Sistem Yöneticiliği
Seti
Modül: Server İşletim Sistemleri II
Bölüm: Windows Server 2008 ® - Yönetim
Ünite 34: Yönetim Araçları ve Temel Yönetim İşlemler
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
1
Ünitenin Hedefleri
Bu üniteyi bitirdikten sonra yapabilecekleriniz:
• Windows Server 2008’deki yönetim araçlarını tanımlar.
• Yönetim araçlarının her birinin temel kullanımı bilir.
• Windows Server 2008 ortamında tipik yönetim işlemlerini
yapabilir.
• Rolleri ekleyebilir ve kaldırabilir.
• Rol servislerini ekleyebilir ve kaldırabilir.
• Özellikleri (features) ekleyebilir ve kaldırabilir.
• Boot işlemini yönetebilir.
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
2
Ünite 34: Yönetim Araçları ve Temel
Yönetim İşlemleri
Konu 34.1: Windows Server 2008’de Yönetim Araçları
Konu 34.2: “Server Manager” Aracı
Konu 34.3: Administrative Tools
Konu 34.4: PowerShell
Konu 34.5: Rollerin Yönetimi
Konu 34.6: Rol Servislerinin Yönetimi
Konu 34.7: Özelliklerin (Features) Yönetimi
Konu 34.8: Boot Yönetimi
Gözden Geçirme
Uygulamalar
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
3
Konu 34.1: Windows Server
2008’deki Yönetim Araçları
 Server Manager
 Administrative Tools
 Computer Management
 Control Panel
 PowerShell
 Scripting
 Komut satırı araçları
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
4
Yönetim Araçları
 Server Manager
 Administrative Tools
 Computer Management
 Control Panel
 PowerShell
 Scripting
 Komut satırı araçları
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
5
Konu 34.2: “Server Manager” Aracı
 Windows Server 2008 yönetim işlemlerinin yapıldığı tek
(ana) bir konsoldur:
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
6
Server Manager
 Windows Server 2008 yönetim işlemlerinin yapıldığı tek
(ana) bir konsoldur:
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
7
Konu 34.3: Administrative Tools










Computer Management
Data Sources
Event Viewer
Local Security Policy
Memory Diagnostics Tool
Realibility and Performance Monitor
Services
System Configuration
Task Scheduler
Windows Firewall
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
8
Konu 34.4: PowerShell
PowerShell, yeni nesil
Windows işletim
sistemlerinde kullanılan
bir shell ortamıdır.
Komutları (Cmdlet) listelemek:
C\ >Get-Command
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
9
PowerShell
PowerShell, yeni nesil
Windows işletim
sistemlerinde kullanılan
bir shell ortamıdır.
Komutlar hakkında yardım:
C\ >Help Get-Service
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
10
PowerShell
PowerShell, yeni nesil
Windows işletim
sistemlerinde kullanılan
bir shell ortamıdır.
C:>Get-Service -displayname *sql*
C:>Get-Service * | where {$_.Status –eq “running”}
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
11
PowerShell
PowerShell, yeni nesil
Windows işletim
sistemlerinde kullanılan
bir shell ortamıdır.
İstenilen bir prosesi listelemek:
Get-Process | where {$_.Id -eq 4600}
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
12
Konu 34.5: Rollerin Yönetimi
 Rol ekleme ve
kaldırma işlemleri
tipik olarak Server
Manager programı
aracılığıyla yapılır.
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
13
Konu 34.6: Rol Servislerinin
Yönetimi
 Her rolün varsayım
olarak ya da seçimlik
olarak yüklenebilecek
rol servisi ya da
servisleri vardır.
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
14
Konu 34.7: Özelliklerin (Features)
Yönetimi
 Özellik (feature) olarak adlandırılan bileşenler genellikle
bir ya da daha çok role bağlı olarak yüklenirler. Örneğin
Windows Backup, .NET Framework gibi.
 Bazı feature’lar.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
NET Framework 3.0
BitLocker Drive Encryption
Group Policy Management
Internet Printing Client
Network Load Balancing
Remote Assistance
SNMP Services
TFTP Client
Windows PowerShell
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
15
Konu 34.8: Boot Yönetimi
 Boot işleminin
yönetimi
bcdedit.exe aracı ile
yapılır.
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
16
Gözden Geçirme
1. Windows Server 2008 yönetim araçlarını sayınız.
2. Araç gruplarını sıralayın.
3. Server Manager aracının görevlerini sayınız.
4. Windows Server 2008’de önceki Windows işletim sistemlerinden
farklı olarak (yeni) yönetim araçları nelerdir?
5. Rol servisi nedir? Varsayım ve seçimlik rol servislerine rol bazında
örnek verin.
6. Feature nedir? Hangi rollerin yüklenmesi sırasında hangi feature’lar
zorunlu olarak eklenir? Örnek verin.
7. PowerShell’in kullanım alanlarına örnek verin.
V. 1.1
FC-Sistem Yöneticiliği
17
Ünite 34: Uygulamalar
• Uygulama 34.1: Server Manager aracı ve çeşitli
yapılandırma işlemleri
• Uygulama 34.2: Bir Rolü eklemek ve kaldırmak
• Uygulama 34.3: Bir Rol servisini eklemek ve kaldırmak
• Uygulama 34.4: Bir Özellik (feature) eklemek ve
kaldırmak
• Uygulama 34.5: PowerShell aracı ve çeşitli yapılandırma
işlemleri.
• Uygulama 34.6: Bcdedit.exe kullanımı.
Download

Sistem Yöneticiliği Seti