SPARTA tt KAMU HASTANELE厠
観 RJ0
2014 Ⅵ u tVLOL DONEMi■ ℃iATAMA KURA'SONuCLA劇
HEMSiRE
(EMi(
GUt ARAS
HFMs R[
TG RDIR
ISPARTA DEVt〔 T HASTAN[SI
36352′ 21
H59667
HATIC:AKIN
HEMS R〔
EdiRDiR KEMi( E(LEM HASTAL (LAF TEDAV vE REt-]. HAs. HA5T.
ISPARTA DEVtET HASTANESI
2503735
■56595
RECEP clNARDAL
HEMs R[
E6iRo R KEMi( E(LEtv1 HA5TAL (LAR Taoav vE REft. HAs. HAST.
ISPARTA DEVLET HASTANESI
21981,18
H75993
NURCAll Y[DIR l● l
HEM,R[
E6iRD R (EMiK E(LEM HASTAL KLAR TEoav vE REH. HAs. HAsT.
ISPARTA DEVL〔 T HASTANESI
1885916
5
■88983
F[Z OZ9AKA[
H[MS R[
YALVAc Oこ V[[T HASTAN[SI
ISPARTA DEVし [T HASTAN[SI
1489321
6
H100044
MURAT Y10し
VA[VAc DEVL[T HASTAN[SI
ISPARTA D[V[[T HASTAN[Si
1426911
HZMETPUAN V[T[RS Z
′
H10004f● 6
SrRiFE E(iNcr iy oL
H[M,R[
HEM,R[
VAtVAc DEVLET HASTANESI
IS,ARTA DEVLET HASTANESi
1381611
H ZMETPUAN Y[T[RS Z
3
EKLEM HASTAL
(LAR TEDAv VE REH, HAs, HAST.
Download

Kurum içi Eylül Dönemi naklen atama kurası sonuçlarını görmek için