP)
o Kalıplama ile üretilen parçalar: Şişe (kırılmaz ve hafif), Kutular, Kaplar,
Armatürler, Yalıtım vb.
Ruge, 2007
14
Uygulama örneği: PE ve PP kullanımı
o Folyolar, PVC kaplamalı plakalar, zemin kaplamaları, kendinden yapışan
folyolar
o Boru, profil
o Kablo yalıtkan katmanı
o Tekstil
oYapıştırıcı
oOtomobiller
Ruge, 2007
15
Uygulama örneği: PVC ve UP kullanımı
Download

Dosyayı indirmek için buraya tıklayınız.