SI SPOSAITALIA Gelinlik, Damatlık, Abiye ve Aksesuar Fuarı Ziyareti
Milano – İtalya
22 – 26 MAYIS 2014
Hazırlayan: Ahmet Sabuncu
SI SPOSAITALIA Gelinlik, Damatlık, Abiye ve Aksesuar Fuarı 23-26 Mayıs 2014 tarihleri
arasında İtalya’nın Milano şehrinde Fiera Milano City Fuar Alanında düzenlenmiştir.
Fuar yaklaşık 25.000m2 alanda ve 1 büyük holde organize edilmiştir. Fuara başta Almanya
olmak üzere büyük çoğunluğu Avrupa’dan ve İtalya’dan170 marka katılmıştır.
Fuarı bu sene 7273 profesyonel alıcı ziyaret etmiştir. Yaklaşık 50 farklı ülkeden gelen
alıcılar geçen seneye göre %28 bir artış göstererek, İtalyan alıcılara nazaran geçen seneye
göre oldukça bir artış göstermiştir.
Bu sene bir ilk olarak Japonya’dan yaklaşık 300 alıcı fuarı ziyaret etmiştir. Bununla birlikte
Orta Doğu’dan Suudi Arabistan, İsrail ve Ürdün’den yoğun bir ziyaretçi akışı olmuş ayrıca
Güney Kore ve ABD’den de ziyaretçiler fuara gelmiştir. Avrupa’dan ise Avusturya,
Almanya, Portekiz, Rusya ve İspanya’dan profesyonel alıcılar gelmiştir.
Ayrıca
ITA(Italian
Trade
Agency)
tarafından yapılan alım heyeti çalışmaları
kapsamında Lübnan, Singapur, Hollanda,
Macaristan, Belçika, Norveç, Yunanistan,
Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve
Özbekistan’dan da özel heyetler fuarı
ziyaret etmiştir.
Fuarda ziyaretçiler, gelinlik, abiye, aksesuar
ve damatlık konularında İtalyan Moda
tasarımlarını ve farklı ülkelerden gelen
değişik
tasarımları
erişmişlerdir.
Odamız Si Sposa Fuarı Gezi Organizasyonu
SI SPOSAITALIA Gelinlik, Damatlık, Abiye ve
Aksesuar Fuarına Odamızca 22-26 Mayıs
tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyelerimizin
ve Meclis Üyelerimizin katıldığı bir ziyaret
organizasyonu
düzenlenmiştir.
Odamız
Organizasyonuna katılan firma temsilcilerinin
isimleri aşağıdaki gibidir.
görme
şansına
SÜLEYMAN SUBAŞI
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MERT PALA
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NEVZAT ARTKIY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ABDULLAH SALKIM
16. Grup MECLİS ÜYESİ
LEVENT İŞMAN
14. Grup MECLİS ÜYESİ
ERDAL DOĞAN
14. Grup MECLİS ÜYESİ
Fuar diğer fuarlara nazaran farklı bir sistem ile inşa edilmiştir. Bir tek ana hat üzerinde ve
birbirine paralel, aralarda geçiş olmayan 3 yol üzerinde standlar yer almaktadır. Tüm
firmalara standart bir stand tipi verilmiş, yer kiralayan firmaların aldıkları alan
büyüklüklerine bakılmadan tek tip stand
dekorasyonu yapılmıştır.
Tüm
firmaların
tek
bir
cephesi
bulunmaktadır. Vitrin olarak kullanılan bu
alanda
gelinlik-damatlık
ürünler
sergilenmiş, standların iç tasarımları ise
firmaların kendilerine bırakılmıştır.
Bu sayede tüm firmalar profesyonel alıcılar
gözünde eşit bir çekim gücüne sahip
olmuş, sadece ürünler kategorisinde bir
rekabet oluşmuştur.
Bu stand tasarımı ve organizasyonu, fuarın bütünlüğünü de etkilemiştir.
Söz konusu stand tasarımı ve organizasyonun İzmir’de düzenlenen Gelinlik ve Damatlık
Fuarında da düzenlenmesi gerekmektedir. Özellikle yeni geçilecek olan fuar alanı, İzmir
Kültürpark Fuar alanından çok daha büyük bir alanı kaplamaktadır.
İstanbul’dan fuara katılan firmalar ekonomik güç bakımından İzmir’li firmalardan daha
güçlüdür. Bu bağlamda stand alanlarına ve dekorasyonlarına yaptıkları harcamalar ile ciddi
bir farkındalık yaratmaktadırlar. İzmir’li firmalar ise bu ekonomik güç ile yarışamadıkları için
fuara katılmamaya ve sektörde ivme kaybetme başlamışlardır. Bu sebeple de İzmir
Gelinlik Fuarında İstanbullu firmaların hakimiyeti oluşmaya başlamıştır.
Hem bunu engelleyebilmek, hem İzmir’li firmaları tekrar sektörde daha etkin hale
getirebilmek hem de fuarın katılımcı sayısını ve kalitesini arttırabilmek amacıyla, yeni fuar
alanında, Si Sposa Fuarında kullanılan stand tasarım ve organizasyonunun kullanılması daha
verimli olacaktır.
Özetle yeni geçilecek fuar alanında tek
tip stand dekorasyonu ve organizasyonu
ile fuar düzenlenmesi, İzmir gelinlik,
damatlık
ve
abiye
sektörünü
canlandırmak, fuarın daha da gelişmesini
sağlamak ve İzmir’li firmaların sektörde
daha etkin hale getirilmesi için tavsiye
edilmektedir.
Download

SI SPOSAITALIA Gelinlik, Damatlık, Abiye ve Aksesuar Fuarı Ziyareti