Süleyman TAŞKIN
Osmaniye Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü
[email protected]
05056255679
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Genel Amaçları
İş yerlerinin çeşitli alanlarda ihtiyaç duyduğu kalifiye ara elemanları yetiştirmek, bunun yanında öğrencileri bir üst yükseköğretim kurumları için hazırlamaktır.
Ülkeler arası iletişimin ve ulaşımın çok kolay
hale gelmesi, ülkeler arası rekabeti hızlandırılmıştır.
Bu rekabette öne çıkabilmek için;
Düşük maliyette üretim,
Mal ve hizmet de üstün kalite,
Üretim ve hizmette ileri teknoloji kullanımı,
Pazarlama,
Satış sonrası hizmet sunumu, gibi kriterler
bulunmaktadır.
Tüm bu kriterlerin gerçekleştirilmesinde ortak
payda MTE olarak ortaya çıkıyor.
Türkiye’de ve Avrupa’da MTE
Mesleki ve teknik eğitimin genel ortaöğretime
oranı %30’dan 2010 yılı itibarı ile %44’e çıkmıştır.
Bu oran Avrupa ülkelerinde ortalama %60 civarındadır.
Türkiye’de bu oranın yükselmesinde genel
liselerin Anadolu liselerine ve mesleki ortaöğretim
liselerine dönüştürülmesinin büyük katkısı olmuştur.
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim İstatistiki Bilgileri
2010‐2011
Bağlı Bulunduğu Genel Müdürlük
Okul Sayısı
Öğrenci Sayıları
Öğretmen Sayıları
Erkek TÖGM
2.172
752.272
42.765
Kız TÖGM
1.124
374.370
21.784
Ticaret TÖGM
958
400.942
19.204
Sağlık İşleri DB
293
65.679
6.023
Din ÖGM (İmam HL)
632
479.224
14.551
5.179
2.072.487
104.327
ve Özel Eğitim ve
Rehberlik okulları
TOPLAM
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim İstatistiki Bilgileri
2010‐2011
Okul Sayısı
Oranı
%
Öğrenci Sayıları
Oranı
%
Öğretmen Sayıları
Oranı
%
5.179
56
2.072.487
44
104.327
46
Genel Ortaöğretim
4.102
44
2.676.123
56
118.378
54
Toplam
9.281
Türü
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
4.748.610
222.705
Son 10 yıl içerisinde MTE %15 oranında
arttığı görülmektedir. Bu artış doğrudur.
Ancak yaklaşık 500.000 İmam Hatip Lisesi
ve diğer özel öğretim öğrencilerinin MTE
içerisinde değerlendirilmesi Avrupa ülkeleri
ile karşılaştırmada bizi yanıltabilir.
İmam Hatip Liselerinin genel ortaöğretim
içerisinde sayılması durumunda Türkiye MTE
oranı %33 olarak görünmektedir. Avrupa
ortalamasının oldukça altında kalmaktadır.
Mesleki ve Teknik Eğitim;
1. Örgün Mesleki ve Teknik Eğitim
a. Meslek Liseleri
b. Anadolu Meslek Liseleri
c. Anadolu Teknik Liseleri
2. Yaygın Mesleki ve Teknik Eğitim
a. Mesleki Eğitim Merkezleri
b. Halk Eğitim Merkezleri
c. Diğer Meslek Kursları
olmak üzere iki şekilde de yapılmaktadır.
Mesleki ve Teknik Eğitim İstatistiki Bilgileri 2010-2011
Bağlı Bulunduğu Genel
Müdürlük
Okul
Sayısı
Öğrenci
Sayıları
MTE
MTE
Oran
Anadolu Teknik ve
EML
5
6.703
%45
Anadolu Teknik ve
KML
5
2.750
%18
Anadolu Teknik ve
TML
4
2.179
%15
Sağlık İşleri DB
4
1.092
%7
İmam Hatip L. ve
Diğer
3
2.148
%15
21
14.872
TOPLAM
Genel
16.069
Mesleki ve Teknik Eğitim İstatistiki Bilgileri
2010‐2011
Türü
Öğrenci
Sayıları
Oranı
%
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim
14.872
% 48
Genel Ortaöğretim
16.069
%52
30.941
% 100
Toplam
İmam Hatip Liselerinin genel ortaöğretim
içerisinde sayılması durumunda Osmaniye’de
MTE oranı %41 olarak görünmektedir. Bu
ortalama Türkiye ortalamasından %8 daha
fazladır.
Osmaniye’de mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının
rağbet görmesinin en önemli nedenlerinden bazıları;
 Organize sanayinin gelişmesi
 Sınavsız MYO giriş hakkı olması
 Mesleki ve teknik eğitim almayan kişilerin işe
alınmasındaki sınırlamalar
 Mesleki ve teknik eğitim alan kişilerin işe girişinin
kolay olması
Sağlık alanındaki özel kuruluşların artması
Okul öncesi eğitime ağırlık verilmesi
İDÇ işçilerinin sözleşmelerine, emeklilik durumunda
yerlerine çocuklarının giriş hakkı alması
Diğer etkenler
Okul türleri, meslek alanları, öğrenci
kontenjanları belirlenirken; ilimizin,
bölgemizin, ülkemizin ve ilişkide olduğumuz
ülkelerin istihdam durumunu düşünmek
durumundayız.
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi imalat
sektörünün can damarıdır . Endüstriyel
alanların, sektörel dağılımla olan ilişkilerini
karşılaştırdığımızda bazı eksiklerimiz
olduğunu görebiliriz.
Mesleki ve Teknik Eğitim İstatistiki Bilgileri 2010‐2011
Alan Adı
Okul
Sayısı
Öğrenci
Sayıları
Oranı
%
Alan Adı
Okul
Sayısı
Öğrenci Oranı
Sayıları %
İmam Hatip
4
2.148
%14
Giyim Tekn.
3
249
%1,6
Bilişim Alanı
8
1.493
%10
Tıbbi Sekreter
2
151
%1
Elektrik/Elok.
4
1.381
%9
Büro Yönetimi
1
135
%0,9
Çocuk Gelişim
3
790
%5,3
Tesisat Tekn.
1
119
%0,8
Metal Tekno.
4
762
%5
Yiyecek-İçecek
1
107
%0,7
Muhasebe
3
527
%3,5
Pazarlama
1
86
%0,6
Motor Tekn.
2
482
%3
Kimya
1
79
%0,5
Hemşirelik
4
431
%2,8
Tıbbi Labarat.
1
73
%0,5
Makine Tekn.
3
402
%2,7
Acil Tıp Tek.
3
73
%0,5
Mobilya Tasar.
4
312
%2
Diş protez
1
69
%0,4
Acil Sağl. Hiz.
4
294
%1,9
El sanatları
1
13
%0,1
İş Kolu Adı
İşletme Sayısı
İlgili MTE Alanı
Metal Sektörü
25
Metal Teknolojisi ve Makine Teknolojisi
Makine imalatı
6
Metal Teknolojisi ve Makine Teknolojisi
Döküm
5
Döküm, Metal Tekn. ve Makine Tekno.
Mermer işletmesi
3
Makine Teknolojisi
Plastik
4
Makine Teknolojisi
Gıda ve Yiyecek‐ içecek Hizmetleri
10
Gıda Tekno. ve Yiyecek‐ İçecek Hizmetleri
İplik ve Giyim Üretim
13
Tekstil Teknolojisi ve Giyim Üretim Tekn.
Madeni Yağ 6
Kimya Alanına Ambalajcılık
5
Ahşap Teknolojisi ve Metal Teknolojisi Ayakkabı
1
Ayakkabıcılık Alanı
Yapı Elemanları
3
Ahşap ve İnşaat Alanı
Elektrik
1
Elektri‐ Elektronik Tekno.
Alan ve Dal Açma Kriterleri 1.
A4 büyüklüğünde okul vaziyet planı,
2.
A4 büyüklüğünde kat planları.
3.
Alan/dal'la ilgili olarak varsa mahallen temin edilecek makine‐teçhizat listesi,
4.
Okul ve çevre bilgileri ile bunların dışında belirtilmesinde fayda görülen diğer bilgileri kapsayan rapor,
4- Okul ve çevre bilgileri ile bunların dışında belirtilmesinde
fayda görülen diğer bilgileri kapsayan rapor:
•
•
•
•
•
•
•
•
Üniversite görüşü
STK görüşleri (Odalar, dernekler, vb)
MEM görüşü (Oluşturulacak bir komisyon ile)
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu görüşü
Organize sanayi yönetimi görüşü
Ticaret ve Sanayi Odası görüşü
İşkur görüşü alınmalıdır.
Diğer görüş ve raporlar
•
Not: Bu görüşlerin yapılacak incelemelere dayanması
istenmelidir.
İlimizde MTE’e İşletmelerce sağlanabilecek katkılar;
1- Hayırseverlerce okul yapımı
2- İşletmede staj yaptırılması
3- İşletmede meslek eğitimi yaptırılması
4- MTE yön vermede katkı sağlama (Hangi okul, hangi
alan, hangi dal açılmalı noktasında)
5- MTE veren okulların yaptığı eğitim ve sınavlara eğitici
personel desteği
6- Çevresel nitelikli program geliştirme çalışmalarına katkı
sağlama
7- İstihdam desteği sağlama
8- Burslu öğrenci okutma, vd.
İlimizde MTE’e Üniversitece sağlanabilecek katkılar;
1- Dünyanın, Ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin mesleki
açıdan yönü nedir? Yol haritası belirlenmesi.
2- Çevresel programlar hazırlama
3-Ar-ge çalışmaları ile MTE’i destekleme
4- Mesleki ve Teknik Ortaöğretime eğitici desteği sağlama
5- Üst öğrenim için rehberlik yapma
6- Kişisel gelişim eğitimleri verme
7- Diğer destekler
İlimizde MTE’e Milli Eğitim Müdürlüğünün sağlayabileceği katkılar;
1- MTE’e daha fazla bütçe ayrılması
2- MEM’e en az bir meslekçi şube müdürü atanması
3- Dünyanın, Ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin mesleki açıdan
yönü nedir? Yol haritası belirlenmesi.
2- Çevresel programlar hazırlama
3- Ar-ge çalışmalarına önem verilmesi
4- Mesleki ve Teknik Ortaöğretime daha fazla rehber öğretmen
görevlendirilmesi
5- Okul, alan, dal açmada ilgili tarafların görüşüne önem verilmesi
6- Uluslar arası değişim programlarına önem verilmesi
7- Diğer destekler
Özet olarak;
Tüm ilgili tarafların katılımı ile MTE yön verilmesi, kaliteli mezun verilmesi, mezunların maksimum istihdamının sağlanması çok önemlidir.
Çalıştayın bu amaçlara hizmet etmesi dileği ile; saygılarımı sunuyorum.
Download

Mesleki ve Teknik Ortaöğretin Sunusunu İndirmek İçin Tıklayınız