iıçr
(,i
!
D,A T.\
ü l }vt
ııAli
V E H.4Y V,{
/ı Nl!üj|
l'..1(:
T-c.
ARNAVUTKÖY KAYMAKAML|Ğ|
çıpe, TARıM vE ı"ıAwANAıLıK ıuüpünıüĞü
işı-rrııır KAvıT BELGEsl
i|.lI
Kayıt No
TR_34-K-090719
İşletmecinin Adı-Soyadı /
Tüzel Kişiliğin Adı
Mayasan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
İşletmenin Ticaret Unvanı
:
Mayasan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Şirket, Kurum, Kuruluş
Merkez Adresi
:
Ömerli Mah. ömerli Caddesi Ng:18 Merkez
Arnayutköy - İııtanbul / Türkiye
ömerli Mah. ömerli Caddesi No:18 Merkez
Arnavutköy - İstanbul / Türkiye
İşletmenin Adresi
İşletmenin Faaliyet Konusu
: Gıda Üretimi'/apan
Belgenin ilk Veriliş Tarihi
:
Belgenin Değlşiklik Tarihi
İşletmeler
16IO612O14
..
lş bu belge, 5996 sayılı Kanunun 30 uncu
maddesine day,anılarak düzenlenmiştir.
Download

işı-rrııır KAvıT BELGEsl